PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Yıl 2015, Cilt 6, Sayı 24, 13 - 19, 30.12.2015

Öz

Kaynakça

 • Richard P, James A. The cesarean birth epidemic: trends, causes and solution. American Journal Obstetric Gynecology 1996;175:369-74.
 • Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü (2014), “2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması”. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, T.C. Kalkınma Bakanlığı ve TÜBİTAK, Ankara, Türkiye.
 • Yumru E, Davas İ, Baksu B, Altındaş A, Mert M. 1995-1999 yılları arasında sezaryen operasyonu endikasyonları ve oranları. Perinatoloji Dergisi 2000;8:3-4.
 • Çiçek N, Gezginç K. Operatif doğumlar: sezaryen , “Kadın Hastalıkları ve Doğum Bilgisi”, (Ed. Çiçek N, Akyürek C, Çelik Ç, Haberal A.). Ankara: Güneş Kitabevi; 2004. s.394-6.
 • Spurrett P, Cook CM. Why we choose cesarean section: a prospective study. Australian and New Zealand Journal Obstetric and Gynecology 1997;76: 448-52.
 • Hopkins K. Are Brazilian woman really choosing to deliver by cesarean?. Social Science & Medicine 2000;51:725-40.
 • Akyol A, Gonen Yağcı Ş, Tekirdağ A. Sağlık Personelinin Doğum Şekli ve Özelliklerinin Sağlık Personeli Olmayanlarla Karşılaştırması. JOPP Derg 2011; 3:55-63.
 • Gözükara F, Eroğlu K. İlk Doğumunu Yapmış Kadınların (Primipar) Doğum Şekline Yönelik Tercihlerini Etkileyen Faktörler Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi 2008;32–46.
 • Rosen M, Dickinson J. Vaginal birth after cesarean section: meta-analysis for indicators of success. Obstetrics and Gynecology 1990;76:865-69.
 • Localio AR, Lawthers AG, Bengtson JM. Ralationship between malpractice claims and cesarean delivery. JAMA. 1993;269:366-73.

-

Yıl 2015, Cilt 6, Sayı 24, 13 - 19, 30.12.2015

Öz

-

Kaynakça

 • Richard P, James A. The cesarean birth epidemic: trends, causes and solution. American Journal Obstetric Gynecology 1996;175:369-74.
 • Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü (2014), “2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması”. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, T.C. Kalkınma Bakanlığı ve TÜBİTAK, Ankara, Türkiye.
 • Yumru E, Davas İ, Baksu B, Altındaş A, Mert M. 1995-1999 yılları arasında sezaryen operasyonu endikasyonları ve oranları. Perinatoloji Dergisi 2000;8:3-4.
 • Çiçek N, Gezginç K. Operatif doğumlar: sezaryen , “Kadın Hastalıkları ve Doğum Bilgisi”, (Ed. Çiçek N, Akyürek C, Çelik Ç, Haberal A.). Ankara: Güneş Kitabevi; 2004. s.394-6.
 • Spurrett P, Cook CM. Why we choose cesarean section: a prospective study. Australian and New Zealand Journal Obstetric and Gynecology 1997;76: 448-52.
 • Hopkins K. Are Brazilian woman really choosing to deliver by cesarean?. Social Science & Medicine 2000;51:725-40.
 • Akyol A, Gonen Yağcı Ş, Tekirdağ A. Sağlık Personelinin Doğum Şekli ve Özelliklerinin Sağlık Personeli Olmayanlarla Karşılaştırması. JOPP Derg 2011; 3:55-63.
 • Gözükara F, Eroğlu K. İlk Doğumunu Yapmış Kadınların (Primipar) Doğum Şekline Yönelik Tercihlerini Etkileyen Faktörler Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi 2008;32–46.
 • Rosen M, Dickinson J. Vaginal birth after cesarean section: meta-analysis for indicators of success. Obstetrics and Gynecology 1990;76:865-69.
 • Localio AR, Lawthers AG, Bengtson JM. Ralationship between malpractice claims and cesarean delivery. JAMA. 1993;269:366-73.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hekimlerinin Doğum Şekline Yönelik Tercihleri Ve Bunları Etkileyen Faktörler

