Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN GELENEKSEL ÇİZGİ ROMAN VE MANGA TÜRÜ ÇİZGİ ROMANA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Yıl 2023, Cilt: 7 Sayı: 11, 102 - 112, 30.06.2023
https://doi.org/10.56677/mkuefder.1321280

Öz

Bu çalışmanın temel amacı ortaokul öğrencilerinin geleneksel çizgi roman ve manga türü çizgi roman görüşlerini ortaya koymaktır. Çalışma ortaokul öğrencilerinin geleneksel çizgi roman ve manga türü çizgi romana karşı görüşlerinin neler olduğu ve hangi türü daha çok tercih ettiklerini öğrenmek ve literatürde bu iki tür arasında karşılaştırma yapılmamasından dolayı literatüre katkı sağlayacağı düşünülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu Konya ili Cihanbeyli İlçesi’nde yer alan bir okulunda öğrenim gören 10 ortaokul öğrencisiyle (6 erkek, 4 kız) yapılmıştır. Çalışma nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması yöntemi ile yürütülmüştür. Çalışmada veri toplama aracı olarak yapılandırılmış görüşme formu ve görüşme tekniği kullanılmıştır. Çalışmada öğrencilere Mili Mücadele dönemine ait hem klasik çizgi roman (İstiklal Fedaisi Yüzbaşı Cemil MEB Yayınları) hem de Manga türü çizgi roman (Yüzbaşı Mehmet Muzaffer- Ajans 2023 Yayınevi) verilerek bu çizgi romanları sırayla okumaları istenmiştir. Sonuç olarak öğrencilerin kapak tasarımında (%70); konuşma balonlarındaki metinlerin okunurluğu (%60); yazı karakterleri (60); konuşma balonlarının birbirini takip etme sırası (%60) klasik çizgi romanı daha başarılı bulurken; karakterlerin çiziminde, çizgi romanın renklendirilmesinde ve okumada tercih etmede iki çizgi romanı eşit derece (%50) başarılı bulmuşlardır. Öğrencilerin tamamı çizgi roman okumayı sevdiğini belirtirken; sosyal bilgilerde özellikle tarih, savaş ve kültür konularında kullanılabileceğini belirtmişlerdir.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

İbrahim Ferat KAYA 0000-0002-8281-8003

Halil TOKCAN Bu kişi benim 0000-0002-0312-2471

Elif ÇAM Bu kişi benim 0000-0002-9291-5050

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 7 Sayı: 11

Kaynak Göster

APA KAYA, İ. F., TOKCAN, H., & ÇAM, E. (2023). ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN GELENEKSEL ÇİZGİ ROMAN VE MANGA TÜRÜ ÇİZGİ ROMANA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ. Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(11), 102-112. https://doi.org/10.56677/mkuefder.1321280
AMA KAYA İF, TOKCAN H, ÇAM E. ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN GELENEKSEL ÇİZGİ ROMAN VE MANGA TÜRÜ ÇİZGİ ROMANA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ. MKUEFDER. Haziran 2023;7(11):102-112. doi:10.56677/mkuefder.1321280
Chicago KAYA, İbrahim Ferat, Halil TOKCAN, ve Elif ÇAM. “ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN GELENEKSEL ÇİZGİ ROMAN VE MANGA TÜRÜ ÇİZGİ ROMANA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ”. Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 7, sy. 11 (Haziran 2023): 102-12. https://doi.org/10.56677/mkuefder.1321280.
EndNote KAYA İF, TOKCAN H, ÇAM E (01 Haziran 2023) ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN GELENEKSEL ÇİZGİ ROMAN VE MANGA TÜRÜ ÇİZGİ ROMANA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ. Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 7 11 102–112.
IEEE İ. F. KAYA, H. TOKCAN, ve E. ÇAM, “ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN GELENEKSEL ÇİZGİ ROMAN VE MANGA TÜRÜ ÇİZGİ ROMANA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ”, MKUEFDER, c. 7, sy. 11, ss. 102–112, 2023, doi: 10.56677/mkuefder.1321280.
ISNAD KAYA, İbrahim Ferat vd. “ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN GELENEKSEL ÇİZGİ ROMAN VE MANGA TÜRÜ ÇİZGİ ROMANA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ”. Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 7/11 (Haziran 2023), 102-112. https://doi.org/10.56677/mkuefder.1321280.
JAMA KAYA İF, TOKCAN H, ÇAM E. ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN GELENEKSEL ÇİZGİ ROMAN VE MANGA TÜRÜ ÇİZGİ ROMANA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ. MKUEFDER. 2023;7:102–112.
MLA KAYA, İbrahim Ferat vd. “ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN GELENEKSEL ÇİZGİ ROMAN VE MANGA TÜRÜ ÇİZGİ ROMANA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ”. Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, c. 7, sy. 11, 2023, ss. 102-1, doi:10.56677/mkuefder.1321280.
Vancouver KAYA İF, TOKCAN H, ÇAM E. ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN GELENEKSEL ÇİZGİ ROMAN VE MANGA TÜRÜ ÇİZGİ ROMANA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ. MKUEFDER. 2023;7(11):102-1.

14951                     19255                   21232                    19256                     20381                       20535   

   21505                           22473                        22506                        22655           22742                              22870