Yıl 2019, Cilt 8 , Sayı 3, Sayfalar 2755 - 2774 2019-07-16

Üniversite Öğrencilerinin Finansal Okuryazarlık Düzeylerinin İncelenmesi: İnönü Üniversitesi Örneği
Investigation Of Financial Literacy Levels Of University Students: Inonu University Example

Nevzat Tetik [1]


Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin finansal bilgi, tutum ve okuryazarlık düzeyinin belirlenmesi ve artırılması için yapılması gerekenlerin araştırılmasıdır. Bu amaçla İnönü Üniversitesi öğrencilerine bir anket uygulaması yapılmış ve öğrencilerin finansal okuryazarlık düzeyleri farklı demografik özellikleri ile karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Ayrıca, frekans yüzde dağılımı ve korelasyon analizi yapılmıştır. Ankette üniversitede okuyan 502 öğrenciden oluşan bir örneklem kullanılmış; farklı fakültelerde okuyan öğrenciler ile erkek-bayan öğrencilerin finansal okuryazarlık düzeyi karşılaştırmaları yapılmış ve öğrenci ailelerinin eğitim durumlarının öğrencilerin finansal okuryazarlıklarına etkisi araştırılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; İnönü Üniversitesi öğrencilerinin finansal okuryazarlık seviyesi beş tam puan üzerinden 3,028 puandır. Erkek öğrencilerin finansal okuryazarlık düzeyi bayan öğrencilere göre daha yüksek olduğu, öğrencilerin finansal okuryazarlıkla ilgili temel ekonomi ve finans bilgisine sahibi oldukları, en az bilgiye sahip oldukları alanın ise yatırım konusu olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca öğrencilerin güncel ekonomi haberlerini takip etme konusundaki puan ortalamalarının düşük seviyelerde olduğu belirlenmiştir. Korelasyon analizi sonucunda finansal okuryazarlık düzeyini en fazla etkileyen faktör, yatırım bilgi düzeyi faktörü olduğu bulunmuştur.

The aim of this study is to investigate what to do for determining and increasing the level of financial information, attitudes and literacy of university students. For this purpose, a questionnaire was applied to the students of Inonu University and their financial literacy levels were examined comparatively with their different demographic characteristics. Also, frequency percentage distribution and correlation analysis were performed. In the survey a sample of 502 students studying at the university was used; the financial literacy level of students in different faculties and male and female students were compared and the effect of education level of students' families on financial literacy of students was investigated. According to the research results; the financial literacy level of Inonu University students is 3,028 points over the five full points. It is determined that the level of financial literacy of male students is higher than the female students, the students have the basic knowledge of finance and economy about financial literacy, and the field where they have the least knowledge is the subject of investment. In addition, it is determined that the average score of the students in following the current economic news is in low levels. As a result of the correlation analysis, it is found that the factor that most affect the financial literacy level is the investment information factor.

 • Barış, S. (2016). Finansal Okuryazarlık ve Bütçeleme Davranışı: Üniversite Öğrencileri Üzerine bir Araştırma. TESAM Akademi Dergisi. 3(2), 13-38.
 • Barmaki, N. (2015). Üniversite Öğrencilerinin Finansal Okuryazarlık Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma: Hacettepe Üniversitesi Örneği. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Ankara
 • Bayram, S. S. (2010). Finansal Okuryazarlık Ve Para Yönetimi Davranışları: Anadolu Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Uygulama, Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
 • Beal, D. J. ve S. B. Delpachitra. (2003). Financial Literacy Among Australian University Students. Economic Papers: A Journal of Applied Economics and Policy. 22/1), 65-78.
 • Chen, H. ve Volpe, R. P. (2002). Gender Differences in Personal Financial Literacy Among College Students, Financial Services Review, 11, 289-307
 • Danışman, E., Sezer, D. ve Gümüş, U. T. (2016). Finansal Okuryazarlık Düzeyinin Belirlenmesi: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. Kara Harp Okulu Bilim Dergisi. 26(2), 1-37.
 • Dilek, S., Küçük, O. ve Eleren, A. (2016). Kastamonu Üniversitesi Öğrencilerinin Ekonomi Okuryazarlığı, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 5(7).
 • Er, F., Temizel, F., Özdemir, A. ve Sönmez, H. (2014). Lisans Eğitim Programlarının Finansal Okuryazarlık Düzeyine Etkisinin Araştırılması: Türkiye Örneği, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(4), 113-126.
 • Kahraman, Y. E. (2015). Erciyes Üniversitesi Öğrencileri Üzerinde Finansal Okuryazarlık Araştırması, Yüksek Lisans Tezi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Muğla.
 • Kılıç, Y., Ata, H. A. ve Seyrek, İ. H. (2015). Finansal Okuryazarlık: Üniversite Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Nisan 2015, 129-150.
 • Saraç, E. (2014). Finansal Okuryazarlık Ve Dumlupınar Üniversitesi Öğrencilerinin Finansal Okuryazarlık Düzeylerinin Ölçülmesi Üzerine Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. İşletme Anabilim Dalı, Kütahya.
 • Satoğlu, S. (2014). Bireysel yatırımcıları koruma aracı olarak finansal okuryazarlık ve Türkiye uygulaması, Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Bankacılık Anabilim Dalı, İstanbul. Şafak, A. (2015). Sayının Namusu. Destek Menkul Değerler Anonim Şirketi. Finansal Okuryazarlık Yayınları. İstanbul.
 • Temizel, F. ve Bayram, F. (2011). Finansal Okuryazarlık: Anadolu Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Dergisi. 12(1). 73-86.
 • Yücel, S. (2017). Üniversite Öğrencilerinin Finansal Okuryazarlıklarının Kredi Kartı Kullanım Alışkanlıkları Üzerine Etkisinin İncelenmesi: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi-Hacettepe Üniversitesi Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, Bilecik.
 • Yürekli E. ve Gönen, S. (2015) “Muhasebe Meslek Mensuplarının Nitelikli Meslek Mensubu Yetiştirilmesine Yönelik Önlisans Programından Beklentileri" KAÜ İİBF Dergisi, 6(10), 301-316.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-3152-8217
Yazar: Nevzat Tetik (Sorumlu Yazar)
Kurum: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 16 Temmuz 2019

