Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

HABER YORUMLARINDA YENİDEN ÜRETİLEN ERKEKLİK HALLERİ: PINAR GÜLTEKİN CİNAYETİ ÜZERİNE NETNOGRAFİK BİR İNCELEME

Yıl 2021, Cilt 8, Sayı 2, 415 - 438, 27.12.2021
https://doi.org/10.17572/mj2021.2.415438

Öz

Web 2.0 teknolojisinin imkân verdiği katılımcı kültür ve kullanıcıların içerik üretimine dahil edilmesi birçok yazar ve akademisyen tarafından ifadenin yataylaşması ve demokratikleşme olarak tanımlanmış ve yüceltilmiştir. Ancak bu durum, aynı zamanda kalıplaşmış yargıların da kullanıcılar tarafından üretilmesine, paylaşılmasına ve destek görmesine sebep olmaktadır. Bu doğrultuda haber yorumları, kamuoyunun ölçülmesi kadar toplumda oluşmuş yanılgıların, cinsiyetçi yaklaşımların ve nefret söylemlerinin gözlemlenmesi açısından da önemli veriler sunmaktadır. Araştırma kapsamında, Ensonhaber.com web sitesinin “Pınar Gültekin’in cansız bedeni ormanlık alanda bulundu” başlıklı 21 Temmuz 2020 tarihli haberine en sonuncusu 23 Temmuz 2020’de olmak üzere toplam 549 adet yapılan okuyucu yorumu netnografik yöntem kullanılarak değerlendirilmektedir. Araştırmada “hegemonik erkeklik yeni medya üzerinden mi inşa edilmektedir”, “yeni medyada daha eşitlikçi bir erkeklik inşasından söz edilebilir mi” ve “yeni medya erkeklik inşasında homososyal bir ortam yaratır mı” gibi sorulara cevap aranmaktadır. Araştırmanın sonucunda dijital homososyal ortamlarda üretilen erkekliğin zehirli bir nitelik kazandığı ve erkeklik değerlerinin milliyetçi-muhafazakâr, cinsiyetçi-mizojenik, kutuplaştırıcı-ayrımcı, şiddet-argo, dinsel-ahlaksal ve suçlayıcı-yargılayıcı dil üzerinden inşa edildiği söylenebilir.

Kaynakça

  • Fuchs C. (2016). Sosyal Medya Eleştirel Bir Giriş. Çev. Diyar Araçoğlu, İlker Kalaycı, Ed. Seda Gönül, Ankara: NotaBene Yayınları. Grömping, M. (2014). ‘Echo Chambers’ Partisan Facebook Groups during the 2014 Thai Election, Asia Pacific Media Educator 24(1) 39–59. Kozinets, R. V. (2010). Netnography: Doing Ethnographic Research Online. First Edition, London: Sage Publications.

STATES OF MASCULINITY REPRODUCED IN NEWS COMMENTARY: A NETNOGRAPHIC REVIEW OF THE MURDER OF PINAR GÜLTEKİN

Yıl 2021, Cilt 8, Sayı 2, 415 - 438, 27.12.2021
https://doi.org/10.17572/mj2021.2.415438

Öz

The convergence culture and the inclusion of users in content production enabled by Web 2.0 technology has been defined and glorified by many authors and academics as the horizontalization of expression and democratization. However, this situation also causes stereotypes to be produced, shared and supported by users. Accordingly, news commentaries provide important data in terms of observing the misconceptions, sexist approaches and hate speech in society as well as assesment of public opinion. Within the scope of the research, a total of 549 reader comments made to the news of the Ensonhaber.com website titled "Pınar Gültekin's dead body was found in the forest area" dated 21 July 2020, is evaluated using the netnographic method. The research seeks answers to questions such as "howmale states are produced in news commentary" and " how masculinity is built in the online public sphere". As a result of the research, it can be said that masculinity in the online public sphere is built upon nationalist-conservative, sexist-misogenous, polarizing-discriminatory, violent-slang, religious-moral and accusing-judgmental language.

Kaynakça

  • Fuchs C. (2016). Sosyal Medya Eleştirel Bir Giriş. Çev. Diyar Araçoğlu, İlker Kalaycı, Ed. Seda Gönül, Ankara: NotaBene Yayınları. Grömping, M. (2014). ‘Echo Chambers’ Partisan Facebook Groups during the 2014 Thai Election, Asia Pacific Media Educator 24(1) 39–59. Kozinets, R. V. (2010). Netnography: Doing Ethnographic Research Online. First Edition, London: Sage Publications.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İletişim
Bölüm Makaleler (Tema)
Yazarlar

Yıldız BİRİNCİOĞLU (Sorumlu Yazar)
ISTANBUL GELISIM UNIVERSITY
0000-0003-0119-9341
Türkiye


Zeynep Burcu ŞAHİN
ISTANBUL GELISIM UNIVERSITY
0000-0003-1870-3073
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 27 Aralık 2021
Başvuru Tarihi 28 Şubat 2021
Kabul Tarihi 17 Aralık 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 8, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Birincioğlu, Y. & Şahin, Z. B. (2021). HABER YORUMLARINDA YENİDEN ÜRETİLEN ERKEKLİK HALLERİ: PINAR GÜLTEKİN CİNAYETİ ÜZERİNE NETNOGRAFİK BİR İNCELEME . Moment Dergi , Erkekllikler - 2 , 415-438 . DOI: 10.17572/mj2021.2.415438