Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

SPIRITUEL POLITICS: ATTEMPT FOR CONSTRUCTING AN ALTERNATIVE PUBLIC SPHERE

Yıl 2023, Cilt: 10 Sayı: 2 - Spiritüellik, 281 - 300, 30.12.2023
https://doi.org/10.17572/mj2023.2.281-300

Öz

By using the conceptual possibilities of the sociology of affect, this study tries to establish a relationship between politics and spiritual movements, which are generally called apolitical, aiming at individual change and self-development. Benefited from the data set from a field research we conducted between 2018 and 2020; the article claims that spiritual movements appeal largely to emotions as well as their spiritual qualities and they are carrying out a kind of an affective politics and trying to build an alternative affective public sphere. For this purpose, we will first try to explain what we mean by politics of affect and then why we evaluate spiritual movements in this context. Thus, we aim to contribute to both the sociology of affect and spiritual movements literatures. In this context, we will first discuss concepts such as affect, emotion, public feelings and affective politics within the framework of sociology of affect. Then we will discuss the relationships between spirituality, emotions and politics and try to relate them to the findings from the field. The article will end with a general evaluation of our results.

Kaynakça

 • Afacan, Ş. (2022). Duygular tarihi: Bir ezber bozma alanı. E. Dicle (Der.) Edebiyatın duygu haritası içinde s.13-41. İstanbul: Dergah.
 • Ahmed, S. (2015). Duyguların kültürel politikası. (S. Komut, Çev.) İstanbul: Sel.
 • Ahmed, S. (2012). Mutluluk vaadi. (D. Mayadağ, Çev.). İstanbul: Sel.
 • Ahmed, S. (2004). Collective feelings: Or, the impressions left by others. Theory, Culture and Society, 21 (2), 25-42.
 • Akşit B., Şentürk R., Küçükural U. ve Cengiz K. (2012). Türkiye’de dindarlık: Sosyal gerilimler ekseninde inanç ve yaşam biçimleri. İstanbul: İletişim.
 • Aykaç, A. (2018). Dayanışma ekonomileri: Üretim ve bölüşüme alternatif yaklaşımlar. İstanbul: Metis.
 • Baker, U. (2010). Kanaatlerden imajlara: Duygular sosyolojisine doğru. İstanbul: Birikim.
 • Berlant, L. (2000). The subject of true feeling: Pain, privacy and politics. S. Ahmed, J. Kilby, C. Lury, M. McNeil, B. Skeggs (Der.), Transformations, thinking through Feminism içinde, s.33-47. London: Routledge.
 • Boym, S. (2009). Nostaljinin geleceği (B. A. Ferit, Çev.). İstanbul: Metis.
 • Cengiz K., Gür, H. (2021). İhtiyat ve cazibe ikileminde Türkiye’de spiritüel erkeklikler, Moment Dergi, 8 (1): 66-87.
 • Cengiz K., Küçukural Ö., Gür H. (2021). Türkiye’de spiritüel arayışlar: deizm, yoga, budizm, meditasyon, reiki vb. İstanbul: İletişim.
 • Chodorow, N. J. (2007). Duyguların gücü. Psikanalizde, cinsiyette ve kültürde kişisel anlam (Ö. D. Jale, Çev.). İstanbul: Metis.
 • Clough, P. (2007). The affective turn: Theorizing the social, an introduction, P. Clough and J. Halley (Der.),, The Affective turn içinde. London: Duke University Press.
 • Coşkun, M.K. (2023). Sınıfın duyguları: İşçiler, duygular ve sınıf mücadelesi. Ankara: Dipnot.
 • Cvetkovich, A. (2007). Public feelings. South Atlantic Quarterly, 106 (3), 459-468.
 • Cvetkovich, A. (2003). An archive of feelings: Trauma, sexuality, and lesbian public cultures. London: Duke University Press.
