Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Şekillendirilmiş Hafif Agregalı Duvar Elemanı Üretimi ve Fiziko-mekanik Özellikleri

Yıl 2022, Sayı: 21, 21 - 27, 07.01.2022

Öz

Bu çalışmada, duvar dolgu elemanı üretiminde ana hammadde genleştirilmiş kil karışımına bağlayıcı
olarak bor katkısı ile daha hafif, yüksek mukavemette ürün elde edilmesi ve inşaat sektörüne
yeni bir ürün kazandırılması hedeflenmiştir. Genleştirilmiş kil ve bor (Na2B4O7.10H2O)
içeren katkılar kullanılarak farklı karışımlar hazırlanmıştır. Bağlayıcı olarak bor(tinkal) kullanılmıştır.
Karışım optimize edilmiş ve 5x10x20cm ebadında kalıp ile şekillendirilmiştir. Bu
karışım 600-800oC aralığında pişirilerek teknik özellikleri belirlenmiştir. Duvar elemanları
üzerinde fiziksel, mekanik ve teknolojik deneyler yapılmıştır. Üretilen duvar elemanında
çimento kullanılmaması ile hem maliyet azaltılmış hem de düşük yoğunlukta hafif ve depreme
dayanıklı bir ürün geliştirilmiştir. Bor kullanılması ile enerji tasarrufu, ülke ekonomisine katkı,
çevreyi koruma ve doğal kaynakların daha verimli kullanılması sağlanmıştır.

Kaynakça

 • [1] Çelik A.G., Bor Katkılı Perlit Karışımlardan Hafif Tuğla Üretimi ve Teknolojik Özelliklerinin Belirlenmesi, Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Maden Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora Tezi, 317 s., Adana 2010.
 • [2] Uslu T, Arol A İ. Use of waste as an additive in red bricks. Waste Manage;24:217–20 (6) 2004.
 • [3] Yamık, A., Uçar, A., Demir, U., Şahbaz, U., Bor Atığının Tuğla Sanayinde Kullanılabilirliğinin Araştırılması, 2. Uluslar Arası Bor Sempozyumu, Eskişehir, s; 419-421 2004.
 • [4] Kavas, T., Use of Boron Waste as a Fluxing Agent in Production of Red Mud Brick, Building and Environment, Vol.41, pp.1779-1783 2006.
 • [5] Celik A. G., Cakal G.Ö, Characterization of Espey Colemanite and Variation of Its Physical Properties with Temperature," Physicochemical Problems of Mineral Processing, 52(1), 66−76 pp., 2016.
 • [6] Celik A.G, Depci T, Kılıç A. M, New Lightweight Colemanite-Added Perlite Brick and Comparison of Its Physicomechanical Properties with Other Commercial Lightweight Materials ", Construction and Building Materials, "62", 59-66 pp., 2014.
 • [7] Celik A. G, Investigation on Characteristic Properties of Potassium Borate and Sodium Borate Blended Perlite Bricks , Journal of Cleaner Product., "102", 88-95 pp., 2015.
 • [8] Sancak, E., Şimşek, O., "Effect of high temperature on the lightweight structural pumice aggregate concrete with silica fume" 7th International Congress Concrete: Construction's Sustainable Option, Concrete Fire Engineering Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. Cilt 24, No 3, 2009 567 Section, pp.89-102, Dundee, Scotland, July 8-10, 2008.
 • [9] Mouli M., Khelafi H., “Performance characteristics of lightweight aggregate concrete containing natural pozzolan”, Building and Environment, 43, 31–36, 2008.
 • [10] Al-Khaiat, H., Haque, M.N., “Effect of Initial Curing on Early Strength and Physical Properties of Lightweight Concrete”, Cement And Concrete Research, No. 28, 859-866, 1998. 12.
 • [11] Lo T. Y., Tang W. C., Cui H. Z., “The effects of aggregate properties on lightweight concrete” Building and Environment, 42, 3025–3029, 2007.
 • [12] TS 1477 EN ISO 266, 2000. Akustik- Tercih Edilen Frekanslar, TSE, Ankara.
 • [13] TS EN 771-1, Kâgir birimler-Özellikler-Bölüm1:Kil kâgir birimler (tuğlalar), 2005
Toplam 13 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Yer Bilimleri ve Jeoloji Mühendisliği (Diğer)
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Atila Gürhan Çelik

İbrahim Güneş Bu kişi benim

Kadir Akgöl Bu kişi benim

Eren Kömürlü Bu kişi benim

Hayri Metin Numanoğlu Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 7 Ocak 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Sayı: 21

Kaynak Göster

APA Çelik, A. G., Güneş, İ., Akgöl, K., Kömürlü, E., vd. (2022). Şekillendirilmiş Hafif Agregalı Duvar Elemanı Üretimi ve Fiziko-mekanik Özellikleri. MT Bilimsel(21), 21-27.
AMA Çelik AG, Güneş İ, Akgöl K, Kömürlü E, Numanoğlu HM. Şekillendirilmiş Hafif Agregalı Duvar Elemanı Üretimi ve Fiziko-mekanik Özellikleri. MT Bilimsel. Ocak 2022;(21):21-27.
Chicago Çelik, Atila Gürhan, İbrahim Güneş, Kadir Akgöl, Eren Kömürlü, ve Hayri Metin Numanoğlu. “Şekillendirilmiş Hafif Agregalı Duvar Elemanı Üretimi Ve Fiziko-Mekanik Özellikleri”. MT Bilimsel, sy. 21 (Ocak 2022): 21-27.
EndNote Çelik AG, Güneş İ, Akgöl K, Kömürlü E, Numanoğlu HM (01 Ocak 2022) Şekillendirilmiş Hafif Agregalı Duvar Elemanı Üretimi ve Fiziko-mekanik Özellikleri. MT Bilimsel 21 21–27.
IEEE A. G. Çelik, İ. Güneş, K. Akgöl, E. Kömürlü, ve H. M. Numanoğlu, “Şekillendirilmiş Hafif Agregalı Duvar Elemanı Üretimi ve Fiziko-mekanik Özellikleri”, MT Bilimsel, sy. 21, ss. 21–27, Ocak 2022.
ISNAD Çelik, Atila Gürhan vd. “Şekillendirilmiş Hafif Agregalı Duvar Elemanı Üretimi Ve Fiziko-Mekanik Özellikleri”. MT Bilimsel 21 (Ocak 2022), 21-27.
JAMA Çelik AG, Güneş İ, Akgöl K, Kömürlü E, Numanoğlu HM. Şekillendirilmiş Hafif Agregalı Duvar Elemanı Üretimi ve Fiziko-mekanik Özellikleri. MT Bilimsel. 2022;:21–27.
MLA Çelik, Atila Gürhan vd. “Şekillendirilmiş Hafif Agregalı Duvar Elemanı Üretimi Ve Fiziko-Mekanik Özellikleri”. MT Bilimsel, sy. 21, 2022, ss. 21-27.
Vancouver Çelik AG, Güneş İ, Akgöl K, Kömürlü E, Numanoğlu HM. Şekillendirilmiş Hafif Agregalı Duvar Elemanı Üretimi ve Fiziko-mekanik Özellikleri. MT Bilimsel. 2022(21):21-7.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Authors transfer copyright to the publisher for the accepted submissions.