Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETİCİLERİNİN LİDERLİK STİLLERİ İLE OKUL YÖNETİCİLERİNİN İŞ DOYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİ

Yıl 2023, Cilt: 7 Sayı: 11, 65 - 86, 30.06.2023
https://doi.org/10.56677/mkuefder.1321285

Öz

Bu çalışmanın amacı; İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü (İMEM) yöneticilerinin liderlik stillerine ilişkin okul yöneticilerinin algılarını ölçerek iş doyumu düzeyleri ile ilişkisini ortaya koymaktır. Bu araştırma nicel bir araştırma olup, ilişkisel tarama modelinde bir çalışmadır. Araştırmanın çalışma grubunu 2022-2023 Eğitim-öğretim yılında Manisa Yunusemre ilçesinde resmi okullarda görev yapan farklı kademelerde çalışan 184 yönetici oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak, “Çok Faktörlü Liderlik Ölçeği”, “Minnesota İş Doyumu Ölçeği" ve kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda Okul yöneticilerince İMEM yöneticileri en çok dönüşümcü liderlik stilinde algılanmaktadır. Demografik değişkenlerinden mesleki kıdem dışındaki değişkenlerde İMEM yöneticilerinin sergiledikleri liderlik davranışları algılarında bir farklılık bulunmamıştır. Okul yöneticilerinin genel olarak işlerinden memnun olduğu görülmüştür. Demografik değişkenlerde yaş ve mesleki kıdem dışındaki değişkenlerde okul yöneticilerinin iş doyumlarında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. İMEM yöneticilerinin sergiledikleri liderlik stilleri ile okul yöneticilerinin iş doyumları arasında anlamlı ilişki saptanmıştır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Şirin AKYOL EKİNCİ 0000-0003-4689-8795

Erdal TOPRAKÇI 0000-0001-9552-9094

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 7 Sayı: 11

Kaynak Göster

APA AKYOL EKİNCİ, Ş., & TOPRAKÇI, E. (2023). İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETİCİLERİNİN LİDERLİK STİLLERİ İLE OKUL YÖNETİCİLERİNİN İŞ DOYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİ. Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(11), 65-86. https://doi.org/10.56677/mkuefder.1321285
AMA AKYOL EKİNCİ Ş, TOPRAKÇI E. İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETİCİLERİNİN LİDERLİK STİLLERİ İLE OKUL YÖNETİCİLERİNİN İŞ DOYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİ. MKUEFDER. Haziran 2023;7(11):65-86. doi:10.56677/mkuefder.1321285
Chicago AKYOL EKİNCİ, Şirin, ve Erdal TOPRAKÇI. “İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETİCİLERİNİN LİDERLİK STİLLERİ İLE OKUL YÖNETİCİLERİNİN İŞ DOYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİ”. Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 7, sy. 11 (Haziran 2023): 65-86. https://doi.org/10.56677/mkuefder.1321285.
EndNote AKYOL EKİNCİ Ş, TOPRAKÇI E (01 Haziran 2023) İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETİCİLERİNİN LİDERLİK STİLLERİ İLE OKUL YÖNETİCİLERİNİN İŞ DOYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİ. Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 7 11 65–86.
IEEE Ş. AKYOL EKİNCİ ve E. TOPRAKÇI, “İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETİCİLERİNİN LİDERLİK STİLLERİ İLE OKUL YÖNETİCİLERİNİN İŞ DOYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİ”, MKUEFDER, c. 7, sy. 11, ss. 65–86, 2023, doi: 10.56677/mkuefder.1321285.
ISNAD AKYOL EKİNCİ, Şirin - TOPRAKÇI, Erdal. “İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETİCİLERİNİN LİDERLİK STİLLERİ İLE OKUL YÖNETİCİLERİNİN İŞ DOYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİ”. Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 7/11 (Haziran 2023), 65-86. https://doi.org/10.56677/mkuefder.1321285.
JAMA AKYOL EKİNCİ Ş, TOPRAKÇI E. İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETİCİLERİNİN LİDERLİK STİLLERİ İLE OKUL YÖNETİCİLERİNİN İŞ DOYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİ. MKUEFDER. 2023;7:65–86.
MLA AKYOL EKİNCİ, Şirin ve Erdal TOPRAKÇI. “İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETİCİLERİNİN LİDERLİK STİLLERİ İLE OKUL YÖNETİCİLERİNİN İŞ DOYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİ”. Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, c. 7, sy. 11, 2023, ss. 65-86, doi:10.56677/mkuefder.1321285.
Vancouver AKYOL EKİNCİ Ş, TOPRAKÇI E. İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETİCİLERİNİN LİDERLİK STİLLERİ İLE OKUL YÖNETİCİLERİNİN İŞ DOYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİ. MKUEFDER. 2023;7(11):65-86.

14951                     19255                   21232                    19256                     20381                       20535   

   21505                           22473                        22506                        22655           22742                              22870