Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

DOCUMENTARY PHOTOGRAPH IN THE AGE OF TRUTH: THINKING 'POST-TRUTH' AND 'POST-DOC' TOGETHER

Yıl 2022, Cilt: 9 Sayı: 2 - Gündelik Milliyetçilik, 543 - 566, 31.12.2022
https://doi.org/10.17572/mj2022.2.543-566

Öz

This study aims to determine how the documentary photography, whose objective is to 'reveal the truth', is positioned in an era where images are produced by using digital technology and 'truth becomes unimportant'. It is aimed to analyze the new conceptions of documentary photography, based upon the discussions of 'reality' in post-modernist photography and to question the current function of documentary photography by tracing the 'post-doc' photography practice which has replaced the traditional approach. In the analysis carried out by following the question, 'Is photography still a documentary in post-truth are?', it was observed that a new understanding of reality emerged, in which fiction became immanent to truth, and that the post-doc approach, which bases its philosophy on this new reality, uses its own fictional reality instead of the 'power of truth' to influence people. In this context, it has been understood that today, documentary photography continues to exist not by the 'truth', but by a constructed version of the reality that it claims to be stronger than itself. 

Kaynakça

 • Alpay, Y. (2017). Yalanın Siyaseti. İstanbul: Destek Yayınları.
 • Alpert, A. (2018). For, By, and About Class: Fred Lonidier’s Challenge to Art Criticism. ASAP/J, https://asapjournal.com/for-by-and-about-class-fred-lonidiers-challenge-to-art-criticism-avram-alpert/
 • Bajekal, N. (2017). The Last Son. Magnum Photos. https://www.magnumphotos.com/theory-and-practice/jim-goldberg-the-last-son/
 • Barrett, T. (2012). Fotoğrafı Eleştirmek: İmgeleri Anlamaya Giriş (Y. Harcanoğlu, Çev.). İstanbul: Hayalperest Yayınevi.
 • Berger, J. (2015). Bir Fotoğrafı Anlamak (B. Eyüboğlu, Çev.). İstanbul: Metis Yayınları.
 • Buçan, N. (2020). Post Belgesel Fotoğraf: Belgesel Fotoğrafın Değişen Sınırları. İstanbul: Espas Yayınları.
 • Burgin, V. (2013). Fotoğraf, Kurgu ve İşlev. V. Burgin (Der.), içinde, Fotoğrafı Düşünmek (A. Ünal, Çev.) (s. 189-229). İstanbul: Espas Yayınları.
 • Cartier-Bresson, H. (1952). The Decisive Moment. New York: Simon and Schuster
 • Çetin, O. C. (2010). Bir Anlama ve Müdahale Yöntemi Olarak Belgesel Fotoğraf. Fotoğrafsız, 1 (2), 46-48.
 • Değirmenci, K. (2016). Fotoğrafın İmgeleri: Temsil, Gerçeklik ve Dijital Çağda Fotoğraf. İstanbul: Doğu Kitabevi.
 • Flusser, V. (2020). Bir Fotoğraf Felsefesine Doğru (A. Yılmaz, Çev.). İstanbul: Espas Yayınları.
 • Freund, G. (2016). Fotoğraf ve Toplum (Ş. Demirkol, Çev.). İstanbul: Sel Yayıncılık.
 • Goldberg, J. (2016). The Last Son [Photograph]. Jim Goldberg. https://jimgoldberg.com/projects/the-last-son.
 • Havlin, L. (2017). Fake News and Alternative Views: Documenting Contemporary America. Magnum Photos. https://www.magnumphotos.com/newsroom/society/peter-van-agtmael-documenting-contemporary-america/
 • Hine, L. (1980). Social Photography, in A.Trachtenberg (Ed.), Classic Essays on Photography (p. 109-114). New Haven: Leete's Island Books.
 • Kahraman, H. B. (2005). Cinsellik, Görsellik, Pornografi. İstanbul: Agora Kitaplığı.
 • Kanburoğlu, Ö. (2013). A’da Z’ye Fotoğraf. İstanbul: Say Yayınları.
 • Keyes, R. (2004). The Post-Truth Era: Dishonesty and Deception in Contemporary Life. New York: St. Martin's Press.
 • Kılıç, L. (2012). Fotoğraf ve Sinemanın Toplumsal Tarihi. Ankara: Dost Kitabevi Yayınları.
 • Lange, D. (1936). Migrant Mother [Photograph]. Museum of Modern Art, New York City, NY, United States. https://www.moma.org/collection/works/50989.
 • McIntyre, L. (2018). Post-Truth. Massachusetts, Cambridge: The MIT Press.
 • Meiselas, S. (2016). A Room of Their Own [Photograph]. Magnum Photos. https://www.magnumphotos.com/newsroom/society/susan-meiselas-room-their-own/
