Yıl 2020, Cilt 9 , Sayı 1, Sayfalar 115 - 128 2020-01-27

The Approaches of the Brands to the Cynical Attitudes in Social Media
Markaların Sosyal Medyada Oluşan Sinik Tutuma Yönelik Yaklaşımları

Betül ÖZKAYA [1] , Yelda ÜLKER [2]


Negative experiences, dissatisfaction, loss of confidence, unmet expectations of the brand cause consumers to exhibit cynical attitudes towards the brand. Consumers share their negative experiences about a brand using social media due to its easy accessibility. This situation can cause negative feelings and thoughts about the brand to spread rapidly among consumers and can produce extremely destructive results in terms of the brand. The aim of this study is to examine the approaches of brands to cynical attitude in social media. In this study, in-depth interviews were conducted with the social media experts of two different food sector brands operating in Istanbul. Factors such as brands’ proven record in food industry and their activities in international markets were significant in selecting these two brands for in-depth interview. The results of this study are important in terms of showing what kind of approaches the brands should take in face of the cynical attitudes that occur in social media and the approaches that should be taken in line with these attitudes. In addition, the study aims to shed light on both national and international brands that face the cynical attitudes in social media, and this study will establish a baseline for the future studies, thanks to its novel subject-matter.

Marka ile yaşanan olumsuz deneyimler, tatminsizlikler, güven kaybı, karşılanmamış beklentiler tüketicilerin markaya karşı sinik tutumlar sergilemesine sebep olmaktadır. Tüketici, marka ile yaşadığı olumsuz deneyimi, sosyal medyanın kolay erişimi sayesinde diğer tüketiciler ile paylaşmaktadır. Bu çalışmanın amacı, markaların sosyal medyada oluşan sinik tutuma yönelik yaklaşımlarını ayrıntılı olarak incelemektir. Çalışmada İstanbul’da gıda sektöründe faaliyet gösteren iki markanın sosyal medya uzmanları ile derinlemesine görüşme yapılmıştır. Çalışma sonuçları, markaların sosyal medyada oluşan sinik tutuma yönelik ne tür yaklaşımlarda bulunmaları gerektiğini göstermesi açısından önemlidir. Bununla birlikte çalışmanın hem sosyal medyada sinik tutumla karşılaşan markalara ışık tutması hem de akademik literatüre önemli katkılar sunması hedeflenmektedir.