 • Dawson, L. (2003), Cults and new religious movements: A reader. Oxford: Blackwell.
 • Deleuze, G. (2000). Spinoza üstüne 11 Ders (U. Baker, Çev.). İstanbul: Öteki.
 • Dinler, D. (2014). İşçinin varlık problemi. İstanbul: Metis.
 • Dolan, J. (2005). Utopia in performance. Finding hope at the theater. Ann Arbor: University of Michigan Press.
 • Erensü, S. (2013). Müşterekler Siyasetini Düşünmek. Kolektif Ekososyalist Dergi, 13 (17), 43-45.
 • Flanagan, K. ve Jupp, P. (2007). A sociology of spirituality. Aldershot: Ashgate.
 • Hardt, M. ve Negri, A. (2001). İmparatorluk (A. Yılmaz, Çev.) İstanbul: Ayrıntı.
 • Heelas P. (1996). The new age movement: The celebration of the self and sacralization of Modernity. Cambridge: Blackwell.
 • Heelas, P., Woodhead, L., Seel, B., Szerszynski, B., Tusting, K. (2005). The spiritual revolution: Why religion is giving way to spirituality. Oxford: Basil Blackwell.
 • Hochschild, R. (2003). The managed heart: Commercialization of human feelings. University of California Press.
 • Illouz, E. (2011). Soğuk yakınlıklar. (Ö.Ç. Aksoy, Çev.). İstanbul: İletişim.
 • Illouz, E. (2013). Aşk neden acıtır. (Ö.Ç. Aksoy, Çev.). İstanbul: Jaguar Kitap
 • Kara, O.E. (2019). Yapabileceğimizi yapmak: Minör siyaset ve Türkiye örneği. İstanbul: İletişim.
 • Karakaş, S. (2017). Duygu. Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü. Erişim tarihi: 10 Eylül 2023, https://www.psikolojisozlugu.com/emotion-duygu
 • Laclau, E. (1990). New reflections on the revolution of our time. Verso: London:
 • Latour, B. (26 Şubat 2014) On some of the affects of capitalism. Lecture given at the Royal Academy. Copenhagen. http://www.bruno-latour.fr/sites/default/files/136-AFFECTS-OF-K-COPENHAGUE.pdf
 • Lazzarato, M. (1996). Immaterial labor. M. Hardt ve Paolo Virno (Der.), Radical Thought in Italy içinde, s.132-146. University of Minnesota Press.
 • Massumi, B.(2019). Duygu politikası. (H. Erdoğan, Çev.) İstanbul: Otonom.
 • Mouffe, C. (ed.) (1992). Dimensions of Radical Democracy. Verso: London.
 • Porterfield, A. (2001). The transformation of American Religion: The story of a late twentieth-century awakening. New York: Oxford University Press.
 • Roof, W. C. (2009). Spiritual seeking in the United States: Report on a panel study. Archives de Sciences Sociales des Religions, 109, 49-66.
 • Sedgwick, E. (2003). Touching feeling: Affect, pedagogy, performativity. Durham: NC Duke University Press.
 • Smith, C. ve Denton, M. (2005). Soul searching: The Religious and spiritual lives of American teenagers, New York: Oxford University Press.
 • Spinoza, B. (2009). Ethica. (H.Z. Ülken, Çev.). Ankara: Dost.
 • Sutcliffe, S. (1997). Seekers, networks, and new age. Scottish Journal of Religious Studies, 15, 97-114.
 • Turner, J. H. (2009). The sociology of emotions: Basic theoretical arguments. Emotion Review, 1, 340-354.
 • Tokdoğan, N. (2018). Yeni Osmanlıcılık: Hınç, nostalji ve narsisizm. İstanbul: İletişim.
 • Walljasper, J. (2015). Müştereklerimiz: Paylaştığımız her şey. İstanbul: Metis.

SPİRİTÜEL SİYASET: ALTERNATİF BİR DUYGUSAL KAMUSAL ALAN OLUŞTURMA GİRİŞİMİ

Yıl 2023, Cilt: 10 Sayı: 2 - Spiritüellik, 281 - 300, 30.12.2023
https://doi.org/10.17572/mj2023.2.281-300

