Yıl 2019, Cilt 8 , Sayı 3, Sayfalar 3032 - 3045 2019-07-16

Konut Seçiminde Üniversite Gençlerine Etkili Olan Faktörler
Factors Influencing Housing Choice Of Unıversity Students

Mahmut Vural [1] , Gulnara Karadeniz [2] , Gulmira Adzhygulova [3] , Sabira Osmongazieva [4] , Kasiet Zhanybekova [5] , Burul Bektur kyzy [6]


Küreselleşen dünyada tüketicilerin ihtiyaç ve beklentileri, yaşam tarzları ve yaşam tercihleri de hızla değişmektedir. Buna bağlı olarak konut sektöründeki tüketicilerin konut tercihlerinde de bu beklentiler görülmektedir. Bu çalışmada, Bişkek’te öğrenim gören üniversite gençlerinin gelecekte sahip olmak istedikleri konut tercihleri incelenmiştir. Bu amaç doğrultusunda; Bişkek’teki üniversiteler arasından rastgele beşi seçilmiş ve öğrencilerden anket aracılığı ile veriler toplanmıştır. Elde edilen veriler nonparametrik Mann-Whitney U, Kruskal-Wallis H testleri kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarında, katılımcıların cinsiyetine göre para ve altyapı faktörlerinin önemli olduğu, konforun aile içerisinde kişiye göre farklılık gösterdiği ama öğrencinin okuduğu bölge, fakülte ve aile gelirine göre konut seçiminde farklılık olmadığı tespit edilmiştir.  

In a globalizing world, the needs and expectations of consumers, their lifestyles and life preferences are changing rapidly. Accordingly, there are consumer's expectations in the housing sector. In this study, the future housing preferences of the university students, studying in Bishkek were examined. Five students were randomly selected from the universities in Bishkek. Data were collected from the students by means of questionnaire. Mann-Whitney U, Kruskal-Wallis H. nonparametric tests have been used in the study and analyzed.  According to the results of this study, it was determined that money and infrastructure factors were important according to the gender of the participants, comfort varied according to the person in the family, however, there were no differences in the housing preferences of the students according to the region, faculty and family income.  

  • Abar, H., & Karaaslan, A. (2013). Konut Talep Edenlerin Özellikleriyle Talep Edilen Konutun Özellikleri Arasındaki İlişkinin Çoklu Uyum Analizi Yöntemi ile İncelenmesi. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 323-339.
  • Altun, D. (2017). Konut Satın Alma Kararını Belirleyen Faktörler; Karaman İline Yönelik Bir Araştırma. T.C. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1-255.
  • Atatürk, E., & Tekman, N. (2016). Konut Talebi ve Erzurum Kent Merkezinde Tüketicilerin Konut Edinme Kararlarını Etkileyen Faktörler. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 423-440.
  • Ergöz-Karahan, E. (2009). Konut Talebinin Modellenmesi ve Konut Kariyeri Kavramı. İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 79-98.99.
  • Karagöz, Y., Er, A., & Yavuz, S. (2015). Nominal İlişki Ölçüleriyle Konut Satın Almaya Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi: Bolu İli Örneği. C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 247-260.
  • Karakurt Tosun, E., & Fırat, Z. (2012). Kentsel Mekândaki Değişimler ve Kişilerin Konut Tercihleri: Bursa Örneği. Business and Economics Research Journal, 173-195.
  • Kırgızistan Cumhuriyeti Ulusal İstatistik Komitesi. (2017). Konutların İşletmeye Alınması ve Değeri.
  • Sasykeev, U. (2015). Town-Planing Development of A Housing Estate. KГУСТА.
  • Yavuz, S., & Çemrek, F. (2013). Konjoint Analizi İle Sağlık Çalışanlarının Konut Tercihlerinin Belirlenmesi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 379-394.
  • Yener, S. (2010). Tüketim Odaklı Yaşam Biçimlerinin Günümüz Konut Proje. İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 15-62.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-8946-2540
Yazar: Mahmut Vural (Sorumlu Yazar)
Kurum: KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ, MESLEK YÜKSEKOKULU
Ülke: Kyrgyzstan


Yazar: Gulnara Karadeniz

Orcid: 0000-0001-8946-2540
Yazar: Gulmira Adzhygulova
Kurum: KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ, MESLEK YÜKSEKOKULU
Ülke: Kyrgyzstan


