DOI Numarası Verilmesi

DOI Numarası Verilmesi
Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisinde yayımlanan Araştırma Makalelerine dergimiz tarafından Dergipark sponsorluğunda ücretsiz DOI (Digital Object Identifier) numarası verilmektedir.

Bir makaleye DOI numarası verilebilmesi için;

1) Makalenin hakem sürecini tamamlayarak yayına kabul edilmiş ve yayın sırasına alınmış olması,

2) Makale türünün "Araştırma Makalesi" olması,

3) Makalenin orijinal olması,

4) Makalenin başka bir yerde yayınlanmamış olması,

5) İntihal raporunun dergide belirlenen yüzdelik dilimden düşük olması,

gerekmektedir. Aksi beyan ve durumlarda sorumluluk yazar/lara aittir.

Son Güncelleme Zamanı: 22.12.2022 14:06:49

14951                     19255                   21232                    19256                     20381                       20535   

   21505                           22473                        22506                        22655           22742                              22870