Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Yeraltısuyu Seviyesinin Açık Ocaklarda Şev Duraylılığına Etkilerinin Araştırılması

Yıl 2020, Sayı: 17, 23 - 31, 31.01.2020

Öz

Sanayinin büyümesi ve teknolojinin gelişmesiyle, günümüzde hammaddeye olan ihtiyaç artmıştır. Bu hammadde talebinin karşılanması için cevherin, açık işletmeden en verimli şekilde alınabilmesi gerekmektedir. Dekapaj miktarının az, şev açılarının ise yüksek tutulduğu bir açık işletme basitçe en verimli şartlar altında çalışıyor demektir. Ancak yüksek şev açıları, şev stabilitesi problemlerini de beraberinde getirmektedir. Madenin ekonomik şartlar altında işletilmesi için şev duraylılığı etütleri ve tasarım planlama için toplanan veriler, bu aşamada büyük bir öneme sahiptir. Uygun tasarım ve boyutlandırma için işletme sahasının jeolojik-jeofizik özellikleri tanımlanmalı, süreksizlikleri belirlenmeli ve yeraltı suyu durumu iyi bir şekilde ortaya koyulmalıdır. Bu çalışma kapsamında yeraltısuyu seviyesindeki değişimlerin şev duraylılığına etkileri sayısal modelleme yöntemleri ile zamana bağlı akış çözümlemeleri yapılarak araştırılmıştır.

Kaynakça

  • Aksoy C.O., Uyar G.G., Ozcelik Y., "Comparison of Hoek-Brown and Mohr-Coulomb failure criterion for deep open coal mine slope stability", Structural Engineering and Mechanics, Vol. 60, No. 5 (2016) 809- 828. Atkinson, L.C., 2000. Slope Stability in Surface Mining. The role and Mitigation of Groundwater in Slope Stability, Colorado, USA. Atkinson, T., 1977. Surface Mining. De ingenieur, jrg 89, nr 28/29. Bieniawski, Z.T. 1989. Engineering Rock Mass Classifications. A Complete Manual For Engineers and Geologist in Mining, Civil and Petroleum Engineering, John Wiley & Sons. Kızıl, M. ve Köse, H., 1995. Açık İşletmelerde Şev Stabilitesi. DEU Mühendislik Fakültesi Yayını, İzmir. Paşaahmetoğlu, A.G. ve Karpuz, C., 1991. Kaya Şev Stabilitesi. TMMOB Maden Mühendisleri Odası Yayını, Ankara. Singh, R. H. Ve Atkins, A.S., 1984. Application of analytical solutions to simulate some mine inflow problems in underground coal mining. International Journal of Mine Water. 3:4:1-27. Singh, R. N. ve Denby, B., 1989. Geotechnical Engineering Course. Part I, II, III, and IV, Held at The University of Nottingham, England. Singh, R.N. ve Ghose, A.K., 2006. Engineered Rock Structures in Mining and Civil Construction. Stability Analysis of Surface Mining Slope. Taylor & Francis, England.
Yıl 2020, Sayı: 17, 23 - 31, 31.01.2020

Öz

Kaynakça

  • Aksoy C.O., Uyar G.G., Ozcelik Y., "Comparison of Hoek-Brown and Mohr-Coulomb failure criterion for deep open coal mine slope stability", Structural Engineering and Mechanics, Vol. 60, No. 5 (2016) 809- 828. Atkinson, L.C., 2000. Slope Stability in Surface Mining. The role and Mitigation of Groundwater in Slope Stability, Colorado, USA. Atkinson, T., 1977. Surface Mining. De ingenieur, jrg 89, nr 28/29. Bieniawski, Z.T. 1989. Engineering Rock Mass Classifications. A Complete Manual For Engineers and Geologist in Mining, Civil and Petroleum Engineering, John Wiley & Sons. Kızıl, M. ve Köse, H., 1995. Açık İşletmelerde Şev Stabilitesi. DEU Mühendislik Fakültesi Yayını, İzmir. Paşaahmetoğlu, A.G. ve Karpuz, C., 1991. Kaya Şev Stabilitesi. TMMOB Maden Mühendisleri Odası Yayını, Ankara. Singh, R. H. Ve Atkins, A.S., 1984. Application of analytical solutions to simulate some mine inflow problems in underground coal mining. International Journal of Mine Water. 3:4:1-27. Singh, R. N. ve Denby, B., 1989. Geotechnical Engineering Course. Part I, II, III, and IV, Held at The University of Nottingham, England. Singh, R.N. ve Ghose, A.K., 2006. Engineered Rock Structures in Mining and Civil Construction. Stability Analysis of Surface Mining Slope. Taylor & Francis, England.
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Sibel Eren

C. Okay Aksoy Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 31 Ocak 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Sayı: 17

Kaynak Göster

APA Eren, S., & Aksoy, C. O. (2020). Yeraltısuyu Seviyesinin Açık Ocaklarda Şev Duraylılığına Etkilerinin Araştırılması. MT Bilimsel(17), 23-31.
AMA Eren S, Aksoy CO. Yeraltısuyu Seviyesinin Açık Ocaklarda Şev Duraylılığına Etkilerinin Araştırılması. MT Bilimsel. Ocak 2020;(17):23-31.
Chicago Eren, Sibel, ve C. Okay Aksoy. “Yeraltısuyu Seviyesinin Açık Ocaklarda Şev Duraylılığına Etkilerinin Araştırılması”. MT Bilimsel, sy. 17 (Ocak 2020): 23-31.
EndNote Eren S, Aksoy CO (01 Ocak 2020) Yeraltısuyu Seviyesinin Açık Ocaklarda Şev Duraylılığına Etkilerinin Araştırılması. MT Bilimsel 17 23–31.
IEEE S. Eren ve C. O. Aksoy, “Yeraltısuyu Seviyesinin Açık Ocaklarda Şev Duraylılığına Etkilerinin Araştırılması”, MT Bilimsel, sy. 17, ss. 23–31, Ocak 2020.
ISNAD Eren, Sibel - Aksoy, C. Okay. “Yeraltısuyu Seviyesinin Açık Ocaklarda Şev Duraylılığına Etkilerinin Araştırılması”. MT Bilimsel 17 (Ocak 2020), 23-31.
JAMA Eren S, Aksoy CO. Yeraltısuyu Seviyesinin Açık Ocaklarda Şev Duraylılığına Etkilerinin Araştırılması. MT Bilimsel. 2020;:23–31.
MLA Eren, Sibel ve C. Okay Aksoy. “Yeraltısuyu Seviyesinin Açık Ocaklarda Şev Duraylılığına Etkilerinin Araştırılması”. MT Bilimsel, sy. 17, 2020, ss. 23-31.
Vancouver Eren S, Aksoy CO. Yeraltısuyu Seviyesinin Açık Ocaklarda Şev Duraylılığına Etkilerinin Araştırılması. MT Bilimsel. 2020(17):23-31.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Authors transfer copyright to the publisher for the accepted submissions.