Yıl 2020, Cilt 9 , Sayı 3, Sayfalar 1788 - 1802 2020-07-21

Analitik Hiyerarşi Prosesi Yöntemi ile Lojistik Sektöründeki İdeal Satış Personeli Profiline Ulaşmak: Uluslararası Bir Lojistik Firma Örneği
DETERMINING THE PROFILE OF IDEAL SALES PERSONNEL BY APPLYING ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS: CASE OF AN INTERNATIONAL LOGISTICS COMPANY

Özgür KABADURMUŞ [1] , Duygu DEMİRELÖZ [2]


Uluslararası lojistik sektöründe yoğun bir rekabetin yaşanması, ulusal ve uluslararası faaliyet gösteren lojistik şirketlerini insan kaynaklarını optimal şekilde yönetme stratejisine yönlendirmektedir. Bu bağlamda, lojistik şirketlerinde nakit akış döngüsünde önemli rollere sahip olan satış personellerinin yetkinliklerinin belirlenmesi, şirketlerdeki başarıyı sürdürülebilir hale getirebilmek adına büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmanın amacı insan kaynağının optimal yönetim stratejisinin başarılı bir şekilde uygulanması kapsamında lojistik şirketlerindeki satış personelinin yetkinliklerinin belirlenmesi ve işe alımda kullanılmasıdır. Çalışmada önerilen modeli test etmek üzere vaka çalışması olarak ulusal ve uluslararası alanlarda faaliyet gösteren bir şirketin lojistik operasyonlarında çalışacak satış personelinin yetkinlikleri belirlendikten sonra çok kriterli karar verme yöntemi olan Analitik Hiyerarşi Prosesi uygulanarak şirket için en uygun aday seçilmiş ve sonuçlar tartışılmıştır.

The intense competition in the logistics industry forces logistics companies that operate locally or globally to strategically manage their human resources in a better way. In this context, determining the competencies of sales personnel who have significant roles in the cash flow cycle in logistics companies is crucial in order to make success in the companies sustainable. The purpose of this study is to determine the competencies of sales personnel in logistics companies in the context of the successful implementation of the optimal strategy for human resource management. To test our proposed model, the competencies of the sales personnel to work in the logistics operations of a company operates nationally and internationally are examined as a case study. Then the most suitable candidate for the company is selected by applying the Analytical Hierarchy Process and the results are discussed.

 • Adamcsek, E. (2008). The Analytic Hierarchy Process and its Generalizations. Doktora Tezi. Budapeşte: Eotvos Lorand University.
 • Akar, G.S. ve Çakır, E. (2016). Lojistik Sektöründe Bütünleştirilmiş Bulanık AHP-MOORA Yaklaşımı ile Personel Seçimi. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 14(2): 185-199.
 • Candemir, A., Zalluhoğlu, A. E. ve Yücel, E. (2015). Perakende Sektöründe Satış Elemanlarının Eğitimlerinin ve Kişisel Niteliklerinin Satış Başarısı Üzerindeki Etkisi: İzmir Örneği. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17(2): 49-65.
 • Chen, C., Zhang, Z., Chen, L. ve Lv, Y. (2014). An Effective Human Resource Management Mode via Analytic Hierarchy Process. Computer Modelling & New Technologies, 18(12C): 1309-1314.
 • Chyn, G. H. ve Kaliannan, M. (2011). Human Resource Management Practices in Logistic Service Provider Industry: A Case Study. Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, 2(9): 32-44.
 • Dessler, G. (2012). Human Resource Management: Global Edition. Edinburgh: Pearson.Hellriegel, D., Jackson, S. E. ve Slocum, J. W. (2008). Management: A Competency-Based Approach. Mason, OH: Thomson Higher Education.
 • Koban, E. ve Keser, H. Y. (2013). Rekabet Edebilirlikte Türk Lojistik Sektörünün İstihdam Yapısının Analizi ve İstihdama Yönelik Devlet Destekleri. Çalışma İlişkileri Dergisi, 4(2): 32-43.
 • Periatt, J. A., Chakrabarty, S. ve Lemay, S. A. (2007). Using Personality Traits to Select Customer-Oriented Logistics Personnel. Transportation Journal, 46(1): 22-37.
 • Saaty, T. L. (1980). The Analytic Hierarchy Process: Planning, Priority Setting, Resource Allocation. New York: McGraw-Hill International.
 • Saaty, T. L. (2008). Decision Making with the Analytic Hierarchy Process. International Journal of Services Sciences, 1(1): 83-98.
 • İbicioğlu, H. ve Ünal, Ö. F. (2014). Analitik Hiyerarşi Prosesi ile Yetkinlik Bazlı İnsan Kaynakları Yöneticisi Seçimi. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 28(4): 55-78.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-1974-7134
Yazar: Özgür KABADURMUŞ (Sorumlu Yazar)
Kurum: YAŞAR ÜNİVERSİTESİ, İŞLETME FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-1974-7134
Yazar: Duygu DEMİRELÖZ
Kurum: Arkas Lojistik
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 3 Mayıs 2019
Kabul Tarihi : 27 Mayıs 2020
Yayımlanma Tarihi : 21 Temmuz 2020

