PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Küreselleşme ve Türkiye'nin Avrupa Birliğine Uyum Yönetimi

Yıl 2005, Cilt 2, Sayı 4, 04.03.2014

Öz

Özet

Dünya yeni bir dönüşüm sürecine girmiş bulunuyor. Bu makalede ilk olarak küreselleşme diye adlandırdığımız bu sürecin üzerinde durulmak­tadır. Küreselleşme ekonomik, siyasal ve kültürel olmak üzere üç boyuta sahiptir. Bu değişim ve dönüşüm sürecini oluşturan gelişmelerle uluslar arası ilişkilerin, ticaretin ve insanların güncel yaşamının boyutları değişmiştir. Bu süreç yönetişim diye anılan yönetim anlayışı ile karakterize edilir. Süreç, ulus-devletin geleceği, sermayenin olağanüstü hare­ketliliği, serbest ticaretin artması, yerel yönetim ve sivil toplum örgüt­lerinin önem kazanması, bölgesel entegrasyon hareketlerinin yükselmesi ve kültürel yayılma vs. gibi değerler çerçevesinde değerlendirilmektedir. Küreselleşme süreçlerine yön verenler ise Dünya Bankası, IMF, Dünya Ticaret Örgütü gibi uluslar arası hüviyetteki ekonomik örgütler; Avrupa Birliği, NAFTA gibi ulus üstü ekonomik bloklar; ulusal sınırlara bağımlı olmadan hareket edebilen küresel şirketler; ulus-aşırı sivil toplum kuru­luşlarıdır.

İkinci olarak, küreselleşme süreçlerinin bir parçası olan Avrupa Birliği ve Türkiye ile olan ilişkiler analiz edilmektedir. Küreselleşmenin olumsuz etkilerinden kaçınmak için Türkiye-AB ilişkilerinin gerekliliği vurgulanmak­


tadır. Avrupaya entegrasyon dinamik bir idealdir. Kuruluşundan bu yana Çağdaş Uygarlık seviyesine ulaşmaya yönelen Türkiye, Avrupa yönelimli bir politika izledi. 1963'te imzalanan "Ortaklık Anlaşması" ile hız kazanan Türkiye-Avrupa Topluluğu ilişkiler zaman zaman kesintiye uğramıştır. Ancak Avrupa Birliği'nin, Aralık 1999'da yapılan Helsinki Zirvesinde Türkiye'yi aday ülke ilan etmesiyle, ilişkilerde yeni bir dönem başladı. Bu tarihten itibaren Türkiye, AB'ye uyum sürecinde yeni düzenlemeler içine girmiştir. AB Katılım Ortaklığı Belgesini 8 Mart 2001'de onayladı. Buna karşılık Türkiye Kopenhagen kriterleri doğrultusunda Ulusal Programını hazırlayıp sunmuştur. AB'nin siyasi ve ekonomik bünyesine başarılı bir şekilde katılıp uyum sağlamak her şeyden önce etkin, etkili ve kaliteli bir yönetim mekanizmasının gerçekleştirilmesi ile mümkün olacaktır. Bu amaçla makalede katılım müzakerelerini yönetmek için yeni bir idari yapılanma önerilmektedir. AB'den sorumlu bakanlık oluşturulmasının gerekliliği ortaya konmaktadır. Ayrıca TBMM bünyesinde bir AB Uyum Komisyonunun kurulması önerilmektedir. Bu doğrultuda, sürece özel sektör ve sivil toplumunda aktif katılımını sağlayacak Türkiye Platformu'nun oluşturulmasının gerekliliği vurgulanmaktadır. 2004 İlerleme raporunda Türkiye'nin AB'ye katılım etkileri değerlendirilmiş ve Türkiye' nin katılımının AB'ye olumlu katkılarda bulunacağı sonucuna varılmıştır. Tam üyelik görüşmelerinin 2005'te de başlayacağı ilan edildi. Sonuç olarak, Türkiye kuruluşundan beri muasır medeniyeti dünyasının bir par­çası olma hedefine adım adım yaklaşmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, küreselleşme süreçleri, ulus-devlet, yönetişim, entegrasyon, Avrupa Birliği, uyum ve katılım süreci, Katılım Ortaklığı Belgesi ve Ulusal Program, yönetsel uyum ve katılım müzakereleri.

Abstract

The world has been going in a new process. In this article, firstly, globalization characterising this transformation and changing process was analysed. Globalizaiton has economic, political and cultural dimensions. This transformation and changing process has changed the dimensions of the internaitonal relations, trade among naitons and daily life of everbody. This process is characterized by governance in terms of political dimension. The Globalization is evaluated depending on the extraordinary flow of capital and information across the national borders; the rise of free trade, the non-governmental organisaitons, local administrations and regional integration movement; the future of nation-state; difficulties the non-western societies have lived; and inevitable of market economy. Global governance has analytical, empathetic and political/stratejical dimension. The World Bank, IMF, WTO, EU, NAFTA, Global Corporations shape this process.

