Yıl 2020, Cilt 9 , Sayı 1, Sayfalar 90 - 100 2020-02-07

Comparison of the Financial Performances of Real Estate Investment Partnership Companies That Are Operated in BIST
BİST’de İşlem Gören Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı İşletmelerinin Finansal Performanslarının ÇKKV Yöntemleri İle Karşılaştırılması

Umut GÜMÜŞ [1] , Hatice Can ÖZİÇ [2] , Erkan ÇIBIK [3]


It is known that the financial performance of the companies is an important factor in predicting our future and in today's competitive environment. As a result, only financial ratio analyzes were not sufficient to a certain extent. To this end, researchers have developed and implemented specific methods. Among these applications, multi-criteria decision-making methods are frequently used. Real estate investment in Turkey which is also known to have serious capital is an important sector. Therefore, the financial ratio analysis of the enterprises operating in this sector is important for investors and company managers. In this study, TOPSIS and MOORA method, which are multi-criteria decision-making methods, were used by taking into account the highest financial ratios and the ten highest companies operating in the real estate investment trust sector. The primary objective of this study is to measure the financial performance ranking of companies with measurement instruments of different standards. In this study, the financial performances of real estate investment trust companies, whose shares are traded on the stock exchange, are determined to be at the highest level in 2017 by using TOPSIS and MOORA technique. In the study, 10 traditionally used financial ratios were calculated with the end of 2013-2017 year-end data and then the decision matrix of TOPSIS and MOORA method was created by taking the average of the rates. Thus, the rankings of 10 companies were compared and interpreted in terms of financial performance criteria.

Geleceğimizi öngörebilmek ve günümüz rekabet ortamında şirketlerin finansal performanslarının önemli bir unsur olduğu bilinmektedir. Durum böyle olunca sadece finansal oran analizleri de belli bir ölçüde yeterli gelmediği görülmüştür. Bunun için araştırmacılar belirli yöntemler geliştirmiş ve uygulamalar gerçekleştirmişlerdir. Bu uygulamalar arasında çok kriterli karar verme yöntemleri sıklıkla kullanılan bir yöntemler dizisi olduğu görülmüştür. Türkiye’de gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketleri de sermayesi ciddi önemli bir sektör olduğu bilinmektedir. Bu yüzdendir ki bu sektörde faaliyet gösteren işletmelerin finansal rasyo analizlerinin yapılması yatırımcılar ve şirket yöneticileri için önemlidir. Bu çalışmamızda gayrimenkul yatırım ortaklığı sektöründe faaliyet gösteren sermayesi en yüksek on şirket ele alınarak belli finansal oranlar ile çok kriterli karar verme yöntemleri olan TOPSIS ile MOORA yöntemi kullanılmıştır.

Bu çalışmanın öncelikli amacı, farklı standartlardaki ölçüm araçları ile şirketlerin finansal performans sıralamalarının ölçülmesi amaçlanmıştır. Bu çalışmamızda hisse senetleri borsada işlem görmekte olan sermayesi 2017 yılı için en yüksek seviyede olduğu tespit edilen gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketlerinin finansal performanslarının sıralaması TOPSIS ve MOORA tekniği kullanılarak yapılmıştır.


Çalışmada ilk olarak 2013-2017 yılsonu verileriyle 10 adet geleneksel olarak kullanılan finansal oran hesaplanmış daha sonra oranların ortalaması alınarak TOPSIS ve MOORA yönteminin karar matrisi bu şekilde oluşturulmuştur. Böylelikle kullanılan 10 şirketin oran analizleriyle finansal performans kriterleri açısından oluşturulan sıralamalar karşılaştırılıp yorumlanmıştır.

