Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Avrupa Birliği - Türkiye İlişkileri ve Seçim Gündemlerinde Medyada Türkiye Söylemi

Yıl 2020, Cilt 9, Sayı 2, 1130 - 1141, 24.04.2020
https://doi.org/10.33206/mjss.546225

Öz

Çalışmada, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin özellikle seçim ve referandum gibi dönemlerde Türkiye - Avrupa Birliği ilişkilerini ve Türkiye’nin AB’ye üyelik sürecini medya yoluyla iç seçim tartışmalarında nasıl kullandıkları ortaya koyulmuştur. Bu kapsamda 2017’de yaşanan Hollanda - Türkiye Diplomatik (Seçim) Krizi ve 2016’da Brexit referandumu öncesi süreç örnek olay olarak seçilmiş, söz konusu dönemlerde uluslararası basında yer alan Türkiye ile ilgili haberler söylem analizi yöntemiyle incelenmiştir. Çalışma sonucunda Avrupa Birliği’ni ilgilendiren seçim ve referandum dönemlerinde, Türkiye ile ilgili siyasi söylemlerin kamuoyunu etkilemek, seçmen duygu ve tercihlerini yönlendirmek, ön yargıları canlandırarak seçim sonuçlarını etkilemek amacıyla ve medya kanalıyla araçsallaştırıldığı görülmüştür.

