Yıl 2020, Cilt 9 , Sayı 1, Sayfalar 402 - 410 2020-02-07

The Investigation of the Relationship between Growth Fear and Psychological Symptoms
Büyüme Korkusu İle Psikolojik Belirtiler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Nida ATEŞ [1] , Melis Seray ÖZDEN YILDIRIM [2]


The aim of this study is to investigate the relationship between fear growth and psychological symptoms. In the line with this purpose the concept of fear growth was taken with its sub-dimensions; preparation for independent life and difficulty in internalizing responsibility, negative attitude towards marriage, social-emotional loneliness, difficulty in maintaining romantic relationship. The study was carried out with a total of 400 people, aged between 18-35, living in Istanbul, 201 women and 199 men. Demographic Information Form, Short Symptom Inventory and Fear of Growth Scale were used as data collection tools. The results of the study showed that there was a positive significant relationship between growth fear and hostility, somatization, negative self, depression and general symptomatic index. It was found that there was a positive correlation between the dimensions of fear of growth, difficulty in internalizing preparedness and responsibility for independent living, difficulty in maintaining romantic relationships, and social emotional loneliness, and symptoms related to hostility, somatization, negative self-efficacy, and depression. On the other hand, anxiety and depression are positively and positively correlated with the negative attitude towards growth. Anxiety and depression predict fear of growth. There was no statistically significant difference between women and men in terms of fear of growth and psychological symptoms. When the psychological symptoms of the participants were examined according to whether they were working or not, there was a significant difference between them only in terms of negative self-related symptoms.

Bu çalışmanın amacı büyüme korkusu ile psikolojik belirtiler arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bu amaç doğrultusunda büyüme korkusu kavramı, bağımsız yaşama hazırlık ve sorumluluğu içselleştirmede zorlanma, evlenmeye karşı olumsuz tutum, sosyal-duygusal yalnızlık, romantik ilişkiyi sürdürmede zorlanma alt boyutları ile ele alınmıştır. Çalışma, 18-35 yaş aralığında bulunan, İstanbul’da yaşayan, 201 kadın ve 199 erkek olmak üzere toplam 400 kişiyle gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak Demografik Bilgi Formu, Kısa Semptom Envanteri ve Büyüme Korkusu Ölçeği kullanılmıştır. Çalışma sonucunda büyüme korkusu ile psikolojik belirtilerden hostilite, somatizasyon, olumsuz benlik, depresyon ve genel semptom ortalaması arasında pozitif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur. Büyüme korkusunun bağımsız yaşama hazırlık ve sorumluluğu içselleştirmede zorlanma, romantik ilişkiyi sürdürmede zorlanma ve sosyal duygusal yalnızlık alt boyutları ile hostilite, somatizasyon, olumsuz benlikle ilgili belirtileri, depresyon ve genel semptom ortalaması arasında pozitif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur. Büyüme korkusunun evliliğe karşı olumsuz tutum alt boyutu ile ise sadece depresyon düzeyi ve genel semptom ortalaması arasında pozitif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur. Kadınlar ve erkekler arasında hem büyüme korkusu hem de psikolojik belirtiler açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmamıştır. Katılımcıların çalışıp çalışmama durumuna göre psikolojik belirtileri incelendiği zaman sadece olumsuz benlikle ilgili belirtileri ve genel semptom ortalamaları açısından aralarında anlamlı farklılık olduğu saptanmıştır.0000 

