Yıl 2019, Cilt 8 , Sayı 4, Sayfalar 3146 - 3160 2019-10-15

Hanıf Kureıshı’nin Varoşların Buda’sı Adlı Eserinde “Ötekileştirme”
“Otherization” In Hanıf Kureıshı’s The Buddha Of Suburbia

Şule OKUROĞLU ÖZÜN [1]


Yirminci yüzyılın sonları ve yirmi birinci yüzyılın başından itibaren, göçmen kimliği fikri, diasporaların kişinin kökeninin dayandığı topraklarla olan bağlarını, kültürel farklılıkları ve peşinen belirlenmiş sınırları sorgulamaya başlamasıyla göçmen kimliği fikri yeniden irdelenmiş ve sorunsal bir hal almıştır. Postkolonyal çalışmalarda merkez/çevre, aidiyet/ait olmama, ulus/diaspora ve ben/öteki gibi tanımları yapabilmek için kullanılan özdeşleştirici bakış açısı; Avrupa’ya yerleşen Batılı olmayan göçmenlerin kimlik inşa sürecini, kimliklerini Birinci Dünya vatandaşı olarak yeniden inşa ettikleri doğrusal bir süreç olarak ortaya koymuştur.Her kategorinin veya grubun gerçek, hayali veya metaforik sınırlara (bu sınırlar bedensel, ulusal veya ırk ve etnisite temelli sınırlar olabilir), kendini ötekilerden ayırt etmek adına ihtiyaç duyduğu fikrinden hareketle; bu yaklaşımın en yaygın temalarından biri, kolonyal ve neo-kolonyal deneyimlerin belirlediği katı ulusal ve etnik sınırlar sergilemek ve göçmenlerin baskın söylem içerisinde yabancı olarak tasvir edildiği temsilleri incelemektir. Kategorisel sınırlar ve bu gruplara atfedilen sosyal anlamlar, bilinçli ve bilinçsiz olarak ötekileştirmenin yapısal niteliklerini şekillendirmektedir. Kureishi’nin başyapıtı olan Varoşların Buda’sı (The Buddha of Suburbia) ana karakter Karim, onun ailesi ve arkadaşları aracılığıyla ötekileştirme ve ırkçılığın sözel ve fiziksel sonuçlarını irdeleyen önemli göçmen romanlarından bir tanesidir. Kureishi, Karim ve ait olduğu diaspora topluluğunun, ana akım Britanya toplumu içerisinde aynı anda nasıl hem bu toplumun bir parçası hem de yabancı olduklarını gözler önüne seriyor. Bu çalışma; Varoşların Buda’sındaki ötekileştirme fikrini ve Batılı söylemin ‘öteki’yi Avrupalı etnomerkezciliğin bir parçası olarak asimile ederek sabit ve ötekileştirilmiş bir göçmen kimliği inşa etme çabasını irdelemektir. 


             Since the late twentieth and early twenty-first centuries, the idea of immigrant identity has been re-evaluated and problematized with the rise of a diasporic questioning of territorial roots, cultural differences and pre-determined borders. Essentializing point of view in the field of post-colonial studies, which is used to define centre/periphery, belonging/nonbelonging, nation/diaspora and self/other, has highlighted the identity formation of immigrants as a linear process in which non-Western European immigrants reconstruct their identities as citizens of the First World. Hinged on the idea that any category or group needs borders that may be physical, illusory, or metaphorical, in order to define and distinguish itself and its difference from the others (these may be body borders, nation borders, or racial and ethnic borders), one of the common themes of such an approach is to display firm national and ethnic boundaries set by colonial and neo-colonial practices, and to analyse representations of newcomers within the dominant discourse as outsiders or aliens. Categorical borders and social meanings attributed to those groups, consciously and unconsciously, shape structural features of othering. Kureishi’s magnum opus, The Buddha of Suburbia, a significant immigrant novel, deals with the verbal and physical consequences of othering and racism through the protagonist, Karim, his family and friends. This paper aims to explore the idea of otherization in The Buddha of Suburbia, and how Western discourse tries to construct a stable marginalized immigrant identity through appropriating and assimilating the other as a part of European ethnocentrism. 

