e-ISSN: 2148-970X
Başlangıç: 2014
Yayıncı: Hacettepe Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Moment Dergi, Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından Aralık ve Haziran aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanan, elektronik ve açık erişimli hakemli bir dergidir. 2014 yılında yayın hayatına başlayan Moment Dergi, Türkçe'nin yanı sıra İngilizce makalelere de yer vererek, kültürel çalışmalar alanına yeni sorularla ve kuramsal perspektifleri güçlü, özgün çalışmalarla, ulusal ve uluslararası düzeyde katkıda bulunmayı hedeflemektedir. 

Moment Makale Çağrısı: Spiritüellik

2023 - Cilt: 10 Sayı: 1 - Yemek Kültürleri

Kitap İncelemesi

16. "Buyurun Ziyafete" Üzerine

Gelecek Sayılar

  • Aralık 2023, Spiritüellik (Gökçe Baydar Çavdar ve Gülay Acar Göktepe)
  • Haziran 2024, İletişim Araştırmalarının Dünü, Bugünü ve Geleceği: Karşılaşmalar, Mücadeleler ve Tahayyüller (Ayşe Nevin Yıldız, Umut Yener Kara, Eda Çetinkaya Yarımçam, Nusret Tongarlak)
  • Aralık 2024, (Burcu Canar)
  • Haziran 2025, Antroposen ve İklim Değişikliği (Mehmet Bozok, Burak Kesgin)
  • Aralık 2025, Zamanın Ruhu ve Duygular (Gökçe Zeybek Kabakcı, Burcu Şenel Alpuğan)
  • Haziran 2026, Akademi (Emek Çaylı, Eda Çetinkaya Yarımçam)
  • Aralık 2026, Türkiye’de Kültürlerarasılık (Gülsüm Depeli, Özlem Atar)
  • Haziran 2027, Toplumsal Cinsiyet ve Medya (Gökçe Baydar Çavdar, Ezgi Bugey)
  • Aralık 2027, Müzik Endüstrisi (Mutlu Binark)
  • Haziran 2028, Yalan Çağında Haber (Tezcan Durna)