Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Negatif Açılı Bir Kama Tipi Keskiden Elde Edilen Deneysel Sonuçların Teorik Sonuçlarla Kıyaslanması

Yıl 2018, Cilt: 13 Sayı: 13, 13 - 22, 16.02.2018

ÖzBu çalışmada altı farklı kayaç numunesi negatif açılı
(-5°) bir kama tipi keski ile kaya kesme deneyine tabi tutulmuştur. Bu deneyden
elde edilen sonuçlar, basit kama tipi keskiler için geliştirilmiş olan Evans ve
Nishimatsu modellerinden elde edilen teorik kesme kuvveti ile
karşılaştırılmıştır. Eşitliklere dahil edilen sürtünme açılarının etkileri
ayrıca incelenmiştir. Sonuç olarak sürtünme açısı hesaplamalara dahil
edildiğinde Nishimatsu modelinin gerçeğe daha yakın sonuçlar verdiği
görülmüştür.
Kaynakça

 • Barker, J.S., 1964. A Laboratory Investigation of Rock Cutting Using Large Picks. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences & Geomechanics Abstracts, 1, 519–534.
 • Bilgin, N., 1989. İnşaat ve Maden Mühendisleri İçin Uygulamalı Kazı Mekaniği, Birsen Yayınevi, Istanbul, 192 s.
 • Bilgin, N., Demircin, M.A., Çopur, H., Balcı, C., Tunçdemir, H., Akçin, N., 2006. Dominant Rock Properties Affecting the Performance of Conical Picks and the Comparison of Some Experimental and Theoretical Results, International Journal of Rock Mechanics and Mining Science, 43, 1, 139–156.
 • Bilgin, N., Copur, H., Balci, C., 2014. Mechanical Excavation in Mining and Civil Industries, CRC Press, 366 s.
 • Evans, I., 1958. Theoretical Aspects of Coal Ploughing, Mechanical Properties of Non-Metallic Brittle Materials, W.H. Walton, Ed., Butterworths, London, 451–468.
 • Evans, I., 1965. The Force Required to Cut Coal with Blunt Wedges. International Journal of Rock Mechanics and Mining Science & Geomechanics Abstracts, 2, 1–12.
 • Göktan, R.M., 1990. Effect of Cutter Pick Rake Angle on the Failure Pattern of High-Strength Rocks, Mining Science and Technology, 11, 281–285.
 • ISRM, 1981. Rock Caharacterization, Testing and Monitoring: ISRM suggested Methods. E.T. Brown, Ed., Pergamon Press, 211 s. Mellor, M., 1977. Mechanics of Cutting and Borin: Part IV: Dynamics and Energetics of Parallel Motion Tools, CRREL Report 77-7, 96 s.
 • Menezes, P.L., Lovell, M.R, Avdeev, I.V., Lin, J.S., Higgs III, C.F., 2014. Studies on the Formation of Discontinuous Chips During Rock Cutting Using an Explicit Finite Element Model, International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 70, 635-648.
 • Nishimatsu, Y., 1972. The Mechanics of Rock Cutting, International Journal of Rock Mechanics and Mining Science, 9, 261-270.
 • Nishimatsu, Y., 1993. Theories of Rock Cutting, Comprehensive Rock Engineering, J.A. Hudson, Ed., Oxford, Pergamon Press, 647-662.
 • Perras, M.A. ve Diederichs, M.S., 2014. A Review of the Tensile Strength of Rock: Concepts and Testing, Geotechnical and Geological Engineering, 32, 525-546.
 • Rostami, J., Ozdemir, L., Nilson, B., 1996. Comparison between CSM and NTH hard rock TBM performance prediction models. In Proceeding of the Annual Conference the Institution of Shaft Drilling Technology, Las Vegas, pp. 1
 • Roxborough, F.F., 1973. The Cutting Rock with Picks, Mining Engineer, June, 445-454.
 • Yaşar, S., 2017. Kayaç kesilebilirliğinin tayini için düşey kayaç kesme setinin geliştirilmesi, Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi.
 • Yaşar, S. ve Yılmaz, A.O., 2017a. A Novel Mobile Testing Equipment for Rock Cuttability Assessment: Vertical Rock Cutting Rig (VRCR), Rock Mechanics and Rock Engineering, 50, 857-869.
 • Yaşar, S. ve Yılmaz, A.O., 2017b. Vertical rock cutting rig (VRCR) suggested for performance prediction of roadheaders, International Journal of Mining, Reclamation and Environment, DOI: 10.1080/17480930.2017.1363482.
 • Yaşar, S. ve Yılmaz, A.O., 2017c. Rock Cutting Tests with a Simple-Shaped Chisel Pick to Provide Some Useful Data, Rock Mechanics and Rock Engineering, DOI: 10.1007/s00603-017-1303-2.
 • Wang, X., Liang, Y., Wang, Q., Zhang, Z., 2017. Empirical Models for Tool Forces Prediction of Drag-Typed Picks Based on Principal Component Regression and Ridge Regression Methods, Tunnelling and Underground Space Technology, 62, 75-92.
Yıl 2018, Cilt: 13 Sayı: 13, 13 - 22, 16.02.2018

