BibTex RIS Kaynak Göster

Microseismic Monitoring Methods

Yıl 2012, Sayı: 1, 1 - 12, 01.01.2012

Öz

Microseismic monitoring methods have become an important tool used in determining of deformation limits and sizes of a medium under applied stresses in earth, structure and material sciences. Today, this method having many different purposes and fields of use has borrowed a number of analysis techniques from seismology. Only difference from seismology is that it uses man-made induced seismic events as source instead of earthquake. For each possible field of elastic wave propagation with effect of a force these methods may be used for monitoring the process. There are many application areas of this method both in Earth Sciences, such as petroleum and natural gas, geothermal, mining and underground storage areas, and also in Construction and Materials Sciences, such as surface and underground engineering structures, transport vehicles, storage media, and the laboratory test materials. In terms of the results obtained, simplicity in the application, to be economic, and providing different information about region are its most important advantages

Mikrosismik İzleme Yöntemleri

Yıl 2012, Sayı: 1, 1 - 12, 01.01.2012

Öz

Mikrosismik izleme yöntemleri, Yer, Yapı ve Malzeme Bilimlerinde, uygulanan gerilme kuvvetleri altındaki bir ortamın deformasyon sınırlarını ve büyüklüğünü belirlemede kullanılan önemli bir araç haline gelmiştir. Günümüzde çok farklı kullanım amaç ve alanları olan bu yöntem, kullandığı bir çok analiz tekniğini sismoloji biliminden ödünç almıştır. Sismolojiden farkı, kaynak olarak deprem yerine insan kaynaklı uyarılmış sismik olayları kullanmasıdır. Bir kuvvet etkisi ile elastik dalga yayılması muhtemel her alan için bu yöntemler, süreci izlemek amacı ile kullanılabilir. Yerbilimleri olarak, petrol ve doğal gaz, jeotermal, maden ve yeraltı depolama sahalarında, Yapı ve Malzeme Bilimi olarak ise yeraltı ve yerüstü mühendislik yapıları, ulaşım araçları, depolama ortamları ile laborauvar test malzemeleri gibi birçok alanda uygulamaları bulunmaktadır. Elde edilen sonuçlar açısından yöntemin uygulamadaki basitliği, ekonomik olması ve ortama dair farklı bilgiler sunması en önemli avantajlarıdır

Ayrıntılar

Diğer ID JA95HZ98UH
Bölüm Derleme
Yazarlar

Bülent KAYPAK Bu kişi benim

G Gülsev Uyar ALDAŞ Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2012
Yayımlandığı Sayı Yıl 2012 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA KAYPAK, B., & ALDAŞ, G. G. U. (2012). Mikrosismik İzleme Yöntemleri. MT Bilimsel(1), 1-12.
AMA KAYPAK B, ALDAŞ GGU. Mikrosismik İzleme Yöntemleri. MT Bilimsel. Ocak 2012;(1):1-12.
Chicago KAYPAK, Bülent, ve G Gülsev Uyar ALDAŞ. “Mikrosismik İzleme Yöntemleri”. MT Bilimsel, sy. 1 (Ocak 2012): 1-12.
EndNote KAYPAK B, ALDAŞ GGU (01 Ocak 2012) Mikrosismik İzleme Yöntemleri. MT Bilimsel 1 1–12.
IEEE B. KAYPAK ve G. G. U. ALDAŞ, “Mikrosismik İzleme Yöntemleri”, MT Bilimsel, sy. 1, ss. 1–12, Ocak 2012.
ISNAD KAYPAK, Bülent - ALDAŞ, G Gülsev Uyar. “Mikrosismik İzleme Yöntemleri”. MT Bilimsel 1 (Ocak 2012), 1-12.
JAMA KAYPAK B, ALDAŞ GGU. Mikrosismik İzleme Yöntemleri. MT Bilimsel. 2012;:1–12.
MLA KAYPAK, Bülent ve G Gülsev Uyar ALDAŞ. “Mikrosismik İzleme Yöntemleri”. MT Bilimsel, sy. 1, 2012, ss. 1-12.
Vancouver KAYPAK B, ALDAŞ GGU. Mikrosismik İzleme Yöntemleri. MT Bilimsel. 2012(1):1-12.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Authors transfer copyright to the publisher for the accepted submissions.