Hakkında

ODAK VE KAPSAM

Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi yılda 2 defa yayımlanan hakemli, uluslararası bilimsel bir dergidir. Dergimizde eğitimin tüm alanlarında üretilen, uygulamalı çalışmalara, analiz ve değerlendirmelere, nitel ve nicel araştırmalara yer verilir. Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi'nin temel amacı; eğitim alanında çalışma yapan bilim insanlarının bilgi, deneyim, değerlendirme, görüş ve önerilerini paylaştıkları bilimsel bir platform oluşturmak, eğitim alanındaki çalışmalara ulusal ve uluslararası düzeyde katkıda bulunmaktır. Dergimize gönderilen yazıların benzerlik oranı, İntihal yazılım programı kullanılarak kontrol edilmektedir.


DEĞERLENDIRME SÜRECİ
Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi'ne gönderilen yazıların değerlendirme politikaları aşağıdaki gibidir: Gönderilen yazılar; amaç, kapsam, yöntem ve yazım ilkeleri açısından editör/editörler ve/veya yayın kurulu üyeleri tarafından değerlendirilir. Yayın ve yazım ilkelerine uygun olan yazılar, İntihal yazılım programı kullanılarak benzerlik oranı kontrol edilir. Benzerlik oranı %20'in altında ise, bilimsel açıdan değerlendirilmek üzere, sahasında eser ve çalışmalarıyla tanınan iki hakeme, yazarının ismi belirtilmeksizin gönderilir.

14951                     19255                   21232                    19256                     20381                       20535   

   21505                           22473                        22506                        22655           22742                              22870