Yıl 2019, Cilt 8 , Sayı 4, Sayfalar 3266 - 3285 2019-10-15

Effects Of Personalization in Teaching English On The Achievement Of University Students and Student Views Regarding The Implementation
İngilizce Öğretiminde Kişiselleştirmenin Üniversite Öğrencilerinin Başarılarına Etkisi

Pelin DOĞAN [1] , Özlem ÇAKIR [2]


Personalized instruction is based on the adaptation of instruction and shaping the instruction according to the interests and needs of the student by taking the student to the center. While presenting the information and in exercise stage, it takes the student to the center of instruction by using the concepts, names or objects that are close to the student. In this study, it is aimed to identify the effects of personalized teaching in teaching English on the achievement of university students and their views regarding the implementation. In the study, pretest- posttest control group experimental design was used. While analyzing the differentiation of achievement, quantitative methods were used and qualitative methods were used for identifying and interpreting student views. For the experimental group, personalized presentations and exercises related to three different subjects from their course book in the scope of the curriculum determined by the institution they are students were prepared and used in three different weeks. After each personalized lesson, the students were given personalized exercises related to the lesson. After the data analysis, it was identified that there was no significant difference between the pretest-posttest scores of students who received personalized instruction and the others who received non-personalized instruction. As a result of qualitative data, it was identified that the views of students regarding the practice were positive, and they found the implementation motivating and useful in terms of strengthening the in class communication and knowing each other.

Bu çalışmada, İngilizce öğretiminde kişiselleştirilmiş öğretim kullanımının lisans öğrencilerinin başarılarına etkisi amaçlanmıştır. Araştırmada öntest-sontest kontrol gruplu desen kullanılmıştır. Araştırmadaki bağımsız değişken öğretim olup; kişiselleştirilmiş öğretim ve kişiselleştirilmemiş öğretim olarak iki alt gruba ayrılmaktadır. Öğrenci başarısı, araştırmanın tek bağımlı değişkenidir. Başarının farklılaşmasının incelenmesinde nicel; görüşler için ise nitel yöntemlere başvurulmuştur. Örneklem grubuna, üç farklı haftada, İngilizce ders kitaplarında yer alan üç dilbilgisi konusuna dair kişiselleştirilmiş sunumlar hazırlanarak ders anlatımında bu sunumlar kullanılmış ve ardından öğrencilere kişiselleştirilmiş alıştırmalar verilmiştir. Araştırmadan elde edilen veriler incelendiğinde, kişiselleştirilmiş öğretim gören ve kişiselleştirilmemiş öğretim gören öğrencilerin öntest-sontest puanları arasında anlamlı bir fark tespit edilememiştir. Nitel verilerin sonucunda, öğrencilerin kişiselleştirilmiş uygulamaya yönelik görüşlerinin olumlu olduğu, uygulamayı motive edici buldukları, sınıf içi iletişimi güçlendirme ve birbirlerini tanıma açısından faydalı buldukları tespit edilmiştir. 

