Yıl 2019, Cilt 8 , Sayı 3, Sayfalar 2967 - 2978 2019-07-16

Thought, Value and Authenticity In The Works Of Necmettin Tozlu
Necmettin Tozlu’nun Eserlerinde Düşünce, Değer ve Otantisite

Vefa Taşdelen [1]


This study is titled "Thought, Value and Authenticity in the Works of Necmettin Tozlu" based on an essay "Thinking, Slavery and Information" was presented by Tozlu in a symposium in 1994 and published in his a book named Thoughts on Educational Philosophy, with together his articles, “Values Education in terms of Spirit and Body Integrity”, "On Teachers' Academies", "Teachers and Teacher Training in the Context of Contemporary Schools", "A New Model of Teacher Training". As it is clear from the heading of "Thought, Slavery and Information", the topic of essay is required an interdisciplinary approach, a local and global analysis. The works of Tozlu, like this title, have a content and quality that cannot be regarded as purely academic. Because an academic material can be used to produce thought in that works. A work that does not produce ideas, does not offer views, opinions and solutions to the problems of humanity is problem-free, fruitless and inefficient. As a product of this approach, we encounter an intellectual identity that reflects on his time and society, on the issues of civilization and humanity in general. The man who has personality and authenticity growth only by thinking and values education. In this paper, in the context of Necmettin Tozlu's works on thinking education, values education, teachers’ education, philosophy education will be examined.

Necmettin Tozlu, son dönem eğitim felsefecilerimizdendir. Yıllarca sürdürdüğü eğitim öğretim faaliyetinin yanında bütüncül bir yaklaşımla, eğitim ve insan, eğitim ve toplum, eğitim ve devlet, eğitim ve medeniyet konularında kültürel ve felsefi referansları olan eserler de yazmıştır. Bayburt Üniversitesi tarafından Eğitimden Felsefeye başlığı altında üç ciltte toplanan bu eserlerden bazıları şunlardır: İsmail Hakkı Baltacıoğlu’nun Eğitim Sistemi Üzerine Bir Araştırma, Kültür ve Eğitim Tarihimizde Yabancı Okullar, Eğitim Problemlerimiz Üzerine Düşünceler, İbn Tufeyl’in Eğitim Felsefesi, Bilim ve Hayat, İnsandan Devlete Eğitim, Eğitim Felsefesi Üzerine Makaleler, Erdemli Toplum Yolunda.

“Necmettin Tozlu’nun Eserlerinde Düşünce, Değer ve Otantisite” başlığını taşıyan bu çalışma, Eğitim Felsefesi Üzerinde Düşünceler isimli kitabın içinde yer alan ve 1994 yılında bir sempozyumda sunulan “Düşünce, Kölelik ve Bilgilenme” başlıklı yazı merkezinde yine aynı kitap içinde yer alan “Ruh ve Beden Bütünlüğü Açısından Değerler Eğitimi” (2014: 43-51), “Öğretmen Yetiştirme Üzerine Düşünceler” (2014: 91-98), “Öğretmen Akademileri Üzerine” (2014: 99-113), “Çağdaş Okul Bağlamında Öğretmen ve Öğretmen Yetiştirme” (2014: 113-116), “Öğretmen Yetiştirmeye İlişkin Yeni Bir Model” (2014: 117-122) başlıklı yazılardan hareket edilecektir. “Düşünce, Kölelik ve Bilgilenme” başlığından da anlaşılacağı üzere makalenin konusu disiplinler arası bir yaklaşımı, yerel ve küresel gelişmeler çerçevesinde bir analizi gerekli kılmaktadır. Tozlu’nun eserleri, tıpkı bu başlıkta olduğu gibi, salt akademik olarak nitelendirilemeyecek bir içerik ve niteliğe sahiptir. O, akademik anlamda veriler toplar, ancak bunu öncelikle düşünceye malzeme kılmak için yapar. Akademik malzeme onun için düşünce üretimine yarar; fikir üretmeyen, insanlığın sorunları üzerine bakış, görüş ve çözüm önerisi sunmayan bir çalışma, dertsiz, sorunsuz, sonuçsuz ve verimsizdir. Bu yaklaşımın bir ürünü olarak onun eserlerinde daha çok kendi zamanı ve toplumu, genel anlamda medeniyet ve insanlık sorunları üzerinde düşünen bir aydın kimliği ile karşılaşırız. Bu makalede Necmettin Tozlu’nun düşünme eğitimi konusundaki görüşleri bir “şahsiyet değeri” olarak otantisite (sahihlik)’ye katlıları bağlamında ele alınacaktır. 

