BibTex RIS Kaynak Göster

Ankara - İstanbul Yüksek Hızlı Tren Demiryolunda Balast Hammaddesi Olarak Granit ve Bazaltın Birlikte Kullanılabilirliğinin Araştırılması ve Aşınma Dayanımlarına Etkisi

Yıl 2012, Sayı: 1, 81 - 89, 01.01.2012

Öz

Ankara - Eskişehir Hızlı Tren Demiryolunda ilk yapım aşamasında balast hammaddesi olarak granit tercih edilmiştir. Yapım aşamasında fazla miktarda tüketim olacağı için granit ocağı işletilmiş ve ihtiyaç duyulan balast buradan sağlanmıştır. Demiryolu yapımı tamamlandıktan sonra balast talebi olmaması nedeni ile granit ocağı kapatılmıştır. Ancak demiryolunda bakım-onarım çalışmalarında sürekli olarak balast malzemesine ihtiyaç duyulmaktadır. Balast malzemesinin stoklardaki bulunan granitten temin edilmesi yoluna gidilmiştir. Stokların hızla tükenmesinden dolayı ilk yapım aşamasında granit olarak kullanılan balast malzemesinin demiryolu bakım-onarımı sırasında stoklarda bol miktarda mevcut olan bazalttan kullanımının uygunluğu her iki malzemenin birlikte kullanımı sırasında üzerlerine gelecek yük ile birbirlerini aşındırmaları açısından uygunluğu yapılan deneysel çalışmalarla araştırılmıştır. Yapılan deneysel araştırmalar sonucunda her iki balast malzemesinin birbirini aşındırmayacağı ve birlikte kullanılabileceği belirlenmiştir

Investigation of the usability of granite and basalt as balast raw material in Ankara - İstanbul high speed railway project and the effect to the abrasion resistance

Yıl 2012, Sayı: 1, 81 - 89, 01.01.2012

Öz

Granite has been preferred as ballast raw material in the first construction phase in Ankara- Eskisehir High Speed Railway Project. It has been thought that there will be too much consumption under construction and because of this reason, granite quarry has been operated and needed ballast has been provided from here. After completion of the railway construction, granite quarry has been closed due to the lack of demand for ballast. However, there is always needed for the ballast material in maintenance and repair works in the railway. It has been decided to provide the ballast material from the granite in the stocks. Due to the rapidly exhausted stocks, granite has been used as ballast material in the first construction phase and it has been investigated that it is ideal using the ballast material from basalt which is abundant in stocks during the railway maintenance and repair and they are also ideal in terms of abrasion each other with weight during the concomitant use of both material. As a result of experimental researches, it has been determined that both ballast materials will not abrasion each other and they can be used together

Ayrıntılar

Diğer ID JA86FR86GS
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Kenan OĞUL Bu kişi benim

İsmail TOPAL Bu kişi benim

Evren POŞLUK Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2012
Yayımlandığı Sayı Yıl 2012 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA OĞUL, K., TOPAL, İ., & POŞLUK, E. (2012). Ankara - İstanbul Yüksek Hızlı Tren Demiryolunda Balast Hammaddesi Olarak Granit ve Bazaltın Birlikte Kullanılabilirliğinin Araştırılması ve Aşınma Dayanımlarına Etkisi. MT Bilimsel(1), 81-89.
AMA OĞUL K, TOPAL İ, POŞLUK E. Ankara - İstanbul Yüksek Hızlı Tren Demiryolunda Balast Hammaddesi Olarak Granit ve Bazaltın Birlikte Kullanılabilirliğinin Araştırılması ve Aşınma Dayanımlarına Etkisi. MT Bilimsel. Ocak 2012;(1):81-89.
Chicago OĞUL, Kenan, İsmail TOPAL, ve Evren POŞLUK. “Ankara - İstanbul Yüksek Hızlı Tren Demiryolunda Balast Hammaddesi Olarak Granit Ve Bazaltın Birlikte Kullanılabilirliğinin Araştırılması Ve Aşınma Dayanımlarına Etkisi”. MT Bilimsel, sy. 1 (Ocak 2012): 81-89.
EndNote OĞUL K, TOPAL İ, POŞLUK E (01 Ocak 2012) Ankara - İstanbul Yüksek Hızlı Tren Demiryolunda Balast Hammaddesi Olarak Granit ve Bazaltın Birlikte Kullanılabilirliğinin Araştırılması ve Aşınma Dayanımlarına Etkisi. MT Bilimsel 1 81–89.
IEEE K. OĞUL, İ. TOPAL, ve E. POŞLUK, “Ankara - İstanbul Yüksek Hızlı Tren Demiryolunda Balast Hammaddesi Olarak Granit ve Bazaltın Birlikte Kullanılabilirliğinin Araştırılması ve Aşınma Dayanımlarına Etkisi”, MT Bilimsel, sy. 1, ss. 81–89, Ocak 2012.
ISNAD OĞUL, Kenan vd. “Ankara - İstanbul Yüksek Hızlı Tren Demiryolunda Balast Hammaddesi Olarak Granit Ve Bazaltın Birlikte Kullanılabilirliğinin Araştırılması Ve Aşınma Dayanımlarına Etkisi”. MT Bilimsel 1 (Ocak 2012), 81-89.
JAMA OĞUL K, TOPAL İ, POŞLUK E. Ankara - İstanbul Yüksek Hızlı Tren Demiryolunda Balast Hammaddesi Olarak Granit ve Bazaltın Birlikte Kullanılabilirliğinin Araştırılması ve Aşınma Dayanımlarına Etkisi. MT Bilimsel. 2012;:81–89.
MLA OĞUL, Kenan vd. “Ankara - İstanbul Yüksek Hızlı Tren Demiryolunda Balast Hammaddesi Olarak Granit Ve Bazaltın Birlikte Kullanılabilirliğinin Araştırılması Ve Aşınma Dayanımlarına Etkisi”. MT Bilimsel, sy. 1, 2012, ss. 81-89.
Vancouver OĞUL K, TOPAL İ, POŞLUK E. Ankara - İstanbul Yüksek Hızlı Tren Demiryolunda Balast Hammaddesi Olarak Granit ve Bazaltın Birlikte Kullanılabilirliğinin Araştırılması ve Aşınma Dayanımlarına Etkisi. MT Bilimsel. 2012(1):81-9.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Authors transfer copyright to the publisher for the accepted submissions.