Yıl 2019, Cilt 8 , Sayı 4, Sayfalar 3585 - 3607 2019-10-15

Digital Generation and Digital Environments: A Review Of Turkey-Kyrgyzstan On Gen Y
Dijital Kuşaklar ve Dijital Ortamlar: Türkiye-Kırgızistan Y Kuşağı Örneklemi Üzerine Bir İnceleme

Serpil KIR [1]


With the development of the Internet, especially the last two decades has caused great technological developments and has started to affect our daily life in different ways. With this development, different transformations were experienced in individuals and it became quite difficult to make sense of these transformations. Understanding the habits and understanding of this new generation called gen Y is important in terms of communication in digital media. In this study, it was tried to determine the usage habits of the gen Y in digital environments based on the relationship of the individual with technology. Popular studies published in our country have focused on digital media usage models of individuals with relatively specific socio-economic status due to relatively unlimited access to information technologies and social media platforms. In this sense, it is thought that the use of digital media differs from Kyrgyzstan because of differences in cultural and technological infrastructure. The study was conducted between October and December 2018 with the participation of 1070 online participants.

İnternetin gelişimi ile birlikte özellikle son yirmi yıl oldukça büyük teknolojik gelişmelere neden olmuş ve günlük hayatımızı farklı şekillerde etkilemeye başlamıştır. Bu gelişim ile birlikte bireylerde de farklı dönüşümler yaşanmış ve bu dönüşümleri anlamlandırabilmek oldukça zorlaşmıştır. Dijital ortamlarda ve sosyal medyada hayatlarının büyük bir kısmını geçiren ve Y kuşağı olarak adlandırılan bu yeni nesli anlamak ve alışkanlıklarını kavrayabilmek iletişim açısından oldukça önemlidir. Bu çalışmada da bireyin teknoloji ile olan ilişkisi temelinden yola çıkılarak Y kuşağının dijital ortamları kullanım alışkanlıkları belirlenmeye çalışılmıştır. Ülkemizde yayınlanan popüler çalışmalar genellikle bilişim teknolojilerine ve sosyal medya platformlarına göreceli olarak sınırsız erişim sağlanması dolayısıyla nispeten belirli sosyo-ekonomik statüye sahip bireylerin dijital ortam kullanım modellerine odaklanmıştır. Bu anlamda bu çalışmada dijital ortam kullanımının kültür ve teknolojik altyapıdaki farklılıklar nedeniyle Kırgızistan’dan farklı olduğu düşünülmüş ve iki ülkenin başkentlerinde yaşayan, Y kuşağı bireylerinin dijital ortamları kullanım alışkanlıklarının incelenmesi amaçlanmıştır. Ekim-Aralık 2018 tarihleri arasında 1100 adet online katılımın sağlandığı çalışma, iki ülkenin başkentlerinde yaşayan Y kuşağı bireylerinin dijital ortamları kullanım alışkanlıklarının ülkeye, cinsiyete, gelir ve eğitim durumuna göre farklılık gösterip göstermediği incelenmiştir. 

 • Altuntuğ, Nevriye. Kuşaktan Kuşağa Tüketim Olgusu Ve Geleceğin Tüketici Profili. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi 4.1 (2012): 203-212.
 • Baldonado, A. M. (2008). Exploring workplace motivational and managerial factors associated with Generation Y. California: Northcentral University Press.
 • Berkman, M. İ. (2009). Net Kuşağının Bilgisayar ve TV Kullanımı Biçimleri Üzerinden Etkileşimli TV’ye Dair Tutumları Üzerine Bir Araştırma. Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat ve Tasarım Ana Sanat Dalı İnteraktif Medya Tasarımı Yüksek Lisans Programı Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Coşkun, Zeki. Oha Olan Y Kuşağı, Radikal, 14 Mayıs 2004.
 • Danziger, P. N. (2005). Let Them Eat Cake: Marketing To The Masses – As Well As The Classes. ABD: Dearborn Trade Publising.
 • James B., Swanberg, J. E. ve McKechnie, S. P. (2007). Generational Differences in Perceptions of Older Workers’ Capabilities, The Center on Aging & Work, Workplace Flexibilty at Boston College, Issue Brief 12 November, 1-10.
 • Keleş, H. (2011). Y Kuşağı Çalışanlarının Motivasyon Profillerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 3 (2), 129-139. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/oybd/issue/16338/171055
 • Kuyucu, M. (2017). Gençlerde Akıllı Telefon Kullanımı Ve Akıllı Telefon Bağımlılığı Sorunsalı:“Akıllı Telefon (Kolik)” Üniversite Gençliği. Global Media Journal TR Edition, 7(14), 328-359.
 • Pourtois, J.P., Desmet, H., Lahaye W. (2011). Kuşaktan Kuşağa Aktarım. (Çev. Z. Canan Özatalay). İstanbul: İletişim Yayıncılık.
 • Prahalad, C. K., & Ramaswamy, V. (2004). Co-Creation Experiences: The Next Practice İn Value Creation. Journal of interactive marketing, 18(3), 5-14.
 • Reilly, P. (2012). Understanding and Teaching Generation Y. In English Teaching Forum (Vol. 50, No. 1, pp. 2-11). US Department of State. Bureau of Educational and Cultural Affairs, Office of English Language Programs, SA-5, 2200 C Street NW 4th Floor, Washington, DC 20037.
 • Skiba, D. J. (2005). The millennials: Have they arrived at your school of nursing? Nursing Education Perspectives, 25(6), 370–371.
 • We Are Social ve Hootsuite (2018) Türkiye Araştırmaları (http://wearesocial.com) (Erişim Tar: 19.02.2019)
 • Williams, K. C., Page, R. A., Petrosky, A. R., & Hernandez, E. H. (2010). Multi-Generational Marketing: Descriptions, Characteristics, Lifestyles, And Attitudes. The Journal of Applied Business and Economics, 11(2), 21.
 • Yaşa, E., & Bozyiğit, S. (2012). Y Kuşağı Tüketicilerinin Cep Telefonu ve GSM Operatörleri Tercihi: Mersin İlindeki Üniversite Öğrencilerinin Tercihlerini Belirlemeye Yönelik Pilot Bir Araştırma. Cag University Journal Of Social Sciences, 9(1).
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-6653-6102
Yazar: Serpil KIR (Sorumlu Yazar)
Kurum: HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Ekim 2019

