Yıl 2020, Cilt 9 , Sayı 1, Sayfalar 313 - 326 2020-01-27

Perception of Fraud among the Students on Accounting: Example from Unıversity of Kayseri
Muhasebe Öğrencilerinin Hile Algısı: Kayseri Üniversitesi Örneği

Arzu MERİÇ [1]


One of the biggest obstacles in the achievement of the objectives of the businesses related to their activities is Fraud. In this context, the frauds that businesses suffer most and which are difficult to reveal are frauds. Fighting fraud is of great importance for businesses. In order to determine effective fighting methods, it is necessary to start with cheating perception evaluations. In the research, the data were collected with the questionnaire method to evaluate the perception of cheating among the students who studied accounting, and the findings were interpreted with analyzes. According to the results of the research, students' perception of cheating is low. In addition, as a result of the statistical analysis, the perception of cheating of students who have good relationships with their families, who are single brothers and believers is lower.

İşletmelerin faaliyetleriyle ilgili amaçlarına ulaşmasında, en büyük engel, yapılan hilelerdir. Bu kapsamda işletmelerin en fazla zarara uğradığı ve ortaya çıkarılmasının güç olduğu hileler, muhasebe hileleridir. Hile ile mücadele işletmeler için büyük önem arz etmektedir. Etkin mücadele yöntemlerinin belirlenebilmesi için hile algısı değerlendirmeleri ile başlamak gerekmektedir.

Araştırmada muhasebe öğrenimi gören öğrencilerin hile eğilimini değerlendirmek üzere anket yöntemi ile veriler toplanmış ve elde edilen bulgular analizlerle yorumlanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, öğrencilerin hile eğilimi düşük seviyede belirlenmiştir. Ayrıca yapılan istatistiki analizler sonucu, aileleriyle iyi ilişkileri olan, tek kardeş olan ve inançlı olan öğrencilerin hile eğilimi daha düşük olarak belirlenmiştir.

 • ACFE (2018). Report to the Nations 2018 Global Study on Occupational Fraud and Abuse, https://www.acfe.com
 • Aslan, T., Kızıl, C. ve Din, A. (2017). Muhasebe hata ve hileleri üzerinde etkili faktörlerin muhasebe meslek etiği kapsamında analizi: Yalova örneği. Journal of Social and Humanities Sciences Research, 4(5), 1125-1138.
 • Aytekin, S., Sezgin, H. ve Yalçın, M. (2015). Uygulamacıların muhasebede hata ve hileler ile hile belirteçlerine yönelik yaklaşımları: Balıkesir ili örneği. Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, Ocak, 69-89.
 • Baird, J. E. ve Zelin, R. C. (2008). Understanding employee perceptions of fraudulent activities and their propensity to report those activities using anonymous tip lines: The influence of fraud type, propetrator gender and observer demographics. Southern Business Review, 33, 1-14.
 • Batı, M. (2017). Muhasebe hileleri ve vergiden kaçınma. Ankara: Seçkin Yayınevi.
 • Bayraklı, H. H., Erkan, M. ve Elitaş, C. (2012). Muhasebe ve vergi denetiminde muhasebe hata ve hileleri. Bursa: Ekin Basım Yayın Dağıtım.
 • Bozkurt, N. (2011). İşletmelerin kara deliği hile, çalışan hileleri. İstanbul: Alfa Basım Yayım Dağıtım Ltd. Şti.
 • Çıtak, N. (2009). Hileli finansal raporlamada yaratıcı muhasebe. İstanbul: Türkmen Kitabevi.
 • Doğan, Z., Gülçin, K. ve Nazlı, E. (2018). Muhasebe meslek mensuplarının hile yapmaya eğilim düzeylerinin tespitine ilişkin bir araştırma. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 11(4), 64-83.
 • Doğan, Z. ve Nazlı, E. (2015). Muhasebe hata ve hilelerinin önlenmesinde işletme yöneticilerinin sorumluluğunun tespitine yönelik bir araştırma. Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 8(4), 195-212.
 • Dönmez, A. ve Karausta, T. (2011). Çalışanların mesleki hile algısı ve ihbar hattı kullanarak rapor etme eğilimleri üzerine Akdeniz üniversitesi iktisadi ve idari bilimler fakültesinde yapılan bir araştırma. İSMMMO Mali Çözüm Dergisi, Mart-Nisan, 17-42.
 • Erkan, M. ve Demirel, N. A. (2011). Hata ve hile denetimi: Sermaye piyasası kurulu’na kayıtlı halka açık şirketlere ilişkin düzenlemeler. Muhasebe ve Denetime Bakış,10(33), 2-43.
 • Ernst & Young (2016). Global Fraud Survey, https://fraudsurveys.ey.com/
 • Free, C., Macintosh, N. ve Stein, M. (2007). Management controls: The organizational fraud triangle of leadership, culture and control in Enron. Ivey Business Journal, July- August.
 • Gümüş, U. T. ve Göğebakan, H. (2016). Muhasebe hata ve hileleri ile muhasebe mesleğinde etik, Aydın ilinde muhasebeciler üzerine bir araştırma. Uluslararası İşletme, Ekonomi ve Yönetim Perspektifleri Dergisi, 1(3), 12-27.
 • KPMG (2016). Bir suiistimalcinin profili. https://assets.kpmg.com
 • Küçük, E. ve Uzay, Ş. (2009). Hileli finansal tabloların oluşumu ve doğurduğu sorunlar. Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi, 32, 239-258.
 • Mengi, B. T. (2012). Hile denetiminde yetkinliklerin değerlendirilmesi- hile karosu. İSMMMO Mali Çözüm Dergisi, Kasım- Aralık, 113-128.
 • Olagbemi, F. O. (2011). The effectiveness of federal regulations and corporate reputation in mitigating corporate accounting. USA: Xlibris Corporation.
 • Ömürbek, V. ve Durgunböcü, Ö. (2018). Muhasebe meslek mensuplarının muhasebe hata ve hileleri ile ilgili algılarının incelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 23(4), 1251-1265.
 • Özeroğlu, A. İ. (2014). Finansal aldatmaca ve işletme hileleri. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(2), 180-196.
 • Özçelik, H., Aracı, Ö. N. K. ve Keskin, S. (2017). Muhasebe hata ve hileleri: Meslek mensupları üzerine bir araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 29, 197-214.
 • Özkul, F. U. ve Özdemir, Z. (2013). Çalışan hilelerinin önlenmesinde proaktif yaklaşımlar: Kurumsal işletmelerde insan kaynakları yöneticileri üzerine nitel bir araştırma. Öneri Dergisi, 10(40), 75-89.
 • Pehlivanlı, D. (2011). Hile denetimi metodoloji ve raporlama. İstanbul: Beta Basım Yayım ve Dağıtım A.Ş.
 • PwC (2016). Global Economic Crime Survey, https://www.pwc.com
 • Saruhan, Ş. C. ve Yıldız, M. L. (2012). İnsan kaynakları yönetimi. İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.
 • Terzi, S. (2012). Hileli finansal raporlama önleme ve tespit. İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.
 • Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlük, http://tdk.gov.tr
 • Wolfe, D. T. ve Hermanson, D. R. (2004). The fraud diamond: Considering the four elements of fraud. The CPA Journal, 74, 38-42.
 • Yardımcıoğlu, M., Koca, N., Günay, Y. ve Kocaman, H (2014). Yolsuzluk, muhasebe hileleri ve örnekleri. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, İİBF Dergisi, 4(2), 171-188.
 • Yılmaz, G., Ataman, B. ve Ayboğa, H. (2018). Hilenin tespit edilmesi ve önlenmesindeki yöntemlerin değerlendirilmesi: Türkiye araştırması. Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (FESA), 3(3), 646-664.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-6077-0301
Yazar: Arzu MERİÇ (Sorumlu Yazar)
Kurum: KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ, PINARBAŞI MESLEK YÜKSEKOKULU
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 27 Ocak 2020