 • Neumaier, D. (1984). Post-documentary, Afterimage, 11 (6), 15-17.
 • Oral, M. (2013). Fotoğraf ve Toplumsal Değişme. C. Aydemir (Der.), içinde, Fotoğraf Neyi Anlatır? (s. 81-98) İstanbul: Hayalperest Yayınevi.
 • Oxford Languages, Word of the Year 2016. Erişim: 02.02.2022, https://languages.oup.com/word-of-the-year/2016/
 • Özdemir, B. (2010). Belgesel Fotoğraf ve Toplumsal Bilinç. Fotoğrafsız, 1 (2), 6-11.
 • Pezzella, M. (2006). Sinemada Estetik (F. Demir, Çev.). Ankara: Dost.
 • Papaioannou, H. (2010). Post-Doc Yaklaşımı (P. Z. Ünal, Çev.). Fotoğrafsız, 1 (2), 35-40.
 • Ponsford, M. (2018a). 'Post-truth' photography: In the post-truth era, photographers use lies to spread facts. CNN. https://edition.cnn.com/style/article/post-truth-photography/ index.html
 • Ponsford, M. (2018b). Max Pinckers tracks the Margins of Excess between truth and fiction. 1854. https://www.1854.photography/2018/09/max-pinckers-tracks-the-margins-of-excess-between-truth-and-fiction/
 • Price, M. (2014). Fotoğraf: Çerçevedeki Gizem (A. & K. Koş, Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Ritchin, F. (2012). Fotoğraftan Sonra (Y. Keser, Çev.). İstanbul: Espas Yayınları.
 • Robins, K. (2013). İmaj: Görmenin Kültür ve Politikası (N. Türkoğlu, Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Rosler, M. (2004). Decoys and Disruptions: Selected Writings, 1975-2001. Cambridge, Massachussetts & London: An October Book, The MIT Press.
 • Rothstein, A. (1936). Dust Storm [Photograph]. Laurence Miller Gallery, New York City, NY, United States. http://www.laurencemillergallery.com/artists/arthur-rothstein/featured-works#9.
 • Sekula, A. (2013). Fotografik Anlamın Keşfi Üzerine. V. Burgin, içinde, Fotoğrafı Düşünmek (Çev. A. Ünal) (s. 95-118). İstanbul: Espas Yayınları.
 • Shah, S. (2018). Max Pinckers Interview: On Speculative Documentary. American Suburb X. https://americansuburbx.com/2018/07/max-pinckers-interview-speculative-documentary.html
 • Silverman, K. (2006). Görünür Dünyanın Eşiği (A. Onacak, Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Snoekx, K. (2017). Max Pinckers: 'Donald Trump abuses confusion for ideological ends'. Bruzz. https://www.bruzz.be/en/expo/max-pinckers-donald-trump-abuses-confusion-ideological-ends-2017-12-30
 • Sontag, S. (1999). Fotoğraf Üzerine (R. Akçakaya, Çev.). İstanbul: Altıkırkbeş Yayın.
 • Sontag, S. (2004). Başkalarının Acısına Bakmak (O. Akınhay, Çev.). İstanbul: Agora.
 • Strauss, D. L. (2020). Co-Illusion: Dispatches from the End of Communication. Cambridge & London: The MIT Press.
 • Terzi, Â. (2020). Post-Truth Kavramı ve Türkçe Karşılıkları Üzerine. Türk Dili, 69 (820), 80-86.
 • Tesich, S. (1992). The Watergate Syndrome: A Government of Lies. The Nation, 6 (13), 12-14.
 • Theys, H. (2017). Margins of Excess: A New Photographic Essay by Max Pinckers. Montagne de Miel. http://www.maxpinckers.be/texts/hans-theys-7/
 • Topçuoğlu, N. (1992). İyi Fotoğraf Nasıl Oluyor, Yani?. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Topçuoğlu, N. (2005). Fotoğraf Gösterir Ama… İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Topçuoğlu, N. (2010). Fotoğraf Ölmedi ama Tuhaf Kokuyor. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Vick, K. (2021). A Photographer's Diary of 12 Turbulent Months in Trump's America. Time. https://time.com/5930502/donald-trump-america-photographs/
 • Wall, J. (1992). Dead Troops Talk (A Vision After an Ambush of a Red Army Patrol, near Moqor, Afghanistan, Winter 1986) [Photograph]. Gagosian, New York. https://gagosian.com/media/images/quarterly/essay-death-valley-89-jeff-wall-vs-photography/BwNHkwWe8Taq_2340x4680.jpg
 • Wall, J. (1998-2000). The Flooded Grave [Photograph]. Art Institute Chicago, https://www.artic.edu/artworks/157160/the-flooded-grave
 • Wall, J. (2018). Parent Child [Photograph]. Gagosian, New York. https://gagosian.com/exhibitions/2019/jeff-wall/
 • Yurdalan, Ö. (2018). Belgesel Fotoğraf ve Fotoröportaj. İstanbul: Agora Kitaplığı.

