Yıl 2019, Cilt 10 , Sayı 38, Sayfalar 94 - 98 2019-12-15

Normative Values for Thumb Length in Young Adult Population
Genç Erişkinlerde El Başparmak Uzunluğunun Normal Değerleri

Şükriye Deniz MUTLUAY [1]


Aim: This study was conducted to identify normal values for thumb length with respect to the index finger. 

Material and Method: Measurements were taken from dorsal and palmer sides of a totally 164 right and left hands of 82 healthy young adults (47 males and 35 females) aged between 18 and 21 years. Measurements of relative thumb length, girth and nail width were performed with respect to the index finger. Measurement values were classified as Thumb Proximal Phalanx (TPP) index and Thumb Digital Crease (TDC) index.  

Results: Average values of the TPP and TDC indexes were found 0.82 and 0.59 respectively for right hand and 0.74 and 0.49 respectively for left hand. There is no statistically significant differences indicated between right and left hand averages in terms of gender. Average percentage values of thumb length with respect to proximal phalanx of index finder (AD/AB) were found to be 74% and 77% in right hand for females and males respectively; and 70% and 73% in left hand for males and females respectively. Average percentage values of the thumb length with respect to the length of the whole index finger (AD/AC) were found to be 35% and 34% in right hand and left hand respectively. Comparison of the thumb girth and nail width to index finger girth and nail width indicated the percentage values as 132% and 106% respectively. 

Conclusion: The provided data could help to the clinician’s as to detect pathologies and analyse aesthetic outcomes of reconstructive surgeries intraoperatively and postoperatively.

Amaç: Çalışmamızın sağlıklı genç bireylerde el başparmak uzunluklarının normal değerlerini işaret parmağı ile karşılaştırmalı olarak elde etmektir. 

Gereç ve yöntem: 18-21 yaşları arasında değişen 82 (35 kadın, 47 erkek) sağlıklı genç bireylerin sağ ve sol olmak üzere toplam 164 elin palmar ve dorsal yüzeyinden ölçümler alınmıştır. Başparmağın nispi uzunluğu, başparmak çevresinin uzunluğu ve tırnak genişliği işaret parmağı referans alınarak yapılmıştır. 2 parametre doğrultusunda yapılan bu ölçüm; İşaret parmağının proksimal falanks uzunluğu ve proksimal digit katlantısı ile interfalangeal katlantı arasındaki uzunluktur. Elde edilen ölçüm değerleri başparmak– proksimal falanks (BPF) indeksi ve başparmak digit katlantısı (BDK) olarak sınıflandırılmıştır. 

Bulgular: BPF ve BDK indekslerinin ortalama değerleri sağ elde 0,82 ve 0,59, sol elde ise 0,74 ve 0,49 olarak saptanmıştır. Cinsiyetler arasında, sağ ve sol el ortalamalar arasında istatistiksel olarak bir anlam bulunamamıştır. Başparmak uzunluğunun işaret parmağının proksimal falanksına olan oranının (AD/AB) ortalama yüzde değerleri sırasıyla sağ elde kadınlarda %74, erkeklerde %77 ve sol elde ise kadınlarda %70, erkeklerde %73 olarak tespit edilirken, işaret parmağın tüm uzunluğunun başparmak ucuna olan mesafenin (AD/AC) ortalama yüzde değerleri ise sırasıyla sağ elde %35 ve sol elde %34 olarak tespit edilmiştir. Başparmağın çevresi ve tırnak genişliğini işaret parmağının çevresi ve tırnak genişliğine olan oranı ile karşılaştırıldığında elde edilen yüzde değerler sırasıyla %132 ve %106 solarak elde edilmiştir.

Sonuç: Sağlanan veriler, klinisyene patolojileri saptamada ve rekonstrüktif ameliyatların estetik sonuçlarını intraoperatif ve postoperatif analiz etme konusunda yardımcı olabilir.

  • Taylor N, Sand P, Jebsen R. Evaluation of hand function in children. Arch Phys Med Rahabil 1973; 54:129-135.
  • Tachdjian M. Congenital longitudinal deficiency of the thumb. In: Tachdjian M, ed. Pediatric orthopaedics. Philadelphia: Saunders, 1990. p. 260 –269.
  • Bora W, Carniol P, Maitin E. Congenital anomalies of theupper limb. In: Bora W, ed. The pediatric upper extremity: diagnosis and management. Philadelphia: Saunders, 1986. P. 47.
  • Catalano LW, Browne RH, Carter PR, Frobish AC, Ezaki M, Littler JW. The Littler line method and the area under a Gaussian curve: a new method of assessing digital range of motion. J Hand Surg 2001; 26A:23–30.
  • Sunil TM, Orth MS, Orth DNB (2004) Clinical Indicators of normal thumb length in adults. J Hand Surg 29A:489-493.
  • Goldfarb CA, Gee AO, Heinze LK et al. (2005) Normative values for thumb length, girth, and width in the pediatric population. J Hand Surg 30A:1004-1008.
  • Jain DK, Sugumar A. Normative study of paediatric hand in an Indian population and a novel method of measurement of first web space arc radius. International Journal of Orthopaedics Sciences 2017; 3: 1-4.
  • Decramer A, De Smet L. Clinical measurement of normal thumb length in children. Journal of Pediatric Orthopaedics B 2007; 16:66–69.
Birincil Dil en
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Özgün Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-7670-2880
Yazar: Şükriye Deniz MUTLUAY (Sorumlu Yazar)
Kurum: Çukurova Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü, Adana, Türkiye.
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 27 Aralık 2018
Kabul Tarihi : 15 Mayıs 2019
Yayımlanma Tarihi : 15 Aralık 2019

Vancouver MUTLUAY Ş . Normative Values for Thumb Length in Young Adult Population. Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisi. 2019; 98-94.