Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Evidence in Independent Audit and BIST Application

Yıl 2019, Cilt 8, Sayı 1, 1085 - 1097, 22.02.2019
https://doi.org/10.33206/mjss.492787

Öz

Independent audit is the activity that provides reasonable assurance about reliability and accuracy of information extracted from financial statements. Auditors that perform independent audits should rest their opinion on sufficient and high quality evidence. Evidences auditors obtain constitutes basis for audit opinion. In this paper, annual activity reports of companies enlisted in Borsa Istanbul are examined for period between 2008-2017. Reasons for disclaimer of opinion in exemplifying companies’ audit reports are discussed. Between the period of 2008 and 2017, there is 12 disclaimers of opinions in these companies and in 5 of such instances auditors disclaim expressing an opinion based on not having adequate evidence.  Keywords: Auditing, Independent Audit, Evidence in Independent Audit 

1

Kaynakça

 • Bozkurt, Nejat (2016). Muhasebe Denetimi. İstanbul: Alfa Yayınları.
 • Çetinkaya, Neslihan. (2017). Risk Odaklı İç Denetimde Denetim Kanıtının Kalitesinin Önemi ve Bir Araştırma, Muhsebe Bilim Dünyası Dergisi, 19(1). 109-133.
 • Durmuş, Ahmet Fethi, Fikret Otlu, Özge Özkan. (2018). Denetim Kanıtı Kalitesinin Denetçi Görüşüne Etkisi: Literatür İncelemesi. Akademik Yaklaşımlar Dergisi. 9(1). 66-88.
 • Erdoğan, M. (2002). Muhasebe, Denetim ve Bağımsız Denetimin Gerekliliği. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 51-63.
 • Erdoğan, M., Elitaş, C., Erkan, M., & Aydemir, O. (2014). Muhasebe Hilelerinin Denetiminde Benford Yasası. Yalova: Gazi Kitabevi.
 • Gücenme, Ümit. (2004). Muhasebe Denetimi. İstanbul: Alfa Akademi.
 • Güredin, E. (1997). Denetim. İstanbul: Beta Basım Dağıtım.
 • Kamu Gözetim Kurumu, Bağımsız Denetim Standartları 700-705 Hakkında Tebliğ, 18 Mart 2014
 • Karacan, Sami ve Rahmi Uygun. (2016). Denetim ve Raporlama. Kocaeli: Umuttepe Yayınları.
 • Kaval, H. (2008). Muhasebe Denetimi. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Munteanu, V., M. P. Zamfir, C.F. Florea, (2018), Application of the Sampling Selection Technique in Approaching Financial Audit, Academic Journal of Economics Studies, 4(1), 123-132.
 • Sayar, A.R. Zafer. (2013). Bağımsız Denetimin Kamu Gözetiminde Dünya Uygulamaları ve Türkiye Örneği. Ankara: Türmob Yayınları.
 • Selimoğlu, Seval Kardeş ve Şaban Uzay (Ed). Selimoğlu, S. M. Özbirecikli, Ş.Uzay, G. Kurt, A. Alagöz, S. Yanık(2011). Muhasebe Denetimi. Ankara: Gazi Kitapevi.
 • Toroslu, Vefa. (2016). Finansal Tablolar Denetimi. Ankara: Seçkin Yayıncılık
 • Usul, H. (2015). TMS ve TFRS Uygulamalı Türkiye Denetim Standartlarına Göre Bağımsız Denetim. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Uzay, Ş. ve S. B. Bayat (2015). 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Bağımsız Denetim Alanında Getirdiği Yenilikler ve Tartışmalı Konular. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,21(5), 1503-1513.
 • Yılancı, Münevver, Birol Yıldız ve Murat Kiracı. (2016). Muhasebe Denetimi. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Yıldırım, H., & İNEL, M. N. (2012). Muhasebe Denetiminde Örnekleme Tekniklerinin Değerlendirilmesi Üzerine Bir İnceleme. Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 261-276.
 • Yoon, K., L. Hoogduin ve L. Zhang (2015). Big Data as Complementary Audit Evidence. American Accounting Association, 29(2), 431-438.
 • Zuca, S. (2015). Audit Evidence - Necessity to Quality a Pertinent Opinion. Procedia Economics and Finance, 20, 700-704.