Öz

Bu çalışma genellikle apolitik olarak adlandırılan, bireysel değişimi, gelişimi ve tekâmülü hedefleyen spiritüel hareketler ile siyaset arasında duygular sosyolojisinin kavramsal imkânlarını kullanarak bir ilişki kurmaya çalışıyor. Spiritüel hareketlerin spiritüel nitelikleri yanında büyük oranda duygulara hitap ettiğini; bir tür duygu siyaseti yürüttüklerini ve alternatif bir duygusal kamusal alan inşa etmeye çalıştıklarını iddia ediyor ve bu iddiasını 2018 ve 2020 yılları arasında yaptığımız bir alan araştırmasının verilerinden yararlanarak temellendirmeye çalışıyor. Bunun için öncelikle duygu siyaseti ile neyi kastettiğimizi, ardından da spiritüel hareketleri neden bu kapsamda değerlendirdiğimizi anlatmaya çalışacağız. Böylece hem duygular sosyolojisi hem de spiritüel hareketler literatürüne katkı sunmayı amaçlıyoruz. Bu kapsamda öncelikle duygu, duygulanım, kamusal duygular ve duygu siyaseti gibi kavramları, bu kavramların içinden çıktığı duygular sosyolojisi alanı çerçevesinde ele alıp spiritüellik, duygular ve siyaset arasındaki ilişkileri tartışacak; ardından da bu tartışmaları birbiriyle bağlayıp alan bulgularıyla birleştirmeye çalışacağız. Makale, ulaştığımız sonuçların genel bir değerlendirmesi ile son bulacak.

