Yıl 2019, Cilt 8 , Sayı 2, Sayfalar 1871 - 1888 2019-04-27

Çok Kriterli Karar Verme Teknikleriyle Lüks Konut Projesi İçin Beyaz Eşya Seçimi

Kasım Baynal [1] , Yıldız Şahin [2] , Saime Taphasanoğlu [3]


Türkiye’de son 10 yılda inşaat sektörü hızlı bir gelişme göstermiştir. Artan kâr oranları yatırımcıların bu sektöre olan ilgisini yükseltmiştir. Hatta sanayi sektöründe faaliyet gösteren pek çok firma inşaat sektöründeki pastadan pay almak için büyük projelere ve ortaklıklara dâhil olmuşlardır. Kapitalist sistemde, yüksek karlar kısa vadede çekici bir unsur gibi görünmekle birlikte uzun vadede geri dönüşü olmayan bir hasara neden olacaktır. Bunların başında tarım arazilerinin kaybı ve yeşil alanların beton ormanlarına dönüştürülmesi, İstanbul gibi bir şehrin siluetinin bozulması düşünülebilir. Bu çalışmada, Türkiye'de farklı illerde doğayla bütünleşmiş düşük katlı binalar/villalar inşa eden bir firma incelenmiştir. Firma, ankastre serisine buzdolabı da ilave ederek, sektörde rekabet avantajı elde etmeyi ve müşteri taleplerini artırmayı amaçlamaktadır. Ancak firma bunu yaparken kâr oranını düşürmek istememekte, hedef kitlesi olan müşterilerinin dikkatini çekecek bir tercih yapmayı arzu etmektedir. Çok sayıda artan ve azalan kriterin bir arada değerlendirilmesi için çok kriterli karar verme tekniklerinden biri olan VİKOR metodunun kullanılması uygun görülmüştür. Kriter ağırlıklarının sübjektifliğinin azaltılması amacıyla da AHP tekniği kullanılmıştır. Sonuçlar yönetim kurulu başkanı, mimarlar, satış müdürü, muhasebe müdürü ve pazarlama koordinatörü tarafından değerlendirilerek, uzlaşık bir karara ulaşılmıştır. 

İnşaat Sektörü, Beyaz Eşya Seçimi, Çok Kriterli Karar Verme, VIKOR, AHP.
 • Arslan, R., Bircan, H. (2018). Alternatif Sayısının Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerinin Sonuçlarına Etkisi. Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9(18), 239-264.
 • Cheaitou, A., Larbib, R., Al Housani, B. (2018). Decision Making Framework For Tender Evaluation And Contractor Selection İn Public Organizations With Risk Considerations. Socio-Economic Planning Sciences, https://doi.org/10.1016/j.seps.2018.02.007
 • Eleren, A. ve Karagül, M. (2008). 1986-2006 Türkiye Ekonomisinin Performans Değerlendirmesi, Celal Bayar Üniversitesi İİBF Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 15(1), 1-14.
 • Engin, O., Sarucan, A., Baysal, M.E. (2018). Türkiye İçin Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri İle Yenilenebilir Enerji Alternatiflerinin Analizi. Journal of Social And Humanities Sciences Research, 5(23), 12231231.
 • Ersöz, F. ve Kabak, M. (2010). Savunma Sanayi Uygulamalarında Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerinin Literatür Araştırması. Savunma Bilimleri Dergisi, 9(1), 97-125.
 • Ertuğrul, İ. & Karakaşoğlu, N. (2008). Banka Şube Performanslarının Vikor Yöntemi ile Değerlendirilmesi. Endüstri Mühendisliği Dergisi, 20(1), 19-28.
 • Felek, S., Yuluğkural, Y., Aladağ, Z. (2007). Mobil İletişim Sektöründe Pazar Paylaşımının Tahmininde ANP ve AHS Yöntemlerinin Kıyaslaması, MMO Endüstri Mühendisliği Dergisi, 18(1),6-22.
 • Göktürk, İ.F., Eryılmaz, A.Y., Yörür, B., Yuluğkural, Y. (2011), Bir İşletmenin Tedarikçi Değerlendirme ve Seçim Probleminin Çözümünde AAS ve VİKOR Yöntemlerinin Kullanılması. Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 25, 61-74.
 • Gözlü, S. (1990). Endüstriyel Kalite Kontrolü, 1-2, İTÜ Kütüphanesi, 1416, İTÜ Matbaası, Gümüşsuyu.
 • Heravi, G., Fathi, M., Faeghi, S. (2017). Multi-criteria Group Decision-Making Method for Optimal Selection of Sustainable İndustrial Building Options Focused on Petrochemical Projects. Journal of Cleaner Production, 142, 2999-3013.
 • Intes (2014). İnşaat Sektörü Raporu. Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası, Mart 2014.
 • Jato-Espino, D., Castillo-Lopez, E., Rodriguez-Hernandez, J., Canteras-Jordana, J.C. (2014). A Review Of Application of Multi-Criteria Decision Making Methods in Construction. Automation in Construction, 45, 151-162
 • Jato-Espino, D., Rodriguez-Hernandez, J., Andrés-Valeri, V.C., Ballester-Muñoz, F. (2014). A Fuzzy Stochastic Multi-Criteria Model for the Selection of Urban Pervious Pavements. Expert Systems with Applications, 41, 6807-6817.
 • Kaya, P., Çetin, E., İ., Kuruüzüm, A. (2011). Çok Kriterli Karar Verme ile Avrupa Birliği ve Aday Ülkelerin Yaşam Kalitesinin Analizi. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi, Ekonometri ve İstatistik Dergisi, 13, 80-94.
 • Kılıç, R. & Demirbaş, E. (2012). Türkiye’de Kamu İnşaat Harcamalarının Belirleyicileri ile Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki. Akademik Yaklaşımlar Dergisi, 3(2), 84-97.
 • Milet, I. ve Patrick T. H. (1990). Globally Effective Questioning in the Analytic Hierarchy Process. European Journal of Operational Research, 48, 88-89.
 • Opricovic, S. & Tzeng, G.H. (2004). Compromise Solution by MCDM Methods: a Comparative Analysis of VIKOR and TOPSIS, European Journal of Operational Research, 156, 445-455.
 • Opricovic, S. & Tzeng, G.H. (2007). Extended VIKOR Method in Comparison with Outranking Methods. European Journal of Operational Research, 178: 514–529.
 • Reyes, J. P., San-José, J.T., Cuadrado, J.,Sancibrian, R. (2014). Health &Safety Criteria For Determining The Sustainable Value Of Construction Projects. Safety Science, 62, 221–232.
 • Saaty, T.L. (1980). The Analytic Hierarchy Process, McGraw-Hill International Book Company, USA.
 • Saaty, T.L.(1990). How To Make A Decision: The Analytic Hierarchy Process. European Journal of Operational Research, 48, 9-26.
 • Sayadi, M.K., Heydari, M. & Shahanaghi, K. (2009). Extention of Vikor Method for Decision Making Problem with Interval Numbers. Applied Mathematical Modelling, 33: 2257-2262.
 • Şeker, E. (2000). Toplam Kalite Yönetiminin İnşaat Sektöründe Uygulanması- Müşteri tatmini, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 34-37, İstanbul.
 • Topçu, Y.İ. (2004). A decision model proposal for construction contractor selection in Turkey, Building and Environment, 39, 469–481.
 • Yang, Y-P.O., Shieh, H-M. & Leu, J-D., A. (2009). Vikor-Based MulticriteriaDecision Method for Improving Information Security Risk. International Journal of Information Technology & Decision Making, 8: 267-287.
 • Zavadskasa, E.K., Bausysb, R., Juodagalvieneb, B.,Garnyte-Sapranaviciene, I. (2017). Model for Residential House Element and Material Selection by Neutrosophic MULTIMOORA Method. Engineering Applications of Artificial Intelligence, 64, 315-324.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-1448-5937
Yazar: Kasım Baynal (Sorumlu Yazar)
Kurum: KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Ülke: Kyrgyzstan