 • Aktepe A., Ersöz S., (2013) “Ahp-Vıkor Ve Moora Yöntemlerinin Depo Yeri Seçim Probleminde Uygulanması”, Endüstri Mühendisliği Dergisi, Cilt :25 sayı;1-2 s:2-15
 • Blaszcynski, J., Greco, S., Slowinski, R., Matarazza, B., (2013), ‘JMAF- dominance based Rough Set Data Analysis Framework User’s Guide’ http://www.cs.put.pozman.pl/jblaszczynski/site/jRS_files/JMAFmanuel.pdf
 • Blaszcynski, J., Greco, S., Slowinski, R.,(2007) ‘Multi-criteria classification- A new scheme for application of doominance- based decision rules’ European Journal of Operational Research, Vol 181, No 3, pp. 1030-1044.
 • Brauers W. K. M., Zavadskas E. K., (2006), “The MOORA Method And Its Application To Privatization In A Transition Economy”, Control and Cybernetics, vol. 35 No. 2 s:445-469
 • Brauers W. K. M., Gınevıcıus R., (2009), “Robustness In Regional Development Studies. The case of Lithuania”, Journal of Business Economics and Management, 10(2): s:121-140.
 • CHENG-RU Wu, LIN Chin-Tsai, TSAI Pei-Hsuan, (2008), Financial Service of Wealth Management Banking: Balanced Scorecard Approach, Journal of Social Sciences 4 (4), s.255-263
 • Dumanoğlu, S. (2010). “İmkb’de İşlem Gören Çimento Şirketlerinin Mali Performansının Topsis Yöntemi İle Değerlendirilmesi”, Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 29(2), 323-339.
 • F. Ersöz ve A. Atav, (2011) “Çok Kriterli Karar Verme Problemlerinde MOORA Yöntemi”, YAEM Yöneylem Araştırması Ve Endüstri Mühendisliği 31.Ulusal Kongresi, Sakarya Üniversitesi, 2011, s. 79.
 • Fai, L.K., Siew, L. W., and Hoe, L.W. (2016). “Financial Analysis on the Company Performance in Malaysia with Multi-Criteria Decision Making Model”, Systems Science and Applied Mathematics, 1(1), 1-7.
 • Karaoğlan S. (2018), BİST XKMYA İşletmelerinin Finansal Performanslarının Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri İle Ölçümü ve Yöntemlerin Karşılaştırılması, Ege Akademik Bakış Dergisi, Cilt 18, Sayı 1
 • LI,H. & Qing-sheng,X. (2006),”Application of TOPSIS in the Bidding Evaluation of Manufacturing Enterprises, 5th International Conference on eEngineering & Digital Enterprise Technology, 16 th -18 th August, Guiyang, China, 184-188.
 • Önay O., Çetin E., (Haziran 2012), “Turistlik Yerlerin Popülaritesinin Belirlenmesi: İstanbul Örneği”, İ.Ü. İşletme Fakültesi İşletme İktisadi Enstitüsü Yönetim Dergisi, Yıl:23, Sayı: 72, s:90-109.
 • Özbek A., (2015) “Akademik Birim Yöneticilerinin Moora Yöntemiyle Seçilmesi: Kırıkkale Üzerine Bir Uygulama”, Kırıkkale Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sayı;38 s:1-18
 • Özdağoğlu A., (2014) “Normalizasyon Yöntemlerinin Çok Ölçütlü Karar Verme Sürecine Etkisi–Moora Yöntemi İncelemesi”, Ege Akademik Bakış Dergisi, Cilt:14 Sayı;2, s:283-294
 • Özdemir M., (2015) “Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri’’ Dora Yayıncılık 2. Baskı s:133
 • Pawlakk, Z., (1982), ‘Rough Sets’ International Journal of Computer & Information Sciences, Vol 11, No 5, pp. 341-356.
 • Qin, X., Huang, G., Chakma, A., Nie, X., and Lin, Q. (2008). “A MCDM-Based Expert System for Climate-Change Impact Assessment and Adaptation Planning – A Case Study for the Georgia Basin, Canada”, Expert Systems with Applications, 34(3), 2164-2179.
 • Shih,H.S., Shyur,H.J. & Lee, E.S. (2007),“An extension of TOPSIS For Group Decision Making”, Mathematical and Computer Modelling, Vol.45, No.7- 8, April, 801-813.Stanujkic, D., Magdalinovic, N., Jovanovic, R., & Stojanovic, S.,( 2012) "An objective multicriteria approach to optimization using MOORA method and interval grey numbers", Technological and Economic Development of Economy, b,18(2): 331-363.
 • Tepe S., Görener A., (2014) “Analitik Hiyerarşi Süreci Ve Moora Yöntemlerinin Personel Seçiminde Uygulanması”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, Yıl:13 sayı;25 s:1-14
 • Velasquez, M., and Hester, P.T. (2013). “An Analysis of Multi-Criteria Decision Making Methods”, International Journal of Operations Research, 10(2), 56-66.
 • Yıldırım B.F., Önay O., (2013) “BULUT Teknolojisi Firmalarının Bulanık AHP – MOORA Yöntemi Kullanılarak Sıralanması”, İ. Ü. İşletme Fakültesi İşletme İktisadi Enstitüsü Yönetim Dergisi, yıl:24 Sayı:75
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-7363-8660
Yazar: Umut GÜMÜŞ (Sorumlu Yazar)
Kurum: ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ, NAZİLLİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-8380-4607
Yazar: Hatice Can ÖZİÇ
Kurum: ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ, SÖKE İŞLETME FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-3688-6291
Yazar: Erkan ÇIBIK
Kurum: ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 7 Şubat 2020