 • Brusılovsky, P. (2001). Adaptive hypermedia. User Modelling and User-Adapted Interaction, 11 (1/2), 87-110.
 • Çakır Balta, Ö. (2008). Bilgisayar ve Sınıf Ortamında Kişiselleştirilmiş Sözel Matematik Problemlerini Kullanmanın Öğrenci Başarısına Etkisi. (Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Çakir, Ö. (2013). Teacher Candidates and Teachers’ Opinions on Personalized Teaching. GJHSS-G: Linguistics & Education, 13 (6), 14-19.
 • Diack, A. (2004). Innovation and Personalised Learning. Education Review, 18 (1), 49-55.
 • Ellıs, R. (1994). The Study of Language Acquisition. Hong Kong: Oxford University Press.
 • Grant, L. K., and Spencer, R. E. (2003). The Personalized System of Instruction: Review and applications to distance education. International Review of Research in Open and Distance Learning, 4 (2), 1-17.
 • Griffiths, G., and keohane, K. (2001). Personalizing Language Learning (1st Edition). Cambridge: Cambridge University Press.
 • Harmer, J. (2014). How to teach English (10. edition). China: Pearson Education Limited.
 • Hart, J. M. (1996). The Effect of Personalized Word Problems. Teaching Children Mathematics, 2 (8), 504-505.
 • Johnson, K., Kim, M., Ya-Fang, L., Nava, A., Perkins, D., Smith, A. M., Soler-Canela, O., and Lu, W. (2008). A step forward: investigating expertise in materials evaluation, ELT Journal , 62(2),157-163.
 • Jonassen, D. H., and Grabowski, B. L. (2011). Handbook of individual differences, learning and instruction. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.Kerr, P. (2016). Adaptive learning. ELT Journal, 70 (1), 88-93.
 • Lever-Duffy, J., Mcdonald, JEan B., and Mizell, Al P. (2004). Teaching and Learning with Technology. The United States of America: Pearson Education, Inc.
 • Littlewood, W. (2009). Process-oriented pedagogy: facilitation, empowerment, or control?, ELT Journal, 63 (3), 246-254.
 • Lopez, C. L., and Sullivan, H. J. (1992). Effect of Personalization of Instructional Context on the Achievement and Attitudes of Hispanic Students. Educational Technology Research and Development, 40 (4), 5-13.
 • Mamat, N., and Yusof, N. (2013). Learning Style in a Personalized Collaborative Learning Framework. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 103, 586 – 594.
 • Park, O., and Lee, J. (2004). Adaptive Instructional Systems. D. H. Jonassen (Ed.), Handbook of Research on Educational Communications and Technology (pp. 651 – 684). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Reigeluth, C. (1996). A New Paradigm of ISD?. Educational Technology, May- June 1996, 13-20.
 • Sezer, B. (2015). Kişiselleştirilmiş Matematik Problemlerinin Akademik Başarıya Etkisi. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 5(2), 73-88.
 • Thornbury, S. (2014). Grammar. China: Oxford University Press.
 • Wang, Y., and Liao, H. C. (2011). Adaptive learning for ESL based on computation. British Journal of Educational Technology, 42 (1), 66-87.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-6288-8162
Yazar: Pelin DOĞAN (Sorumlu Yazar)
Kurum: GAZİ ÜNİVERSİTESİ, YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-7306-5820
Yazar: Özlem ÇAKIR
Kurum: ANKARA ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Ekim 2019

Bibtex @tez Özeti { mjss528211, journal = {MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {1694-7215}, address = {Chyngyz Aytmatov Campus, 720038, Djal, Bishkek, KYRGYZSTAN}, publisher = {Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {8}, pages = {3266 - 3285}, doi = {10.33206/mjss.528211}, title = {İngilizce Öğretiminde Kişiselleştirmenin Üniversite Öğrencilerinin Başarılarına Etkisi}, key = {cite}, author = {Doğan, Pelin and Çakır, Özlem} }
APA Doğan, P , Çakır, Ö . (2019). İngilizce Öğretiminde Kişiselleştirmenin Üniversite Öğrencilerinin Başarılarına Etkisi . MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi , 8 (4) , 3266-3285 . DOI: 10.33206/mjss.528211
MLA Doğan, P , Çakır, Ö . "İngilizce Öğretiminde Kişiselleştirmenin Üniversite Öğrencilerinin Başarılarına Etkisi" . MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 (2019 ): 3266-3285 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/mjss/issue/49340/528211>
Chicago Doğan, P , Çakır, Ö . "İngilizce Öğretiminde Kişiselleştirmenin Üniversite Öğrencilerinin Başarılarına Etkisi". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 (2019 ): 3266-3285
RIS TY - JOUR T1 - İngilizce Öğretiminde Kişiselleştirmenin Üniversite Öğrencilerinin Başarılarına Etkisi AU - Pelin Doğan , Özlem Çakır Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.33206/mjss.528211 DO - 10.33206/mjss.528211 T2 - MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 3266 EP - 3285 VL - 8 IS - 4 SN - 1694-7215- M3 - doi: 10.33206/mjss.528211 UR - https://doi.org/10.33206/mjss.528211 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi İngilizce Öğretiminde Kişiselleştirmenin Üniversite Öğrencilerinin Başarılarına Etkisi %A Pelin Doğan , Özlem Çakır %T İngilizce Öğretiminde Kişiselleştirmenin Üniversite Öğrencilerinin Başarılarına Etkisi %D 2019 %J MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 1694-7215- %V 8 %N 4 %R doi: 10.33206/mjss.528211 %U 10.33206/mjss.528211
ISNAD Doğan, Pelin , Çakır, Özlem . "İngilizce Öğretiminde Kişiselleştirmenin Üniversite Öğrencilerinin Başarılarına Etkisi". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 / 4 (Ekim 2019): 3266-3285 . https://doi.org/10.33206/mjss.528211
AMA Doğan P , Çakır Ö . İngilizce Öğretiminde Kişiselleştirmenin Üniversite Öğrencilerinin Başarılarına Etkisi. MJSS. 2019; 8(4): 3266-3285.
Vancouver Doğan P , Çakır Ö . İngilizce Öğretiminde Kişiselleştirmenin Üniversite Öğrencilerinin Başarılarına Etkisi. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2019; 8(4): 3266-3285.