Moment Dergi
Kapak Resmi
Makale Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2148-970X | e-ISSN 2148-970X | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Hacettepe Üniversitesi | http://www.momentdergi.org


Moment Dergi, Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından Aralık ve Haziran aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanan, elektronik ve açık erişimli bir hakemli dergidir2014 yılında yayın hayatına başlayan Moment Dergi, Türkçe'nin yanı sıra İngilizce makalelere de yer vererek, kültürel çalışmalar alanına yeni sorularla ve kuramsal perspektifleri güçlü, özgün çalışmalarla,  ulusal ve uluslararası düzeyde katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Moment Dergi disiplinlerarası niteliğiyle, sosyal ve beşeri bilimlerin her alanında, eleştirel çalışmalara ve tartışmalara yer vermektedir. Sosyal ve beşeri bilimler alanına sadece akademik ilgisi olanları değil, bu ilgi ve merakı taşıyan herkesi okuyucu kitlesi olarak gören Moment Dergi, Gramsci’nin “moment” kavramından hareketle, praksise dair imkânların izini sürerek toplumsal olguların eleştirel bir okumasını yapmayı amaçlamaktadır.  

Dergi’nin her sayısı belli bir tema üzerinden gitmektedir. Her bir tematik sayıda editoryal ekip ve konuk editörler birlikte çalışmaktadır. Dergimizin temalar üzerinden gitmesi, hem belli konularda bilginin erişilebilirliğini artırmak hem de akademinin gündeminde olan meselelere dair düşünsel bir zemin sunarak yeni tartışmalara yön vermek açısından benimsenmektedir.

Moment Dergi

ISSN 2148-970X | e-ISSN 2148-970X | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Hacettepe Üniversitesi | http://www.momentdergi.org
Kapak Resmi


Moment Dergi, Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından Aralık ve Haziran aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanan, elektronik ve açık erişimli bir hakemli dergidir2014 yılında yayın hayatına başlayan Moment Dergi, Türkçe'nin yanı sıra İngilizce makalelere de yer vererek, kültürel çalışmalar alanına yeni sorularla ve kuramsal perspektifleri güçlü, özgün çalışmalarla,  ulusal ve uluslararası düzeyde katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Moment Dergi disiplinlerarası niteliğiyle, sosyal ve beşeri bilimlerin her alanında, eleştirel çalışmalara ve tartışmalara yer vermektedir. Sosyal ve beşeri bilimler alanına sadece akademik ilgisi olanları değil, bu ilgi ve merakı taşıyan herkesi okuyucu kitlesi olarak gören Moment Dergi, Gramsci’nin “moment” kavramından hareketle, praksise dair imkânların izini sürerek toplumsal olguların eleştirel bir okumasını yapmayı amaçlamaktadır.  

Dergi’nin her sayısı belli bir tema üzerinden gitmektedir. Her bir tematik sayıda editoryal ekip ve konuk editörler birlikte çalışmaktadır. Dergimizin temalar üzerinden gitmesi, hem belli konularda bilginin erişilebilirliğini artırmak hem de akademinin gündeminde olan meselelere dair düşünsel bir zemin sunarak yeni tartışmalara yön vermek açısından benimsenmektedir.

Medya ve Katılım Son Sayı
Cilt 6 - Sayı 2 - 15 Ara 2019
 1. TEMA EDİTÖRLERİNDEN
  Sayfalar 281 - 285
  Oğuzhan TAŞ , Emre CANPOLAT
 2. YENİ MEDYA İMKÂNLARIYLA NEOLİBERAL DÜNYADA SEYAHAT VE ÇALIŞMA: WORKAWAY TURİZMİ VE GÖNÜLLÜ EMEK
  Sayfalar 286 - 304
  Gamze TOKSOY
 3. DİJİTAL SAVUNUCULUK ÖRNEĞİ OLARAK “ÖZGECAN YASASI” CHANGE.ORG İMZA KAMPANYASI
  Sayfalar 305 - 336
  Melike AKTAŞ , Ebru AKÇAY
 4. TELEFONDA TAKILMAK: BOŞ ZAMAN, HEGEMONYA VE GENÇLİK KÜLTÜRÜ
  Sayfalar 337 - 353
  Selda TUNÇ SUBAŞI
 5. SOSYAL MEDYADA İDEOLOJİK BİR MÜCADELE ARACI OLARAK POLİTİK DOĞRUCULUK
  Sayfalar 354 - 381
  Zeynep Merve ŞIVGIN
 6. 2019 YEREL SEÇİMLERİNDE ADAYLARIN TWITTER KULLANIMI
  Sayfalar 382 - 405
  Barış YETKİN
 7. SOSYAL MEDYA ÜNLÜLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: TÜRKİYE’DE TWITTER MİKRO ÜNLÜSÜ OLMAK
  Sayfalar 406 - 427
  Songül ÖZDEMİR
 8. TÜRKİYE’DE YAPILAN FACEBOOK ARAŞTIRMALARINA YÖNELİK ELEŞTİREL BİR DEĞERLENDİRME
  Sayfalar 428 - 446
  Selver DİKKOL , Halil ÇAKIR , Nevin UZEL , Onur AYTAÇ
 9. DICHOTOMY BETWEEN WAR AND VISUALIZATION OF WAR: AN ANALYSIS OF THE WAR PHOTOS AWARDED BY THE WPP
  Sayfalar 447 - 469
  Onur DURSUN , Filiz YILDIZ , Serkan BULUT
 10. OTOETNOGRAFİK YAKLAŞIMDA FOTOĞRAFIN YERİ VE YÖNTEMİ ÜZERİNE: PIA ARKE’NİN ÇİFTE KİMLİĞİ
  Sayfalar 470 - 491
  Ozan YAVUZ
 11. MANİPÜLE EDİLMİŞ ENFORMASYONEL BİR VİTRİN VE POPÜLİST BİR ENFORMASYON ALANI OLARAK TWITTER
  Sayfalar 492 - 515
  Tirşe ERBAYSAL FİLİBELİ , Orhan ŞENER
 12. SİYASİ LİDER SÖYLEMLERİNDE DEMOKRASİ ÇIKMAZI: “SEÇİMLİK DEMOKRASİ”
  Sayfalar 552 - 561
  Feride AYDEMİR
 13. MEDYA ALANI VE HABERCİLİĞİN HABİTUSUNUN “ONTOLOJİK SUÇ ORTAKLIĞI”
  Sayfalar 562 - 567
  Cihad ÖZSÖZ
 14. PARTICIPATION, DEMOCRACY, AND CREATING A RADICAL PROGRESSIVE UTOPIA FOR THE 21ST CENTURY: AN INTERVIEW WITH NICO CARPENTIER
  Sayfalar 516 - 544
  Derya YÜKSEK , Nico CARPENTİER
 15. INTERVIEW WITH PAOLO GERBAUDO ON DIGITAL PARTIES: THE ERA OF HYPER LEADERS AND START- UP PARTIES
  Sayfalar 545 - 551
  Sarphan UZUNOĞLU
Dizinler