Yıl 2019, Cilt 10 , Sayı 38, Sayfalar 108 - 110 2019-12-15

Apiksaban Kullanımı Sonucu Gelişen Psoas Kası Kanamasına Bağlı Akut Böbrek Yetmezliği: Olgu Sunumu
Acute Kidney Failure due to Psoas Muscle Hemorrhage due to Apixban Use: A Case Report

Yusuf DİBEK [1] , Olgun KARAKILIÇ [2] , Faruk Hilmi TURGUT [3]


Oral bir antikoagülan olan Apiksaban valvüler olmayan atrial fibrilasyonlu hastalarda inme veya sistemik embolik olayların önlenmesinde sıkça kullanılmaktadır. Aktif bir faktör Xa inhibitörü olan Apiksaban parsiyel tromboplastin zamanı (PTT), protrombin zamanı(PTZ) değerlerini uzatabilmektedir. Tüm antikoagülanlarda olduğu gibi Apiksaban kullanımı kanama riskini arttırır. Psoas kasına kanama nadir görülen fakat ciddi bir komplikasyondur. Bu olgu sunumunda Apiksaban’ın kullanımı sonucu spontan gelişen psoas kası kanamasına bağlı gelişen akut böbrek yetmezliğini sunmayı amaçladık.

Apixaban, an oral anticoagulant, is frequently used in the prevention of stroke or systemic embolic events in patients with non-valvular atrial fibrillation. Apixaban, an active factor Xa inhibitor, may prolong partial thromboplastin time (PTT) and prothrombin time (PTZ) values. As with all anticoagulants, the use of Apixaban increases the risk of bleeding. Bleeding to the psoas muscle is a rare but serious complication. In this case report, we aimed to present acute renal failure due to spontaneous psoas muscle bleeding due to the use of Apixaban.

  • Clin Appl Thromb Hemost. 2019 Jan-Dec;25:1076029619870249. doi: 10.1177/1076029619870249.
  • Wong PC, Pinto DJ, Zhang D. Preclinical discovery of apixaban, a direct and orally bioavailable factor Xa inhibitor. J Thromb Thrombolysis 2011; 31:478–92.
  • Granger CB, Alexander JH, McMurray JJ, Apixaban versus warfarin in patients with atrial fibrillation. N Engl J Med 2011;365:981-992 DOI: 10.1056/NEJMoa1107
  • Wada Y, Yanagihara C, Nishimura Y. Bilateral iliopsoas hematomas complicating anticoagulant therapy. Intern Med 2005; 44:641–3. 10.2169/internalmedicine.44.641
  • Zago G, Appel-da-Silva MC, Danzmann LC. Iliopsoas muscle hematoma during treatment with warfarin. Arq Bras Cardiol 2010; 94:1-3
Birincil Dil tr
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Olgu Sunumu
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-4493-9779
Yazar: Yusuf DİBEK (Sorumlu Yazar)
Kurum: MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-0473-6221
Yazar: Olgun KARAKILIÇ
Kurum: HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ, TAYFUR ATA SÖKMEN TIP FAKÜLTESİ, DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-1970-7433
Yazar: Faruk Hilmi TURGUT
Kurum: HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ, TAYFUR ATA SÖKMEN TIP FAKÜLTESİ, DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 2 Temmuz 2019
Kabul Tarihi : 10 Eylül 2019
Yayımlanma Tarihi : 15 Aralık 2019

Vancouver DİBEK Y , KARAKILIÇ O , TURGUT F . Apiksaban Kullanımı Sonucu Gelişen Psoas Kası Kanamasına Bağlı Akut Böbrek Yetmezliği: Olgu Sunumu. Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisi. 2019; 110-108.