Bağımsız Denetimde Kanıt ve BİST Uygulaması

Yıl 2019, Cilt 8, Sayı 1, 1085 - 1097, 22.02.2019
https://doi.org/10.33206/mjss.492787

Öz

Bağımsız denetim işletmenin finansal tablolarından elde edilen bilgilerin doğruluğu ve güvenilirliği hakkında makul güvence veren faaliyettir. Bağımsız denetimi gerçekleştiren denetçi işletmenin finansal raporları hakkında görüşünü kaliteli ve nitelikli kanıtlara dayandırmalıdır. Bağımsız denetçinin elde edeceği kanıtlar denetçinin görüşünün temelini oluşturmaktadır. Bu çalışmada Borsa İstanbul’da yer alan şirketlerin 2008-2017 faaliyet raporları ele alınmış ve görüş bildirmekten kaçınma olarak görüş bildirilen işletmelerde denetçinin görüşüne dayanak oluşturan nedenler ele alınmıştır. 2008-2017 yılları arasında 12 şirket için görüş bildirmekten kaçınma olarak görüş belirtilmiş ve bu şirketlerden 5’inde yeterli kanıt elde edilemediği için denetçiler görüş bildirmekten kaçınmışlardır.

Kaynakça

 • Bozkurt, Nejat (2016). Muhasebe Denetimi. İstanbul: Alfa Yayınları.
 • Çetinkaya, Neslihan. (2017). Risk Odaklı İç Denetimde Denetim Kanıtının Kalitesinin Önemi ve Bir Araştırma, Muhsebe Bilim Dünyası Dergisi, 19(1). 109-133.
 • Durmuş, Ahmet Fethi, Fikret Otlu, Özge Özkan. (2018). Denetim Kanıtı Kalitesinin Denetçi Görüşüne Etkisi: Literatür İncelemesi. Akademik Yaklaşımlar Dergisi. 9(1). 66-88.
 • Erdoğan, M. (2002). Muhasebe, Denetim ve Bağımsız Denetimin Gerekliliği. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 51-63.
 • Erdoğan, M., Elitaş, C., Erkan, M., & Aydemir, O. (2014). Muhasebe Hilelerinin Denetiminde Benford Yasası. Yalova: Gazi Kitabevi.
 • Gücenme, Ümit. (2004). Muhasebe Denetimi. İstanbul: Alfa Akademi.
 • Güredin, E. (1997). Denetim. İstanbul: Beta Basım Dağıtım.
 • Kamu Gözetim Kurumu, Bağımsız Denetim Standartları 700-705 Hakkında Tebliğ, 18 Mart 2014
 • Karacan, Sami ve Rahmi Uygun. (2016). Denetim ve Raporlama. Kocaeli: Umuttepe Yayınları.
 • Kaval, H. (2008). Muhasebe Denetimi. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Munteanu, V., M. P. Zamfir, C.F. Florea, (2018), Application of the Sampling Selection Technique in Approaching Financial Audit, Academic Journal of Economics Studies, 4(1), 123-132.
 • Sayar, A.R. Zafer. (2013). Bağımsız Denetimin Kamu Gözetiminde Dünya Uygulamaları ve Türkiye Örneği. Ankara: Türmob Yayınları.
 • Selimoğlu, Seval Kardeş ve Şaban Uzay (Ed). Selimoğlu, S. M. Özbirecikli, Ş.Uzay, G. Kurt, A. Alagöz, S. Yanık(2011). Muhasebe Denetimi. Ankara: Gazi Kitapevi.
 • Toroslu, Vefa. (2016). Finansal Tablolar Denetimi. Ankara: Seçkin Yayıncılık
 • Usul, H. (2015). TMS ve TFRS Uygulamalı Türkiye Denetim Standartlarına Göre Bağımsız Denetim. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Uzay, Ş. ve S. B. Bayat (2015). 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Bağımsız Denetim Alanında Getirdiği Yenilikler ve Tartışmalı Konular. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,21(5), 1503-1513.
 • Yılancı, Münevver, Birol Yıldız ve Murat Kiracı. (2016). Muhasebe Denetimi. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Yıldırım, H., & İNEL, M. N. (2012). Muhasebe Denetiminde Örnekleme Tekniklerinin Değerlendirilmesi Üzerine Bir İnceleme. Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 261-276.
 • Yoon, K., L. Hoogduin ve L. Zhang (2015). Big Data as Complementary Audit Evidence. American Accounting Association, 29(2), 431-438.
 • Zuca, S. (2015). Audit Evidence - Necessity to Quality a Pertinent Opinion. Procedia Economics and Finance, 20, 700-704.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Seçkin GÖNEN (Sorumlu Yazar)
Dokuz Eylul University
0000-0001-5962-7375
Türkiye


