Moment Dergi
Makale Gönderim Tarihi
Bitiş: 2 Mart 2021
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 2148-970X | e-ISSN 2148-970X | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Hacettepe Üniversitesi | http://www.momentdergi.org


Moment Dergi, Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından Aralık ve Haziran aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanan, elektronik ve açık erişimli hakemli bir dergidir2014 yılında yayın hayatına başlayan Moment Dergi, Türkçe'nin yanı sıra İngilizce makalelere de yer vererek, kültürel çalışmalar alanına yeni sorularla ve kuramsal perspektifleri güçlü, özgün çalışmalarla,  ulusal ve uluslararası düzeyde katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Moment Dergi disiplinlerarası niteliğiyle, sosyal ve beşeri bilimlerin her alanında, eleştirel çalışmalara ve tartışmalara yer vermektedir. Sosyal ve beşeri bilimler alanına sadece akademik ilgisi olanları değil, bu ilgi ve merakı taşıyan herkesi okuyucu kitlesi olarak gören Moment Dergi, Gramsci’nin “moment” kavramından hareketle, praksise dair imkânların izini sürerek toplumsal olguların eleştirel bir okumasını yapmayı amaçlamaktadır.  

Dergi’nin her sayısı belli bir tema üzerinden gitmektedir. Her bir tematik sayıda editoryal ekip ve konuk editörler birlikte çalışmaktadır. Dergimizin temalar üzerinden gitmesi, hem belli konularda bilginin erişilebilirliğini artırmak hem de akademinin gündeminde olan meselelere dair düşünsel bir zemin sunarak yeni tartışmalara yön vermek açısından benimsenmektedir.

Moment Dergi

ISSN 2148-970X | e-ISSN 2148-970X | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Hacettepe Üniversitesi | http://www.momentdergi.org
Kapak Resmi


Moment Dergi, Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından Aralık ve Haziran aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanan, elektronik ve açık erişimli hakemli bir dergidir2014 yılında yayın hayatına başlayan Moment Dergi, Türkçe'nin yanı sıra İngilizce makalelere de yer vererek, kültürel çalışmalar alanına yeni sorularla ve kuramsal perspektifleri güçlü, özgün çalışmalarla,  ulusal ve uluslararası düzeyde katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Moment Dergi disiplinlerarası niteliğiyle, sosyal ve beşeri bilimlerin her alanında, eleştirel çalışmalara ve tartışmalara yer vermektedir. Sosyal ve beşeri bilimler alanına sadece akademik ilgisi olanları değil, bu ilgi ve merakı taşıyan herkesi okuyucu kitlesi olarak gören Moment Dergi, Gramsci’nin “moment” kavramından hareketle, praksise dair imkânların izini sürerek toplumsal olguların eleştirel bir okumasını yapmayı amaçlamaktadır.  

Dergi’nin her sayısı belli bir tema üzerinden gitmektedir. Her bir tematik sayıda editoryal ekip ve konuk editörler birlikte çalışmaktadır. Dergimizin temalar üzerinden gitmesi, hem belli konularda bilginin erişilebilirliğini artırmak hem de akademinin gündeminde olan meselelere dair düşünsel bir zemin sunarak yeni tartışmalara yön vermek açısından benimsenmektedir.

İletişim Çalışmalarında Yeni Yaklaşımlar Son Sayı
Cilt 7 - Sayı 2 - 31 Ara 2020
 1. BÜYÜK KAPANMADA YENİ YÖNTEMLER: PANDEMİDE FEMİNİST ÖZ-DÜŞÜNÜMSELLİĞİ UYGULAMAK
  Sayfalar 129 - 148
  Pınar KARABABA
 2. İZOLASYON SÜRECİNDE İLETİŞİM VE ÜRETİM SÜREÇLERİ: KADINLARIN HOME OFFİCE DOLAYIMLI MESAİ VE İŞ YÜKÜ DÖNÜŞÜMÜ
  Sayfalar 149 - 172
  Emre KOPARAN, Bermal BEKALP
 3. SOSYAL MEDYA EKSENLİ İLETİŞİM ARAŞTIRMALARI: KONULAR, KURAMLAR, YÖNTEMLER
  Sayfalar 173 - 201
  Nurcan TÖRENLİ, Zafer KIYAN
 4. MEDYA ARKEOLOJİSİ: DİSİPLİNE EDİLMEMİŞ BİR DİSİPLİNİ TARTIŞMAK
  Sayfalar 202 - 218
  İlker ERDOĞAN
 5. KÖÇEK PERFORMANSINDA BEDENSEL BİRARADALIK VE SEYREDENİN SEYREDİLENE BAKIŞI
  Sayfalar 219 - 240
  Atilla BARUTÇU
 6. TÜRKİYE’DE GÖRSEL-İŞİTSEL KORSAN: BİR ENDÜSTRİNİN KORSAN FİLM SATICILARI ÜZERİNDEN ÖZDÜŞÜNÜMÜ
  Sayfalar 241 - 264
  Ece VİTRİNEL
 7. DİJİTAL OYUNLARDA BELLEĞİN YENİDEN İNŞASI: NUSRAT ÖRNEĞİ
  Sayfalar 265 - 286
  Nilüfer Pınar KILIÇ
 8. KONUM TEMELLİ ÇEVRİMİÇİ TANIŞMA UYGULAMALARINI KADINLARIN FLÖRT DENEYİMLERİ AÇISINDAN DÜŞÜNMEK: TİNDER VE HAPPN
  Sayfalar 287 - 313
  Betül AYDOĞAN
 9. POSTMODERNİZMİ NETFLIX’TEN SEYRETMEK: METİNLERARASILIKTAN NOSTALJİYE STRANGER THINGS
  Sayfalar 314 - 333
  Yasemin ÖZKENT
 10. THE JAPANESE CREATION MYTH, THE VIOLATION OF TABOOS AND THE CONSTRUCTION OF MODERNITY IN “PROFOUND DESIRES OF THE GODS”
  Sayfalar 334 - 353
  Mikail BOZ
 11. ZÜBÜK: BİR İKTİDAR ROMANI
  Sayfalar 354 - 375
  Toygar Sinan BAYKAN
 12. İHMAL EDİLMİŞ OLANI YENİDEN KEŞFETMEK: ASYA
  Sayfalar 376 - 385
  Cem ASLAN
 13. SCALING EQUITY AND THE UNDERCLASS IN THE DIGITAL: AN INTERVIEW WITH MASSIMO RAGNEDDA
  Sayfalar 386 - 390
  Duygu ÖZSOY
 14. LIFEWORLDS: AN INTERVIEW WITH CRYSTAL ABIDIN
  Sayfalar 391 - 397
  Asli TELLİ AYDEMİR
Makale Gönderim Tarihi
Bitiş: 2 Mart 2021
Dizinler