Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Borlanmış Tungsten Alaşımının Yüzey Özellikleri

Yıl 2022, Sayı: 21, 29 - 35, 07.01.2022

Öz

Bu çalışmada, borlanmış CuW(70) Tungsten-Bakır (TB) alaşımının yüzey özellikleri incelenmiştir. TB alaşımı 1000 K (Kelvin) sıcaklıkta 2 ve 4 saat süreyle Ekabor II bor tozu ile borlanmıştır. Borlanmış TB alaşımının yüzey özellikleri, optik mikroskop, XRD, mikrosertlik ve yüzey profilometrisi kullanılarak incelenmiştir. XRD analizi sonucunda TB alaşımı yüzeyindeki borür tabakalarında W2B5, WB, WB2, WB3 ve WB4 borür fazları elde edilmiştir. TB alaşımının borlama süresine bağlı olarak, 23,98 µm ve 42,76 µm kalınlık elde edilmiştir. TB alaşımının yüzeyinde oluşan borür tabakalarının sertlikleri 1582 ve 1764 HV0,05 arasında değişirken, herhangi bir işlem görmemiş TB alaşımının Vickers sertlik değeri 258 HV0,05’tir. Borlama işlemi süresine bağlı olarak borür tabakasının kalınlığı, sertliği ve yüzey pürüzlülüğü artmıştır.

Kaynakça

 • [1] Gunes, I., 2010. AISI 8620 Çeliğinin değişik pasta karışımlarında plazma pasta borlanması ve yüzey özelliklerinin incelenmesi, Kocatepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 237s.
 • [2] Gunes, I., 2013. Wear behavior of plasma paste boronized of AISI 8620 steel with borax and B2O3 paste mixtures, J. Mater. Sci. Technol., 29, 662–668.
 • [3] Gunes, I., 2012. Investigation of tribological properties and characterization of borided AISI 420 and AISI 5120 steels, Transactions of the Indian Institute of Metals, 67 (3), 359-365.
 • [4] Ozbek, .I, Bindal, C., 2011. Kinetics of borided AISI M2 highspeed steel, Vacuum, 86(4), 391-397.
 • [5] Gunes, I., 2013. Kinetics of borided gear steels, SADHANA-Academy Proceedings in Engineering Science, 38 (3), 527-541, 2013
 • [6] Gunes, I., 2015. Boride layer growth kinetics of the borided high alloyed cold work tool steel, Oxidation Communications, 38, 157-165.
 • [7] Gunes, I., Yıldız, I., 2016. Investigation of adhesion and tribological behavior of borided AISI 310 stainless steel, Revista Materia, 21, 61-71
 • [8] Uluköy, A., Can, A. Ç., 2006. Çeliklerin borlanması, Pamukkale Ünivesitesi, Mühendislik Bilimleri De gisi,b 2006 12, 189-198.
 • [9] Gunes, I., 2014. Tribological properties and characterisation of plasma paste borided AISI 5120 steel, Journal of the Balkan Tribological Association, 20, 351-361.
 • [10] Gunes, I., 2011. Ulker, S. and Taktak, S. Plasma paste boronizing of AISI 8620, 52100 and 440C steels. Mater. and Des., 32, 2380-2386.
 • [11] Gunes, I., Dalar, A., 2013. Effect of sliding speed on friction and wear behavior of borided gear steels, Journal of the Balkan Tribological Association, 19 (3), 325-339.
 • [12] http://www.tungsten-alloy.com/Turkish/what-is-tungsten-copper.html
 • [13] Gunes, I., 2014. Tribological behavior and characterization of borided cold-work tool steel, Materials and Technology, 48 (5), 765–769.
 • [14] Gunes, I., 2015. Effect of sliding speed on frictional behavior and wear performans of borided and plasma nitrided W9Mo3Cr4V steel, Materials and Technology, 49,111-116.
 • [15] Gunes, I., Ozcatal, M., 2016. Investigatıon of the adhesion and wear properties of borided AISI H10 steel, Materials and Technology, 50, 269-274.
 • [16] Gunes I., Kanat, S., 2016, Investigation of wear behavior of borided AISI D6 steel, Materiali in Tehnologije, 50, 505-510.
 • [17] Gunes, I., Ulker, Ş., 2016. Investigation of tribological properties of boride layers formed on 99.0% purity Nickel, Journal of the Balkan Tribological Association, 4, 3703-3713.
 • [18] Shikada, Y., Yoshimoto, M., 1973. Electrolytic boriding of tungsten, Journal of the Metal Finishing Society of Japan, 24, 254-259.
 • [19] Ingole, S., Liang, H., Usta, M., Bindal C. and Ucisik A.H., 2005. Multi-scale wear of a boride coating on tungsten, Wear, 259, 849-860.
 • [20] Yildiz, I., Çelik, A.G., Gunes, I., 2020. Characterization and diffusion kinetics of borided Ni-Mg alloys, Protection of Metals and Physical Chemistry of Surfaces, 56, 1015-1022.
 • [21] Chrzanowska-Gizynska, J., Denis, P., Hoffman, J., Gizynski, M., Moscicki, T., Garbiec, D., Zygmunt, S., (2018). Tungsten borides layers deposited by a nano second laser pulse.Surface and Coatings Technology, 335:181-187.
Toplam 21 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

İbrahim Güneş Bu kişi benim

Atila Gürhan Çelik Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 7 Ocak 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Sayı: 21

Kaynak Göster

APA Güneş, İ., & Çelik, A. G. (2022). Borlanmış Tungsten Alaşımının Yüzey Özellikleri. MT Bilimsel(21), 29-35.
AMA Güneş İ, Çelik AG. Borlanmış Tungsten Alaşımının Yüzey Özellikleri. MT Bilimsel. Ocak 2022;(21):29-35.
Chicago Güneş, İbrahim, ve Atila Gürhan Çelik. “Borlanmış Tungsten Alaşımının Yüzey Özellikleri”. MT Bilimsel, sy. 21 (Ocak 2022): 29-35.
EndNote Güneş İ, Çelik AG (01 Ocak 2022) Borlanmış Tungsten Alaşımının Yüzey Özellikleri. MT Bilimsel 21 29–35.
IEEE İ. Güneş ve A. G. Çelik, “Borlanmış Tungsten Alaşımının Yüzey Özellikleri”, MT Bilimsel, sy. 21, ss. 29–35, Ocak 2022.
ISNAD Güneş, İbrahim - Çelik, Atila Gürhan. “Borlanmış Tungsten Alaşımının Yüzey Özellikleri”. MT Bilimsel 21 (Ocak 2022), 29-35.
JAMA Güneş İ, Çelik AG. Borlanmış Tungsten Alaşımının Yüzey Özellikleri. MT Bilimsel. 2022;:29–35.
MLA Güneş, İbrahim ve Atila Gürhan Çelik. “Borlanmış Tungsten Alaşımının Yüzey Özellikleri”. MT Bilimsel, sy. 21, 2022, ss. 29-35.
Vancouver Güneş İ, Çelik AG. Borlanmış Tungsten Alaşımının Yüzey Özellikleri. MT Bilimsel. 2022(21):29-35.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Authors transfer copyright to the publisher for the accepted submissions.