Yıl 2019, Cilt 10 , Sayı 37, Sayfalar 65 - 66 2019-10-06

Idiopathic Bilateral Accessory Nerve Palsy
İdiyopatik Bilateral Aksesuar Sinir Felci

Kadir GÜLER [1] , Halil ÖĞÜT [2]


Spinal accessory nerve injury is often seen after neck surgeries.Isolated spinal accessory nerve injury is observed for various reasons such as traction, stretching, blunt trauma, and penetrating injuries. In spinal accessory nerve palsy, there may be trapezoidal muscle atrophy, cervical dysmetria, collapse in the shoulder, and contraction of supraspinatus. In this article, we aimed to present the development of bilateral spinal accessory nerve palsy in the patient presenting with shoulder pain and weakness.

Spinal aksesuar sinir hasarı sıklıkla boyun cerrahileri sonrasında görülmektedir. Cerrahi dışında traksiyon, gerilme, künt travma, penetran yaralanmalar gibi çeşitli nedenlerle izole spinal aksesuar sinir hasarı görülmektedir.  Spinal aksesuar sinir felcinde trapez kas atrofisi, servikal dismetri, omuzda çökme, supraspinatus çıkışında daralma sonucu subakromiyal sıkışma görülebilir. Bu yazıda omuz ağrısı ve güçsüzlük ile başvuran hastada bilateral spinal aksesuar sinir felci gelişimini sunmayı amaçladık.

  • 1. Aksoy IA, Schrader SL, Ali MS, Borovansky JA, Ross MA. Spinal accessory neuropathy associated with deep tissue massage: a case report. Archives of physical medicine and rehabilitation. 2009;90(11):1969-72.
  • 2. Bodack MP, Tunkel RS, Marini SG, Nagler W. Spinal accessory nerve palsy as a cause of pain after whiplash injury: case report. Journal of pain and symptom management. 1998;15(5):321-8.
  • 3. Wills AJ, Sawle GV. Accessory nerve palsies. Practical neurology. 2010;10(4):191-4.
  • 4. Donner TR, Kline DG. Extracranial spinal accessory nerve injury. Neurosurgery. 1993;32(6):907-11.
  • 5. Martin SC, Thornhill TS. Omuz Ağrısı. In: Harris ED, Budd RC, GS Firestein, editors. Kelley Romatoloji 12006. p. 557-87.
  • 6. Gürsoy Azize E, Babacan‑Yildiz G, Kolukisa M, Celebi A. Idiopathic spinal accessory nerve palsy: A case report and review of the literature. Neurology India. 2013;61(1).
  • 7. Gale GL. Bilateral Accessory Nerve Paralysis. Canadian Medical Association journal. 1954;70(2):191.
Birincil Dil tr
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Olgu Sunumu
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-9465-6665
Yazar: Kadir GÜLER
Kurum: Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD, Hatay
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-0910-5728
Yazar: Halil ÖĞÜT (Sorumlu Yazar)
Kurum: Bingöl Devlet Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Bingöl
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 21 Mayıs 2019
Kabul Tarihi : 27 Mayıs 2019
Yayımlanma Tarihi : 6 Ekim 2019

Vancouver Güler K , Öğüt H . İdiyopatik Bilateral Aksesuar Sinir Felci. Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisi. 2019; 65-66.