Derleme
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Kuzey Akım ve Kuzey Akım-2 Boru Hatlarının Ekonomik, Politik ve Çevresel Açıdan Değerlendirilmesi

Yıl 2022, Cilt , Sayı 21, 37 - 59, 07.01.2022

Öz

Doğalgaz diğer fosil yakıtlara göre daha temiz bir enerji kaynağı olması sebebi ve küresel alanda rezervinin yüksek olması sebebi ile günümüzde en çok tercih edilen enerji kaynaklarından biridir. Avrupa’da da yüksek miktarda doğalgaz tüketilmektedir. Avrupa'nın doğalgaz talebinin yüksek olması Rusya, Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Norveç gibi büyük gaz tedarikçisi ülkelerin ilgisini çekmektedir. Ancak bu tedarikçilerden Rusya’nın yüksek rezerve sahip olması, rus gazının ucuz olması ve Rusya’nın Avrupa’ya coğrafi yakınlığı sebebi ile Avrupa Birliği (AB) yıllardır doğalgazı Rusya’dan almaktadır. Rusya’nın en büyük gaz şirketi olan Gazprom ihracatının çoğunluğunu bugünde Avrupa ülkelerine yapmaktadır. Avrupa ile Rusya'nın bu güçlü alıcı satıcı ilişkisi ve Gazprom'un AB içinde pazar payını maksimize etmeye çalışması Rusya'nın son yıllarda Kuzey Akım, Kuzey Akım-2 ve Türk Akım gibi yeni projeleri başlatmasında etken olmuştur. Uzun yıllar rus gazı Ukrayna, Slovakya, Polonya üzerinden AB’ye taşınmıştır. Ancak Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan sorunlar Rusya'nın yeni gaz iletim rotaları bulmasına yol açmıştır. Diğer taraftan büyük Avrupa Pazarını sadece Rusya'ya bırakmak istemeyen ülkelerin pazara sahip olmak amacı ile bu projeleri uluslararası alanda ekonomik, hukuksal ve siyasi alanda engelleme girişimleri devam etmektedir. Bu çalışmanın amacı da Avrupa'ya rus gazını taşıyan Kuzey Akım ve Kuzey Akım-2 projelerini ekonomik, politik ve çevresel açıdan, Avrupa'nın enerji arz güvenliği açısından incelemek ve Kuzey Akım-2 projesi ile birlikte Türk Akım projesinin ikinci kısmına da uygulanan yaptırımların ülkemize olan etkilerini değerlendirmektir.