Öz

Kaynakça

 • Barker, J.S., 1964. A Laboratory Investigation of Rock Cutting Using Large Picks. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences & Geomechanics Abstracts, 1, 519–534.
 • Bilgin, N., 1989. İnşaat ve Maden Mühendisleri İçin Uygulamalı Kazı Mekaniği, Birsen Yayınevi, Istanbul, 192 s.
 • Bilgin, N., Demircin, M.A., Çopur, H., Balcı, C., Tunçdemir, H., Akçin, N., 2006. Dominant Rock Properties Affecting the Performance of Conical Picks and the Comparison of Some Experimental and Theoretical Results, International Journal of Rock Mechanics and Mining Science, 43, 1, 139–156.
 • Bilgin, N., Copur, H., Balci, C., 2014. Mechanical Excavation in Mining and Civil Industries, CRC Press, 366 s.
 • Evans, I., 1958. Theoretical Aspects of Coal Ploughing, Mechanical Properties of Non-Metallic Brittle Materials, W.H. Walton, Ed., Butterworths, London, 451–468.
 • Evans, I., 1965. The Force Required to Cut Coal with Blunt Wedges. International Journal of Rock Mechanics and Mining Science & Geomechanics Abstracts, 2, 1–12.
 • Göktan, R.M., 1990. Effect of Cutter Pick Rake Angle on the Failure Pattern of High-Strength Rocks, Mining Science and Technology, 11, 281–285.
 • ISRM, 1981. Rock Caharacterization, Testing and Monitoring: ISRM suggested Methods. E.T. Brown, Ed., Pergamon Press, 211 s. Mellor, M., 1977. Mechanics of Cutting and Borin: Part IV: Dynamics and Energetics of Parallel Motion Tools, CRREL Report 77-7, 96 s.
 • Menezes, P.L., Lovell, M.R, Avdeev, I.V., Lin, J.S., Higgs III, C.F., 2014. Studies on the Formation of Discontinuous Chips During Rock Cutting Using an Explicit Finite Element Model, International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 70, 635-648.
 • Nishimatsu, Y., 1972. The Mechanics of Rock Cutting, International Journal of Rock Mechanics and Mining Science, 9, 261-270.
 • Nishimatsu, Y., 1993. Theories of Rock Cutting, Comprehensive Rock Engineering, J.A. Hudson, Ed., Oxford, Pergamon Press, 647-662.
 • Perras, M.A. ve Diederichs, M.S., 2014. A Review of the Tensile Strength of Rock: Concepts and Testing, Geotechnical and Geological Engineering, 32, 525-546.
 • Rostami, J., Ozdemir, L., Nilson, B., 1996. Comparison between CSM and NTH hard rock TBM performance prediction models. In Proceeding of the Annual Conference the Institution of Shaft Drilling Technology, Las Vegas, pp. 1
 • Roxborough, F.F., 1973. The Cutting Rock with Picks, Mining Engineer, June, 445-454.
 • Yaşar, S., 2017. Kayaç kesilebilirliğinin tayini için düşey kayaç kesme setinin geliştirilmesi, Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi.
 • Yaşar, S. ve Yılmaz, A.O., 2017a. A Novel Mobile Testing Equipment for Rock Cuttability Assessment: Vertical Rock Cutting Rig (VRCR), Rock Mechanics and Rock Engineering, 50, 857-869.
 • Yaşar, S. ve Yılmaz, A.O., 2017b. Vertical rock cutting rig (VRCR) suggested for performance prediction of roadheaders, International Journal of Mining, Reclamation and Environment, DOI: 10.1080/17480930.2017.1363482.
 • Yaşar, S. ve Yılmaz, A.O., 2017c. Rock Cutting Tests with a Simple-Shaped Chisel Pick to Provide Some Useful Data, Rock Mechanics and Rock Engineering, DOI: 10.1007/s00603-017-1303-2.
 • Wang, X., Liang, Y., Wang, Q., Zhang, Z., 2017. Empirical Models for Tool Forces Prediction of Drag-Typed Picks Based on Principal Component Regression and Ridge Regression Methods, Tunnelling and Underground Space Technology, 62, 75-92.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Yer Bilimleri ve Jeoloji Mühendisliği (Diğer)
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Serdar Yaşar

