Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

DETERMINING THE PROFILE OF IDEAL SALES PERSONNEL BY APPLYING ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS: CASE OF AN INTERNATIONAL LOGISTICS COMPANY

Yıl 2020, Cilt: 9 Sayı: 3, 1788 - 1802, 21.07.2020
https://doi.org/10.33206/mjss.560178

Öz

The intense competition in the logistics
industry forces logistics companies that operate locally or globally to
strategically manage their human resources in a better way. In this context,
determining the competencies of sales personnel who have significant roles in
the cash flow cycle in logistics companies is crucial in order to make success
in the companies sustainable. The purpose of this study is to determine the
competencies of sales personnel in logistics companies in the context of the
successful implementation of the optimal strategy for human resource
management. To test our proposed model, the competencies of the sales personnel
to work in the logistics operations of a company operates nationally and
internationally are examined as a case study. Then the most suitable candidate
for the company is selected by applying the Analytical Hierarchy Process and
the results are discussed.

Kaynakça

 • Adamcsek, E. (2008). The Analytic Hierarchy Process and its Generalizations. Doktora Tezi. Budapeşte: Eotvos Lorand University.
 • Akar, G.S. ve Çakır, E. (2016). Lojistik Sektöründe Bütünleştirilmiş Bulanık AHP-MOORA Yaklaşımı ile Personel Seçimi. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 14(2): 185-199.
 • Candemir, A., Zalluhoğlu, A. E. ve Yücel, E. (2015). Perakende Sektöründe Satış Elemanlarının Eğitimlerinin ve Kişisel Niteliklerinin Satış Başarısı Üzerindeki Etkisi: İzmir Örneği. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17(2): 49-65.
 • Chen, C., Zhang, Z., Chen, L. ve Lv, Y. (2014). An Effective Human Resource Management Mode via Analytic Hierarchy Process. Computer Modelling & New Technologies, 18(12C): 1309-1314.
 • Chyn, G. H. ve Kaliannan, M. (2011). Human Resource Management Practices in Logistic Service Provider Industry: A Case Study. Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, 2(9): 32-44.
 • Dessler, G. (2012). Human Resource Management: Global Edition. Edinburgh: Pearson.Hellriegel, D., Jackson, S. E. ve Slocum, J. W. (2008). Management: A Competency-Based Approach. Mason, OH: Thomson Higher Education.
 • Koban, E. ve Keser, H. Y. (2013). Rekabet Edebilirlikte Türk Lojistik Sektörünün İstihdam Yapısının Analizi ve İstihdama Yönelik Devlet Destekleri. Çalışma İlişkileri Dergisi, 4(2): 32-43.
 • Periatt, J. A., Chakrabarty, S. ve Lemay, S. A. (2007). Using Personality Traits to Select Customer-Oriented Logistics Personnel. Transportation Journal, 46(1): 22-37.
 • Saaty, T. L. (1980). The Analytic Hierarchy Process: Planning, Priority Setting, Resource Allocation. New York: McGraw-Hill International.
 • Saaty, T. L. (2008). Decision Making with the Analytic Hierarchy Process. International Journal of Services Sciences, 1(1): 83-98.
 • İbicioğlu, H. ve Ünal, Ö. F. (2014). Analitik Hiyerarşi Prosesi ile Yetkinlik Bazlı İnsan Kaynakları Yöneticisi Seçimi. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 28(4): 55-78.

Analitik Hiyerarşi Prosesi Yöntemi ile Lojistik Sektöründeki İdeal Satış Personeli Profiline Ulaşmak: Uluslararası Bir Lojistik Firma Örneği

Yıl 2020, Cilt: 9 Sayı: 3, 1788 - 1802, 21.07.2020
https://doi.org/10.33206/mjss.560178

