Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

REPRESENTATION OF THE “DÖNER MURDERS” IN THE GERMAN MEDIA: THE DIALECTIC BETWEEN NEW-RACISM AND “EXTREME” GERMAN RACISM

Yıl 2022, Cilt: 9 Sayı: 2 - Gündelik Milliyetçilik, 421 - 437, 31.12.2022
https://doi.org/10.17572/mj2022.2.421-437

Öz

This article will examine the relationship between German daily racism and National Socialist Underground (NSU) activities, which are described as ‘extreme’, based on the representation in the German media of the murders committed by the NSU, which operated without being revealed between 2000 and 2011. Considering the general characteristics of the far-right social movements on the rise in Europe, it is shown that the media encourages daily racist discourse against immigrants. In this respect, discourses that are described as ‘extreme’ have come to a point where they define the boundaries of the mainstream with the daily representations of racism in the media. Based on this, the claim of this article is that the coverage of the NSU murders in the German media reproduces the ‘new racist’ argument based on the cultural imcompability that has started to be effective in German social and political life since the 2000’s and the association of immigrants with crime. This reproduction when it comes to anti-immigration, blurred the boundaries of ‘extreme’ and the mainstream, giving an organization like NSU the opportunity to act without being exposed for years.

Kaynakça

 • AfD. (2016). Programm für Deutschland: Das Grundsatzprogramm der Alternative für Deutschland. www.alternativefuer.de/wp-content/uploads/sites/7/2016/05/2016-06-27_afd-grundsatzprogramm_web-version.pdf.
 • AfD. (2019). Europawahlprogramm: Programm der Alternative für Deutschland für die Wahl zum 9. Europäischen Parlament 2019. www.afd.de/wp-content/uploads/ sites/111/2019/03/AfD_Europawahlprogramm_A5-hoch_web_150319.pdf
 • Arendt, H. (2017). Kötülüğün Sıradanlığı, Adolf Eichmann Kudüs’te. (Ö. Çevik Çev.). İstanbul: Metis.
 • Assmann, A. (2018). Memories of Nazi Germany in the Federal Republic of Germany. Shelly Baranowski, Armin Nolzen ve Claus-Christian Szejnmann (Der.), içinde, A Companion to Nazi Germany (s. 583-599). John Wiley Blackwell.
 • Balibar, E. (1992). Bir “Yeni-Irkçılık” Var mı?. Etienne Balibar ve Immanuel Wallerstein (Der.), içinde, Irk Ulus Sınıf (s. 27-41). İstanbul: Metis Yayınları.
 • Clarke, D. (2018). Remembering National Socialism in the German Democratic Republic. Shelly Baranowski, Armin Nolzen ve Claus-Christian Szejnmann (Der.), içinde, A Companion to Nazi Germany (s. 599-614). John Wiley Blackwell.
 • Gümüş, B. (2020). Almanya’nın Siyasal Sistemi. Hasan Buran, Mustafa Karaman, Mehmet Durgut (Der.), içinde, Çağdaş Siyasal Sistemler, Türleri ve Belli Başlı Ülke Uygulamaları, (S. 271-343). İstanbul: Nobel.
 • Havertz, R. (2021). Radical Right Populism İn Germany AfD, Pegida, and the Identitarian Movement. Londra ve New York: Routledge Taylor& Francis Group.
 • Hawes, J. (2019). The Shortest History of Germany. Old Street Publishing.
 • Koehler, D. (2017). Right-Wing Terrorism in the 21st Century, The ‘National Socialist Underground’ and the history of terror from the Far-Right in Germany. London, New York: Routledge.
 • Kronenberg, V. (2008). Zeitgeschichte, Wissenschaft und Politik, Der “Historikerstreit”- 20 Jahre danach. VS Verlag für Sozialwissenschaften.
 • Orlow, D. (2018). A History of Modern Germany 1871 to Present, New York, Routledge, (8th edition).
 • Özçalık Dumanoğulları, S. (2019). Fransız Devriminden Günümüze Alman Milliyetçiliği. Hüseyin Bağcı, İsmail Ermağan ve Burak Gümüş (Der.), içinde, Dünya Siyasetinde Almanya 2: Yönetim-Ekonomi-Toplum (s.366-383). İstanbul: Nobel.
 • Virchow F., Thomas T., Grittmann E. (2015). “Das Unwort erklaert die Untat” Die Berichterstattung über die NSU-Morde- eine Medienkritik. Frankfurt am Main: Otto Brenner Stiftung.

