Yıl 2020, Cilt 9 , Sayı 1, Sayfalar 629 - 636 2020-01-27

Yozgat Turizminde Doğa ve Teknolojinin Uyumu: Hazine Avı
The Harmony of Nature and Technology in Yozgat Tourism: Geocaching

Güntekin ŞİMŞEK [1]


Ekonomik ve sosyal karlılığı olan turizm endüstrisi, büyük bir güç haline gelmiş ve turizm bölgeleri arasında kıyasıya bir mücadele başlamıştır. Bu mücadelede kullanılan en önemli enstrüman, eldeki kaynakları kullanarak, farklı turistik ürünleri oluşturmak ve alternatif turizm türleri geliştirmek olmuştur.

Günümüzde küresel konumlama sistemlerindeki (GPS) teknolojik gelişim hayal gücümüzle sınırlıdır. Küresel konumlama cihazları ile dünyanın herhangi bir yerindeki konumumuzu kesin değerlerle belirleyebiliriz. Bu potansiyeli dünyayı saran internet ağı ile birleştirdiğimizde ortaya yepyeni bir kavram çıkmaktadır “hazineavı turizmi”, turizm destinasyonlarını tanıtmanın yeni yolu, özel bir pazarlama yöntemi, yeni işbirlikleri, vb.

Geocaching, katılımcıların, küresel konumlama sistemleri (GPS) kullanarak “hazine”yi yani kutuyu saklama ve bulmalarından oluşan bir açık hava faaliyetidir. Yürüyüş ve trekking içerdiği için bir çeşit doğa sporu olarak da tanımlanabilir. Basit olarak “hazine” yani kutu su geçirmeyen plastik bir kaptır. İçinde log defteri, kalem ve bulacak kişiye hoşluk olması açısından isteğe bağlı olarak küçük hediyelikler, anahtarlık, mum gibi küçük eşyalar olabilir.

Çalışmada, teknoloji ve doğa birlikteliği “geocaching” ile, Yozgat ili doğa turizminde yenilik ve yeni bir ürün oluşturma ele alınmıştır.

The tourism industry, which is economically and socially profitable, has become a major force and has started a fierce struggle between the tourism regions. The most important instrument used in this struggle was to create different tourist products and develop alternative tourism types by using different available resources.

Today, technological development in global positioning systems (GPS) is only limited by our dreams. With global positioning devices, we can determine our position anywhere in the world with precise values. When we combine this potential with the internet network that surrounds the world, a brand new concept emerges "Treasure Island Tourism", a new way of introducing tourism destinations, special marketing method, new collaborations, etc.

Geocaching is an outdoor activity that involves participants using "global" positioning systems (GPS) to store and retrieve "treasure". It can also be described as a kind of nature sport because it includes walking and trekking. Simply "the treasure" is a small waterproof plastic container. There may be small items as a gift for hunter such as small souvenirs, key holders, candles, etc., also a log book and pen for log recordings.

Int his study, the harmony of nature and technology “geocaching” is discussed as creation of a new product and innovation in ecotourism in Yozgat province.