Ali Osman Yılmaz

Yayımlanma Tarihi 16 Şubat 2018
Yayımlandığı Sayı Yıl 2018 Cilt: 13 Sayı: 13

Kaynak Göster

APA Yaşar, S., & Yılmaz, A. O. (2018). Negatif Açılı Bir Kama Tipi Keskiden Elde Edilen Deneysel Sonuçların Teorik Sonuçlarla Kıyaslanması. MT Bilimsel, 13(13), 13-22.
AMA Yaşar S, Yılmaz AO. Negatif Açılı Bir Kama Tipi Keskiden Elde Edilen Deneysel Sonuçların Teorik Sonuçlarla Kıyaslanması. MT Bilimsel. Şubat 2018;13(13):13-22.
Chicago Yaşar, Serdar, ve Ali Osman Yılmaz. “Negatif Açılı Bir Kama Tipi Keskiden Elde Edilen Deneysel Sonuçların Teorik Sonuçlarla Kıyaslanması”. MT Bilimsel 13, sy. 13 (Şubat 2018): 13-22.
EndNote Yaşar S, Yılmaz AO (01 Şubat 2018) Negatif Açılı Bir Kama Tipi Keskiden Elde Edilen Deneysel Sonuçların Teorik Sonuçlarla Kıyaslanması. MT Bilimsel 13 13 13–22.
IEEE S. Yaşar ve A. O. Yılmaz, “Negatif Açılı Bir Kama Tipi Keskiden Elde Edilen Deneysel Sonuçların Teorik Sonuçlarla Kıyaslanması”, MT Bilimsel, c. 13, sy. 13, ss. 13–22, 2018.
ISNAD Yaşar, Serdar - Yılmaz, Ali Osman. “Negatif Açılı Bir Kama Tipi Keskiden Elde Edilen Deneysel Sonuçların Teorik Sonuçlarla Kıyaslanması”. MT Bilimsel 13/13 (Şubat 2018), 13-22.
JAMA Yaşar S, Yılmaz AO. Negatif Açılı Bir Kama Tipi Keskiden Elde Edilen Deneysel Sonuçların Teorik Sonuçlarla Kıyaslanması. MT Bilimsel. 2018;13:13–22.
MLA Yaşar, Serdar ve Ali Osman Yılmaz. “Negatif Açılı Bir Kama Tipi Keskiden Elde Edilen Deneysel Sonuçların Teorik Sonuçlarla Kıyaslanması”. MT Bilimsel, c. 13, sy. 13, 2018, ss. 13-22.
Vancouver Yaşar S, Yılmaz AO. Negatif Açılı Bir Kama Tipi Keskiden Elde Edilen Deneysel Sonuçların Teorik Sonuçlarla Kıyaslanması. MT Bilimsel. 2018;13(13):13-22.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Authors transfer copyright to the publisher for the accepted submissions.