Fatih YILDIRIM
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-0868-6233
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 22 Şubat 2019
Başvuru Tarihi 5 Aralık 2018
Kabul Tarihi 19 Aralık 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 8, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { mjss492787, journal = {MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {1694-7215}, address = {Chyngyz Aytmatov Campus, 720038, Djal, Bishkek, KYRGYZSTAN}, publisher = {Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {8}, pages = {1085 - 1097}, doi = {10.33206/mjss.492787}, title = {Bağımsız Denetimde Kanıt ve BİST Uygulaması}, key = {cite}, author = {Gönen, Seçkin and Yıldırım, Fatih} }
APA Gönen, S. & Yıldırım, F. (2019). Bağımsız Denetimde Kanıt ve BİST Uygulaması . MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi , Ek Sayı 1 , 1085-1097 . DOI: 10.33206/mjss.492787
MLA Gönen, S. , Yıldırım, F. "Bağımsız Denetimde Kanıt ve BİST Uygulaması" . MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 (2019 ): 1085-1097 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/mjss/issue/43425/492787>
Chicago Gönen, S. , Yıldırım, F. "Bağımsız Denetimde Kanıt ve BİST Uygulaması". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 (2019 ): 1085-1097
RIS TY - JOUR T1 - Bağımsız Denetimde Kanıt ve BİST Uygulaması AU - Seçkin Gönen , Fatih Yıldırım Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.33206/mjss.492787 DO - 10.33206/mjss.492787 T2 - MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1085 EP - 1097 VL - 8 IS - 1 SN - 1694-7215- M3 - doi: 10.33206/mjss.492787 UR - https://doi.org/10.33206/mjss.492787 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi Bağımsız Denetimde Kanıt ve BİST Uygulaması %A Seçkin Gönen , Fatih Yıldırım %T Bağımsız Denetimde Kanıt ve BİST Uygulaması %D 2019 %J MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 1694-7215- %V 8 %N 1 %R doi: 10.33206/mjss.492787 %U 10.33206/mjss.492787
ISNAD Gönen, Seçkin , Yıldırım, Fatih . "Bağımsız Denetimde Kanıt ve BİST Uygulaması". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 / 1 (Şubat 2019): 1085-1097 . https://doi.org/10.33206/mjss.492787
AMA Gönen S. , Yıldırım F. Bağımsız Denetimde Kanıt ve BİST Uygulaması. MJSS. 2019; 8(1): 1085-1097.
Vancouver Gönen S. , Yıldırım F. Bağımsız Denetimde Kanıt ve BİST Uygulaması. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2019; 8(1): 1085-1097.
IEEE S. Gönen ve F. Yıldırım , "Bağımsız Denetimde Kanıt ve BİST Uygulaması", MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, c. 8, sayı. 1, ss. 1085-1097, Şub. 2019, doi:10.33206/mjss.492787

MANAS Journal of Social Studies (MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi)     


16155