Kaynakça

 • 12m Turks Say They’ll Come to UK. (2016, 22 Mayıs). Sunday Express. s.1.
 • AB Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği. (Temmuz 2018). AB ve Üyelik Sürecimiz, (Erişim: 21.02.2019) http://avbir.dt.mfa.gov.tr/Mission
 • Atabek, N. (2002). Kamuoyu, medya ve demokrasi. Kurgu Dergisi. S: 19, 223-238.
 • Black, P. (2016). Brexit campaign stirs up fear of Turks. (Erişim: 30.12.2018) https://edition.cnn.com/2016/05/23/europe/turkey-brexit/index.html
 • Bogdani, M. (2011). Turkey and the Dilemma of EU Accession. London: I.B. Tauris.
 • CVCE. (1989, 20 Aralık). Commission Opinion on Turkey's request for accession to the Community (Erişim: 07.01.2019), https://www.cvce.eu/content/publication/2005/2/4/4cc1acf8-06b2-40c5-bb1e-bb3d4860e7c1/publishable_en.pdf s.5.
 • Dışişleri Bakanlığı, (1997, 14 Aralık), Türkiye Cumhuriyeti; Dışişleri Bakanlığının, AB Lüksemburg Kararı ile ilgili Açıklaması, (Erişim: 07.01.2019) http://www.mfa.gov.tr/turkiye-cumhuriyeti-_disisleri-bakanliginin_-ab-luksemburg-karari-ile-ilgili-aciklamasi_-14-aralik-1997.tr.mfa
 • Dışişleri Bakanlığı, 16-17 Aralık Avrupa Birliği Konseyi Brüksel Zirvesi Sonuç Bildirgesi, (Erişim: 18.02.2019) https://www.ab.gov.tr/_300.html
 • Dışişleri Bakanlığı, Genişlemenin Tarihçesi, (Erişim: 07.01.2019) https://www.ab.gov.tr/genislemenin-tarihcesi_264.html
 • Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu Arasında bir Ortaklık Yaratan Anlaşma (Ankara Anlaşması)-12 Eylül 1963, (Erişim: 07.01.2019) http://www.mfa.gov.tr/turkiye-ile-avrupa-ekonomik-toplulugu-arasinda-bir-ortaklik-yaratan-anlasma-_ankara-anlasmasi_-12-eylul-1963-.tr.mfa
 • Dışişleri Bakanlığı, Türkiye-AB Gümrük Birliği, (Erişim: 07.01.2019) http://www.mfa.gov.tr/turkiye-ab-gumruk-birligi.tr.mfa
 • Dışişleri Bakanlığı, Türkiye-AB İlişkileri, (Erişim: 18.02.2019) http://www.mfa.gov.tr/turkiye-ab-iliskileri.tr.mfa
 • Erlanger, S. (2016). Britain’s ‘Brexit’ Debate Inflamed by Worries That Turkey Will Join E.U. (Erişim: 30.12.2018) https://www.nytimes.com/2016/06/14/world/europe/britain-brexit-turkey-eu.html
 • EU warns Erdogan as Turkey-Netherlands crisis deepens. (Erişim: 30.12.2018) https://www.middleeasteye.net/news/netherlands-issues-turkey-travel-warning-amid-rising-tensions-1098460255
 • Europa, Precidency Conclusions, (Erişim: 07.01.2019) https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/032a0008.htm
 • European Parliament, Briefing No 23 Legal Questions of Enlargement, (Erişim: 21.02.2019) http://www.europarl.europa.eu/enlargement/briefings/23a2_en.htm
 • European Parliament, Helsinki European Council 10 and 11 December 1999 Presidency Conclusions, (Erişim: 06.08.2015) http://www.europarl.europa.eu/summits/hel1_en.htm
 • Hawkes, S. (2016). STUFFED BY TURKEY More than 700,000 Turks ‘will flock to live and work in Britain after country joins EU’ (Erişim: 30.12.2018) https://www.thesun.co.uk/news/1271200/more-than-100000-turks-a-year-will-flock-to-britain-after-it-joins-the-eu-pushing-net-migration-to-a-staggering-420000/
 • IKV, Müzakere Sürecinde Hangi Aşamadayız?, (Erişim: 18.02.2019) https://www.ikv.org.tr/ikv.asp?id=371,
 • Imbert, F. (2017). The Dutch election is a dead heat, and the stakes for the EU could be huge. (Erişim: 30.12.2018) https://www.cnbc.com/2017/03/07/dutch-election-and-geert-wilder-future-of-european-union.html
 • Kaya, R. (1999). Medya, toplum, siyaset. K. Alemdar (Ed.), Medya gücü ve demokratik kurumlar. İstanbul: Afa.
 • Ker-Lindsay, J. (2018). “Turkey’s EU accession as a factor in the 2016 Brexit referendum”, Turkish Studies, 19:1, 1-22.
 • Keyes, R. (2004). The Post-Truth Era. New York: St Martin’s Press.
 • Kingsley, P., & A.J. Rubin. (2017) Turkey’s Relations With Europe Sink Amid Quarrel With Netherlands. (Erişim: 30.12.2018) https://www.nytimes.com/2017/03/12/world/europe/netherlands-recep-tayyip-erdogan-turkey.html
 • Kinzer, S. (1997). “Turkey, Rejected, Will Freeze Ties to European Union”, The New York Times, (Erişim: 18.02.2019) https://www.nytimes.com/1997/12/15/world/turkey-rejected-will-freeze-ties-to-european-union.html
 • Öniş, Z. (2018) “Turkey-EU Relations: Beyond the Current Stalemate”, Insight Turkey. Vol.10. No.4, pp.35-50.
 • Post-truth. (2018). Oxford Dictionaries. (Erişim: 30.12.2018) https://en.oxforddictionaries.com/definition/post-truth
 • Ramadan, T. (6 Ağustos 2009). Turkey is part of Europe. Fear keeps it out of the EU, The Guardian, (Erişim: 21.02.2019) http://www.theguardian.com/commentisfree/2009/aug/06/turkey-eu-membership
 • Telegraaf tegen Turken: ‘WIJ ZIJN HIER DE BAAS!’. (Erişim: 30.12.2018) http://www.mediacourant.nl/2017/03/telegraaf-tegen-turken-wij-zijn-hier-de-baas/ Tocci, N. (2014). “Turkey and the European Union: A Journey in the Unknown”, The Centre on the United States and Europe at Brookings, Turkish Policy Project Paper. No.5, s.1-17.
 • Travis, A. (2016). The leave campaign made three key promises – are they keeping them? (Erişim: 30.12.2018) https://www.theguardian.com/politics/2016/jun/27/eu-referendum-reality-check-leave-campaign-promises
 • Turkey Entry ‘Would Destroy EU’, BBC News, (Erişim: 21.02.2019) http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/2420697.stm
 • Turkey poll findings flawed: clarification. (2016, 20 Haziran). Sunday Express.
 • Turkey threatens to pull out of migrant deal as Dutch row intensifies. (Erişim: 30.12.2018) https://www.theguardian.com/world/2017/mar/13/turkey-summons-dutch-envoy-over-riot-police-tactics-in-rotterdam
 • Van Dijk, T. A. (1993). Principles of critical discourse analysis. Discourse & society, 4(2), 249-283.
 • Why has Turkey fallen out with the Netherlands and Germany? Everything you must know about the diplomatic crisis. (Erişim: 30.12.2018) https://www.mirror.co.uk/news/world-news/turkey-fallen-out-netherlands-germany-10022569
 • Wij Zijn Her de Baas. (2017, 13 Mart). De Telegraaf., s.1.

