Moment Dergi
Kapak Resmi
Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim ... Giriş
ISSN 2148-970X | e-ISSN 2148-970X | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Hacettepe Üniversitesi | http://www.momentdergi.org


Moment Dergi, Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından Aralık ve Haziran aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanan, elektronik ve açık erişimli bir hakemli dergidir2014 yılında yayın hayatına başlayan Moment Dergi, Türkçe'nin yanı sıra İngilizce makalelere de yer vererek, kültürel çalışmalar alanına yeni sorularla ve kuramsal perspektifleri güçlü, özgün çalışmalarla,  ulusal ve uluslararası düzeyde katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Moment Dergi disiplinlerarası niteliğiyle, sosyal ve beşeri bilimlerin her alanında, eleştirel çalışmalara ve tartışmalara yer vermektedir. Sosyal ve beşeri bilimler alanına sadece akademik ilgisi olanları değil, bu ilgi ve merakı taşıyan herkesi okuyucu kitlesi olarak gören Moment Dergi, Gramsci’nin “moment” kavramından hareketle, praksise dair imkânların izini sürerek toplumsal olguların eleştirel bir okumasını yapmayı amaçlamaktadır.  

Dergi’nin her sayısı belli bir tema üzerinden gitmektedir. Her bir tematik sayıda editoryal ekip ve konuk editörler birlikte çalışmaktadır. Dergimizin temalar üzerinden gitmesi, hem belli konularda bilginin erişilebilirliğini artırmak hem de akademinin gündeminde olan meselelere dair düşünsel bir zemin sunarak yeni tartışmalara yön vermek açısından benimsenmektedir.

Moment Dergi

ISSN 2148-970X | e-ISSN 2148-970X | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Hacettepe Üniversitesi | http://www.momentdergi.org
Kapak Resmi


Moment Dergi, Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından Aralık ve Haziran aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanan, elektronik ve açık erişimli bir hakemli dergidir2014 yılında yayın hayatına başlayan Moment Dergi, Türkçe'nin yanı sıra İngilizce makalelere de yer vererek, kültürel çalışmalar alanına yeni sorularla ve kuramsal perspektifleri güçlü, özgün çalışmalarla,  ulusal ve uluslararası düzeyde katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Moment Dergi disiplinlerarası niteliğiyle, sosyal ve beşeri bilimlerin her alanında, eleştirel çalışmalara ve tartışmalara yer vermektedir. Sosyal ve beşeri bilimler alanına sadece akademik ilgisi olanları değil, bu ilgi ve merakı taşıyan herkesi okuyucu kitlesi olarak gören Moment Dergi, Gramsci’nin “moment” kavramından hareketle, praksise dair imkânların izini sürerek toplumsal olguların eleştirel bir okumasını yapmayı amaçlamaktadır.  

Dergi’nin her sayısı belli bir tema üzerinden gitmektedir. Her bir tematik sayıda editoryal ekip ve konuk editörler birlikte çalışmaktadır. Dergimizin temalar üzerinden gitmesi, hem belli konularda bilginin erişilebilirliğini artırmak hem de akademinin gündeminde olan meselelere dair düşünsel bir zemin sunarak yeni tartışmalara yön vermek açısından benimsenmektedir.

Popülizm ve Medya Son Sayı
Cilt 6 - Sayı 1 - Haz 2019
 1. Editörlerden
  Sayfalar 1 - 2
  Mutlu Binark, Emek Çaylı Rahte, Emre Canpolat
 2. Tema Editörlerinden
  Sayfalar 3 - 8
  Tezcan Durna, Burak Özçetin
 3. Otoritaryen Popülizm ve Amerikan Ajitatörünün Yeni Portresi: Nicholas J. Fuentes
  Sayfalar 9 - 37
  Tuğba Taş
 4. Popülist Liderlerinin Başarısına Medya Sistemleri Perspektifinden Bir Bakış: Birleşik Krallık, Hollanda ve Türkiye Karşılaştırması
  Sayfalar 38 - 74
  Emre Erdoğan, Tuğçe Erçetin
 5. Popülist Söylemin Perde Arkası: 5224 Sayılı Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanun’a Dair Değerlendirmeler
  Sayfalar 75 - 98
  Yıldız Derya Birincioğlu
 6. Demokrasi, Popülizm ve Yok Olan Doğa
  Sayfalar 99 - 129
  UĞUR BALOĞLU
 7. Gökdelen’in Beton Duvarları Altında Modernist Mimari Ütopyanın Çöküşü
  Sayfalar 130 - 149
  Sinem Şahin Yeşil
 8. Türkiye’de Lisans Düzeyindeki Yeni Medya Eğitimi ve Sektör Beklentileri Üzerine Bir Değerlendirme
  Sayfalar 150 - 175
  Zeynep Özarslan
 9. Konum Tabanlı Mobil Oyunlarda Oyun Emeğinin Metalaşması ve Hibrit Mekânın Toplumsal Üretimi
  Sayfalar 176 - 198
  Cemile Tokgöz Şahoğlu
 10. Rise of Modi’s Tech-Populism in India
  Sayfalar 199 - 208
  Ali Zain
 11. Bir Mekân Olarak ‘Taşra Üniversitesi’ ve Sosyolojinin Taşrası: Eleştirel Bir Deneyim Analizi
  Sayfalar 209 - 226
  İlknur Meşe
 12. Bilimsel İletişim ve Literatür Kullanım Kültürü: Literatür Eskimesi Üzerinden Bir Değerlendirme
  Sayfalar 227 - 237
  Haydar Yalçın
 13. Flanöz: Şehri Adımlayan Kadınlar Ve Yürümenin Dönüştürücülüğü Üzerine
  Sayfalar 238 - 247
  Burcu Şenel Alpuğan
 14. Digital Games Between the Tensions of Culture, Creativity and Industry
  Sayfalar 248 - 254
  Serra Sezgin
 15. Interview with Ruth Wodak on Politics of Fear: Pragmatism and Right-Wing Populism in Europe
  Sayfalar 273 - 280
  Tezcan Durna, Gökçe Özsu
 16. Bir Kavramın İzini Sürme Çabası: “Popülizm Nedir?”
  Sayfalar 255 - 259
  Mehmet Ertan
 17. Otoriterizmin Yüzleri: Popülizm ve Faşizm
  Sayfalar 260 - 266
  Burak Gökalp
 18. Rethinking Surveillance in the Age of High Technology
  Sayfalar 267 - 272
  Şule Karataş Özaydın
Dizinler