Diğer
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

KİŞİLİKLER MARKETİNİN MÜDAVİMİ OLMAK: OTOETNOGRAFİK BİR ERKEKLİK HİKAYESİ

Yıl 2021, Cilt 8, Sayı 2, 525 - 534, 27.12.2021
https://doi.org/10.17572/mj2021.2.525534

Öz

Erkeklik alanında çalışmalar yaparak gelecekte bu alanda katkılar sağlamak isteyen birisi olarak, Joseph H. Pleck ve Jack Sawyer’ın editörlüğünü üstlendiği Men and Masculinity (1974) kitabında yer alan, profeminist Men’s Liberation Movement çerçevesinde değerlendirebileceğimiz yazılara benzer, bir nevi kendini keşfetmek bağlamında bir yazı yazmak istedim ve ortaya bu yazı çıktı. Burada, küçüklüğe dayandırdığım erkeklik krizinin, normlara uymamanın ve küresel/bölgesel/yerel hegemonik erkeklikleri kabul ettiğim, ancak zaman zaman bu erkeklik desenlerine karşı çıkarak alternatif bir erkeklik yarattığım 12-28 yaş aralığı olarak değerlendirerek motivasyonlarımın nedenini kavramaya çalışacağım. Hegemonik erkeklik, alternatif erkeklikler, protest erkeklik desenleri (Connell ve Messerschmidt 2005, Messerschmidt, 2018) ve erkeklik krizi (Horrocks, 1994) gibi kavram setlerinden yararlanarak bu erkekliğin kökenlerini bulacak ve yapısını çözmeye çalışacağım. Dolayısıyla elinizdeki çalışma otoetnografik bir yaklaşımla, yazarın kuramlar ve fikirler eşliğinde kendine ayna tutmaya çalıştığı bir yazıdır.

Kaynakça

 • Bozok, M. (2018). Türkiye’de Ataerkillik, Kapitalizm ve Erkeklik İlişkilerinde Biçimlenen Babalık. Fe Dergi. 10, (2), 31-42. Erişim https://cins.ankara.edu.tr/
 • Connell, R. W. (1995). Masculinities. Cambridge: Polity Press. Connell, R. W. ve Messerschmidt, J. W. (2005). Hegemonic Masculinity: Rethinking The Concept. Gender and Society, 19, 829–859.
 • Connell, R. (1998). Masculinities and Globalization. Men and Masculinities 1 (1), 3–23. Giddens, A. (1992). The Transformation of Intimacy. Cambridge: Polity Press. hooks, b. (2004).
 • The will to change: Men, masculinity, and Love. New York: Atria Books.
 • Horrocks, R. (1994). Masculinity in Crisis. London: The Macmillan Press LTD.
 • Kendall, L. (2000). “OH NO! I’M A NERD!”: Hegemonic Masculinity on an Online Forum. Gender & Society, 14 (2), 256–274. https://doi.org/10.1177/089124300014002003
 • Kimmel, M. S. (2003). Globalization and its Mal(e)Contents: The Gendered Moral and Political Economy of Terrorism. International Sociology, 18(3), 603–620. https://doi.org/10.1177/02685809030183008
 • Pleck, J. H. ve Sawyer, J. (Der.), (1974). Men and Masculinity. New Jersey: Prentice Hall.
 • Real, T. (1998). I Don’t Want to Talk About It: Men and Depression. Dublin: Newleaf.
 • Rubin, G. (1992). Of catamites and kings: Reflections on butch, gender, and boundaries. J. Nestle (Der.) The persistent desire: A femme-butch reader. 466–482. Boston: Alyson.
 • Sancar, S. (2020). Erkeklik: İmkânsız İktidar –Ailede, Piyasada ve Sokakta Erkekler. İstanbul: Metis.
 • Wiegman, R. (2012). Object lessons. North Carolina: Duke University Press.
 • Willey, A., Subramaniam, B. (2017). Inside the Social World of Asocials: White Nerd Masculinity, Science, and the Politics of Reverent Disdain. Feminist Studies, 43(1), 13-41. doi:10.15767/feministstudies.43.1.0013

BEING A REGULAR AT THE MARKET OF PERSONALITIES: AN AUTOETHNOGRAPHIC NARRATIVE OF MASCULINITY

Yıl 2021, Cilt 8, Sayı 2, 525 - 534, 27.12.2021
https://doi.org/10.17572/mj2021.2.525534