 • Akbayır, Z. ve Kuşay, Y. (2015). “Sosyal Medyadan Krize Bakış: Otomotiv Sektöründe Kriz Dönemlerinde Sosyal Medyanın kullanımına ilişkin Bir Araştırma”, International Journal of Social Sciences and Education Research, 1(3): 972-985.
 • Andersson, L. M. (1996). “Employee Cynicism: An Examination Using a Contract Violation Framework”, Human Relations, 49 (11): 1395-1418.
 • Andersson, L. M. ve Bateman, T. S. (1997). “Cynicism in The Workplace: Some Causes and Effects”, Journal of Organizational Behavior, 18: 449-469.
 • Aron, D. (2001). “Consumer Grudgeholding: Toward A Conceptual Model and Research Agenda”, Journal of Consumer Satisfaction, Dissatisfaction and Complaining Behaviour, 14:108- 119.
 • Bakır, U. ve Çelik, M. (2013). “Tüketim Toplumuna Eleştirel Bir Yaklaşım: Kültür Bozumu ve Yıkıcı Reklamlar”, Selçuk İletişim Dergisi, 7 (4): 46-63.
 • Bal, H. (2013). Nitel Araştırma Yöntemi, Isparta: Fakülte Kitabevi.
 • Bat, M. ve Yurtseven, Ç. T. (2014). “Sosyal Medyada Kurumsal Kriz Yönetimi: Onur Air Örneği”, Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 2 (3): 197- 223.
 • Canbazoğlu, A. D. (2017). “Farklı Marka Sadakat Düzeylerindeki Tüketicilerin Olumsuz Kulaktan Kulağa İletişimi Yayma Davranışları”, İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, Cilt:1, 2 (1): 135-156.
 • Cheng, S., Lam, T. ve Hsu, C. H. C. (2006). Negative Word of Mouth Communication Intention: A Application of The Theory of Planned Behavior”, Journal of Hospitality & Tourism Research. DOI: 10.1177/1096348005284269, 95-116.
 • Chylinski, M. ve Chu, A. (2010). “Consumer Cynicism: Antecedents and Consequences”, European Journal of Marketing, 44 (6): 796-837.
 • Copleston, P. (1993). A History of Philosophy, New York: Image Boks Doubleday.
 • Cova, B. ve D'antone, S. (2016). “Brand Iconicity vs. Anti- Consumption Well-Being Concerns: The Nutella Palm Oil Conflict”, The Journal of Consumer Affairs, 50 (1): 166-192.
 • Çağsal, V. (2011). Deprem ve Sosyal Medya Yankıları, http://t24.com.tr/yazarlar/volkan-cagsal/deprem-ve-sosyal-medya-yankilari-4269.
 • Çetin, M. ve Toprak, Y. E. (2016). “Kriz İletişimi ve Sosyal Medya: Emisyon Krizinde Volkswagen’in Facebook Kullanımı”, Selçuk İletişim Dergisi, 9 (3): 54-68.
 • Çetinkaya, Ö. A. ve Ceng, E. (2018). “Türkiye’deki Black Friday Etkinliğinin Tüketici Sinizmi Bağlamında Bir Değerlendirmesi”, MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(4): 167-180.
 • Çubukçuoğlu, H. F. (2017). “Kurumsal Kuram Penceresinden Halkla İlişkiler: Nestle ve Palm Yağı Krizi”, İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 44: 173- 192.
 • Esener, A. (2017). Markaların Yaşadığı Olumsuz Olayların Online Medyada Krize Dönüşmesi ve Otomotiv Sektörüne Yönelik Bir Araştırma, Doğuş Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Güven, E. (2016). “Tüketimde Sinik Tutum: Tüketici Sinizminin Sebep ve Sonuçları”, İşletme Araştırmaları Dergisi-Journal of Business Research, 8(2): 152-174.
 • Helm, A. (2004), “Cynics and Skeptics: Consumer Dispositional Trust”, Advances in Consumer Research içinde, (eds.) B. E. Kahn ve M. F. Luce, Valdosta, GA: Association for Consumer Research, 31(1): 345-351.
 • Hogg, M.A. ve Vaughan, G. M. (2011). Sosyal Psikoloji, (çev.) İ. Yılmaz & A. Gelmez, 2. Basım, Ankara: Ütopya Yayınevi.
 • İnceoğlu, M. (2004). Tutum Algı İletişim, Ankara: Elips Kitap.
 • Kalağan, G. ve Güzeller, C. O. (2010). “Öğretmenlerin Örgütsel Sinizm Düzeylerinin İncelenmesi”, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27: 83-97.
 • Kavak, B. (2013). Pazarlama ve Pazar Araştırmaları: Tasarım ve Analiz, Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Kirk, J ve Miller, M. L. (1986). Reliability and Validity in Qualitative Research, Beverly Hills, CA:Sage.
 • Kucuk, U. S. (2007). “Negative Double Jeopardy: The Role of Anti-Brand Sites on The Internet”, Journal of Brand Management, 15:209-222.
 • Kurtuluş, K. (2010). Araştırma Yöntemleri, İstanbul:Türkmen Kitabevi.
 • Nike’den ‘Şeffaflık’ Raporu, (2005). BBC TURKISH. http://www.bbc.co.uk/turkish/news/story/2005/04/050413_nike_report.shtml
 • Özler D. E., Atalay, C. G. ve Şahin, M. D. (2010). “Örgütlerde Sinizm Güvensizlikle mi Bulaşır? ”, Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 2 (2): 47-57.
 • Özpeynirci, E. (2017). Emisyon Skandalı Otomotiv Devine Pahalıya Patladı, Hürriyet Gazetesi, http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/abdde-yer-gok-volkswagenin-geri-aldigi-araclarla-dolmaya-basladi-40429859
 • Persson, L. (2008). Ethics and Environment in The Coffee Sector- Linking CSR to The Consumer’s Power in The Context of Sustainable Development. Faculty of Social and Life Sciences Department of Environment and Health. D-level Degree Project Honours Program in Environmental Science.
 • Sandıkcı, Ö. ve Ekici, A. (2009). “Politically Motivated Brand Rejection”, Journal of Business Research, 62: 208-217.
 • Tosun, N. (2017). Marka Yönetimi, 3. Baskı, İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.
 • Tosun, N. B., Uraltaş, N. T., Nas, A., Özkaya, B., Güdüm, S., Ertürk, B., Dönmez, M., Çerçi, M., Ülker, Y., Cesur, D. K., Varol, E. ve Kiçir, İ. (2018). Reklam Yönetimi, İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.
 • Tutar, H. (2012). Sosyal Psikoloji, İstanbul: Seçkin Yayıncılık.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-6946-9403
Yazar: Betül ÖZKAYA (Sorumlu Yazar)
Kurum: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-8105-2686
Yazar: Yelda ÜLKER (Sorumlu Yazar)
Kurum: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 27 Ocak 2020