Destekleyen Kurum

TÜBİTAK

Teşekkür

TÜBİTAK'a projeyi desteklediği için çok teşekkür ederiz

Kaynakça

 • Afacan, Ş. (2022). Duygular tarihi: Bir ezber bozma alanı. E. Dicle (Der.) Edebiyatın duygu haritası içinde s.13-41. İstanbul: Dergah.
 • Ahmed, S. (2015). Duyguların kültürel politikası. (S. Komut, Çev.) İstanbul: Sel.
 • Ahmed, S. (2012). Mutluluk vaadi. (D. Mayadağ, Çev.). İstanbul: Sel.
 • Ahmed, S. (2004). Collective feelings: Or, the impressions left by others. Theory, Culture and Society, 21 (2), 25-42.
 • Akşit B., Şentürk R., Küçükural U. ve Cengiz K. (2012). Türkiye’de dindarlık: Sosyal gerilimler ekseninde inanç ve yaşam biçimleri. İstanbul: İletişim.
 • Aykaç, A. (2018). Dayanışma ekonomileri: Üretim ve bölüşüme alternatif yaklaşımlar. İstanbul: Metis.
 • Baker, U. (2010). Kanaatlerden imajlara: Duygular sosyolojisine doğru. İstanbul: Birikim.
 • Berlant, L. (2000). The subject of true feeling: Pain, privacy and politics. S. Ahmed, J. Kilby, C. Lury, M. McNeil, B. Skeggs (Der.), Transformations, thinking through Feminism içinde, s.33-47. London: Routledge.
 • Boym, S. (2009). Nostaljinin geleceği (B. A. Ferit, Çev.). İstanbul: Metis.
 • Cengiz K., Gür, H. (2021). İhtiyat ve cazibe ikileminde Türkiye’de spiritüel erkeklikler, Moment Dergi, 8 (1): 66-87.
 • Cengiz K., Küçukural Ö., Gür H. (2021). Türkiye’de spiritüel arayışlar: deizm, yoga, budizm, meditasyon, reiki vb. İstanbul: İletişim.
 • Chodorow, N. J. (2007). Duyguların gücü. Psikanalizde, cinsiyette ve kültürde kişisel anlam (Ö. D. Jale, Çev.). İstanbul: Metis.
 • Clough, P. (2007). The affective turn: Theorizing the social, an introduction, P. Clough and J. Halley (Der.),, The Affective turn içinde. London: Duke University Press.
 • Coşkun, M.K. (2023). Sınıfın duyguları: İşçiler, duygular ve sınıf mücadelesi. Ankara: Dipnot.
 • Cvetkovich, A. (2007). Public feelings. South Atlantic Quarterly, 106 (3), 459-468.
 • Cvetkovich, A. (2003). An archive of feelings: Trauma, sexuality, and lesbian public cultures. London: Duke University Press.
 • Dawson, L. (2003), Cults and new religious movements: A reader. Oxford: Blackwell.
 • Deleuze, G. (2000). Spinoza üstüne 11 Ders (U. Baker, Çev.). İstanbul: Öteki.
 • Dinler, D. (2014). İşçinin varlık problemi. İstanbul: Metis.
 • Dolan, J. (2005). Utopia in performance. Finding hope at the theater. Ann Arbor: University of Michigan Press.
 • Erensü, S. (2013). Müşterekler Siyasetini Düşünmek. Kolektif Ekososyalist Dergi, 13 (17), 43-45.
 • Flanagan, K. ve Jupp, P. (2007). A sociology of spirituality. Aldershot: Ashgate.
 • Hardt, M. ve Negri, A. (2001). İmparatorluk (A. Yılmaz, Çev.) İstanbul: Ayrıntı.
 • Heelas P. (1996). The new age movement: The celebration of the self and sacralization of Modernity. Cambridge: Blackwell.
 • Heelas, P., Woodhead, L., Seel, B., Szerszynski, B., Tusting, K. (2005). The spiritual revolution: Why religion is giving way to spirituality. Oxford: Basil Blackwell.
 • Hochschild, R. (2003). The managed heart: Commercialization of human feelings. University of California Press.
 • Illouz, E. (2011). Soğuk yakınlıklar. (Ö.Ç. Aksoy, Çev.). İstanbul: İletişim.
 • Illouz, E. (2013). Aşk neden acıtır. (Ö.Ç. Aksoy, Çev.). İstanbul: Jaguar Kitap
 • Kara, O.E. (2019). Yapabileceğimizi yapmak: Minör siyaset ve Türkiye örneği. İstanbul: İletişim.
 • Karakaş, S. (2017). Duygu. Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü. Erişim tarihi: 10 Eylül 2023, https://www.psikolojisozlugu.com/emotion-duygu
 • Laclau, E. (1990). New reflections on the revolution of our time. Verso: London:
 • Latour, B. (26 Şubat 2014) On some of the affects of capitalism. Lecture given at the Royal Academy. Copenhagen. http://www.bruno-latour.fr/sites/default/files/136-AFFECTS-OF-K-COPENHAGUE.pdf
 • Lazzarato, M. (1996). Immaterial labor. M. Hardt ve Paolo Virno (Der.), Radical Thought in Italy içinde, s.132-146. University of Minnesota Press.
 • Massumi, B.(2019). Duygu politikası. (H. Erdoğan, Çev.) İstanbul: Otonom.
 • Mouffe, C. (ed.) (1992). Dimensions of Radical Democracy. Verso: London.
 • Porterfield, A. (2001). The transformation of American Religion: The story of a late twentieth-century awakening. New York: Oxford University Press.
 • Roof, W. C. (2009). Spiritual seeking in the United States: Report on a panel study. Archives de Sciences Sociales des Religions, 109, 49-66.
 • Sedgwick, E. (2003). Touching feeling: Affect, pedagogy, performativity. Durham: NC Duke University Press.
 • Smith, C. ve Denton, M. (2005). Soul searching: The Religious and spiritual lives of American teenagers, New York: Oxford University Press.
 • Spinoza, B. (2009). Ethica. (H.Z. Ülken, Çev.). Ankara: Dost.
 • Sutcliffe, S. (1997). Seekers, networks, and new age. Scottish Journal of Religious Studies, 15, 97-114.
 • Turner, J. H. (2009). The sociology of emotions: Basic theoretical arguments. Emotion Review, 1, 340-354.
 • Tokdoğan, N. (2018). Yeni Osmanlıcılık: Hınç, nostalji ve narsisizm. İstanbul: İletişim.
 • Walljasper, J. (2015). Müştereklerimiz: Paylaştığımız her şey. İstanbul: Metis.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyoloji (Diğer)
Bölüm Makaleler (Tema)
Yazarlar

Kurtuluş CENGİZ 0000-0002-2706-8254

Hande GÜR 0000-0002-6940-3444

Proje Numarası 117K270 no'lu "Türkiye'de Spiritüel Arayışlar" adlı TÜBİTAK 1001 Projesi
Yayımlanma Tarihi 30 Aralık 2023
Gönderilme Tarihi 15 Eylül 2023
Kabul Tarihi 15 Aralık 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 10 Sayı: 2 - Spiritüellik

Kaynak Göster

APA CENGİZ, K., & GÜR, H. (2023). SPİRİTÜEL SİYASET: ALTERNATİF BİR DUYGUSAL KAMUSAL ALAN OLUŞTURMA GİRİŞİMİ. Moment Dergi, 10(2), 281-300. https://doi.org/10.17572/mj2023.2.281-300