Kitap İncelemesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

72 Milletin Çorbada Tuzu Var: Sakarya Mutfak Kültürü Üzerine

Yıl 2023, Cilt: 10 Sayı: 1 - Yemek Kültürleri, 252 - 257, 19.07.2023
https://doi.org/10.17572/mj2023.1.252257

Öz

Gündelik yaşam pratiklerimizden belki de en keyiflisi, başlı başına hem isim hem de bir fiil olan yemek, bize ateşe hükmeden atalarımızdan bir miras. Tarih boyunca, hangi devirde olursa olsun yemek, hiçbir zaman sadece açlığı bastırmak ve hayatta kalmak için bir tüketim yöntemi olarak kalmamış, bünyesinde insanlık tarihi ile ilgili pek çok ipucu barındırmıştır. Yemeğin varoluşu; yapımı, malzemeleri yani tam olarak işin “mutfak kısmı” ise yemek kültürüne ışık tutan bir başlık olmuştur. "Topraktan Mutfağa Sakarya Mutfağı" kitabını, sadece tariflerin bulunduğu yemek kitaplarından ayıran kısım burada başlar. Bu kitap, lokal bir yeme- içme rehberi olmaktan ziyade bölgenin yemek kültürünü ve tarihini anlatan bir antropoloji kitabıdır. Araştırmacılar, Sakarya mutfağını anlamak için ilk olarak coğrafyanın tanınması gerektiğini savunmuş; bu sebeple güneyinden kuzeyine köy köy dolaşarak önce coğrafyayı ardından burada yaşayan insanları öğrenmiştir. Kitapta da sıklıkla geçen bir ifade olan “72 millet”ten insanla yüz yüze görüşülmüş, tarlada mahsul toplanmış, aynı sofrada yemek yenmiştir. Bu kitap, arşiv belgelerinden sözlü tarih görüşmesine, gastronomiden sosyolojiye çok geniş bir araştırma ürününün sonucudur.

"Topraktan Sofraya Sakarya Mutfağı: Bir Yemek Antropolojisi" Book Review

Yıl 2023, Cilt: 10 Sayı: 1 - Yemek Kültürleri, 252 - 257, 19.07.2023
https://doi.org/10.17572/mj2023.1.252257

Öz

Perhaps the most enjoyable of our daily life practices, food, which is both a noun and a verb in itself, is a legacy from our ancestors who ruled over fire. Throughout history, no matter in which era, food has never only been a method of consumption to suppress hunger and survive, but it has also contained many clues about human history. The existence of food; its production, ingredients, in other words, the "kitchen part" of the work has been a title that sheds light on food culture. The part that separates the book "Topraktan Sofraya Sakarya Mutfağı" from other cookbooks containing only recipes starts here. This book is an anthropology book that describes the food culture and history of the region rather than a local food and beverage guide. Researchers argued that in order to understand Sakarya cuisine, the geography must first be recognized; for this reason, they traveled from village to village from the south to the north, first learning about the geography and then the people living here. People from "72 nations", a phrase frequently mentioned in the book, were interviewed face to face, crops were harvested in the fields, and meals were eaten at the same table. This book is the result of a wide range of research, from archival documents to oral history interviews, from gastronomy to sociology.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Tarım, Yiyecek ve İçeceğin Kültürel Çalışmaları
Bölüm Kitap İncelemeleri
Yazarlar

Ceren BOZKURT
Bir kuruma bağlı değildir
0000-0002-3982-0968
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 19 Temmuz 2023
Gönderilme Tarihi 27 Haziran 2023
Kabul Tarihi 27 Haziran 2023
Yayınlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 10 Sayı: 1 - Yemek Kültürleri

Kaynak Göster

APA Bozkurt, C. (2023). 72 Milletin Çorbada Tuzu Var: Sakarya Mutfak Kültürü Üzerine . Moment Dergi , Yemek Kültürleri , 252-257 . DOI: 10.17572/mj2023.1.252257