Orcid: 0000-0002-6283-5340
Yazar: Yıldız Şahin
Kurum: KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-1280-8387
Yazar: Saime Taphasanoğlu
Kurum: KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 27 Nisan 2019

Bibtex @araştırma makalesi { mjss558147, journal = {MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {1694-7215}, address = {Chyngyz Aytmatov Campus, 720038, Djal, Bishkek, KYRGYZSTAN}, publisher = {Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {8}, pages = {1871 - 1888}, doi = {10.33206/mjss.558147}, title = {Çok Kriterli Karar Verme Teknikleriyle Lüks Konut Projesi İçin Beyaz Eşya Seçimi}, key = {cite}, author = {Baynal, Kasım and Şahin, Yıldız and Taphasanoğlu, Saime} }
APA Baynal, K , Şahin, Y , Taphasanoğlu, S . (2019). Çok Kriterli Karar Verme Teknikleriyle Lüks Konut Projesi İçin Beyaz Eşya Seçimi. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi , 8 (2) , 1871-1888 . DOI: 10.33206/mjss.558147
MLA Baynal, K , Şahin, Y , Taphasanoğlu, S . "Çok Kriterli Karar Verme Teknikleriyle Lüks Konut Projesi İçin Beyaz Eşya Seçimi". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 (2019 ): 1871-1888 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/mjss/issue/44816/558147>
Chicago Baynal, K , Şahin, Y , Taphasanoğlu, S . "Çok Kriterli Karar Verme Teknikleriyle Lüks Konut Projesi İçin Beyaz Eşya Seçimi". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 (2019 ): 1871-1888
RIS TY - JOUR T1 - Çok Kriterli Karar Verme Teknikleriyle Lüks Konut Projesi İçin Beyaz Eşya Seçimi AU - Kasım Baynal , Yıldız Şahin , Saime Taphasanoğlu Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.33206/mjss.558147 DO - 10.33206/mjss.558147 T2 - MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1871 EP - 1888 VL - 8 IS - 2 SN - 1694-7215- M3 - doi: 10.33206/mjss.558147 UR - https://doi.org/10.33206/mjss.558147 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi Çok Kriterli Karar Verme Teknikleriyle Lüks Konut Projesi İçin Beyaz Eşya Seçimi %A Kasım Baynal , Yıldız Şahin , Saime Taphasanoğlu %T Çok Kriterli Karar Verme Teknikleriyle Lüks Konut Projesi İçin Beyaz Eşya Seçimi %D 2019 %J MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 1694-7215- %V 8 %N 2 %R doi: 10.33206/mjss.558147 %U 10.33206/mjss.558147
ISNAD Baynal, Kasım , Şahin, Yıldız , Taphasanoğlu, Saime . "Çok Kriterli Karar Verme Teknikleriyle Lüks Konut Projesi İçin Beyaz Eşya Seçimi". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 / 2 (Nisan 2019): 1871-1888 . https://doi.org/10.33206/mjss.558147
AMA Baynal K , Şahin Y , Taphasanoğlu S . Çok Kriterli Karar Verme Teknikleriyle Lüks Konut Projesi İçin Beyaz Eşya Seçimi. MJSS. 2019; 8(2): 1871-1888.
Vancouver Baynal K , Şahin Y , Taphasanoğlu S . Çok Kriterli Karar Verme Teknikleriyle Lüks Konut Projesi İçin Beyaz Eşya Seçimi. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2019; 8(2): 1888-1871.