Amaç ve Kapsam

Moment Dergi, Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından Aralık ve Haziran aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanan, elektronik ve açık erişimli hakemli bir dergidir. 2014 yılında yayın hayatına başlayan Moment Dergi, Türkçe'nin yanı sıra İngilizce makalelere de yer vererek, kültürel çalışmalar alanına yeni sorularla ve kuramsal perspektifleri güçlü, özgün çalışmalarla, ulusal ve uluslararası düzeyde katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Moment Dergi disiplinlerarası niteliğiyle, sosyal ve beşeri bilimlerin her alanında, eleştirel çalışmalara ve tartışmalara yer vermektedir. Sosyal ve beşeri bilimler alanına sadece akademik ilgisi olanları değil, bu ilgi ve merakı taşıyan herkesi okuyucu kitlesi olarak gören Moment Dergi, Gramsci’nin “moment” kavramından hareketle, praksise dair imkânların izini sürerek toplumsal olguların eleştirel bir okumasını yapmayı amaçlamaktadır. 

Dergi’nin her sayısı belli bir tema üzerinden gitmektedir. Her bir tematik sayıda editoryal ekip ve konuk editörler birlikte çalışmaktadır. Dergimizin temalar üzerinden gitmesi, hem belli konularda bilginin erişilebilirliğini artırmak hem de akademinin gündeminde olan meselelere dair düşünsel bir zemin sunarak yeni tartışmalara yön vermek açısından benimsenmektedir.

Makale başvuru, değerlendirme ve yayın süreçlerinde herhangi bir ücret alınmaz. Dergiye yollanan makaleler Derginin belirlediği yazım kurallarına uygunluğu açısından değerlendirildikten sonra editörlerce en az iki hakemin kör hakem değerlendirmesine sunulur. İntihal programları aracılığıyla, makalelerin daha önce yayımlanmamış olduğu ve intihal içermediği teyit edilir.

Dergimiz COPE ilkeleri (Committee On Publication Ethics) ve Budapeşte Açık Erişim Politikası doğrultusunda yayınlarını sürdürmektedir.

Yayımlanma Ayları
Haziran Aralık