Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Yersel Lazer Tarayıcıların Yeraltı Madencilik Faaliyetlerinde Kullanımı: Örnek bir Yeraltı Metalik Maden Uygulaması

Yıl 2022, Sayı: 21, 13 - 19, 07.01.2022

Öz

Lazer tarayıcıların yerbilimlerinde kullanımının artması ile ölçüm hassasiyetleri artmıştır. Böylece
daha hızlı ve daha hassas ölçümler daha ekonomik çalışmaları olanaklı kılmıştır. Yeraltında
yapılan mühendislik çalışmalarında da lazer tarayıcıların kullanımı son yıllarda artmıştır. Farklı
amaçlar için kullanılan lazer tarayıcılar için yeraltı çalışmalarında halen birçok potansiyel
kullanım alanı bulunmaktadır. Bu çalışma kapsamında da metalik bir yeraltı ocağında galeri
kazısında açığa çıkan malzemenin hacminin hesaplanması amacıyla yersel lazer tarayıcı kullanılmıştır.

Kaynakça

 • Campbell, A.D., Thurley, M.J., 2017. Application of laser scanning to measure fragmentation in underground mines. Mining Technology 126 (4), 240–247. https://doi.org/10.1080/14749009.2017.1296668
 • Chen, S., Walske, M.L., Davies, I.J. 2018. Rapid mapping and analysing rock mass discontinuities with 3D terrestrial laser scanning in the underground excavation. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences 110 28–35.
 • Delaloye, D., 2012. Development of a New Methodology For Measuring Deformation in Tunnels And Shafts Wıth Terrestrıal Laser Scannıng (LiDAR) Usıng Elliptical Fitting Algorithms. Master Thesis. Queen’s University Kingston, Ontario, Canada
 • Fekete, S., Diederichs, M. 2013. Integration of three-dimensional laser scanning with discontinuum modelling for stability analysis of tunnels in blocky rockmasses. International Journal of Rock Mechanics & Mining Sciences 57 11–23
 • Han,J.Y.,Guo,J,Jiang,Y.S,2013. Monitoring tunnel deformations by means of multi-epoch dispersed 3D LIDAR point clouds: an improved approach. Tunnelling and Underground Space Technology, Cilt. 38 s. 385-389. DOI: 10.1016/j.tust.2013.07.022
 • Leica Geosystems, 2010. User manual. http://geomaticsjc.lboro.ac.uk/scanning/ScanStation%202_UserManual_en.pdf (Erişim tarihi: 14.04.2013)
 • Lemy, F., Yong, S., Schulz, T., 2006. A case study of monitoring tunnel wall displacement using laser scanning technology. The 10th IAEG International Congress, IAEG2006. Lindenbergh, R., Pfeifer, N. and Rabbani, T., 2005. Accuracy Analysis of the Leica HDS3000 and Feasibility of Tunnel Deformation Monitoring, IAPRS XXXVI(3/W3), Proceedings of Laser scanning, Enschede, The Netherlands
 • Monsalve, J.J., Baggett, J., Bishop, R., Ripepi, N., 2019. Application of laser scanning for rock mass characterization and discrete fracture network generation in an underground limestone mine. International Journal of Mining Science and Technology 29 131–137.
 • Nuttens, T., De Wulf, A., Bral, L., De Wit, B., Carlier, L., De Ryck, M., 2010. High resolution terrestrial laser scanning for tunnel deformation measurements. The FIG Congress 2010 Facing the Challenges – Building the Capacity
 • Özdoğan M.V. 2015 . Madencilik Faaliyetleri Sonucu Oluşan Yüzey Hareketlerinin Yeni Teknolojiler İle Belirlenmesi.. Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 183s, İzmir.
 • Özdogan, M.V., Deliormanli A.H. 2018. Yersel Lazer Tarayıcı ile Yeraltı Galerisinde Meydana Gelen Deformasyonların Belirlenmesi, Dokuz Eylül Üniversitesi-Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi, Cilt 20, Sayı 59. DOI: 10.21205/deufmd. 2018205952
 • Özdoğan M.V., 2019. Yeraltı Deformasyonlarının Belirlenmesi Amacıyla K-Ortalamalar Kümeleme Algoritması Kullanılarak Kesit Model Geliştirilmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi-Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi, Cilt 21, Sayı 63. 707-717.
 • Van Gosliga, R., Lindenbergh, R., Pfeifer, N., 2006. Deformation analysis of a bored tunnel by means of terrestrial laser scanning. Image Engineering and Vision Metrology. ISPRS Commission, vol. 36, pp. 167–172.
Toplam 13 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Yer Bilimleri ve Jeoloji Mühendisliği (Diğer)
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Mehmet Volkan Özdoğan Bu kişi benim

