Amaç

Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisi, tıbbın her alalına ilişkin farklı bilimsel disiplinlerden özgün katkılar yayınlamayı amaçlayan erişime açık bilimsel bir dergidir. Bu bağlamda Dergi, tıbbın her alanı ile ilgili yapılan klinik veya deneysel çalışmalara dayalı özgün araştırmaları, olgu sunumlarını, derlemeleri ve editöre mektupları yayınlamaktadır.

 • Tıbbın çok çeşitli disiplinlerini kapsayan danışmanlar kurulu sayesinde tıbbın her alanına ilişkin, farklı bilimsel disiplinlerden özgün katkılar yayınlamayı,
 • Açık erişimi tercih ederek, yayınlanan çalışmaların özgürce halka açılmasını, bilginin küresel olarak paylaşımının arttırılmasını, kullanıcı veya kurumların ücret ödemeden tüm içeriğine serbest biçimde erişmesini,
 • Telif hakkının yazarlarda kalmasını benimseyerek, çalışmanın ilk kez dergimizde yayınlandığı belirtilmek kaydı ile, münhasır olmayan şekilde dağıtılması (Örneğin kurumsal bir bilgi havuzuna eklenmesi veya bir kitapta yayınlanması) yoluyla çalışmanın özgürce paylaşılmasını amaçlamaktadır.

Kapsam

Sadece aşağıdaki içerikle sınırlı olmamakla birlikte ilgi alanları ve konu başlıklarını şunlar oluşturmaktadır:

 • İlk Yardım ve Acil Tıp
 • Aile Hekimliği
 • Halk Sağlığı ve Koruyu Hekimlik
 • İç Hastalıkları
 • Genel Cerrahi
 • Kadın Hastalıkları ve Doğum
 • Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
 • Göz Hastalıkları
 • Ortopedik ve Travmatolojik Hastalıklar
 • Radyoloji ve Radyodiyagnostik
 • Anestezi ve Yoğun Bakım Hekimliği
 • Adolesan Hastalıkları
 • Çocukluk Dönemi Hastalıkları
 • Multisistem Hastalıklar
 • Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
 • Adli Tıp ve Adli Bilimler
 • Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
 • Kalp ve Dolaşım Sistemi Hastalıkları
 • Sinir Sistemi Hastalıkları
 • Beyin ve Sinir Cerrahisi
 • Solunum Sistemi Hastalıkları
 • Enfeksiyon Hastalıkları
 • Meslek Hastalıkları
 • Nükleer Tıp
 • Onkolojik Hastalıklar
 • Spor Hekimliği
 • Genetik Hastalıklar
 • Tıbbi Patoloji
 • Tıp Eğitimi
 •  Tıp Tarihi ve Etik

Derginin ilgi alanı, yukarıda bahsedilen bu disiplinlerin; ilgili dahili ve cerrahi uzmanlık konularının yanı sıra ilgili tüm temel tıp disiplinlerini de kapsamaktadır.