Bibtex @araştırma makalesi { mjss534623, journal = {MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {1694-7215}, address = {Chyngyz Aytmatov Campus, 720038, Djal, Bishkek, KYRGYZSTAN}, publisher = {Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {8}, pages = {3585 - 3607}, doi = {10.33206/mjss.534623}, title = {Dijital Kuşaklar ve Dijital Ortamlar: Türkiye-Kırgızistan Y Kuşağı Örneklemi Üzerine Bir İnceleme}, key = {cite}, author = {Kır, Serpil} }
APA Kır, S . (2019). Dijital Kuşaklar ve Dijital Ortamlar: Türkiye-Kırgızistan Y Kuşağı Örneklemi Üzerine Bir İnceleme . MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi , 8 (4) , 3585-3607 . DOI: 10.33206/mjss.534623
MLA Kır, S . "Dijital Kuşaklar ve Dijital Ortamlar: Türkiye-Kırgızistan Y Kuşağı Örneklemi Üzerine Bir İnceleme" . MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 (2019 ): 3585-3607 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/mjss/issue/49340/534623>
Chicago Kır, S . "Dijital Kuşaklar ve Dijital Ortamlar: Türkiye-Kırgızistan Y Kuşağı Örneklemi Üzerine Bir İnceleme". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 (2019 ): 3585-3607
RIS TY - JOUR T1 - Dijital Kuşaklar ve Dijital Ortamlar: Türkiye-Kırgızistan Y Kuşağı Örneklemi Üzerine Bir İnceleme AU - Serpil Kır Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.33206/mjss.534623 DO - 10.33206/mjss.534623 T2 - MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 3585 EP - 3607 VL - 8 IS - 4 SN - 1694-7215- M3 - doi: 10.33206/mjss.534623 UR - https://doi.org/10.33206/mjss.534623 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi Dijital Kuşaklar ve Dijital Ortamlar: Türkiye-Kırgızistan Y Kuşağı Örneklemi Üzerine Bir İnceleme %A Serpil Kır %T Dijital Kuşaklar ve Dijital Ortamlar: Türkiye-Kırgızistan Y Kuşağı Örneklemi Üzerine Bir İnceleme %D 2019 %J MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 1694-7215- %V 8 %N 4 %R doi: 10.33206/mjss.534623 %U 10.33206/mjss.534623
ISNAD Kır, Serpil . "Dijital Kuşaklar ve Dijital Ortamlar: Türkiye-Kırgızistan Y Kuşağı Örneklemi Üzerine Bir İnceleme". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 / 4 (Ekim 2019): 3585-3607 . https://doi.org/10.33206/mjss.534623
AMA Kır S . Dijital Kuşaklar ve Dijital Ortamlar: Türkiye-Kırgızistan Y Kuşağı Örneklemi Üzerine Bir İnceleme. MJSS. 2019; 8(4): 3585-3607.
Vancouver Kır S . Dijital Kuşaklar ve Dijital Ortamlar: Türkiye-Kırgızistan Y Kuşağı Örneklemi Üzerine Bir İnceleme. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2019; 8(4): 3585-3607.