 • Boulaire, C. & Hervet, G. (2010). Tourism & Web 2.0: The Digital Map Experience. International Journal of Management Cases. Vol. 12, no 2, 595-607.
 • Boulaire, C., Hervet, G. & Graf R. (2010). Creativity Chains and Playing in the Crossfire on the Video-Sharing Site YouTube. Journal of Research in Interactive Marketing. Vol. 4, no. 2, 111-141.
 • Buhalis, D., & Law, R. (2008) Progress in Tourism Management: Twenty Years on and 10 Years after the internet: The State of eTourism Research. Tourism Management. Vol. 29, no 4, 609–623.
 • Cameron, L. (2004). The Hazine avı Handbook (Falcon Guide) ABD: The Globe Pequot Yayınevi.
 • Dinis A. (2004). Territorial Marketing: A Useful Tool for Competitiveness of Rural and Peripheral Areas. 44th European Congress of ERSA. Porto Üniversitesi, Porto.
 • Doolin, B., Burgess, L., & Cooper, J. (2002). Evaluating the Use of the Web for Tourism Marketing: A Case Study from New Zealand. Tourism Management. Vol. 23, no. 5, 557–561.
 • Hazine avı Sitesi (2013). Learn – Play. [URL: http://www.hazineavi.com/] (Erişim 18 Aralık 2018).
 • Hazine avı Türkiye Sitesi (2013). Kutu arama – Kutu saklama. [URL: http://www.hazineavıturkiye .com/] (Erişim 18 Aralık 2018).
 • Ihamaki, P. (2012). Fairy Tale Orienteering: Developing Art Word By Letterboxing Event. Journal of Tourismos. Vol. 7, Issue 1, 253-268.
 • Kılıç, B. & Kurnaz, A. (2010). Alternatif Turizm ve Ürün Çeşitliliği Oluşturmada Ekolojik Çiftlikler: Pastoral Vadi Örneği. İşletme Araştırmaları Dergisi. 2/4, 39-56.Kraak, M.J. and Brown, A. (2001). Web Cartography: Developments and Prospects, Taylor & Francis, London.
 • Lary, L. M. (2004). Hide And Seek: GPS And Hazine Avı In The Classroom. Learning and Leading With Technology. 31(6), 14-18, [URL: http://www.eric.ed.gov/ ERICDocs], (Erişim 20 Aralık 2018).
 • Lin, Y.S. & Huang, J.Y. (2006). Internet Blogs as a Tourism Marketing Medium: A Case Study. Journal of Business Research. Vol. 59, no. 10-11, 1201-1205.
 • Milne, S., & Ateljevic, I. (2001). Tourism, Economic Development and the Global-Local Nexus: Theory Embracing Complexity. Tourism Geographies. Vol. 3, 369–393.
 • O’Connor, P. (2008). User-Generated Content and Travel: A Case Study on Tripadvisor.com. Information and Communication Technologies in Tourism 2008. 2, 47–58.
 • O’Reilly, T. & Batelle, J. (2005). What Is Web 2.0: Design Patterns and Business Models for the Next Generation of Software. [URL: http://oreilly.com/], (Erişim 20 Aralık 2018).
 • Pelton, L. F. & Pelton, T. W. (2011). Outreach Workshops, Applications, and Resources, içinde (s. 113-129) Lary D. Yore, (eds.), Pacific CRYSTAL Centre for Science, Mathematics, and Technology Literacy: Lessons Learned, Sense Publishers, Rotterdam/Boston/Taipei, Birden çok baskısı olan kitap.
 • Pike, S. (2005). Tourism Destination Branding Complexity. Journal of Product & Brand Management, 14-4, 258-259.
 • Richmond, E. R. & Keller, C. P. (2003). Internet Cartography and Official Tourism Destination Web Sites içinde (s. 77–96) MP Peterson (Eds), Maps and the Internet. Elsevier Science.
 • Wang, Y.C., Yu, Q., & Fesenmaier, D.F. (2001). Defining the Virtual Tourist Community: Implications for Tourism Marketing. Tourism Management. 23, 407-417.
 • Yılmaz, H. (2008). Turizm Çeşitlendirmesi Kapsamında Ekoturizmin Ürünü Olarak Tatil Çiftlikleri: Türkiye’deki Tatil Çiftliklerine Yönelik Swot Analizi, Basılmamış Doktora Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Yılmaz, Ö., D. & Yılmaz, B., S. (2004). Küreselleşme ve Bilgi Teknolojilerinin Turizm Endüstrisine Etkileri. 1. Balıkesir Ulusal Turizm Kongresi, Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir, 157-175.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Derleme
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-3068-8267
Yazar: Güntekin ŞİMŞEK (Sorumlu Yazar)
Kurum: ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ, TURİZM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 27 Ocak 2020

Bibtex @derleme { mjss522859, journal = {MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {1694-7215}, address = {Chyngyz Aytmatov Campus, 720038, Djal, Bishkek, KYRGYZSTAN}, publisher = {Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {9}, pages = {629 - 636}, doi = {10.33206/mjss.522859}, title = {Yozgat Turizminde Doğa ve Teknolojinin Uyumu: Hazine Avı}, key = {cite}, author = {ŞİMŞEK, Güntekin} }
APA ŞİMŞEK, G . (2020). Yozgat Turizminde Doğa ve Teknolojinin Uyumu: Hazine Avı. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi , 9 (1) , 629-636 . DOI: 10.33206/mjss.522859
MLA ŞİMŞEK, G . "Yozgat Turizminde Doğa ve Teknolojinin Uyumu: Hazine Avı". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 (2020 ): 629-636 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/mjss/issue/52092/522859>
Chicago ŞİMŞEK, G . "Yozgat Turizminde Doğa ve Teknolojinin Uyumu: Hazine Avı". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 (2020 ): 629-636
RIS TY - JOUR T1 - Yozgat Turizminde Doğa ve Teknolojinin Uyumu: Hazine Avı AU - Güntekin ŞİMŞEK Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.33206/mjss.522859 DO - 10.33206/mjss.522859 T2 - MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 629 EP - 636 VL - 9 IS - 1 SN - 1694-7215- M3 - doi: 10.33206/mjss.522859 UR - https://doi.org/10.33206/mjss.522859 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi Yozgat Turizminde Doğa ve Teknolojinin Uyumu: Hazine Avı %A Güntekin ŞİMŞEK %T Yozgat Turizminde Doğa ve Teknolojinin Uyumu: Hazine Avı %D 2020 %J MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 1694-7215- %V 9 %N 1 %R doi: 10.33206/mjss.522859 %U 10.33206/mjss.522859
ISNAD ŞİMŞEK, Güntekin . "Yozgat Turizminde Doğa ve Teknolojinin Uyumu: Hazine Avı". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 / 1 (Ocak 2020): 629-636 . https://doi.org/10.33206/mjss.522859
AMA ŞİMŞEK G . Yozgat Turizminde Doğa ve Teknolojinin Uyumu: Hazine Avı. MJSS. 2020; 9(1): 629-636.
Vancouver ŞİMŞEK G . Yozgat Turizminde Doğa ve Teknolojinin Uyumu: Hazine Avı. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2020; 9(1): 636-629.