e-ISSN: 2667-8470
Başlangıç: 2017
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
Kapak Resmi
       

ODAK VE KAPSAM

Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi yılda 2 defa yayımlanan hakemli, uluslararası bilimsel bir dergidir. Dergimizde eğitimin tüm alanlarında üretilen, uygulamalı çalışmalara, analiz ve değerlendirmelere, nitel ve nicel araştırmalara yer verilir. Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi'nin temel amacı; eğitim alanında çalışma yapan bilim insanlarının bilgi, deneyim, değerlendirme, görüş ve önerilerini paylaştıkları bilimsel bir platform oluşturmak, eğitim alanındaki çalışmalara ulusal ve uluslararası düzeyde katkıda bulunmaktır. Dergimize gönderilen yazıların benzerlik oranı, İntihal yazılım programı kullanılarak kontrol edilmektedir.


DEĞERLENDIRME SÜRECİ
Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi'ne gönderilen yazıların değerlendirme politikaları aşağıdaki gibidir: Gönderilen yazılar; amaç, kapsam, yöntem ve yazım ilkeleri açısından editör/editörler ve/veya yayın kurulu üyeleri tarafından değerlendirilir. Yayın ve yazım ilkelerine uygun olan yazılar, İntihal yazılım programı kullanılarak benzerlik oranı kontrol edilir. Benzerlik oranı %20'in altında ise, bilimsel açıdan değerlendirilmek üzere, sahasında eser ve çalışmalarıyla tanınan iki hakeme, yazarının ismi belirtilmeksizin gönderilir.

2022 - Cilt: 6 Sayı: 9

14951                 19255                21232                 19256                20381                 20535   

   21505                      22473                   22506                   22655           22742                  22870