HAKİKATİN ÖNEMSİZLEŞTİĞİ ÇAĞDA BELGESEL FOTOĞRAF: ‘POST-TRUTH’ VE ‘POST-DOC’ KAVRAMLARINI BİR ARADA DÜŞÜNMEK

Yıl 2022, Cilt: 9 Sayı: 2 - Gündelik Milliyetçilik, 543 - 566, 31.12.2022
https://doi.org/10.17572/mj2022.2.543-566

Öz

Görüntülerin dijital teknoloji kullanılarak üretildiği ve ‘hakikatin önemsizleştiği’ bir çağda, varlık amacı ‘hakikati açığa çıkarmak’ olan belgesel fotoğrafın nasıl konumlandığını tespit etmeyi amaçlayan bu çalışmada, modernizm sonrası fotoğrafta ‘gerçeklik’ tartışmaları ekseninde belgesel fotoğrafın sahip olduğu yeni kavrayışları okumak ve terk edilen geleneksel yaklaşımın yerini alan ‘post-doc’ fotoğraf pratiğinin izini sürerek belgesel fotoğrafın bugünkü işlevini sorgulamak hedeflenmektedir. ‘Hakikatin önemsizleştiği yerde fotoğraf hala belgesel midir?’ sorusunu takip ederek gerçekleştirilen incelemede, kurgunun hakikate içkin hale geldiği yeni bir gerçeklik anlayışının ortaya çıktığı, felsefesini bu yeni gerçeklik üzerine kuran post-doc yaklaşımın insanları etkilemek için ‘hakikatin gücü’ yerine kendi kurmaca gerçekliğini kullandığı görülmüştür. Bu bağlamda günümüzde belgesel fotoğrafın ‘gerçek’ten değil gerçeğin kendisinden daha güçlü olduğunu iddia ettiği inşa edilmiş bir versiyonundan güç alarak var olmaya devam ettiği anlaşılmıştır.

