Kitap İncelemesi
BibTex RIS Kaynak Göster

ON HAPPYCRATIE

Yıl 2023, Cilt: 10 Sayı: 2 - Spiritüellik, 436 - 441, 30.12.2023
https://doi.org/10.17572/mj2023.2.436-441

Öz

MUTLU YURTTAŞ İMALATI: MUTLULUK ENDÜSTRİSİ HAYATIMIZI NASIL KONTROL EDİYOR?

Yıl 2023, Cilt: 10 Sayı: 2 - Spiritüellik, 436 - 441, 30.12.2023
https://doi.org/10.17572/mj2023.2.436-441

Öz

Tarih boyunca üzerine pek çok tartışma yapılan ve muğlak bir kavram olan mutluluk, önceleri sınırları belli olmayan, ütopik bir hedef olarak görülürken 2000’lerden itibaren pozitif psikoloji şemsiyesi altında bilimsel bir zemin kazanmıştır ve mutluluk ekonomisinin ortaya çıkmasıyla birlikte neoliberal kapitalist sistemin ideolojilerinin gerçekleştirilmesinde güçlü bir araç haline gelmiştir. Artık hayatımızın her alanında kişisel gelişim kitabı yazarları, yaşam koçları, iş insanları, özel kurumlar ve vakıflar, ünlüler ve pozitif psikologlar insanlara mutluluk vaazı vermeye başlamıştır, mutluluk hayatlarımızda gündelik olarak (per diem) ve bıkkınlık verecek ölçüde (ad nauseam) yer etmiştir (Cabanas ve Illouz, 2023, s. 12). Pozitif psikolojiye göre mutluluk, bireylerin kendi elinde ve kendi sorumluluğundadır, insanlar kendi öz-imkânlarını kullanarak yükselebilme ve olumsuz koşulları gelişim ve başarı için fırsata dönüştürebilme potansiyeline sahiptir. Ancak bilimsel temellerinin oldukça sorunlu olması ve öğretilerinin insanlar üzerinde istenilen sonuçları doğurup doğurmadığının şüpheli olması bakımından pek çok sosyolog, felsefeci, antropolog, psikolog, gazeteci ve tarihçi pozitif psikolojiye eleştirel yaklaşmıştır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İletişim Çalışmaları
Bölüm Kitap İncelemeleri
Yazarlar

Başak ŞEN

Yayımlanma Tarihi 30 Aralık 2023
Gönderilme Tarihi 30 Aralık 2023
Kabul Tarihi 30 Aralık 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 10 Sayı: 2 - Spiritüellik

Kaynak Göster

APA ŞEN, B. (2023). MUTLU YURTTAŞ İMALATI: MUTLULUK ENDÜSTRİSİ HAYATIMIZI NASIL KONTROL EDİYOR?. Moment Dergi, 10(2), 436-441. https://doi.org/10.17572/mj2023.2.436-441