Bibtex @araştırma makalesi { mjss560178, journal = {MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {1694-7215}, address = {Chyngyz Aytmatov Campus, 720038, Djal, Bishkek, KYRGYZSTAN}, publisher = {Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {9}, pages = {1788 - 1802}, doi = {10.33206/mjss.560178}, title = {Analitik Hiyerarşi Prosesi Yöntemi ile Lojistik Sektöründeki İdeal Satış Personeli Profiline Ulaşmak: Uluslararası Bir Lojistik Firma Örneği}, key = {cite}, author = {Kabadurmuş, Özgür and Demirelöz, Duygu} }
APA Kabadurmuş, Ö , Demirelöz, D . (2020). Analitik Hiyerarşi Prosesi Yöntemi ile Lojistik Sektöründeki İdeal Satış Personeli Profiline Ulaşmak: Uluslararası Bir Lojistik Firma Örneği . MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi , 9 (3) , 1788-1802 . DOI: 10.33206/mjss.560178
MLA Kabadurmuş, Ö , Demirelöz, D . "Analitik Hiyerarşi Prosesi Yöntemi ile Lojistik Sektöründeki İdeal Satış Personeli Profiline Ulaşmak: Uluslararası Bir Lojistik Firma Örneği" . MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 (2020 ): 1788-1802 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/mjss/issue/56124/560178>
Chicago Kabadurmuş, Ö , Demirelöz, D . "Analitik Hiyerarşi Prosesi Yöntemi ile Lojistik Sektöründeki İdeal Satış Personeli Profiline Ulaşmak: Uluslararası Bir Lojistik Firma Örneği". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 (2020 ): 1788-1802
RIS TY - JOUR T1 - Analitik Hiyerarşi Prosesi Yöntemi ile Lojistik Sektöründeki İdeal Satış Personeli Profiline Ulaşmak: Uluslararası Bir Lojistik Firma Örneği AU - Özgür Kabadurmuş , Duygu Demirelöz Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.33206/mjss.560178 DO - 10.33206/mjss.560178 T2 - MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1788 EP - 1802 VL - 9 IS - 3 SN - 1694-7215- M3 - doi: 10.33206/mjss.560178 UR - https://doi.org/10.33206/mjss.560178 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi Analitik Hiyerarşi Prosesi Yöntemi ile Lojistik Sektöründeki İdeal Satış Personeli Profiline Ulaşmak: Uluslararası Bir Lojistik Firma Örneği %A Özgür Kabadurmuş , Duygu Demirelöz %T Analitik Hiyerarşi Prosesi Yöntemi ile Lojistik Sektöründeki İdeal Satış Personeli Profiline Ulaşmak: Uluslararası Bir Lojistik Firma Örneği %D 2020 %J MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 1694-7215- %V 9 %N 3 %R doi: 10.33206/mjss.560178 %U 10.33206/mjss.560178
ISNAD Kabadurmuş, Özgür , Demirelöz, Duygu . "Analitik Hiyerarşi Prosesi Yöntemi ile Lojistik Sektöründeki İdeal Satış Personeli Profiline Ulaşmak: Uluslararası Bir Lojistik Firma Örneği". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 / 3 (Temmuz 2020): 1788-1802 . https://doi.org/10.33206/mjss.560178
AMA Kabadurmuş Ö , Demirelöz D . Analitik Hiyerarşi Prosesi Yöntemi ile Lojistik Sektöründeki İdeal Satış Personeli Profiline Ulaşmak: Uluslararası Bir Lojistik Firma Örneği. MJSS. 2020; 9(3): 1788-1802.
Vancouver Kabadurmuş Ö , Demirelöz D . Analitik Hiyerarşi Prosesi Yöntemi ile Lojistik Sektöründeki İdeal Satış Personeli Profiline Ulaşmak: Uluslararası Bir Lojistik Firma Örneği. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2020; 9(3): 1788-1802.
IEEE Ö. Kabadurmuş ve D. Demirelöz , "Analitik Hiyerarşi Prosesi Yöntemi ile Lojistik Sektöründeki İdeal Satış Personeli Profiline Ulaşmak: Uluslararası Bir Lojistik Firma Örneği", MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, c. 9, sayı. 3, ss. 1788-1802, Tem. 2020, doi:10.33206/mjss.560178