Ahmet Hamdi Deliormanlı Bu kişi benim 0000-0001-8064-0689

Yayımlanma Tarihi 7 Ocak 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Sayı: 21

Kaynak Göster

APA Özdoğan, M. V., & Deliormanlı, A. H. (2022). Yersel Lazer Tarayıcıların Yeraltı Madencilik Faaliyetlerinde Kullanımı: Örnek bir Yeraltı Metalik Maden Uygulaması. MT Bilimsel(21), 13-19.
AMA Özdoğan MV, Deliormanlı AH. Yersel Lazer Tarayıcıların Yeraltı Madencilik Faaliyetlerinde Kullanımı: Örnek bir Yeraltı Metalik Maden Uygulaması. MT Bilimsel. Ocak 2022;(21):13-19.
Chicago Özdoğan, Mehmet Volkan, ve Ahmet Hamdi Deliormanlı. “Yersel Lazer Tarayıcıların Yeraltı Madencilik Faaliyetlerinde Kullanımı: Örnek Bir Yeraltı Metalik Maden Uygulaması”. MT Bilimsel, sy. 21 (Ocak 2022): 13-19.
EndNote Özdoğan MV, Deliormanlı AH (01 Ocak 2022) Yersel Lazer Tarayıcıların Yeraltı Madencilik Faaliyetlerinde Kullanımı: Örnek bir Yeraltı Metalik Maden Uygulaması. MT Bilimsel 21 13–19.
IEEE M. V. Özdoğan ve A. H. Deliormanlı, “Yersel Lazer Tarayıcıların Yeraltı Madencilik Faaliyetlerinde Kullanımı: Örnek bir Yeraltı Metalik Maden Uygulaması”, MT Bilimsel, sy. 21, ss. 13–19, Ocak 2022.
ISNAD Özdoğan, Mehmet Volkan - Deliormanlı, Ahmet Hamdi. “Yersel Lazer Tarayıcıların Yeraltı Madencilik Faaliyetlerinde Kullanımı: Örnek Bir Yeraltı Metalik Maden Uygulaması”. MT Bilimsel 21 (Ocak 2022), 13-19.
JAMA Özdoğan MV, Deliormanlı AH. Yersel Lazer Tarayıcıların Yeraltı Madencilik Faaliyetlerinde Kullanımı: Örnek bir Yeraltı Metalik Maden Uygulaması. MT Bilimsel. 2022;:13–19.
MLA Özdoğan, Mehmet Volkan ve Ahmet Hamdi Deliormanlı. “Yersel Lazer Tarayıcıların Yeraltı Madencilik Faaliyetlerinde Kullanımı: Örnek Bir Yeraltı Metalik Maden Uygulaması”. MT Bilimsel, sy. 21, 2022, ss. 13-19.
Vancouver Özdoğan MV, Deliormanlı AH. Yersel Lazer Tarayıcıların Yeraltı Madencilik Faaliyetlerinde Kullanımı: Örnek bir Yeraltı Metalik Maden Uygulaması. MT Bilimsel. 2022(21):13-9.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Authors transfer copyright to the publisher for the accepted submissions.