Bibtex @araştırma makalesi { mjss498115, journal = {MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {1694-7215}, address = {Chyngyz Aytmatov Campus, 720038, Djal, Bishkek, KYRGYZSTAN}, publisher = {Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {9}, pages = {115 - 128}, doi = {10.33206/mjss.498115}, title = {Markaların Sosyal Medyada Oluşan Sinik Tutuma Yönelik Yaklaşımları}, key = {cite}, author = {ÖZKAYA, Betül and ÜLKER, Yelda} }
APA ÖZKAYA, B , ÜLKER, Y . (2020). Markaların Sosyal Medyada Oluşan Sinik Tutuma Yönelik Yaklaşımları. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi , 9 (1) , 115-128 . DOI: 10.33206/mjss.498115
MLA ÖZKAYA, B , ÜLKER, Y . "Markaların Sosyal Medyada Oluşan Sinik Tutuma Yönelik Yaklaşımları". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 (2020 ): 115-128 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/mjss/issue/52092/498115>
Chicago ÖZKAYA, B , ÜLKER, Y . "Markaların Sosyal Medyada Oluşan Sinik Tutuma Yönelik Yaklaşımları". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 (2020 ): 115-128
RIS TY - JOUR T1 - Markaların Sosyal Medyada Oluşan Sinik Tutuma Yönelik Yaklaşımları AU - Betül ÖZKAYA , Yelda ÜLKER Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.33206/mjss.498115 DO - 10.33206/mjss.498115 T2 - MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 115 EP - 128 VL - 9 IS - 1 SN - 1694-7215- M3 - doi: 10.33206/mjss.498115 UR - https://doi.org/10.33206/mjss.498115 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi Markaların Sosyal Medyada Oluşan Sinik Tutuma Yönelik Yaklaşımları %A Betül ÖZKAYA , Yelda ÜLKER %T Markaların Sosyal Medyada Oluşan Sinik Tutuma Yönelik Yaklaşımları %D 2020 %J MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 1694-7215- %V 9 %N 1 %R doi: 10.33206/mjss.498115 %U 10.33206/mjss.498115
ISNAD ÖZKAYA, Betül , ÜLKER, Yelda . "Markaların Sosyal Medyada Oluşan Sinik Tutuma Yönelik Yaklaşımları". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 / 1 (Ocak 2020): 115-128 . https://doi.org/10.33206/mjss.498115
AMA ÖZKAYA B , ÜLKER Y . Markaların Sosyal Medyada Oluşan Sinik Tutuma Yönelik Yaklaşımları. MJSS. 2020; 9(1): 115-128.
Vancouver ÖZKAYA B , ÜLKER Y . Markaların Sosyal Medyada Oluşan Sinik Tutuma Yönelik Yaklaşımları. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2020; 9(1): 128-115.