 • Ambursley, U. (2006). The Search for Identity in Anita and Me and The Buddha of Suburbia. Extended Essays. Unpublished Dissertation.Bhabha, H. (1983). The Other Question…. Screen, Volume 24, Issue 6, 1 November.
 • Blumer, H. (1958) Race Prejudice as a Sense of Group Position. The Pacific Sociological Review 1, no. 1 doi:10.2307/1388607.
 • Buchowski, M. (2006). The Specter of Orientalism in Europe: From Exotic Other to Stigmatized Brother. Anthropological Quarterly. Vol.79. No. 3.
 • Cornea, C. (2010). Stereotypes in Hanif Kureishi’s The Buddha of Suburbia. Criterion. Vol. I. Issue III.
 • Fanon, F. (1952). Black Skin, White Masks. Get Political: London.
 • Fassin, D. (2001). The Biopolitics of Otherness: Undocumented Foreigners and Racial Discrimination in French Public Debate. Anthropology Today. Vol. 17. No.1 Felsenstein, F. (1995). Anti-Semitic Stereotypes: A Paradigm of Otherness in English Popular Culture. John Hopkins University Press: USA.
 • Hashmi, A. (1992). Hanif Kureishi and the Tradition of the Novel. The International Fiction Review. Vol: 19. No: 2.
 • Kivel, P. (2006). Uprooting Racism: How White People Can Work for Racial Justice. New Society Publishers; Canada.
 • Kumaravadivelu, B. (2008). Cultural Globalization and Language Education.Yale UP: USA.
 • Kureishi, H. (1986). The Rainbow Sign. My Beautiful Laundrette. Faber and Faber: London.
 • Kureishi, H. (1990). The Buddha of Suburbia. Faber and Faber: London.
 • Nelson, T. Critical Topics in Family Therapy: AFTA Monograph Series Highlights. Springer Cham: New Jersey.
 • Okuroglu Ozun, S. (2017). Disrupted Borders in The Buddha of Suburbia. B/orders Unbound: Marginality, Ethnicity and Identity in Literatures. Peterlang: Germany.
 • Onmus, S. (2012). Hybrid Identities in The Buddha of Suburbia by Hanif Kureishi and The Namesake by Jhumpa Lahiri. Unpublished Thesis, Ankara.
 • Persson, S. (2010). The Individual and the Collective: A Discussion of Identity and Individualism. Global. Volume 5, 5, December 11.
 • Phelan, J. (1999). The Lessons of ‘Weymouth’: Homodiegesis, Unreliability, Ethics, and The Remains of the Day. Narratologies: New Perspectives on Narrative Analysis. Columbus: Ohio State UP.
 • Powell J. and Menendian S. (2016). The Problem of Othering john a. powell & Stephen Menendian.Othering & Belonging: Expanding the Circle of Human Concern. Issue 1, Summer.
 • Pyke, K. D. (2010). What is Internalized Racial Oppression and Why Don't We Study it? Acknowledging Racism's Hidden Injuries. Sociological Perspectives Vol. 53, No. 4, pp. 551-572.
 • Said, E. W. (1978). Orientalism. New York: Penguin.
 • Yang, G et al. (2006). The Essence, Characteristics and Limitation of Post-Colonialism: From Karl Marx's Point of View. Frontiers of Philosophy in China. Vol. 1, No. 2 (Jun., 2006), pp. 279-294
 • Yucheng, L. (1996) Expropriating the Authentic: The Cultural Politics in Hanif Kureishi’s The Buddha of Suburbia. Euramerica Vol: 26. No: 23.
Birincil Dil en
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-5471-8075
Yazar: Şule OKUROĞLU ÖZÜN (Sorumlu Yazar)
Kurum: SULEYMAN DEMIREL UNIVERSITY, FACULTY OF SCIENCE AND LETTERS
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Ekim 2019

Bibtex @araştırma makalesi { mjss549295, journal = {MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {1694-7215}, address = {Chyngyz Aytmatov Campus, 720038, Djal, Bishkek, KYRGYZSTAN}, publisher = {Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {8}, pages = {3146 - 3160}, doi = {10.33206/mjss.549295}, title = {“Otherization” In Hanıf Kureıshı’s The Buddha Of Suburbia}, key = {cite}, author = {Okuroğlu Özün, Şule} }
APA Okuroğlu Özün, Ş . (2019). “Otherization” In Hanıf Kureıshı’s The Buddha Of Suburbia . MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi , 8 (4) , 3146-3160 . DOI: 10.33206/mjss.549295
MLA Okuroğlu Özün, Ş . "“Otherization” In Hanıf Kureıshı’s The Buddha Of Suburbia" . MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 (2019 ): 3146-3160 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/mjss/issue/49340/549295>
Chicago Okuroğlu Özün, Ş . "“Otherization” In Hanıf Kureıshı’s The Buddha Of Suburbia". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 (2019 ): 3146-3160
RIS TY - JOUR T1 - “Otherization” In Hanıf Kureıshı’s The Buddha Of Suburbia AU - Şule Okuroğlu Özün Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.33206/mjss.549295 DO - 10.33206/mjss.549295 T2 - MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 3146 EP - 3160 VL - 8 IS - 4 SN - 1694-7215- M3 - doi: 10.33206/mjss.549295 UR - https://doi.org/10.33206/mjss.549295 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi “Otherization” In Hanıf Kureıshı’s The Buddha Of Suburbia %A Şule Okuroğlu Özün %T “Otherization” In Hanıf Kureıshı’s The Buddha Of Suburbia %D 2019 %J MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 1694-7215- %V 8 %N 4 %R doi: 10.33206/mjss.549295 %U 10.33206/mjss.549295
ISNAD Okuroğlu Özün, Şule . "“Otherization” In Hanıf Kureıshı’s The Buddha Of Suburbia". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 / 4 (Ekim 2019): 3146-3160 . https://doi.org/10.33206/mjss.549295
AMA Okuroğlu Özün Ş . “Otherization” In Hanıf Kureıshı’s The Buddha Of Suburbia. MJSS. 2019; 8(4): 3146-3160.
Vancouver Okuroğlu Özün Ş . “Otherization” In Hanıf Kureıshı’s The Buddha Of Suburbia. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2019; 8(4): 3146-3160.