Bibtex @araştırma makalesi { mjss516653, journal = {MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {1694-7215}, address = {Chyngyz Aytmatov Campus, 720038, Djal, Bishkek, KYRGYZSTAN}, publisher = {Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {9}, pages = {90 - 100}, doi = {10.33206/mjss.516653}, title = {BİST’de İşlem Gören Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı İşletmelerinin Finansal Performanslarının ÇKKV Yöntemleri İle Karşılaştırılması}, key = {cite}, author = {GÜMÜŞ, Umut and ÖZİÇ, Hatice Can and ÇIBIK, Erkan} }
APA GÜMÜŞ, U , ÖZİÇ, H , ÇIBIK, E . (2020). BİST’de İşlem Gören Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı İşletmelerinin Finansal Performanslarının ÇKKV Yöntemleri İle Karşılaştırılması. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi , 9 (1) , 90-100 . DOI: 10.33206/mjss.516653
MLA GÜMÜŞ, U , ÖZİÇ, H , ÇIBIK, E . "BİST’de İşlem Gören Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı İşletmelerinin Finansal Performanslarının ÇKKV Yöntemleri İle Karşılaştırılması". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 (2020 ): 90-100 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/mjss/issue/52092/516653>
Chicago GÜMÜŞ, U , ÖZİÇ, H , ÇIBIK, E . "BİST’de İşlem Gören Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı İşletmelerinin Finansal Performanslarının ÇKKV Yöntemleri İle Karşılaştırılması". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 (2020 ): 90-100
RIS TY - JOUR T1 - BİST’de İşlem Gören Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı İşletmelerinin Finansal Performanslarının ÇKKV Yöntemleri İle Karşılaştırılması AU - Umut GÜMÜŞ , Hatice Can ÖZİÇ , Erkan ÇIBIK Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.33206/mjss.516653 DO - 10.33206/mjss.516653 T2 - MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 90 EP - 100 VL - 9 IS - 1 SN - 1694-7215- M3 - doi: 10.33206/mjss.516653 UR - https://doi.org/10.33206/mjss.516653 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi BİST’de İşlem Gören Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı İşletmelerinin Finansal Performanslarının ÇKKV Yöntemleri İle Karşılaştırılması %A Umut GÜMÜŞ , Hatice Can ÖZİÇ , Erkan ÇIBIK %T BİST’de İşlem Gören Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı İşletmelerinin Finansal Performanslarının ÇKKV Yöntemleri İle Karşılaştırılması %D 2020 %J MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 1694-7215- %V 9 %N 1 %R doi: 10.33206/mjss.516653 %U 10.33206/mjss.516653
ISNAD GÜMÜŞ, Umut , ÖZİÇ, Hatice Can , ÇIBIK, Erkan . "BİST’de İşlem Gören Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı İşletmelerinin Finansal Performanslarının ÇKKV Yöntemleri İle Karşılaştırılması". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 / 1 (Şubat 2020): 90-100 . https://doi.org/10.33206/mjss.516653
AMA GÜMÜŞ U , ÖZİÇ H , ÇIBIK E . BİST’de İşlem Gören Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı İşletmelerinin Finansal Performanslarının ÇKKV Yöntemleri İle Karşılaştırılması. MJSS. 2020; 9(1): 90-100.
Vancouver GÜMÜŞ U , ÖZİÇ H , ÇIBIK E . BİST’de İşlem Gören Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı İşletmelerinin Finansal Performanslarının ÇKKV Yöntemleri İle Karşılaştırılması. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2020; 9(1): 100-90.