Yıl 2020, Cilt 9 , Sayı 1, Sayfalar 373 - 385 2020-01-27

Discussion of Direct - Indirect Method in Organization of Cash Flow Table under the Financial Reporting Standard for Large and Medium Sized Enterprises (FRS for LMEs) and a Comparative Example Application
Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS) Kapsamında Nakit Akış Tablosu Düzenlenmesinde Doğrudan – Dolaylı Yöntem Tartışması ve Karşılaştırmalı Örnek Bir Uygulama

Serkan ÖZDEMİR [1]


Businesses can make future plans and make management decisions; company partners, investors and other third parties need financial statements with accurate and detailed financial information to be able to analyze the business. Cash flow statement is one of the most important financial statements that the companies subject to FRS for LMEs have to issue. The cash flow table can be compiled using one of the “Direct” and “Indirect” methods. There are many studies in the literature that using direct method in cash flow statement will be more beneficial for related parties. However, it has been determined that the indirect method is more widely used due to its understandable simple structure, easy preparation and the desire of enterprises not to share much financial information with the public. In the application study, in the cash flow table of the main operation section, the cash flow table prepared by the direct method shows more detailed financial information than the cash flow table prepared by the indirect method. In addition, it is seen that the cash flow table prepared by indirect method has a simpler and clearer structure. This situation supports the above-mentioned reasons why the indirect method is more preferred by the enterprises. However, the same financial information is included in “the cash flows from investment activities” and “cash flows from financing activities” of both methods and there is no difference between the methods.

İşletmeler gelecek planları yapabilmek ve yönetim kararları alabilmek; şirket ortakları, yatırımcılar ve diğer üçüncü şahıslar ise işletme hakkında analizler yapabilmek için doğru ve detaylı finansal bilgiler içeren finansal tablolara ihtiyaç duyarlar. Nakit akış tablosu BOBİ FRS tabi işletmelerin düzenlemek zorunda oldukları en önemli finansal tablolardan biridir. Nakit akım tablosu “Doğrudan” ve “Dolaylı” yöntemlerden biri kullanılarak düzenlenebilmektedir. Literatürde nakit akım tablosunda doğrudan yöntemin kullanılmasının, ilişkili taraflar açısından daha faydalı olacağına dair birçok çalışma bulunmaktadır. Fakat buna rağmen anlaşılabilir sade yapısı, hazırlanmasının kolay olması ve işletmelerin kamuoyu ile fazla finansal bilgi paylaşmama istekleri gibi sebeplerle, dolaylı yöntemin daha yaygın olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. Uygulama çalışmasında doğrudan yöntemle hazırlanmış nakit akış tablosunun “Esas Faaliyetlerden Nakit Akışları” bölümünde, dolaylı yöntemle hazırlanmış nakit akış tablosuna göre daha detaylı finansal bilgilere yer verildiği görülmektedir. Ayrıca dolaylı yöntemle hazırlanan nakit akım tablosunun daha sade ve anlaşılır bir yapıya sahip olduğu görülmektedir. Bu durum, dolaylı yöntemin işletmeler tarafından daha çok tercih edilmesine ait yukarıda belirtilen sebepleri desteklemektedir. Fakat her iki yöntemin “Yatırım Faaliyetlerinden Nakit Akışları” ve “Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları” bölümlerinde, aynı finansal bilgilere yer verilmekte ve yöntemler arasında fark bulunmamaktadır.