Kaynakça

 • Alpay, Y. (2017). Yalanın Siyaseti. İstanbul: Destek Yayınları.
 • Alpert, A. (2018). For, By, and About Class: Fred Lonidier’s Challenge to Art Criticism. ASAP/J, https://asapjournal.com/for-by-and-about-class-fred-lonidiers-challenge-to-art-criticism-avram-alpert/
 • Bajekal, N. (2017). The Last Son. Magnum Photos. https://www.magnumphotos.com/theory-and-practice/jim-goldberg-the-last-son/
 • Barrett, T. (2012). Fotoğrafı Eleştirmek: İmgeleri Anlamaya Giriş (Y. Harcanoğlu, Çev.). İstanbul: Hayalperest Yayınevi.
 • Berger, J. (2015). Bir Fotoğrafı Anlamak (B. Eyüboğlu, Çev.). İstanbul: Metis Yayınları.
 • Buçan, N. (2020). Post Belgesel Fotoğraf: Belgesel Fotoğrafın Değişen Sınırları. İstanbul: Espas Yayınları.
 • Burgin, V. (2013). Fotoğraf, Kurgu ve İşlev. V. Burgin (Der.), içinde, Fotoğrafı Düşünmek (A. Ünal, Çev.) (s. 189-229). İstanbul: Espas Yayınları.
 • Cartier-Bresson, H. (1952). The Decisive Moment. New York: Simon and Schuster
 • Çetin, O. C. (2010). Bir Anlama ve Müdahale Yöntemi Olarak Belgesel Fotoğraf. Fotoğrafsız, 1 (2), 46-48.
 • Değirmenci, K. (2016). Fotoğrafın İmgeleri: Temsil, Gerçeklik ve Dijital Çağda Fotoğraf. İstanbul: Doğu Kitabevi.
 • Flusser, V. (2020). Bir Fotoğraf Felsefesine Doğru (A. Yılmaz, Çev.). İstanbul: Espas Yayınları.
 • Freund, G. (2016). Fotoğraf ve Toplum (Ş. Demirkol, Çev.). İstanbul: Sel Yayıncılık.
 • Goldberg, J. (2016). The Last Son [Photograph]. Jim Goldberg. https://jimgoldberg.com/projects/the-last-son.
 • Havlin, L. (2017). Fake News and Alternative Views: Documenting Contemporary America. Magnum Photos. https://www.magnumphotos.com/newsroom/society/peter-van-agtmael-documenting-contemporary-america/
 • Hine, L. (1980). Social Photography, in A.Trachtenberg (Ed.), Classic Essays on Photography (p. 109-114). New Haven: Leete's Island Books.
 • Kahraman, H. B. (2005). Cinsellik, Görsellik, Pornografi. İstanbul: Agora Kitaplığı.
 • Kanburoğlu, Ö. (2013). A’da Z’ye Fotoğraf. İstanbul: Say Yayınları.
 • Keyes, R. (2004). The Post-Truth Era: Dishonesty and Deception in Contemporary Life. New York: St. Martin's Press.
 • Kılıç, L. (2012). Fotoğraf ve Sinemanın Toplumsal Tarihi. Ankara: Dost Kitabevi Yayınları.
 • Lange, D. (1936). Migrant Mother [Photograph]. Museum of Modern Art, New York City, NY, United States. https://www.moma.org/collection/works/50989.
 • McIntyre, L. (2018). Post-Truth. Massachusetts, Cambridge: The MIT Press.
 • Meiselas, S. (2016). A Room of Their Own [Photograph]. Magnum Photos. https://www.magnumphotos.com/newsroom/society/susan-meiselas-room-their-own/
 • Neumaier, D. (1984). Post-documentary, Afterimage, 11 (6), 15-17.
 • Oral, M. (2013). Fotoğraf ve Toplumsal Değişme. C. Aydemir (Der.), içinde, Fotoğraf Neyi Anlatır? (s. 81-98) İstanbul: Hayalperest Yayınevi.
 • Oxford Languages, Word of the Year 2016. Erişim: 02.02.2022, https://languages.oup.com/word-of-the-year/2016/
 • Özdemir, B. (2010). Belgesel Fotoğraf ve Toplumsal Bilinç. Fotoğrafsız, 1 (2), 6-11.
 • Pezzella, M. (2006). Sinemada Estetik (F. Demir, Çev.). Ankara: Dost.
 • Papaioannou, H. (2010). Post-Doc Yaklaşımı (P. Z. Ünal, Çev.). Fotoğrafsız, 1 (2), 35-40.
 • Ponsford, M. (2018a). 'Post-truth' photography: In the post-truth era, photographers use lies to spread facts. CNN. https://edition.cnn.com/style/article/post-truth-photography/ index.html
 • Ponsford, M. (2018b). Max Pinckers tracks the Margins of Excess between truth and fiction. 1854. https://www.1854.photography/2018/09/max-pinckers-tracks-the-margins-of-excess-between-truth-and-fiction/