Bibtex @araştırma makalesi { mjss498767, journal = {MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {1694-7215}, address = {Chyngyz Aytmatov Campus, 720038, Djal, Bishkek, KYRGYZSTAN}, publisher = {Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {8}, pages = {2755 - 2774}, doi = {10.33206/mjss.498767}, title = {Üniversite Öğrencilerinin Finansal Okuryazarlık Düzeylerinin İncelenmesi: İnönü Üniversitesi Örneği}, key = {cite}, author = {Tetik, Nevzat} }
APA Tetik, N . (2019). Üniversite Öğrencilerinin Finansal Okuryazarlık Düzeylerinin İncelenmesi: İnönü Üniversitesi Örneği. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi , 8 (3) , 2755-2774 . DOI: 10.33206/mjss.498767
MLA Tetik, N . "Üniversite Öğrencilerinin Finansal Okuryazarlık Düzeylerinin İncelenmesi: İnönü Üniversitesi Örneği". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 (2019 ): 2755-2774 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/mjss/issue/47096/498767>
Chicago Tetik, N . "Üniversite Öğrencilerinin Finansal Okuryazarlık Düzeylerinin İncelenmesi: İnönü Üniversitesi Örneği". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 (2019 ): 2755-2774
RIS TY - JOUR T1 - Üniversite Öğrencilerinin Finansal Okuryazarlık Düzeylerinin İncelenmesi: İnönü Üniversitesi Örneği AU - Nevzat Tetik Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.33206/mjss.498767 DO - 10.33206/mjss.498767 T2 - MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 2755 EP - 2774 VL - 8 IS - 3 SN - 1694-7215- M3 - doi: 10.33206/mjss.498767 UR - https://doi.org/10.33206/mjss.498767 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi Üniversite Öğrencilerinin Finansal Okuryazarlık Düzeylerinin İncelenmesi: İnönü Üniversitesi Örneği %A Nevzat Tetik %T Üniversite Öğrencilerinin Finansal Okuryazarlık Düzeylerinin İncelenmesi: İnönü Üniversitesi Örneği %D 2019 %J MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 1694-7215- %V 8 %N 3 %R doi: 10.33206/mjss.498767 %U 10.33206/mjss.498767
ISNAD Tetik, Nevzat . "Üniversite Öğrencilerinin Finansal Okuryazarlık Düzeylerinin İncelenmesi: İnönü Üniversitesi Örneği". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 / 3 (Temmuz 2019): 2755-2774 . https://doi.org/10.33206/mjss.498767
AMA Tetik N . Üniversite Öğrencilerinin Finansal Okuryazarlık Düzeylerinin İncelenmesi: İnönü Üniversitesi Örneği. MJSS. 2019; 8(3): 2755-2774.
Vancouver Tetik N . Üniversite Öğrencilerinin Finansal Okuryazarlık Düzeylerinin İncelenmesi: İnönü Üniversitesi Örneği. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2019; 8(3): 2774-2755.