European Union - Turkey Relations and Turkey Discourse in Media during Electoral Periods

Yıl 2020, Cilt 9, Sayı 2, 1130 - 1141, 24.04.2020
https://doi.org/10.33206/mjss.546225

Öz

In this study, it has been revealed that how European Union member countries use EU Turkey relations and Turkey’s EU membership discourse for their internal election debate through media outlets, especially in electoral and referendum periods. In this context, 2017 Netherlands - Turkey diplomatic crises and the process before 2016 Brexit referandum selected as case studies and the news related to Turkey was analyzed via discourse analysis method in these periods in international media. In conclusion, it has been observed that during the electoral and referendum periods concerning EU, the political discourses related to Turkey instrumentalized by media to influence public opinion, to steer voters feelings and preferences and to influence the election results by reviving prejudices against Turkey.

Kaynakça

 • 12m Turks Say They’ll Come to UK. (2016, 22 Mayıs). Sunday Express. s.1.
 • AB Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği. (Temmuz 2018). AB ve Üyelik Sürecimiz, (Erişim: 21.02.2019) http://avbir.dt.mfa.gov.tr/Mission
 • Atabek, N. (2002). Kamuoyu, medya ve demokrasi. Kurgu Dergisi. S: 19, 223-238.
 • Black, P. (2016). Brexit campaign stirs up fear of Turks. (Erişim: 30.12.2018) https://edition.cnn.com/2016/05/23/europe/turkey-brexit/index.html
 • Bogdani, M. (2011). Turkey and the Dilemma of EU Accession. London: I.B. Tauris.
 • CVCE. (1989, 20 Aralık). Commission Opinion on Turkey's request for accession to the Community (Erişim: 07.01.2019), https://www.cvce.eu/content/publication/2005/2/4/4cc1acf8-06b2-40c5-bb1e-bb3d4860e7c1/publishable_en.pdf s.5.
 • Dışişleri Bakanlığı, (1997, 14 Aralık), Türkiye Cumhuriyeti; Dışişleri Bakanlığının, AB Lüksemburg Kararı ile ilgili Açıklaması, (Erişim: 07.01.2019) http://www.mfa.gov.tr/turkiye-cumhuriyeti-_disisleri-bakanliginin_-ab-luksemburg-karari-ile-ilgili-aciklamasi_-14-aralik-1997.tr.mfa
 • Dışişleri Bakanlığı, 16-17 Aralık Avrupa Birliği Konseyi Brüksel Zirvesi Sonuç Bildirgesi, (Erişim: 18.02.2019) https://www.ab.gov.tr/_300.html
 • Dışişleri Bakanlığı, Genişlemenin Tarihçesi, (Erişim: 07.01.2019) https://www.ab.gov.tr/genislemenin-tarihcesi_264.html
 • Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu Arasında bir Ortaklık Yaratan Anlaşma (Ankara Anlaşması)-12 Eylül 1963, (Erişim: 07.01.2019) http://www.mfa.gov.tr/turkiye-ile-avrupa-ekonomik-toplulugu-arasinda-bir-ortaklik-yaratan-anlasma-_ankara-anlasmasi_-12-eylul-1963-.tr.mfa
 • Dışişleri Bakanlığı, Türkiye-AB Gümrük Birliği, (Erişim: 07.01.2019) http://www.mfa.gov.tr/turkiye-ab-gumruk-birligi.tr.mfa
 • Dışişleri Bakanlığı, Türkiye-AB İlişkileri, (Erişim: 18.02.2019) http://www.mfa.gov.tr/turkiye-ab-iliskileri.tr.mfa
 • Erlanger, S. (2016). Britain’s ‘Brexit’ Debate Inflamed by Worries That Turkey Will Join E.U. (Erişim: 30.12.2018) https://www.nytimes.com/2016/06/14/world/europe/britain-brexit-turkey-eu.html
 • EU warns Erdogan as Turkey-Netherlands crisis deepens. (Erişim: 30.12.2018) https://www.middleeasteye.net/news/netherlands-issues-turkey-travel-warning-amid-rising-tensions-1098460255
 • Europa, Precidency Conclusions, (Erişim: 07.01.2019) https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/032a0008.htm
 • European Parliament, Briefing No 23 Legal Questions of Enlargement, (Erişim: 21.02.2019) http://www.europarl.europa.eu/enlargement/briefings/23a2_en.htm
