Yıl 2019, Cilt 8 , Sayı 3, Sayfalar 2280 - 2293 2019-07-16

Dilbilimsel Açıdan Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Bireylerin Yaptıkları Çeviri Hataları
A Linguistic Perspective to the Investigation of Translation Errors of Turkish Learners as a Foreign Language

Zeynep Zeliha Bayazıt [1]


Alan yazında özellikle de yabancı dil olarak Türkçeyi öğrenen ve anadili İngilizce olan bireylerin iki dil arasında daha çok karşılaştırma yaptıkları, dahası çoğu zaman da kendi anadillerinde düşünerek dilsel hatalar yaptıkları belirtilmektedir. Bu anlamda yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde sorun odaklı yaklaşımlara yönelik araştırmalar oldukça önem kazanmaktadır. Sorun odaklı yaklaşımlardan biri olan hata analizi yöntemi, ikinci dil öğrenme sürecinin incelenmesi açısından oldukça önemli ipuçları vermektedir. Bu nedenle bu çalışmada, anadili İngilizce olan ve Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen bireyler ile ikinci yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerin en çok yaptıkları dilbilimsel hataları, hata analizi bulgularından yararlanarak belirlemek amaçlanmıştır. Çalışma, Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Türk Dili Bölümü ve İndiana Üniversitesi Turkish Flagship Programında yabancı dil olarak Türkçe öğrenen B1-B2 seviyesindeki 80 (40 ODTÜ + 40 Turkish Flagship) birey üzerinde yürütülmüştür. Öğrenci hatalarını saptamak için öğrencilere “New to Turkey” başlıklı İngilizce metin verilmiş ve öğrencilerden bu metni Türkçeye çevirmeleri istenmiştir. İçerik analizi tekniğinin kullanıldığı çalışmanın sonunda öğrencilerin daha çok sözdizimsel ve dilbilgisel yanlışlardan kaynaklı dilbilimsel hatalar yaptığı görülmüştür.

In the literature, especially it is stated that individuals who learn Turkish as a foreign language and native speakers of English make more comparisons between two languages, and they make more often linguistics errors by thinking in their mother tongue. In this sense, studies on problem-oriented approaches in teaching Turkish as a foreign language become important. The error analysis method, which is one of the problem-oriented approaches, provides an important clue for the second language learning process. Therefore, in this study, it is aimed to determine the most common linguistic errors by English native speaker learners of Turkish as a foreign language and learners Turkish as a second language by using error analysis findings. This study was conducted on 40 learners of Turkish as a second foreign language in B1-B2 level from Middle East Technical University Department of Turkish Language and 40 native speakers of English who are B1-B2 level students at Indiana University Program of Turkish Flagship. In order to determine student errors, the English text “New to Turkey” was given to students and they translated it from English to Turkish. At the result, it was seen that students mostly made linguistic errors which kind of syntactic and grammatical.