ALMAN MEDYASINDA “DÖNERCİ CİNAYETLERİ” TEMSİLİYETİ: YENİ-IRKÇILIK VE “AŞIRI” ALMAN IRKÇILIĞI ARASINDAKİ DİYALEKTİK

Yıl 2022, Cilt: 9 Sayı: 2 - Gündelik Milliyetçilik, 421 - 437, 31.12.2022
https://doi.org/10.17572/mj2022.2.421-437

Öz

Bu makale, 2000-2011 yılları arasında ortaya çıkmaksızın faaliyet gösteren Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) örgütünün işlediği cinayetlerin Alman medyasındaki temsilinden yola çıkarak Alman gündelik ırkçılığı ve ‘aşırı’ olarak nitelendirilen NSU faaliyetleri arasındaki ilişkiyi inceleyecektir. Avrupa’da yükselişe geçen aşırı sağ toplumsal hareketlerin genel özellikleri göz önünde bulundurulduğunda basının göçmen karşıtı gündelik ırkçı söylemi teşvik ettiği ortaya çıkmaktadır. Bu açıdan ‘aşırı’ nitelendirilen söylemler, basının gündelik ırkçılık temsilleriyle ana akımın sınırlarını belirler bir duruma gelmiştir. Buradan yola çıkarak bu makalenin de iddiası, NSU cinayetlerinin Alman medyasında ele alınışlarının 2000’li yıllardan itibaren Alman toplumsal ve siyasal hayatında etkin olmaya başlayan kültürlerin uyuşmazlığına ve göçmenlerin suçla ilişkilendirilmesine dayanan ‘yeni ırkçı’ argümanı gündelik olarak yeniden ürettiği olmuştur. Bu yeniden üretim, konu göçmen karşıtlığı olunca ‘aşırı’ ile ana-akımın sınırlarını muğlaklaştırarak, NSU gibi bir örgüte yıllarca ortaya çıkartılmaksızın hareket imkânı sunmuştur.

Kaynakça

 • AfD. (2016). Programm für Deutschland: Das Grundsatzprogramm der Alternative für Deutschland. www.alternativefuer.de/wp-content/uploads/sites/7/2016/05/2016-06-27_afd-grundsatzprogramm_web-version.pdf.
 • AfD. (2019). Europawahlprogramm: Programm der Alternative für Deutschland für die Wahl zum 9. Europäischen Parlament 2019. www.afd.de/wp-content/uploads/ sites/111/2019/03/AfD_Europawahlprogramm_A5-hoch_web_150319.pdf
 • Arendt, H. (2017). Kötülüğün Sıradanlığı, Adolf Eichmann Kudüs’te. (Ö. Çevik Çev.). İstanbul: Metis.
 • Assmann, A. (2018). Memories of Nazi Germany in the Federal Republic of Germany. Shelly Baranowski, Armin Nolzen ve Claus-Christian Szejnmann (Der.), içinde, A Companion to Nazi Germany (s. 583-599). John Wiley Blackwell.
 • Balibar, E. (1992). Bir “Yeni-Irkçılık” Var mı?. Etienne Balibar ve Immanuel Wallerstein (Der.), içinde, Irk Ulus Sınıf (s. 27-41). İstanbul: Metis Yayınları.
 • Clarke, D. (2018). Remembering National Socialism in the German Democratic Republic. Shelly Baranowski, Armin Nolzen ve Claus-Christian Szejnmann (Der.), içinde, A Companion to Nazi Germany (s. 599-614). John Wiley Blackwell.
 • Gümüş, B. (2020). Almanya’nın Siyasal Sistemi. Hasan Buran, Mustafa Karaman, Mehmet Durgut (Der.), içinde, Çağdaş Siyasal Sistemler, Türleri ve Belli Başlı Ülke Uygulamaları, (S. 271-343). İstanbul: Nobel.
 • Havertz, R. (2021). Radical Right Populism İn Germany AfD, Pegida, and the Identitarian Movement. Londra ve New York: Routledge Taylor& Francis Group.
 • Hawes, J. (2019). The Shortest History of Germany. Old Street Publishing.
 • Koehler, D. (2017). Right-Wing Terrorism in the 21st Century, The ‘National Socialist Underground’ and the history of terror from the Far-Right in Germany. London, New York: Routledge.
 • Kronenberg, V. (2008). Zeitgeschichte, Wissenschaft und Politik, Der “Historikerstreit”- 20 Jahre danach. VS Verlag für Sozialwissenschaften.
 • Orlow, D. (2018). A History of Modern Germany 1871 to Present, New York, Routledge, (8th edition).
 • Özçalık Dumanoğulları, S. (2019). Fransız Devriminden Günümüze Alman Milliyetçiliği. Hüseyin Bağcı, İsmail Ermağan ve Burak Gümüş (Der.), içinde, Dünya Siyasetinde Almanya 2: Yönetim-Ekonomi-Toplum (s.366-383). İstanbul: Nobel.
 • Virchow F., Thomas T., Grittmann E. (2015). “Das Unwort erklaert die Untat” Die Berichterstattung über die NSU-Morde- eine Medienkritik. Frankfurt am Main: Otto Brenner Stiftung.
Toplam 14 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İletişim ve Medya Çalışmaları
Bölüm Makaleler (Tema)
Yazarlar

Sevil Özçalık Dumanoğulları 0000-0003-1100-4499

Selin Kul 0000-0002-1102-4214

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2022
Gönderilme Tarihi 30 Eylül 2022
Kabul Tarihi 18 Aralık 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 9 Sayı: 2 - Gündelik Milliyetçilik

Kaynak Göster

APA Özçalık Dumanoğulları, S., & Kul, S. (2022). ALMAN MEDYASINDA “DÖNERCİ CİNAYETLERİ” TEMSİLİYETİ: YENİ-IRKÇILIK VE “AŞIRI” ALMAN IRKÇILIĞI ARASINDAKİ DİYALEKTİK. Moment Dergi, 9(2), 421-437. https://doi.org/10.17572/mj2022.2.421-437