 • European Parliament, Helsinki European Council 10 and 11 December 1999 Presidency Conclusions, (Erişim: 06.08.2015) http://www.europarl.europa.eu/summits/hel1_en.htm
 • Hawkes, S. (2016). STUFFED BY TURKEY More than 700,000 Turks ‘will flock to live and work in Britain after country joins EU’ (Erişim: 30.12.2018) https://www.thesun.co.uk/news/1271200/more-than-100000-turks-a-year-will-flock-to-britain-after-it-joins-the-eu-pushing-net-migration-to-a-staggering-420000/
 • IKV, Müzakere Sürecinde Hangi Aşamadayız?, (Erişim: 18.02.2019) https://www.ikv.org.tr/ikv.asp?id=371,
 • Imbert, F. (2017). The Dutch election is a dead heat, and the stakes for the EU could be huge. (Erişim: 30.12.2018) https://www.cnbc.com/2017/03/07/dutch-election-and-geert-wilder-future-of-european-union.html
 • Kaya, R. (1999). Medya, toplum, siyaset. K. Alemdar (Ed.), Medya gücü ve demokratik kurumlar. İstanbul: Afa.
 • Ker-Lindsay, J. (2018). “Turkey’s EU accession as a factor in the 2016 Brexit referendum”, Turkish Studies, 19:1, 1-22.
 • Keyes, R. (2004). The Post-Truth Era. New York: St Martin’s Press.
 • Kingsley, P., & A.J. Rubin. (2017) Turkey’s Relations With Europe Sink Amid Quarrel With Netherlands. (Erişim: 30.12.2018) https://www.nytimes.com/2017/03/12/world/europe/netherlands-recep-tayyip-erdogan-turkey.html
 • Kinzer, S. (1997). “Turkey, Rejected, Will Freeze Ties to European Union”, The New York Times, (Erişim: 18.02.2019) https://www.nytimes.com/1997/12/15/world/turkey-rejected-will-freeze-ties-to-european-union.html
 • Öniş, Z. (2018) “Turkey-EU Relations: Beyond the Current Stalemate”, Insight Turkey. Vol.10. No.4, pp.35-50.
 • Post-truth. (2018). Oxford Dictionaries. (Erişim: 30.12.2018) https://en.oxforddictionaries.com/definition/post-truth
 • Ramadan, T. (6 Ağustos 2009). Turkey is part of Europe. Fear keeps it out of the EU, The Guardian, (Erişim: 21.02.2019) http://www.theguardian.com/commentisfree/2009/aug/06/turkey-eu-membership
 • Telegraaf tegen Turken: ‘WIJ ZIJN HIER DE BAAS!’. (Erişim: 30.12.2018) http://www.mediacourant.nl/2017/03/telegraaf-tegen-turken-wij-zijn-hier-de-baas/ Tocci, N. (2014). “Turkey and the European Union: A Journey in the Unknown”, The Centre on the United States and Europe at Brookings, Turkish Policy Project Paper. No.5, s.1-17.
 • Travis, A. (2016). The leave campaign made three key promises – are they keeping them? (Erişim: 30.12.2018) https://www.theguardian.com/politics/2016/jun/27/eu-referendum-reality-check-leave-campaign-promises
 • Turkey Entry ‘Would Destroy EU’, BBC News, (Erişim: 21.02.2019) http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/2420697.stm
 • Turkey poll findings flawed: clarification. (2016, 20 Haziran). Sunday Express.
 • Turkey threatens to pull out of migrant deal as Dutch row intensifies. (Erişim: 30.12.2018) https://www.theguardian.com/world/2017/mar/13/turkey-summons-dutch-envoy-over-riot-police-tactics-in-rotterdam
 • Van Dijk, T. A. (1993). Principles of critical discourse analysis. Discourse & society, 4(2), 249-283.
 • Why has Turkey fallen out with the Netherlands and Germany? Everything you must know about the diplomatic crisis. (Erişim: 30.12.2018) https://www.mirror.co.uk/news/world-news/turkey-fallen-out-netherlands-germany-10022569
 • Wij Zijn Her de Baas. (2017, 13 Mart). De Telegraaf., s.1.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Mehmet Fatih ÇÖMLEKÇİ (Sorumlu Yazar)
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-4811-5558
Türkiye