  • Bacon, F. (2012). Novum Organum. Çev. Sema Önal. İstanbul: Say Yayınları.
  • Baltacıoğlu, İ.H. (1967). Kültürce Kalkınmanın Sosyal Şartları. İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
  • Dewey, J. (1910). Wow We Think?D.C. Boston: Heat&Co. Publishers.
  • Nietzsche, F. (2006). Thus Spoke Zarathustra, Tr. Adrian del Caro. New York: Cambridge University Press.
  • Topçu, N. (1998). Türkiye’nin Maarif Davası.İstanbul: Dergâh Yayınları.
  • Tozlu, N. (2003). Eğitim Felsefesi Üzerine Makaleler. Ankara: Elis Yayıncılık.
  • Tozlu, N. (2014). Felsefeden Eğitime II. Eğitim Felsefesi Üzerine Yazılar. Bayburt: Bayburt Üniversitesi Yayınları.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-3937-3413
Yazar: Vefa Taşdelen (Sorumlu Yazar)
Kurum: KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Kyrgyzstan


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 16 Temmuz 2019

Bibtex @araştırma makalesi { mjss518148, journal = {MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {1694-7215}, address = {Chyngyz Aytmatov Campus, 720038, Djal, Bishkek, KYRGYZSTAN}, publisher = {Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {8}, pages = {2967 - 2978}, doi = {10.33206/mjss.518148}, title = {Necmettin Tozlu’nun Eserlerinde Düşünce, Değer ve Otantisite}, key = {cite}, author = {Taşdelen, Vefa} }
APA Taşdelen, V . (2019). Necmettin Tozlu’nun Eserlerinde Düşünce, Değer ve Otantisite. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi , 8 (3) , 2967-2978 . DOI: 10.33206/mjss.518148
MLA Taşdelen, V . "Necmettin Tozlu’nun Eserlerinde Düşünce, Değer ve Otantisite". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 (2019 ): 2967-2978 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/mjss/issue/47096/518148>
Chicago Taşdelen, V . "Necmettin Tozlu’nun Eserlerinde Düşünce, Değer ve Otantisite". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 (2019 ): 2967-2978
RIS TY - JOUR T1 - Necmettin Tozlu’nun Eserlerinde Düşünce, Değer ve Otantisite AU - Vefa Taşdelen Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.33206/mjss.518148 DO - 10.33206/mjss.518148 T2 - MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 2967 EP - 2978 VL - 8 IS - 3 SN - 1694-7215- M3 - doi: 10.33206/mjss.518148 UR - https://doi.org/10.33206/mjss.518148 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi Necmettin Tozlu’nun Eserlerinde Düşünce, Değer ve Otantisite %A Vefa Taşdelen %T Necmettin Tozlu’nun Eserlerinde Düşünce, Değer ve Otantisite %D 2019 %J MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 1694-7215- %V 8 %N 3 %R doi: 10.33206/mjss.518148 %U 10.33206/mjss.518148
ISNAD Taşdelen, Vefa . "Necmettin Tozlu’nun Eserlerinde Düşünce, Değer ve Otantisite". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 / 3 (Temmuz 2019): 2967-2978 . https://doi.org/10.33206/mjss.518148
AMA Taşdelen V . Necmettin Tozlu’nun Eserlerinde Düşünce, Değer ve Otantisite. MJSS. 2019; 8(3): 2967-2978.
Vancouver Taşdelen V . Necmettin Tozlu’nun Eserlerinde Düşünce, Değer ve Otantisite. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2019; 8(3): 2978-2967.