 • Alan, S. (2017). Fransızca Öğrenen Türklerin Yaptıkları Sözdizimsel Yanlışların Çözümlenmesi. TÖMER Dil Dergisi, 168(2).
 • Atabay, N., Özel, S. ve Çam, A. (1981). Türkiye Türkçesinin Sözdizimi (Vol. 472): Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Bayazıt, Z. Z. (2019). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Bireylerin Yaptıkları Sözdizimi Hatalarının İncelenmesi. Anadili Eğitim Dergisi, 7(1).
 • Bölükbaş, F., & Yargin, A. (2012). Error analysis in usage of basic tenses in Turkish by Kirgiz students. J Studia uralo-altaica, 49, 143-151.
 • Brooks, N. (1964). Language and Language Learning, theory and practice.
 • Duruhan, K., & Şad, S. N. (2010). Çevirinin Yabancı Dil Öğretiminde Kullanılması : Deneysel Bir Çalışma. J Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 8(1), 145-174.
 • Hervey, S., & Higgins, I. (2002). Thinking translation: A course in translation method: French to English: Routledge.
 • Huang, L.-S. (2001). Knowledge of English Collocations: An Analysis of Taiwanese EFL Learners. Texas Papers in Foreign Language Education.
 • Mills, G. (1977). Contrastive analysis and translation in second-language teaching. J Canadian Modern Language Review, 33(5), 732-745.
 • Nurlu, M. ve Kutlu, A. (2015). Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Temel Seviye A1 Yazma Sorunları: Afganistan Örneği. J Kara Harp Okulu Bilim Dergisi, 25(2), 67-87.
 • Özkan, F. ve Musa, B. J. B. (2004). Yabancı dillerin Türkçenin söz dizimi üzerindeki etkisi. 30, 95-139.
 • Özyürek, R. (2009). Türk devlet ve topluluklarından Türkiye üniversitelerine gelen Türk soylu yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe öğrenimlerinde karşılaştıkları sorunlar. Journal of Turkish Studies, 4(3), 1819-1862.
 • Patton, M. Q. (1990). Qualitative evaluation and research methods: SAGE Publications, inc.
 • Robson, C., & McCartan, K. (2016). Real world research: John Wiley & Sons.
 • Snell-Hornby, M. (2006). The Turns of Translation Studies: New paradigms or shifting viewpoints? (Vol. 66): John Benjamins Publishing.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-5307-1791
Yazar: Zeynep Zeliha Bayazıt (Sorumlu Yazar)
Kurum: ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 16 Temmuz 2019

Bibtex @araştırma makalesi { mjss515082, journal = {MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {1694-7215}, address = {Chyngyz Aytmatov Campus, 720038, Djal, Bishkek, KYRGYZSTAN}, publisher = {Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {8}, pages = {2280 - 2293}, doi = {10.33206/mjss.515082}, title = {Dilbilimsel Açıdan Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Bireylerin Yaptıkları Çeviri Hataları}, key = {cite}, author = {Bayazıt, Zeynep Zeliha} }
APA Bayazıt, Z . (2019). Dilbilimsel Açıdan Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Bireylerin Yaptıkları Çeviri Hataları. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi , 8 (3) , 2280-2293 . DOI: 10.33206/mjss.515082
MLA Bayazıt, Z . "Dilbilimsel Açıdan Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Bireylerin Yaptıkları Çeviri Hataları". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 (2019 ): 2280-2293 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/mjss/issue/47096/515082>
Chicago Bayazıt, Z . "Dilbilimsel Açıdan Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Bireylerin Yaptıkları Çeviri Hataları". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 (2019 ): 2280-2293
RIS TY - JOUR T1 - Dilbilimsel Açıdan Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Bireylerin Yaptıkları Çeviri Hataları AU - Zeynep Zeliha Bayazıt Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.33206/mjss.515082 DO - 10.33206/mjss.515082 T2 - MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 2280 EP - 2293 VL - 8 IS - 3 SN - 1694-7215- M3 - doi: 10.33206/mjss.515082 UR - https://doi.org/10.33206/mjss.515082 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi Dilbilimsel Açıdan Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Bireylerin Yaptıkları Çeviri Hataları %A Zeynep Zeliha Bayazıt %T Dilbilimsel Açıdan Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Bireylerin Yaptıkları Çeviri Hataları %D 2019 %J MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 1694-7215- %V 8 %N 3 %R doi: 10.33206/mjss.515082 %U 10.33206/mjss.515082
ISNAD Bayazıt, Zeynep Zeliha . "Dilbilimsel Açıdan Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Bireylerin Yaptıkları Çeviri Hataları". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 / 3 (Temmuz 2019): 2280-2293 . https://doi.org/10.33206/mjss.515082
AMA Bayazıt Z . Dilbilimsel Açıdan Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Bireylerin Yaptıkları Çeviri Hataları. MJSS. 2019; 8(3): 2280-2293.
Vancouver Bayazıt Z . Dilbilimsel Açıdan Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Bireylerin Yaptıkları Çeviri Hataları. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2019; 8(3): 2293-2280.