Yıl 2020, Cilt 9 , Sayı 1, Sayfalar 76 - 89 2020-01-27

Demographic Change and Unemployment
Demografik Değişim ve İşsizlik Oranı

Mustafa NAL [1]


Turkish labor force is undergoing a rapid process of demographic transition. In the labor force, the share of young people is decreasing and the share of women increases. In this study, the effect of this demographic change on the (overall) unemployment rate was investigated. The existence of such an impact depends on the fact that the unemployment rate differentials between sub-groups of labor are continuous. For that reason, the factors which cause unemployment rate differentials in the labor sub-groups and the persistence of these factors were investigated. According to the findings obtained in the study, there are permanent but small differences in labor subgroups in terms of job search time. It was found that the main difference between the subgroups was caused by the inflows of the unemployed stock. Accordingly, some sub-groups of the labor force participate more frequently in the unemployed stock and therefore spend a longer period of work life as unemployed. These findings are given, the shift share in the demographic sub-groups of the labor force has an effect on the (overall) unemployment rate. This effect was analyzed by the share vector and sub-group specific unemployment rate vector. According to the results of the analysis, the increase in the share of the middle age group  reduce the unemployment rate and the increase in the share of women in the labor force increase the unemployment rate. This result is valid in case of increase in urban female labor force.


Türkiye’de işgücü hızlı bir demografik dönüşüm sürecinden geçmektedir. İşgücü içerisinde gençlerin payı azalmakta ve kadınların payı yükselmektedir. Bu çalışmada, bu demografik değişimin (genel) işsizlik oranı üzerine etkisi araştırılmıştır. Böyle bir etkinin varlığı işgücü alt grupları arasındaki işsizlik oranı farklılıklarının sürekli olmasına bağlıdır. Bu nedenle çalışmada öncelikli olarak işgücü alt gruplarında işsizlik oranı farklılıklarına neden olan faktörler ve bu faktörlerin kalıcı olup olmadığı araştırılmıştır. Çalışmada elde edilen bulgulara göre, işgücü alt gruplarında iş arama süresi açısından kalıcı fakat küçük farklılıklar bulunmaktadır. Alt gruplar arasında temel farklılığın işsiz stokuna giriş akımlarından kaynaklandığı bulgusuna ulaşılmıştır. Buna göre işgücünün bazı alt grupları işsiz stokuna daha sık aralıklarla katılmakta ve bu nedenle iş yaşamının toplamda daha uzun süresini işsiz olarak geçirmektedir. Bu bulgular veri iken işgücünün demografik alt gruplarında pay değişimi işsizlik oranı üzerinde bir etkiye sahiptir. Bu etki pay vektörü ve alt grup özgün işsizlik oranı vektörü ile analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre orta yaş grubunun payının artışı ise işsizlik oranını azaltma yönünde, kadınların işgücü içerisindeki paylarının artışı genel işsizlik oranını yükseltme yönünde baskı yapmaktadır.  Bu sonuç kentsel kadın işgücünün artması durumunda geçerli olmaktadır. 

 • Dayıoğlu, M., & Kırdar, M. G. (2010). Türkiye'de Kadınların İşgücüne Katılımında Belirleyici Etkenler ve Eğilimler. Ankara: TC Devlet Planlama Teşkilatı ve Dünya Bankası.
 • Erdayı, U. A. (2009). Dünyada Genç İşsizliği Sorununun Çözümüne Yönelik Ulusal Politikalar ve Türkiye. Çalışma ve Toplum, 3, 133-162.
 • Flaim, P. O. (1979). The Effect of demographic changes on the Nation's unemployment rate. Montly Labor Review, 102(3), 13-23.
 • George, P. (1970). Changing Labor Markets and Inflation. BPEA(3), 411-448.
 • Holt, C., & David, M. (1966). The Concept of Job Vacancies in a Dynamic Theory of the Labor Market. NBER içinde, The Measurement and Interpretation of Job Vacancies (s. 73-110). New York: NBER.
 • Işık, V. (2016). Türkiye'de Genç İşsizliği ve Genç Nüfusta Atalet. HAK-İŞ Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi, 5(11), 131-145.
 • Katz, L. F., & Krueger, A. B. (1999). The High-Pressure US. Labor Market of the 1990s. BPEA(1), 1-87.
 • Kızılgöl, Ö. A. (2012). Kadınların İşgücüne Katılımının Belirleyicileri: Ekonometrik Bir Analiz. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 13(1), 88-101.
 • Lazaer, E. P., & Spletzer, J. R. (2012). The United States Labor Market: Status Quo or A New Normal? NBER(w18386), 1-53.
 • Özer, B., & Biçerli, K. (2003). Türkiye'de Kadın İşgücünün Panel Veri Analizi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3(1), 55-86.
 • Shimer, R. (1998). Why Is the U.S. Unemployment Rate So Much Lower? NBER Macroeconomics Annual, 13, s. 11-74.
 • Summers, L. H. (1986). Why Is the Unemployment Rate So very High near Full Employment. BPEA(2), 339-396.
 • Taymaz, E. (2010). Growth, Employment, Skills and Female Labor Force. Ankara: State Planning of the Republic of Turkey and World Bank.
 • Zeren, F., & Savrul, B. K. (2017). Kadınların İşgücüne Katılım Oranı, Ekonomik Büyüme, İşsizlik Oranı ve Kentleşme Oranı Arasındaki Saklı Koentegrasyon İlişkisininin Araştırılması. Yönetim Bilimleri Dergisi, 15(30), 87-103.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-6190-6437
Yazar: Mustafa NAL (Sorumlu Yazar)
Kurum: Hitit Üniversitesi
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 27 Ocak 2020

Bibtex @araştırma makalesi { mjss517829, journal = {MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {1694-7215}, address = {Chyngyz Aytmatov Campus, 720038, Djal, Bishkek, KYRGYZSTAN}, publisher = {Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {9}, pages = {76 - 89}, doi = {10.33206/mjss.517829}, title = {Demografik Değişim ve İşsizlik Oranı}, key = {cite}, author = {NAL, Mustafa} }
APA NAL, M . (2020). Demografik Değişim ve İşsizlik Oranı. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi , 9 (1) , 76-89 . DOI: 10.33206/mjss.517829
MLA NAL, M . "Demografik Değişim ve İşsizlik Oranı". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 (2020 ): 76-89 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/mjss/issue/52092/517829>
Chicago NAL, M . "Demografik Değişim ve İşsizlik Oranı". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 (2020 ): 76-89
RIS TY - JOUR T1 - Demografik Değişim ve İşsizlik Oranı AU - Mustafa NAL Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.33206/mjss.517829 DO - 10.33206/mjss.517829 T2 - MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 76 EP - 89 VL - 9 IS - 1 SN - 1694-7215- M3 - doi: 10.33206/mjss.517829 UR - https://doi.org/10.33206/mjss.517829 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi Demografik Değişim ve İşsizlik Oranı %A Mustafa NAL %T Demografik Değişim ve İşsizlik Oranı %D 2020 %J MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 1694-7215- %V 9 %N 1 %R doi: 10.33206/mjss.517829 %U 10.33206/mjss.517829
ISNAD NAL, Mustafa . "Demografik Değişim ve İşsizlik Oranı". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 / 1 (Ocak 2020): 76-89 . https://doi.org/10.33206/mjss.517829
AMA NAL M . Demografik Değişim ve İşsizlik Oranı. MJSS. 2020; 9(1): 76-89.
Vancouver NAL M . Demografik Değişim ve İşsizlik Oranı. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2020; 9(1): 89-76.