Secondly, the article focused on European Union and Turkey-EU relations. European Union is one of these political, economical and cultural transformation and changing processes defined as globalization.With being a memeber of EU, Turkey will get out of the negative effects of globalization. Integration of Turkey to EU has been a dynamic ideal of Turkey since its foundation in 1923. Turkey has had the aim of the attainment of a level of "contemporary civilization," a formulation for European civilization since its Foundation in 1923. Although Turkey signed an association agreement with the European Economic Community (EEC) in 1963, the relatoins took some breaks because of problems like military intervention. Turkey was officially recognised as candidate state for accession to the European Union at Helsinki Summit of December 1999. Following the Helsinki summit, The EU Accession Partnership Document for Turkey was approved by EU. Then Turkey prepared its National Pogram.Turkey has made structural reform preperations in line with the Accession Partnership Document and the National Program to meet the requirements for effective compliance with EU. The success of Turkey's accession process towards full membership of the EU and to get full political and economic integration to the Union depend on the development of effective, active and qulified administrative mechanism.. Thus, in this article, a new model of administrative structure is reccommended to get success in accession negotiations.Therefore, it necessary to set the European Eunion Ministry responsible from EU and also European Union Adjustment Commission should be formed in TBMM. According to the Model reccomended an Turkey Platform should be formed to get active participation of sivil society and private sector to accession negotations process. In the progress report of 2004, the European Council confirmed a historic decision on 17 December 2004 that the Commission presented its negotiating framework to Ankara. Depending on this development, accession negotiations are scheduled to start with Ankara on 3 October 2005. Integration of Turkey to EU has signaficiance for the world. Therefore, the integration of Turkey to Europe is beneficial for Turkey and Europe. Thus, Turkey has taken major steps towards her idea of the attainment of a level of "contemporary civilization," a formulation for European civilization.

Keywords: Globalization, Globalization Process, Nation-State, Governance, Integration, Adjustment and Accession process, European Union, Accession Partnership Document, National Programme, Administrative adjustment and Accession negotiations.

Yıl 2005, Cilt 2, Sayı 4, 04.03.2014

Öz

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Hülya BAYKAL Bu kişi benim


Tan BAYKAL Bu kişi benim


Can BAYKAL Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 4 Mart 2014
Yayınlandığı Sayı Yıl 2005, Cilt 2, Sayı 4

Kaynak Göster

Bibtex @ { mkusbed208577, journal = {Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, eissn = {1304-429X}, address = {}, publisher = {Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi}, year = {2014}, volume = {2}, number = {4}, pages = { - 43}, title = {Küreselleşme ve Türkiye'nin Avrupa Birliğine Uyum Yönetimi}, key = {cite}, author = {Baykal, Hülya and Baykal, Tan and Baykal, Can} }
APA Baykal, H. , Baykal, T. & Baykal, C. (2014). Küreselleşme ve Türkiye'nin Avrupa Birliğine Uyum Yönetimi . Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 2 (4) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/mkusbed/issue/19566/208577
MLA Baykal, H. , Baykal, T. , Baykal, C. "Küreselleşme ve Türkiye'nin Avrupa Birliğine Uyum Yönetimi" . Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2 (2014 ): <https://dergipark.org.tr/tr/pub/mkusbed/issue/19566/208577>
Chicago Baykal, H. , Baykal, T. , Baykal, C. "Küreselleşme ve Türkiye'nin Avrupa Birliğine Uyum Yönetimi". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2 (2014 ):
RIS TY - JOUR T1 - Küreselleşme ve Türkiye'nin Avrupa Birliğine Uyum Yönetimi AU - HülyaBaykal, TanBaykal, CanBaykal Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - EP - 43 VL - 2 IS - 4 SN - -1304-429X M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Küreselleşme ve Türkiye'nin Avrupa Birliğine Uyum Yönetimi %A Hülya Baykal , Tan Baykal , Can Baykal %T Küreselleşme ve Türkiye'nin Avrupa Birliğine Uyum Yönetimi %D 2014 %J Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P -1304-429X %V 2 %N 4 %R %U
ISNAD Baykal, Hülya , Baykal, Tan , Baykal, Can . "Küreselleşme ve Türkiye'nin Avrupa Birliğine Uyum Yönetimi". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2 / 4 (Mart 2014): -43 .
AMA Baykal H. , Baykal T. , Baykal C. Küreselleşme ve Türkiye'nin Avrupa Birliğine Uyum Yönetimi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2014; 2(4): -43.
Vancouver Baykal H. , Baykal T. , Baykal C. Küreselleşme ve Türkiye'nin Avrupa Birliğine Uyum Yönetimi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2014; 2(4): -43.
IEEE H. Baykal , T. Baykal ve C. Baykal , "Küreselleşme ve Türkiye'nin Avrupa Birliğine Uyum Yönetimi", Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 2, sayı. 4, ss. 43, Mar. 2014

.