 • Amerikan Psikiyatri Birliği (2014). Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal Elkitabı (DSM-5). Çev. E. Köroğlu. (5. Baskı). Ankara: HYB Yayıncılık.
 • Arnett, J.J. (2000). Emerging adulthood: A Theory of Development From The Late Teens Through The Twenties. American Psychologist, 55(5), 469-480.
 • Arnett, J.J. (2004). Emerging Adulthood: The Winding Road From The Late Teens Through The Twenties. New York: Oxford University Press.
 • Atak, H. (2009). Beliren Yetişkinlikte Beş Büyük Kişilik Özelliği ve Yalnızlık. X. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 21- 23 Ekim 2009, Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • Ateş, N. ve Özden Yıldırım, M.S. (2018). Büyüme Korkusu Ölçeği’nin (BKÖ) Geliştirilmesi: Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(24), 158-175. Doi: 10.20875/makusobed.380022.
 • Derogatis, L.R. (1979). Symptom Checklist-90-Revised (SCL-90-R). Lyndhurst, NJ: NCS Pearson.
 • Düzgün, Ş. (2003). Öğrencilerin Psikolojik Belirtileri ile Ana-Baba Tutumları Arasındaki İlişkiler. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(1-2), 149-162.
 • Erikson, E.H. (1968). Identity: Youth and Crisis. New York: W.W. Norton & Company, Inc.
 • Kiley, D. (1983). The Peter Pan Syndrome: Men Who Have Never Grown Up. New York: Dodd Mead.
 • Karamustafalıoğlu, O. ve Akpınar, A. (2010). Anksiyete bozuklukları. Ed. O. Karamustafalıoğlu, Aile Hekimleri İçin Psikiyatri (71-88). İstanbul: MT Uluslararası Yayıncılık.
 • Karamustafalıoğlu, O. ve Yumrukçal, H. (2011). Depresyon ve Anksiyete Bozuklukları. Şişli Eftal Hastanesi Tıp Bülteni, 45, 65-74.
 • Levinson, D.J. (1978). The Seasons of A Man's Life. New York: Knopf.
 • Lipowski, Z.J. (1988). Somatization: The Concept and its Clinical Application. The American Journal of Psychiatry, 145:1358-1368.
 • Smith, T.W. (1994). Concepts and Methods in The Study of Anger, Hostility, and Health. Ed. A.W.Siegman ve T.W. Smith, Anger, Hostility, and The Heart (23-42). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum.
 • Şahin, N.H., Batıgün, A.D. & Uğurtaş, S. (2002). Kısa Semptom Envanteri (KSE): Ergenler için Kullanımının Geçerlik, Güvenilirlik ve Faktör Yapısı. Türk Psikiyatri Dergisi, 13(2), 125-135.
 • Şahin, N.H, Durak A. (1994). Kısa Semptom Envanteri: Türk Gençleri için Uyarlanması. Türk Psikoloji Dergisi, 9(31): 44-56.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-5584-7378
Yazar: Nida ATEŞ
Kurum: İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-2829-9481
Yazar: Melis Seray ÖZDEN YILDIRIM (Sorumlu Yazar)
Kurum: İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 7 Şubat 2020

Bibtex @araştırma makalesi { mjss559423, journal = {MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {1694-7215}, address = {Chyngyz Aytmatov Campus, 720038, Djal, Bishkek, KYRGYZSTAN}, publisher = {Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {9}, pages = {402 - 410}, doi = {10.33206/mjss.559423}, title = {Büyüme Korkusu İle Psikolojik Belirtiler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {ATEŞ, Nida and ÖZDEN YILDIRIM, Melis Seray} }
APA ATEŞ, N , ÖZDEN YILDIRIM, M . (2020). Büyüme Korkusu İle Psikolojik Belirtiler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi , 9 (1) , 402-410 . DOI: 10.33206/mjss.559423
MLA ATEŞ, N , ÖZDEN YILDIRIM, M . "Büyüme Korkusu İle Psikolojik Belirtiler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 (2020 ): 402-410 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/mjss/issue/52092/559423>
Chicago ATEŞ, N , ÖZDEN YILDIRIM, M . "Büyüme Korkusu İle Psikolojik Belirtiler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 (2020 ): 402-410
RIS TY - JOUR T1 - Büyüme Korkusu İle Psikolojik Belirtiler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi AU - Nida ATEŞ , Melis Seray ÖZDEN YILDIRIM Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.33206/mjss.559423 DO - 10.33206/mjss.559423 T2 - MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 402 EP - 410 VL - 9 IS - 1 SN - 1694-7215- M3 - doi: 10.33206/mjss.559423 UR - https://doi.org/10.33206/mjss.559423 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi Büyüme Korkusu İle Psikolojik Belirtiler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi %A Nida ATEŞ , Melis Seray ÖZDEN YILDIRIM %T Büyüme Korkusu İle Psikolojik Belirtiler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi %D 2020 %J MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 1694-7215- %V 9 %N 1 %R doi: 10.33206/mjss.559423 %U 10.33206/mjss.559423
ISNAD ATEŞ, Nida , ÖZDEN YILDIRIM, Melis Seray . "Büyüme Korkusu İle Psikolojik Belirtiler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 / 1 (Şubat 2020): 402-410 . https://doi.org/10.33206/mjss.559423
AMA ATEŞ N , ÖZDEN YILDIRIM M . Büyüme Korkusu İle Psikolojik Belirtiler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. MJSS. 2020; 9(1): 402-410.
Vancouver ATEŞ N , ÖZDEN YILDIRIM M . Büyüme Korkusu İle Psikolojik Belirtiler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2020; 9(1): 410-402.