Öz

Uluslararası lojistik sektöründe yoğun bir
rekabetin yaşanması, ulusal ve uluslararası faaliyet gösteren lojistik
şirketlerini insan kaynaklarını optimal şekilde yönetme stratejisine
yönlendirmektedir. Bu bağlamda, lojistik şirketlerinde nakit akış döngüsünde
önemli rollere sahip olan satış personellerinin yetkinliklerinin belirlenmesi,
şirketlerdeki başarıyı sürdürülebilir hale getirebilmek adına büyük önem
taşımaktadır. Bu çalışmanın amacı insan kaynağının optimal yönetim
stratejisinin başarılı bir şekilde uygulanması kapsamında lojistik
şirketlerindeki satış personelinin yetkinliklerinin belirlenmesi ve işe alımda
kullanılmasıdır. Çalışmada önerilen modeli test etmek üzere vaka çalışması
olarak ulusal ve uluslararası alanlarda faaliyet gösteren bir şirketin lojistik
operasyonlarında çalışacak satış personelinin yetkinlikleri belirlendikten
sonra çok kriterli karar verme yöntemi olan Analitik Hiyerarşi Prosesi
uygulanarak şirket için en uygun aday seçilmiş ve sonuçlar tartışılmıştır.

Kaynakça

 • Adamcsek, E. (2008). The Analytic Hierarchy Process and its Generalizations. Doktora Tezi. Budapeşte: Eotvos Lorand University.
 • Akar, G.S. ve Çakır, E. (2016). Lojistik Sektöründe Bütünleştirilmiş Bulanık AHP-MOORA Yaklaşımı ile Personel Seçimi. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 14(2): 185-199.
 • Candemir, A., Zalluhoğlu, A. E. ve Yücel, E. (2015). Perakende Sektöründe Satış Elemanlarının Eğitimlerinin ve Kişisel Niteliklerinin Satış Başarısı Üzerindeki Etkisi: İzmir Örneği. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17(2): 49-65.
 • Chen, C., Zhang, Z., Chen, L. ve Lv, Y. (2014). An Effective Human Resource Management Mode via Analytic Hierarchy Process. Computer Modelling & New Technologies, 18(12C): 1309-1314.
 • Chyn, G. H. ve Kaliannan, M. (2011). Human Resource Management Practices in Logistic Service Provider Industry: A Case Study. Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, 2(9): 32-44.
 • Dessler, G. (2012). Human Resource Management: Global Edition. Edinburgh: Pearson.Hellriegel, D., Jackson, S. E. ve Slocum, J. W. (2008). Management: A Competency-Based Approach. Mason, OH: Thomson Higher Education.
 • Koban, E. ve Keser, H. Y. (2013). Rekabet Edebilirlikte Türk Lojistik Sektörünün İstihdam Yapısının Analizi ve İstihdama Yönelik Devlet Destekleri. Çalışma İlişkileri Dergisi, 4(2): 32-43.
 • Periatt, J. A., Chakrabarty, S. ve Lemay, S. A. (2007). Using Personality Traits to Select Customer-Oriented Logistics Personnel. Transportation Journal, 46(1): 22-37.
 • Saaty, T. L. (1980). The Analytic Hierarchy Process: Planning, Priority Setting, Resource Allocation. New York: McGraw-Hill International.
 • Saaty, T. L. (2008). Decision Making with the Analytic Hierarchy Process. International Journal of Services Sciences, 1(1): 83-98.
 • İbicioğlu, H. ve Ünal, Ö. F. (2014). Analitik Hiyerarşi Prosesi ile Yetkinlik Bazlı İnsan Kaynakları Yöneticisi Seçimi. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 28(4): 55-78.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Özgür KABADURMUŞ
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ, İŞLETME FAKÜLTESİ
0000-0002-1974-7134
Türkiye


Duygu DEMİRELÖZ Bu kişi benim
Arkas Lojistik
0000-0002-1974-7134
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 21 Temmuz 2020
Gönderilme Tarihi 3 Mayıs 2019
Kabul Tarihi 27 Mayıs 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 9 Sayı: 3