Bibtex @araştırma makalesi { mjss526623, journal = {MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {1694-7215}, address = {Chyngyz Aytmatov Campus, 720038, Djal, Bishkek, KYRGYZSTAN}, publisher = {Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {9}, pages = {313 - 326}, doi = {10.33206/mjss.526623}, title = {Muhasebe Öğrencilerinin Hile Algısı: Kayseri Üniversitesi Örneği}, key = {cite}, author = {MERİÇ, Arzu} }
APA MERİÇ, A . (2020). Muhasebe Öğrencilerinin Hile Algısı: Kayseri Üniversitesi Örneği. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi , 9 (1) , 313-326 . DOI: 10.33206/mjss.526623
MLA MERİÇ, A . "Muhasebe Öğrencilerinin Hile Algısı: Kayseri Üniversitesi Örneği". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 (2020 ): 313-326 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/mjss/issue/52092/526623>
Chicago MERİÇ, A . "Muhasebe Öğrencilerinin Hile Algısı: Kayseri Üniversitesi Örneği". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 (2020 ): 313-326
RIS TY - JOUR T1 - Muhasebe Öğrencilerinin Hile Algısı: Kayseri Üniversitesi Örneği AU - Arzu MERİÇ Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.33206/mjss.526623 DO - 10.33206/mjss.526623 T2 - MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 313 EP - 326 VL - 9 IS - 1 SN - 1694-7215- M3 - doi: 10.33206/mjss.526623 UR - https://doi.org/10.33206/mjss.526623 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi Muhasebe Öğrencilerinin Hile Algısı: Kayseri Üniversitesi Örneği %A Arzu MERİÇ %T Muhasebe Öğrencilerinin Hile Algısı: Kayseri Üniversitesi Örneği %D 2020 %J MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 1694-7215- %V 9 %N 1 %R doi: 10.33206/mjss.526623 %U 10.33206/mjss.526623
ISNAD MERİÇ, Arzu . "Muhasebe Öğrencilerinin Hile Algısı: Kayseri Üniversitesi Örneği". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 / 1 (Ocak 2020): 313-326 . https://doi.org/10.33206/mjss.526623
AMA MERİÇ A . Muhasebe Öğrencilerinin Hile Algısı: Kayseri Üniversitesi Örneği. MJSS. 2020; 9(1): 313-326.
Vancouver MERİÇ A . Muhasebe Öğrencilerinin Hile Algısı: Kayseri Üniversitesi Örneği. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2020; 9(1): 326-313.