Orcid: 0000-0001-8946-2540
Yazar: Sabira Osmongazieva
Kurum: KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ, MESLEK YÜKSEKOKULU
Ülke: Kyrgyzstan


Orcid: 0000-0001-8946-2540
Yazar: Kasiet Zhanybekova
Kurum: KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ, MESLEK YÜKSEKOKULU
Ülke: Kyrgyzstan


Orcid: 0000-0001-8946-2540
Yazar: Burul Bektur kyzy
Kurum: KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ, MESLEK YÜKSEKOKULU
Ülke: Kyrgyzstan


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 16 Temmuz 2019

Bibtex @konferans bildirisi { mjss552061, journal = {MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {1694-7215}, address = {Chyngyz Aytmatov Campus, 720038, Djal, Bishkek, KYRGYZSTAN}, publisher = {Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {8}, pages = {3032 - 3045}, doi = {10.33206/mjss.552061}, title = {Konut Seçiminde Üniversite Gençlerine Etkili Olan Faktörler}, key = {cite}, author = {Vural, Mahmut and Karadeniz, Gulnara and Adzhygulova, Gulmira and Osmongazieva, Sabira and Zhanybekova, Kasiet and Bektur kyzy, Burul} }
APA Vural, M , Karadeniz, G , Adzhygulova, G , Osmongazieva, S , Zhanybekova, K , Bektur kyzy, B . (2019). Konut Seçiminde Üniversite Gençlerine Etkili Olan Faktörler. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi , 8 (3) , 3032-3045 . DOI: 10.33206/mjss.552061
MLA Vural, M , Karadeniz, G , Adzhygulova, G , Osmongazieva, S , Zhanybekova, K , Bektur kyzy, B . "Konut Seçiminde Üniversite Gençlerine Etkili Olan Faktörler". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 (2019 ): 3032-3045 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/mjss/issue/47096/552061>
Chicago Vural, M , Karadeniz, G , Adzhygulova, G , Osmongazieva, S , Zhanybekova, K , Bektur kyzy, B . "Konut Seçiminde Üniversite Gençlerine Etkili Olan Faktörler". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 (2019 ): 3032-3045
RIS TY - JOUR T1 - Konut Seçiminde Üniversite Gençlerine Etkili Olan Faktörler AU - Mahmut Vural , Gulnara Karadeniz , Gulmira Adzhygulova , Sabira Osmongazieva , Kasiet Zhanybekova , Burul Bektur kyzy Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.33206/mjss.552061 DO - 10.33206/mjss.552061 T2 - MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 3032 EP - 3045 VL - 8 IS - 3 SN - 1694-7215- M3 - doi: 10.33206/mjss.552061 UR - https://doi.org/10.33206/mjss.552061 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi Konut Seçiminde Üniversite Gençlerine Etkili Olan Faktörler %A Mahmut Vural , Gulnara Karadeniz , Gulmira Adzhygulova , Sabira Osmongazieva , Kasiet Zhanybekova , Burul Bektur kyzy %T Konut Seçiminde Üniversite Gençlerine Etkili Olan Faktörler %D 2019 %J MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 1694-7215- %V 8 %N 3 %R doi: 10.33206/mjss.552061 %U 10.33206/mjss.552061
ISNAD Vural, Mahmut , Karadeniz, Gulnara , Adzhygulova, Gulmira , Osmongazieva, Sabira , Zhanybekova, Kasiet , Bektur kyzy, Burul . "Konut Seçiminde Üniversite Gençlerine Etkili Olan Faktörler". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 / 3 (Temmuz 2019): 3032-3045 . https://doi.org/10.33206/mjss.552061
AMA Vural M , Karadeniz G , Adzhygulova G , Osmongazieva S , Zhanybekova K , Bektur kyzy B . Konut Seçiminde Üniversite Gençlerine Etkili Olan Faktörler. MJSS. 2019; 8(3): 3032-3045.
Vancouver Vural M , Karadeniz G , Adzhygulova G , Osmongazieva S , Zhanybekova K , Bektur kyzy B . Konut Seçiminde Üniversite Gençlerine Etkili Olan Faktörler. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2019; 8(3): 3045-3032.