Yıl 2019, Cilt 10 , Sayı 38, Sayfalar 82 - 87 2019-12-15

Observation of Social Adaptation and Status in Adolescents According to the Age Groups
Yaş Gruplarına Göre Ergenlerde Sosyal Eğilimlerin Gözlenmesi

Gökçe İŞCAN [1] , İsmail ARSLAN [2] , Aslihan FİDANCI [3] , Emine YILDIRIM [4] , İzzet FİDANCI [5] , Duygu YENGİL TACİ [6] , Enes GÜMÜŞ [7] , Oğuz TEKİN [8]


Amaç: Yaşamın adölesan döneminde fiziksel, davranışsal değişimler meydana gelmektedir. Bu çalışmanın amacı 11-20 yaş arası adölesanların sosyal eğilimlerini, Fatih Sosyal Eğilimler Ölçeği ile değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntem: Fatih Sosyal Eğilimler Ölçeği; adölesanların eğilimleriyle ilişkli 26 soruyu içeren 6 faktörden oluşmaktadır. Çalışmaya Fatih Sosyal Eğilimler Ölçeği’indeki soruları cevaplayarak tamamlayan 585 adölesan dahil edildi. Anketler değerlendirildikten sonra faktör skorlarının genel ortalaması ile ölçeğin total skoru hesaplandı. Katılımcıların yaş gruplarına göre özelliklerinin ve niteliklerin tanımlayıcı analizleri yapıldı.

Sonuçlar: 345/585 (%58,9) katılımcının düzenli kitap okuma alışkanlığı mevcuttu. Çalışmada düzenli kitap okumanın sosyal uyumu geliştirdiği, kitap okuyanların aile ilişkilerinin, okul başarılarının daha iyi olduğu, düzenli kitap okuyanlarda madde kullanımının daha az görüldüğü ve kitap okumayla birlikte hedeflerin ve ideallerin iyileştiği gözlendi. Ayrıca sosyal uyum üzerine cinsiyetin (269 kız,316 erkek), şiddetten kaçınma ve okul statüsü üzerine yaş aralığının (11-14 yaş arası 192/585 (%32,8), 15-17 yaş arası 199/585 (%34), 18-20 yaş arası 194/585 (%33,2)katılımcı), aile statüsü üzerine düzenli spor yapmanın (210/585 (%35,8) katılımcı) etkili olduğu bulundu.

Tartışma: Adölesan dönem bireyin toplumdaki rolünü belirleyen önemli bir dönemdir. Birçok faktörün bu dönem üzerinde etkisi bulunmaktadır. Sonuç olarak daha önce oluşturulmuş Fatih Sosyal Eğilimler Ölçeği tanımlayıcı özelliklerin sosyal eğilimler üzerindeki etkilerini araştırmak için kullanılabilmektedir. Ayrıca bu çalışmada düzenli kitap okumanın ve egzersiz yapmanın adölesan döneme etkileri de gösterilmiştir. Bu bulgular adölesan dönemin iyileştirilmesinde yararlı olabilirler.

Amaç: Yaşamın adölesan döneminde fiziksel, davranışsal değişimler meydana gelmektedir. Bu çalışmanın amacı 11-20 yaş arası adölesanların sosyal eğilimlerini, Fatih Sosyal Eğilimler Ölçeği ile değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntem: Fatih Sosyal Eğilimler Ölçeği; adölesanların eğilimleriyle ilişkli 26 soruyu içeren 6 faktörden oluşmaktadır. Çalışmaya Fatih Sosyal Eğilimler Ölçeği’indeki soruları cevaplayarak tamamlayan 585 adölesan dahil edildi. Anketler değerlendirildikten sonra faktör skorlarının genel ortalaması ile ölçeğin total skoru hesaplandı. Katılımcıların yaş gruplarına göre özelliklerinin ve niteliklerin tanımlayıcı analizleri yapıldı.

Sonuçlar: 345/585 (%58,9) katılımcının düzenli kitap okuma alışkanlığı mevcuttu. Çalışmada düzenli kitap okumanın sosyal uyumu geliştirdiği, kitap okuyanların aile ilişkilerinin, okul başarılarının daha iyi olduğu, düzenli kitap okuyanlarda madde kullanımının daha az görüldüğü ve kitap okumayla birlikte hedeflerin ve ideallerin iyileştiği gözlendi. Ayrıca sosyal uyum üzerine cinsiyetin (269 kız,316 erkek), şiddetten kaçınma ve okul statüsü üzerine yaş aralığının (11-14 yaş arası 192/585 (%32,8), 15-17 yaş arası 199/585 (%34), 18-20 yaş arası 194/585 (%33,2)katılımcı), aile statüsü üzerine düzenli spor yapmanın (210/585 (%35,8) katılımcı) etkili olduğu bulundu.

Tartışma: Adölesan dönem bireyin toplumdaki rolünü belirleyen önemli bir dönemdir. Birçok faktörün bu dönem üzerinde etkisi bulunmaktadır. Sonuç olarak daha önce oluşturulmuş Fatih Sosyal Eğilimler Ölçeği tanımlayıcı özelliklerin sosyal eğilimler üzerindeki etkilerini araştırmak için kullanılabilmektedir. Ayrıca bu çalışmada düzenli kitap okumanın ve egzersiz yapmanın adölesan döneme etkileri de gösterilmiştir. Bu bulgular adölesan dönemin iyileştirilmesinde yararlı olabilirler.