Öz

As a person who wishes to contribute to the masculinities scholarship, I think the best place to start is oneself, and this first step is the subject of this story. The stories of numerous male scholars in the book Men and Masculinity (1974) edited by Joseph H. Pleck and Jack Sawyer, and the movement they partook in (profeminist Men’s Liberation Movement) has inspired me to write this article. This story is an attempt to grasp my past that was entangled with the masculinity crisis, adopting, and utilizing the local/regional and global masculinities in order to stand against traditional family values, but also standing against these masculinities themselves and creating my own ways to cope throughout my early childhood, adolescence, and early adult periods, untangling them. By using concepts such as hegemonic masculinity, alternate masculinities, protest masculinity patterns (Connell and Messerschmidt 2005, Messerschmidt, 2018) and masculinity crisis (Horrocks, 1994), I will try to find the origins of my masculinities and try to decipher their structures. Hence, the story you are about to read is a mirror held by the author to himself, in which he tries to uncover his life through an autoethnographic lens, accompanied by theories and ideas.

Kaynakça

 • Bozok, M. (2018). Türkiye’de Ataerkillik, Kapitalizm ve Erkeklik İlişkilerinde Biçimlenen Babalık. Fe Dergi. 10, (2), 31-42. Erişim https://cins.ankara.edu.tr/
 • Connell, R. W. (1995). Masculinities. Cambridge: Polity Press. Connell, R. W. ve Messerschmidt, J. W. (2005). Hegemonic Masculinity: Rethinking The Concept. Gender and Society, 19, 829–859.
 • Connell, R. (1998). Masculinities and Globalization. Men and Masculinities 1 (1), 3–23. Giddens, A. (1992). The Transformation of Intimacy. Cambridge: Polity Press. hooks, b. (2004).
 • The will to change: Men, masculinity, and Love. New York: Atria Books.
 • Horrocks, R. (1994). Masculinity in Crisis. London: The Macmillan Press LTD.
 • Kendall, L. (2000). “OH NO! I’M A NERD!”: Hegemonic Masculinity on an Online Forum. Gender & Society, 14 (2), 256–274. https://doi.org/10.1177/089124300014002003
 • Kimmel, M. S. (2003). Globalization and its Mal(e)Contents: The Gendered Moral and Political Economy of Terrorism. International Sociology, 18(3), 603–620. https://doi.org/10.1177/02685809030183008
 • Pleck, J. H. ve Sawyer, J. (Der.), (1974). Men and Masculinity. New Jersey: Prentice Hall.
 • Real, T. (1998). I Don’t Want to Talk About It: Men and Depression. Dublin: Newleaf.
 • Rubin, G. (1992). Of catamites and kings: Reflections on butch, gender, and boundaries. J. Nestle (Der.) The persistent desire: A femme-butch reader. 466–482. Boston: Alyson.
 • Sancar, S. (2020). Erkeklik: İmkânsız İktidar –Ailede, Piyasada ve Sokakta Erkekler. İstanbul: Metis.
 • Wiegman, R. (2012). Object lessons. North Carolina: Duke University Press.
 • Willey, A., Subramaniam, B. (2017). Inside the Social World of Asocials: White Nerd Masculinity, Science, and the Politics of Reverent Disdain. Feminist Studies, 43(1), 13-41. doi:10.15767/feministstudies.43.1.0013

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İletişim
Bölüm Değiniler
Yazarlar

Nazım Fırat ŞEMİN (Sorumlu Yazar)
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ
0000-0003-2025-0050
Türkiye

Teşekkür Hayatı boyunca iyi yerlere gelmem için çabalayan dedem Ahmet Atila'ya, yaşanılan bütün sorunlara rağmen gücünü koruyabilen Azize Atila'ya, bana her zaman destek olan ablam Martı Esin Şemin'e, beni düşünceleriyle ve eleştirileriyle güçlendiren arkadaşım Elif Altın'a teşekkürlerimi sunuyorum.
Yayımlanma Tarihi 27 Aralık 2021
Başvuru Tarihi 18 Aralık 2021
Kabul Tarihi 18 Aralık 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 8, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Şemin, N. F. (2021). KİŞİLİKLER MARKETİNİN MÜDAVİMİ OLMAK: OTOETNOGRAFİK BİR ERKEKLİK HİKAYESİ . Moment Dergi , Erkekllikler - 2 , 525-534 . DOI: 10.17572/mj2021.2.525534