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { mjss560178, journal = {MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {1694-7215}, address = {Chyngyz Aytmatov Campus, 720038, Djal, Bishkek, KYRGYZSTAN}, publisher = {Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {9}, number = {3}, pages = {1788 - 1802}, doi = {10.33206/mjss.560178}, title = {Analitik Hiyerarşi Prosesi Yöntemi ile Lojistik Sektöründeki İdeal Satış Personeli Profiline Ulaşmak: Uluslararası Bir Lojistik Firma Örneği}, key = {cite}, author = {Kabadurmuş, Özgür and Demirelöz, Duygu} }
APA Kabadurmuş, Ö. & Demirelöz, D. (2020). Analitik Hiyerarşi Prosesi Yöntemi ile Lojistik Sektöründeki İdeal Satış Personeli Profiline Ulaşmak: Uluslararası Bir Lojistik Firma Örneği . MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi , 9 (3) , 1788-1802 . DOI: 10.33206/mjss.560178
MLA Kabadurmuş, Ö. , Demirelöz, D. "Analitik Hiyerarşi Prosesi Yöntemi ile Lojistik Sektöründeki İdeal Satış Personeli Profiline Ulaşmak: Uluslararası Bir Lojistik Firma Örneği" . MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 (2020 ): 1788-1802 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/mjss/issue/56124/560178>
Chicago Kabadurmuş, Ö. , Demirelöz, D. "Analitik Hiyerarşi Prosesi Yöntemi ile Lojistik Sektöründeki İdeal Satış Personeli Profiline Ulaşmak: Uluslararası Bir Lojistik Firma Örneği". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 (2020 ): 1788-1802
RIS TY - JOUR T1 - Analitik Hiyerarşi Prosesi Yöntemi ile Lojistik Sektöründeki İdeal Satış Personeli Profiline Ulaşmak: Uluslararası Bir Lojistik Firma Örneği AU - ÖzgürKabadurmuş, DuyguDemirelöz Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.33206/mjss.560178 DO - 10.33206/mjss.560178 T2 - MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1788 EP - 1802 VL - 9 IS - 3 SN - 1694-7215- M3 - doi: 10.33206/mjss.560178 UR - https://doi.org/10.33206/mjss.560178 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi Analitik Hiyerarşi Prosesi Yöntemi ile Lojistik Sektöründeki İdeal Satış Personeli Profiline Ulaşmak: Uluslararası Bir Lojistik Firma Örneği %A Özgür Kabadurmuş , Duygu Demirelöz %T Analitik Hiyerarşi Prosesi Yöntemi ile Lojistik Sektöründeki İdeal Satış Personeli Profiline Ulaşmak: Uluslararası Bir Lojistik Firma Örneği %D 2020 %J MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 1694-7215- %V 9 %N 3 %R doi: 10.33206/mjss.560178 %U 10.33206/mjss.560178
ISNAD Kabadurmuş, Özgür , Demirelöz, Duygu . "Analitik Hiyerarşi Prosesi Yöntemi ile Lojistik Sektöründeki İdeal Satış Personeli Profiline Ulaşmak: Uluslararası Bir Lojistik Firma Örneği". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 / 3 (Temmuz 2020): 1788-1802 . https://doi.org/10.33206/mjss.560178
AMA Kabadurmuş Ö. , Demirelöz D. Analitik Hiyerarşi Prosesi Yöntemi ile Lojistik Sektöründeki İdeal Satış Personeli Profiline Ulaşmak: Uluslararası Bir Lojistik Firma Örneği. MJSS. 2020; 9(3): 1788-1802.
Vancouver Kabadurmuş Ö. , Demirelöz D. Analitik Hiyerarşi Prosesi Yöntemi ile Lojistik Sektöründeki İdeal Satış Personeli Profiline Ulaşmak: Uluslararası Bir Lojistik Firma Örneği. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2020; 9(3): 1788-1802.
IEEE Ö. Kabadurmuş ve D. Demirelöz , "Analitik Hiyerarşi Prosesi Yöntemi ile Lojistik Sektöründeki İdeal Satış Personeli Profiline Ulaşmak: Uluslararası Bir Lojistik Firma Örneği", MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, c. 9, sayı. 3, ss. 1788-1802, Tem. 2020, doi:10.33206/mjss.560178

MANAS Journal of Social Studies (MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi)     


16155