Yıl 2015, Cilt 6, Sayı 24, 13 - 19, 30.12.2015

Öz

Giriş: Hekimlerin hastalar üzerinde yönlendirici olabilmeleri nedeniyle, hekimlerin hangi doğum yöntemini tercih ettiğini etkileyen sebepleri ortaya koyabilmek son derece önemlidir. Bu nedenle çalışmamızda hastanemizdeki doktorların kendileri veya eşleri için hangi doğum yöntemini tercih ettiklerini ve altında yatan sebepleri sorgulamayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi doktorlarından 49 erkek ve 50 kadın doktora anket soruları yöneltildi. Çocuğu olanların daha önceki doğum şekilleri, çocuğu olmayanların ise ileride hangi doğum şeklini tercih etmek istedikleri ve nedenleri soruldu. Çocuğu olanlar için daha önce tercih ettikleri doğum şeklini değiştirmek isteyip istemedikleri, değiştirmek isteyenlere ise sebebi soruldu.

Bulgular: Tüm katılımcıların %61,6’sı sezaryeni, %38,4’ü vajinal doğumu tercih ettiğini belirtti. Erkek doktorların %65,3’ü eşleri için sezaryen, %34,7’si de vajinal doğumu; kadın doktorların ise %58’i sezaryen, %42’si ise vajinal doğumu tercih ettiklerini belirtti. Sezaryen tercih sebepleri irdelendiğinde; kadınlarında %31’i tıbbi endikasyon nedenli iken, %34.4’ü daha kolay bir doğum şekli olduğunu düşünmesini, %62’si de vajinal doğuma bağlı oluşabilecek komplikasyonlardan korkmasını öne sürdü. Erkek grubunda ise %65,6’sı “vajinal doğuma bağlı yenidoğanda oluşabilecek komplikasyonlardan korktuklarını”, %40,6’sı “daha kolay bir doğum şekli olduğunu”, %28,1’i  “daha az ağrılı bir doğum şekli olduğunu” düşündüğünü belirtti.

Sonuç: Hekimler arasındaki sezaryen tercih oranı Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2013 raporunda belirtilen ve Türkiye ortalaması olan %48,1’in oldukça üzerindedir. Bizim çalışmamızda sezaryen tercihinde en sık neden olarak “vajinal doğuma bağlı yenidoğanda oluşabilecek komplikasyon korkusu“ her iki grupta ilk sırada yer almaktadır. Sonuç olarak çalışmamızda çıkan bu veriler hekimlerin bile vajinal doğum konusunda aslında çok da bilimsel temellere dayanmayan korkularının olduğunu düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: Doktor, sezaryen, tercih, vajinal doğum

Kaynakça

 • Richard P, James A. The cesarean birth epidemic: trends, causes and solution. American Journal Obstetric Gynecology 1996;175:369-74.
 • Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü (2014), “2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması”. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, T.C. Kalkınma Bakanlığı ve TÜBİTAK, Ankara, Türkiye.
 • Yumru E, Davas İ, Baksu B, Altındaş A, Mert M. 1995-1999 yılları arasında sezaryen operasyonu endikasyonları ve oranları. Perinatoloji Dergisi 2000;8:3-4.
 • Çiçek N, Gezginç K. Operatif doğumlar: sezaryen , “Kadın Hastalıkları ve Doğum Bilgisi”, (Ed. Çiçek N, Akyürek C, Çelik Ç, Haberal A.). Ankara: Güneş Kitabevi; 2004. s.394-6.
 • Spurrett P, Cook CM. Why we choose cesarean section: a prospective study. Australian and New Zealand Journal Obstetric and Gynecology 1997;76: 448-52.
 • Hopkins K. Are Brazilian woman really choosing to deliver by cesarean?. Social Science & Medicine 2000;51:725-40.
 • Akyol A, Gonen Yağcı Ş, Tekirdağ A. Sağlık Personelinin Doğum Şekli ve Özelliklerinin Sağlık Personeli Olmayanlarla Karşılaştırması. JOPP Derg 2011; 3:55-63.
 • Gözükara F, Eroğlu K. İlk Doğumunu Yapmış Kadınların (Primipar) Doğum Şekline Yönelik Tercihlerini Etkileyen Faktörler Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi 2008;32–46.
 • Rosen M, Dickinson J. Vaginal birth after cesarean section: meta-analysis for indicators of success. Obstetrics and Gynecology 1990;76:865-69.
 • Localio AR, Lawthers AG, Bengtson JM. Ralationship between malpractice claims and cesarean delivery. JAMA. 1993;269:366-73.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Özgün Makaleler
Yazarlar

Beril YUKSEL


Murat POLAT


Ali SEVEN Bu kişi benim


Suna KUCUR


Halime SENCAN Bu kişi benim


Nuh ERBAKİRCİ Bu kişi benim


Nadi KESKİN Bu kişi benim


Hilmi KOPUTAN Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 30 Aralık 2015
Başvuru Tarihi 14 Ağustos 2015
Kabul Tarihi 27 Eylül 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2015, Cilt 6, Sayı 24

Kaynak Göster

Vancouver Yuksel B. , Polat M. , Seven A. , Kucur S. , Sencan H. , Erbakirci N. , Keskin N. , Koputan H. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hekimlerinin Doğum Şekline Yönelik Tercihleri Ve Bunları Etkileyen Faktörler. Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisi. 2015; 6(24): 13-19.