Neriman HOCAOĞLU BAHADIR
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-3723-5554
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 24 Nisan 2020
Başvuru Tarihi 28 Mart 2019
Kabul Tarihi 17 Haziran 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 9, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { mjss546225, journal = {MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {1694-7215}, address = {Chyngyz Aytmatov Campus, 720038, Djal, Bishkek, KYRGYZSTAN}, publisher = {Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {9}, pages = {1130 - 1141}, doi = {10.33206/mjss.546225}, title = {Avrupa Birliği - Türkiye İlişkileri ve Seçim Gündemlerinde Medyada Türkiye Söylemi}, key = {cite}, author = {Çömlekçi, Mehmet Fatih and Hocaoğlu Bahadır, Neriman} }
APA Çömlekçi, M. F. & Hocaoğlu Bahadır, N. (2020). Avrupa Birliği - Türkiye İlişkileri ve Seçim Gündemlerinde Medyada Türkiye Söylemi . MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi , 9 (2) , 1130-1141 . DOI: 10.33206/mjss.546225
MLA Çömlekçi, M. F. , Hocaoğlu Bahadır, N. "Avrupa Birliği - Türkiye İlişkileri ve Seçim Gündemlerinde Medyada Türkiye Söylemi" . MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 (2020 ): 1130-1141 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/mjss/issue/53880/546225>
Chicago Çömlekçi, M. F. , Hocaoğlu Bahadır, N. "Avrupa Birliği - Türkiye İlişkileri ve Seçim Gündemlerinde Medyada Türkiye Söylemi". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 (2020 ): 1130-1141
RIS TY - JOUR T1 - Avrupa Birliği - Türkiye İlişkileri ve Seçim Gündemlerinde Medyada Türkiye Söylemi AU - Mehmet Fatih Çömlekçi , Neriman Hocaoğlu Bahadır Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.33206/mjss.546225 DO - 10.33206/mjss.546225 T2 - MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1130 EP - 1141 VL - 9 IS - 2 SN - 1694-7215- M3 - doi: 10.33206/mjss.546225 UR - https://doi.org/10.33206/mjss.546225 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi Avrupa Birliği - Türkiye İlişkileri ve Seçim Gündemlerinde Medyada Türkiye Söylemi %A Mehmet Fatih Çömlekçi , Neriman Hocaoğlu Bahadır %T Avrupa Birliği - Türkiye İlişkileri ve Seçim Gündemlerinde Medyada Türkiye Söylemi %D 2020 %J MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 1694-7215- %V 9 %N 2 %R doi: 10.33206/mjss.546225 %U 10.33206/mjss.546225
ISNAD Çömlekçi, Mehmet Fatih , Hocaoğlu Bahadır, Neriman . "Avrupa Birliği - Türkiye İlişkileri ve Seçim Gündemlerinde Medyada Türkiye Söylemi". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 / 2 (Nisan 2020): 1130-1141 . https://doi.org/10.33206/mjss.546225
AMA Çömlekçi M. F. , Hocaoğlu Bahadır N. Avrupa Birliği - Türkiye İlişkileri ve Seçim Gündemlerinde Medyada Türkiye Söylemi. MJSS. 2020; 9(2): 1130-1141.
Vancouver Çömlekçi M. F. , Hocaoğlu Bahadır N. Avrupa Birliği - Türkiye İlişkileri ve Seçim Gündemlerinde Medyada Türkiye Söylemi. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2020; 9(2): 1130-1141.
IEEE M. F. Çömlekçi ve N. Hocaoğlu Bahadır , "Avrupa Birliği - Türkiye İlişkileri ve Seçim Gündemlerinde Medyada Türkiye Söylemi", MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, c. 9, sayı. 2, ss. 1130-1141, Nis. 2020, doi:10.33206/mjss.546225

MANAS Journal of Social Studies (MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi)     


16155