 • Erikson EH. Chapter 3; The Life Cycle: Epigenetic of Identify, pages 91-135, Identity youth and crisis, New York (WW Norton) 1968.
 • Grotevant HD, Cooper CR. Patterns of interaction in family relationships and the development of identity exploration in adolescence. Child development. 1985;56(2):415-28.
 • Barrett PM, Webster HM, Wallis JR. Adolescent self-esteem and cognitive skills training: A school-based intervention. Journal of Child and Family Studies. 1999;8(2):217-27.
 • Masten AS, Coatsworth JD. The development of competence in favorable and unfavorable environments: Lessons from research on successful children. American psychologist. 1998;53(2):205.
 • Yavuzer H. Ç. Child and Crime, Remzi Bookstore Edition 8, İstanbul; 1996: 183.
 • Yeğen B. Review of relation between agression reactions and Social adaptation levels of Secondary Education Students. Unpublished Master Thesis Yeditepe University Institute of Social Sciences, İstanbul. 2008.
 • Şahbaz NK. Evaluation of reading attitudes of 8th grade students in primary education according to various variables. Educational Research and Reviews. 2012;7(26):571-6.
 • Gökhan B. Reading attitudes of high school students: An analysis from different variables. International Journal on New Trends in Education and Their Implications. 2012;3(2):47-58.
 • Karakoç M. A Study on the Reading İnterests and Habits of High School Freshmen Examination. Unpublished Master’s Thesis. İzmir: Dokuz Eylül University, Education Institute of Sciences 2005.
 • Korkmaz NH, Özduran K, İlhan A. Examination of Social Cohesion Levels of Youth Sportsmen between 18-24 ages Bursa and it’s around, Physical Education and Sports Sciences Magazine 2003;5(3):17-20.
 • Ögel K, Ermağan E, Eke CY, Taner S. Participation in Social Activity who use or don’t use Substances :İstanbul Sample. Addiction Journal 2007;8:18-23.
 • Aleixandre NL, del Río MJP, Pol ALP. Activity levels and drug use in a sample of Spanish adolescents. Addictive behaviors. 2005;30(8):1597-602.
 • Miller P. Family structure, personality, drinking, smoking and illicit drug use: a study of UK teenagers. Drug & Alcohol Dependence. 1997;45(1):121-9.
 • Özer Ö. Approach of Secondary School Students to Psychoactive Substance Use and Demographic Features (Master thesis).İstanbu lBakirkoy Mental and Neurological Disorders Hospital, 1991:18-34.
 • Keskin G, Sezgin B. Factors Affecting the Status of a Group of Adolescents Academic Achievement Determination, Fırat Health Services Magazine 2009;4(10):4-18.
 • Kılıç E, Karadeniz Ş. The effects of gender and learning style on navigation strategy and achievement. Gazi University J Gazi Educ Faculty (GUJGEF). 2004;24(3):129-46.
 • Korkmaz İ. Examination of the Level of College Freshman’s Reading Books while They Were in the High School. Eurasian Journal of Educational Research. 2007 (27) : 127-138.
 • Odabaş H, Odabaş Y, Polat C. . Reading Habits of University Students: Ankara University Example. Knowledge World 2008;9(2):431-65.
 • Yalınkılıç K. Attitudes and Opinions of Teacher Candidates Related to Reading International Social Research Journal 2007; 1(1):225-41.
 • Ekici S, Belli E, Gürbüz A. Physical Education and Sports of Muğla University students opinions on the survey of books to read. Journal of Human Sciences. 2009;6(2):132-47.
Birincil Dil en
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Özgün Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-0848-5201
Yazar: Gökçe İŞCAN (Sorumlu Yazar)
Kurum: ZAFER AİLE SAĞLIĞI MEREZİ
Ülke: Turkey


Yazar: İsmail ARSLAN
Kurum: ANKARA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Aslihan FİDANCI
Kurum: ANKARA 29 MAYIS HASTANESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Emine YILDIRIM
Kurum: TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU
Ülke: Turkey


Yazar: İzzet FİDANCI
Kurum: ANKARA MAMAK KIBRIS AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
Ülke: Turkey


Yazar: Duygu YENGİL TACİ
Kurum: ANKARA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Enes GÜMÜŞ
Kurum: ANKARA ŞEVKAT 1 NOLU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
Ülke: Turkey


Yazar: Oğuz TEKİN
Kurum: ANKARA KEÇİÖREN SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 8 Ocak 2019
Kabul Tarihi : 18 Ekim 2019
Yayımlanma Tarihi : 15 Aralık 2019

Vancouver İŞCAN G , ARSLAN İ , FİDANCI A , YILDIRIM E , FİDANCI İ , YENGİL TACİ D , GÜMÜŞ E , TEKİN O . Observation of Social Adaptation and Status in Adolescents According to the Age Groups. Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisi. 2019; 87-82.