 • Price, M. (2014). Fotoğraf: Çerçevedeki Gizem (A. & K. Koş, Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Ritchin, F. (2012). Fotoğraftan Sonra (Y. Keser, Çev.). İstanbul: Espas Yayınları.
 • Robins, K. (2013). İmaj: Görmenin Kültür ve Politikası (N. Türkoğlu, Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Rosler, M. (2004). Decoys and Disruptions: Selected Writings, 1975-2001. Cambridge, Massachussetts & London: An October Book, The MIT Press.
 • Rothstein, A. (1936). Dust Storm [Photograph]. Laurence Miller Gallery, New York City, NY, United States. http://www.laurencemillergallery.com/artists/arthur-rothstein/featured-works#9.
 • Sekula, A. (2013). Fotografik Anlamın Keşfi Üzerine. V. Burgin, içinde, Fotoğrafı Düşünmek (Çev. A. Ünal) (s. 95-118). İstanbul: Espas Yayınları.
 • Shah, S. (2018). Max Pinckers Interview: On Speculative Documentary. American Suburb X. https://americansuburbx.com/2018/07/max-pinckers-interview-speculative-documentary.html
 • Silverman, K. (2006). Görünür Dünyanın Eşiği (A. Onacak, Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Snoekx, K. (2017). Max Pinckers: 'Donald Trump abuses confusion for ideological ends'. Bruzz. https://www.bruzz.be/en/expo/max-pinckers-donald-trump-abuses-confusion-ideological-ends-2017-12-30
 • Sontag, S. (1999). Fotoğraf Üzerine (R. Akçakaya, Çev.). İstanbul: Altıkırkbeş Yayın.
 • Sontag, S. (2004). Başkalarının Acısına Bakmak (O. Akınhay, Çev.). İstanbul: Agora.
 • Strauss, D. L. (2020). Co-Illusion: Dispatches from the End of Communication. Cambridge & London: The MIT Press.
 • Terzi, Â. (2020). Post-Truth Kavramı ve Türkçe Karşılıkları Üzerine. Türk Dili, 69 (820), 80-86.
 • Tesich, S. (1992). The Watergate Syndrome: A Government of Lies. The Nation, 6 (13), 12-14.
 • Theys, H. (2017). Margins of Excess: A New Photographic Essay by Max Pinckers. Montagne de Miel. http://www.maxpinckers.be/texts/hans-theys-7/
 • Topçuoğlu, N. (1992). İyi Fotoğraf Nasıl Oluyor, Yani?. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Topçuoğlu, N. (2005). Fotoğraf Gösterir Ama… İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Topçuoğlu, N. (2010). Fotoğraf Ölmedi ama Tuhaf Kokuyor. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Vick, K. (2021). A Photographer's Diary of 12 Turbulent Months in Trump's America. Time. https://time.com/5930502/donald-trump-america-photographs/
 • Wall, J. (1992). Dead Troops Talk (A Vision After an Ambush of a Red Army Patrol, near Moqor, Afghanistan, Winter 1986) [Photograph]. Gagosian, New York. https://gagosian.com/media/images/quarterly/essay-death-valley-89-jeff-wall-vs-photography/BwNHkwWe8Taq_2340x4680.jpg
 • Wall, J. (1998-2000). The Flooded Grave [Photograph]. Art Institute Chicago, https://www.artic.edu/artworks/157160/the-flooded-grave
 • Wall, J. (2018). Parent Child [Photograph]. Gagosian, New York. https://gagosian.com/exhibitions/2019/jeff-wall/
 • Yurdalan, Ö. (2018). Belgesel Fotoğraf ve Fotoröportaj. İstanbul: Agora Kitaplığı.
Toplam 53 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İletişim ve Medya Çalışmaları
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Alper Erçetingöz 0000-0002-9168-5740

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2022
Gönderilme Tarihi 7 Temmuz 2022
Kabul Tarihi 26 Temmuz 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 9 Sayı: 2 - Gündelik Milliyetçilik

Kaynak Göster

APA Erçetingöz, A. (2022). HAKİKATİN ÖNEMSİZLEŞTİĞİ ÇAĞDA BELGESEL FOTOĞRAF: ‘POST-TRUTH’ VE ‘POST-DOC’ KAVRAMLARINI BİR ARADA DÜŞÜNMEK. Moment Dergi, 9(2), 543-566. https://doi.org/10.17572/mj2022.2.543-566