 • Abu-Abbas, B. M. (2014). “Direct, Indirect, or Both Methods of Reporting Operating Statement of Cash Flows”, International Journal of Finance and Accounting, 3(6), 335-340.
 • Arar, M. (2018). BOBİ FRS Muhasebesi, http://www.bobiturk.com/wp-content/uploads/bobi-frs-muhasebesi-1.pdf, Erişim Tarihi: 16.01.2019.
 • Arthur, N., Cheng, M. and Czernkowski, R. (2010). “Cash Flow Disaggregation and the Prediction of Future Earnings”, Accounting and Finance, 50, 1: 1–30.
 • Bond, D., Bugeva, M. and Czernkowski, R. (2012). “Did Australian Firms Choose to Switch to Reporting Operating Cash Flows Using the Indirect Method?”, Australian Accounting Review, 22(1), 18 - 24.
 • Bradbury, M. (2011). “Direkt or Indirekt Cash Flow Statement”, Australian Accounting Review. 21(2), 124 - 130.
 • Broome, O. W. (2004). “Statement of cash flows: Time for a change!”, Financial Analysts Journal, 8, 16 – 22.
 • CFA Institute (2009). Comment Letter on Preliminary Views on FSP. (April 14.) Charlottesville, VA: CFA Institute.
 • Cheng, A.C.S. and Hollie, D. (2008). “Do Core and Noncore Cash Flows from Operations Persist Differentially in Predicting Future Cash Flows”, Review of Quantitative Finance and Accounting, 31, 29 – 53.
 • Clinch, G., Sidhu, B., and Sin, S. (2002) “The usefulness of direct and indirect cash flow disclosures”, Review of Accounting Studies, 7, 383–404.
 • Doğan, A. (2018). “Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı ile VUK/MSUGT Karşılaştırması”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, (80), 115-132.
 • Farshadfar, S. and Monem, R. (2013). “The usefulness of operating cash flow and accrual components in improving the predictive ability of earnings: a re-examination and extension”, Accounting & Finance, 53, 1061 -1082.
 • Golub, S.J. and Huffman, H.D. (1984). “Cash Flow, Why it Should be Stressed in Financial Reporting”, Financial Executive, 52, 34 – 40.
 • Habib, A. (2010). “Prediction of Operating Cash Flows: Further Evidence from Australia”, Australian Accounting Review. 20(2), 134–143.
 • Hales, J. and Orpurt, S.F. (2013). “A Review of Academic Research on the Reporting of Cash Flows from Operations”, Accounting Horizons. 27(3), 539 – 578
 • Krishnan, G.V. and Largay III, James A. (2000). “The Predictive Ability of Direct Method Cash Flow Information”, Journal of Business, Finance & Accounting. 27, 215 – 245.
 • Nurnberg, H. (1993). “Inconsistencies And Ambiguties In Cash Flow Statements Under FASB Statement No.95”, Accounting Horizons, 7; 2 (1993): 60 – 75.
 • Orpurt, S.F. and Zang, Y. (2009). “Do Direct Cash Flow Disclosures Help Predict Future Operating Cash Flows and Earnings?”, The Accounting Review, 84(3), 893 – 935.
 • Özdemir, S. (2014). “Nakit Akış Tablosunun Hazırlanmasında Yöntem Tartışmaları ve TMS 7 Standardı Şartlarına Uygun Brüt (Dolaysız) Yönteme Göre Örnek Bir Uygulama”, Mali Çözüm Dergisi, 24(125), 57-76.
 • Öztürk, E. (2017). “Finansal Varlıkların Ölçme ve Muhasebeleştirme Esaslarının Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları Açısından Karşılaştırılması”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 9(3), 594-617
 • Rue, J.C. and Kirk, F. (1996). “Settling The Cash Flow Statement Dispute”, National Public Accountant, 41, 17 - 24.
 • Sun, X. C., Xu, Y., & Zhao, L. (2018). “Does Industry Affect the Cash Flow Statement Presentation Format?”, Accounting and Finance Research, 7(3), 1.
 • BOBİ FRS http://www.kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/PDF%20linkleri/BOB%C4%B0%20FRS.pdf, Erişim Tarihi: 02.02.2019.
 • BÜYÜK VE ORTA BOY İŞLETMELER İÇİN FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI HAKKINDA TEBLİĞ http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/07/20170729M1-1.htm, Erişim Tarihi: 02.02.2019. TMS 7
 • TMS 7 http://www.kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/DynamicContentFiles/T%C3%BCrkiye%20Muhasebe%20Standartlar%C4%B1/TMSTFRS2016Seti/TMS7.pdf, Erişim Tarihi: 02.02.2019.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-5340-8534
Yazar: Serkan ÖZDEMİR (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 27 Ocak 2020