Sayın Yazarımız,

Gerek MKÜ Tıp Dergisindeki editöryal görevler gerekse değerlendirme sürecinde yapılan danışmanlık görevleri, akademisyen hocalarımızın herhangi bir ücret karşılığı olmaksızın, tamamen gönüllülük esasına göre gerçekleştirdikleri bir görev niteliğindedir.

Dolayısıyla gerek editörler gerekse danışmanlarımız, başka alanlarda harcayabilecekleri kıymetli vakitlerini, sayın yazarlarımızın çalışmalarının değerlendirilerek hatalardan arındırılması ve iyileştirilmesi için harcamakta, çeşitli önerilerde bulunmaktadırlar.

Değerlendirme sürecinin aksamadan işleyebilmesi için danışmanlara davet gönderilmesinden itibaren gerek çalışmayı kabul etmek gerekse değerlendirme için yeterli bir süre tanınmaktadır. Akademik görevler, eğitim öğretim faaliyetleri, kendi kişisel yayın ve araştırma çalışmalarının yanı sıra idari görevleri de bulunan danışmanlarımızın uygunluk durumuna göre değerlendirmeyi tamamlaması beklenmekte, ayrıca yıllık izne ayrılarak dinlenme hakları olduğu, sağlık sorunları nedeniyle kimi zaman görev yapamadıkları da dikkate alınmaktadır.

Davete beklenen süre içerisinde dönüş yapmamaları durumunda hatırlatma mesajı gönderilmekte, bazen de davetin kabul edilmesinden sonra çalışmanın niteliğine göre değerlendirme için ek süre verilmektedir.

Dolayısıyla, her çalışmanın aynı süre içinde ve otomatik olarak değerlendirme sürecinin tamamlanması gibi bir durum söz konusu değildir.

Dergipark sistemi tarafından “Görev Bitiş Tarihi” olarak tanımlanan tarihlerin, hiçbir şekilde MKÜ Tıp Dergisi yayın kurulunu bağlayıcı bir niteliği bulunmadığı gibi, yukarıda izah edildiği gibi tamamen gönüllülük esasına göre yürütülen editöryal süreçler için Dergipark sisteminin müdahale veya süre belirleme yetkisi de bulunmamaktadır.

“Editörde” bulunan bir yazı taslağı ile ilgili olarak “Editörün görev süresinin sona erme tarihi” patolojik bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bu bağlamda sayın yazarlarımızdan “Editörün Görev Süresi” gibi mantık dışı kavramlar üzerinden polemiklere girilmemesi, bu tür polemiklerin çalışmaların değerlendirilmesi için harcanacak emeklerin zayi olmasına yol açtığını ve yazının iade edilmesi ile neticelenebileceğini arz ediyor anlayışınız için teşekkür ediyoruz.


Dergimize değerlendirilmek üzere gönderilen yazı taslaklarının, aynı anda başka bir dergiye gönderildiğinin, yahut aynı süre içinde başka bir dergide daha değerlendirme sürecinde olduğunun tespit edilmesi halinde bu durum Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı ve YÖK’ün Etik Kurulları ile paylaşılacaktır. Bu konuda gösterdiğiniz hassasiyet için teşekkür ediyoruz. 

Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisi, 2020 itibariyle Tübitak Ulakbim Tıp Dizinine (TR Dizin) kabul edilmiş olup dergimizin bu noktaya gelmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyoruz.

MKÜ Tıp Dergisi olarak, editöryal süreçlerde TR Dizin tarafından istenen yazı değerlendirme kriterleri, etik ve genel yayıncılık ilkeleri ile dergi değerlendirme kriterlerini en üst seviyede yerine getirmek için gayret göstermekteyiz. Sayın yazar ve danışmanlarımızın bu konuda gösterdiği hassasiyet için teşekkür ediyoruz.