Diğer
BibTex RIS Kaynak Göster

ÜMİT BEKTAŞ İLE SÖYLEŞİ: GÖRSELLER ÜZERİNDEN SAVAŞ VE DİJİTAL SAVAŞLAR

Yıl 2022, Cilt: 9 Sayı: 1 - Görsel Kültür, 281 - 286, 27.06.2022
https://doi.org/10.17572/mj2022.1.281286

Öz

Savaşlar insanlık tarihinin bir parçasıdır. Hatta insanlık tarihini savaşlar tarihi, kültürü de bu savaşların deyim yerindeyse bir sonucu olarak ele alan paradigmalar mevcuttur. Savaş paradigmalarına karşı konumlanan ve bunları dönüştürmeyi amaçlayan barış çalışmalarının bize gösterdiği, iletişim araçlarının savaş kültürünün meşrulaştırılmasında olduğu gibi, doğallaştırılıp yaygınlaştırılmasında da büyük payının olduğudur. Zira fiziksel kültürel ve yapısal şiddet tarafından sistemli bir biçimde örülen bir savaş kültürü mevcuttur ve bu kültürün yerini barış kültürüne bırakabilmesi için barış gazeteciliğinin varlığı büyük önem taşır. Neredeyse başlangıcından bu yana savaş gazeteciliği olarak icra edilegelmiş olan gazetecilik mesleğinin, barış kültürünün inşasında ne tür işlevler ve sorumluluklar üstlenebileceği sorusu ise her savaş döneminde tekrar sorulmaktadır. Gazeteciliğin barış ile bağlantılı etiği bir yana, diğer bir taraftan teknoloji adeta Marshall McLuhan’ın “araç mesajdır” ifadesinin altını çizercesine olayları biçimlendirmektedir. Nitekim savaşların, teknolojik gelişmelerle birlikte bir gösteriye dönüşmesi bildiğimiz bir şey olsa da özellikle bu röportaja konu olan Rusya-Ukrayna Savaşından hareketle savaşın imgeleştirilmesinin tamamıyla dijitalleştiğini söylemek mümkün. Daha açık bir ifadeyle, bu savaş örneğinde savaşın imgeler üzerinden verildiğini, tarafların kamuoyu desteği almak için adeta bir iletişim savaşı sürdürdüğünü izleyebiliyoruz. Biz de Moment Dergi olarak, sahada neler oluyor, bu savaşı yeni kılan ne, bizi neler bekliyor ve dahası biz bu savaşı nasıl okumalıyız sorularını Ümit Bektaş’a sorduk.

Kaynakça

  • Fromkin, David (2009). A Peace to End All Peace: The Fall of the Ottoman Empire and the Creation of the Modern Middle East. Macmillan. ISBN 978-0-8050-8809-0

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İletişim ve Medya Çalışmaları
Bölüm Söyleşiler
Yazarlar

Ayşe Nevin YILDIZ 0000-0002-0524-5029

Yayımlanma Tarihi 27 Haziran 2022
Gönderilme Tarihi 8 Haziran 2022
Kabul Tarihi 9 Haziran 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 9 Sayı: 1 - Görsel Kültür

Kaynak Göster

APA YILDIZ, A. N. (2022). ÜMİT BEKTAŞ İLE SÖYLEŞİ: GÖRSELLER ÜZERİNDEN SAVAŞ VE DİJİTAL SAVAŞLAR. Moment Dergi, 9(1), 281-286. https://doi.org/10.17572/mj2022.1.281286