Bibtex @araştırma makalesi { mjss527134, journal = {MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {1694-7215}, address = {Chyngyz Aytmatov Campus, 720038, Djal, Bishkek, KYRGYZSTAN}, publisher = {Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {9}, pages = {373 - 385}, doi = {10.33206/mjss.527134}, title = {Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS) Kapsamında Nakit Akış Tablosu Düzenlenmesinde Doğrudan – Dolaylı Yöntem Tartışması ve Karşılaştırmalı Örnek Bir Uygulama}, key = {cite}, author = {ÖZDEMİR, Serkan} }
APA ÖZDEMİR, S . (2020). Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS) Kapsamında Nakit Akış Tablosu Düzenlenmesinde Doğrudan – Dolaylı Yöntem Tartışması ve Karşılaştırmalı Örnek Bir Uygulama. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi , 9 (1) , 373-385 . DOI: 10.33206/mjss.527134
MLA ÖZDEMİR, S . "Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS) Kapsamında Nakit Akış Tablosu Düzenlenmesinde Doğrudan – Dolaylı Yöntem Tartışması ve Karşılaştırmalı Örnek Bir Uygulama". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 (2020 ): 373-385 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/mjss/issue/52092/527134>
Chicago ÖZDEMİR, S . "Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS) Kapsamında Nakit Akış Tablosu Düzenlenmesinde Doğrudan – Dolaylı Yöntem Tartışması ve Karşılaştırmalı Örnek Bir Uygulama". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 (2020 ): 373-385
RIS TY - JOUR T1 - Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS) Kapsamında Nakit Akış Tablosu Düzenlenmesinde Doğrudan – Dolaylı Yöntem Tartışması ve Karşılaştırmalı Örnek Bir Uygulama AU - Serkan ÖZDEMİR Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.33206/mjss.527134 DO - 10.33206/mjss.527134 T2 - MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 373 EP - 385 VL - 9 IS - 1 SN - 1694-7215- M3 - doi: 10.33206/mjss.527134 UR - https://doi.org/10.33206/mjss.527134 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS) Kapsamında Nakit Akış Tablosu Düzenlenmesinde Doğrudan – Dolaylı Yöntem Tartışması ve Karşılaştırmalı Örnek Bir Uygulama %A Serkan ÖZDEMİR %T Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS) Kapsamında Nakit Akış Tablosu Düzenlenmesinde Doğrudan – Dolaylı Yöntem Tartışması ve Karşılaştırmalı Örnek Bir Uygulama %D 2020 %J MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 1694-7215- %V 9 %N 1 %R doi: 10.33206/mjss.527134 %U 10.33206/mjss.527134
ISNAD ÖZDEMİR, Serkan . "Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS) Kapsamında Nakit Akış Tablosu Düzenlenmesinde Doğrudan – Dolaylı Yöntem Tartışması ve Karşılaştırmalı Örnek Bir Uygulama". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 / 1 (Ocak 2020): 373-385 . https://doi.org/10.33206/mjss.527134
AMA ÖZDEMİR S . Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS) Kapsamında Nakit Akış Tablosu Düzenlenmesinde Doğrudan – Dolaylı Yöntem Tartışması ve Karşılaştırmalı Örnek Bir Uygulama. MJSS. 2020; 9(1): 373-385.
Vancouver ÖZDEMİR S . Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS) Kapsamında Nakit Akış Tablosu Düzenlenmesinde Doğrudan – Dolaylı Yöntem Tartışması ve Karşılaştırmalı Örnek Bir Uygulama. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2020; 9(1): 385-373.