Kaynakça

 • Anadolu Ajansı, (2020),” Trans Adriyatik Boru Hattı’nda Ticari Gaz Akışı Başladı”, (Erişim Tarihi: 09/07/2021), https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/trans-adriyatik-boru-hattinda-ticari-gaz-akisi-basladi-/2094835
 • Adomeit, H. (2016). Germany , the EU , and Russia : The Conflict over Nord Stream 2. April, 1–12.
 • Andreev, A. (2014). Bulgaristan’da Güney Akım Krizi. https://www.dw.com/tr/bulgaristanda-güney-akım-krizi/a-17704708 (Erişim Tarihi: 09/07/2021)
 • Аndreis, С. (2017). « Kuzey Akım - 2 »: Avrupa’nın enerji çıkarlarının ikilemi. İnternet Dergisi «Naukovedenie» ISSN 2223-5167, 9, 1–11.
 • Astora. (2021). Haidach Natural Gas Storage Facility. https://www.astora.de/en/storage-locations/haidach-storage-facility (Erişim Tarihi: 09/07/2021)
 • BBC, (2021), Nord Stream 2: MEPs call for halt to Russian gas pipeline. BBC, (Erişim Tarihi: 09/07/2021), https://www.bbc.com/news/world-europe-55756282
 • Belov, V. (2018). «Kuzey Akım – 2 Projesi» – Uygulama Şansı ve Riskleri. Açıklama. Bilimsel-Analitik Bülten İe Ran, 2018, №3 UDK. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15211/vestnikieran320187480
 • Belov, V. B. (2020). “Münih Güvenlik Konferansı Bağlamında Kuzey Akım -2”.https://doi.org/http://doi.org/10.15211/analytics42020. 1-7.
 • Burkova, E. (2018). «Kuzey Akım – 2», Baltık Devletleri ve Ukrayna: Çatışmanın Çevresel ve Siyasi Boyutu Doı: 112–118. https://doi.org/10.20542/2073-4786- 2018-3-112-118
 • Commission, E, (2019), EU-US Joint Statement Liquefied Natural Gas (LNG) imports from the U.S. continue to rise, up by 181%. December 2018, (Erişim Tarihi: 09/07/2021), https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_19_1531
 • Commission, E, (2020, Eu-u.s. lng trade. October 2018, (Erişim Tarihi: 09/07/2021), https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/eu-us_lng_trade_folder.pdf Commission, E. (2021), Third energy package, (Erişim Tarihi: 09/07/2021,. https://ec.europa.eu/energy/topics/markets-and-consumers/market-legislation/third-energy-package_en
 • Decision, C. (2016). Commıssıon Decısıon.https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/2016_opal_revision_decision_en.pdf (Erişim Tarihi: 09/07/2021)
 • DW Haber (2012). “Nabucco Hayal mi Oldu”.https://www.dw.com/tr/nabucco-hayal-mi-oldu/a-15740451 (Erişim Tarihi: 09/07/2021)
 • Dubrovina, А. С. (2013). Rusya ve Avrupa Birliği arasında ekonomik işbirliği için uzun vadeli bir beklenti. 1(10), 20–26.
 • Eser, P., Chokani, N., & Abhari, R. (2019). Impact of Nord Stream 2 and LNG on gas trade and security of supply in the European gas network of 2030. Applied Energy, 238(January), 816–830. https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2019.01.068
 • European Comission. (2020a), Diversification of gas supply sources and routes, (Erişim Tarihi: 09/07/2021), https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-security/diversification-of-gas-supply-sources-and-routes_en
 • European Comission, (2020b), Secure gas supplies, (Erişim Tarihi: 09/07/2021),https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-security/secure- gas-supplies_en Gascade. (2021a), Eugal, (Erişim Tarihi: 09/07/2021), https://www.gascade.de/en/our-network/our-pipelines/eugal
 • Gascade, (2021b), Jagal. Siberian Gas For Germany, (Erişim Tarihi: 09/07/2021), https://www.gascade.de/en/our-network/our- pipelines/jagal
 • Gascade, (2021c), Midal. From North To South, (Erişim Tarihi: 09/07/2021), https://www.gascade.de/en/our-network/our-pipelines/midal Gascade, (2021d), Rhg. Energy For The Hamburg Area, (Erişim Tarihi: 09/07/2021), https://www.gascade.de/en/our-network/our-pipelines/rhg Gascade, (2021e), Stegal. From East toWest, (Erişim Tarihi: 09/07/2021), https://www.gascade.de/en/our-network/our-pipelines/stegal
 • Gascade, (2021f), The wedal. Supplies North-Rhine Westphalia., (Erişim Tarihi: 09/07/2021), https://www.gascade.de/en/our-network/our-pipelines/wedal
 • Gastransport, G. (2018,. Facts and background information, (Erişim Tarihi: 09/07/2021)https://www.eugal.de/fileadmin/downloads_eugal/factsheets/EUGAL_Factsheet_en_181206.pdf
 • Gastransport, N. (2021), Nel. The North European Natural Gas Pipeline, (Erişim Tarihi: 09/07/2021), https://www.nelgastransport.de/en/our-network/the-north-european-natural-gas-pipeline Gastransport, O. (2021a), Grid İnformation, (Erişim Tarihi: 09/07/2021) https://www.opal-gastransport.de/en/our-network
 • Gastransport, O. (2021b), Opal - North-West Europe’s Largest Natural Gas Pipeline, (Erişim Tarihi: 09/07/2021), https://www.opal-gastransport.de/en/our-network/baltic-sea-pipeline-link/
 • Gazprom,. (2021a), Gas Pipeline, North Stream 2, (Erişim Tarihi: 09/07/2021) https://www.gazprom.com/projects/nord-stream2/
 • Gazprom, (2021b), Projects, Germany, (Erişim Tarihi: 09/07/2021), https://www.gazprom.com/projects/germany/
 • Government, A. official website of the U. S. (2020), Updated CAATSA Section 232 Guidance. 1–3, (Erişim Tarihi: 09/07/2021), https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/07/Updated-CAATSA-Section-232-Guidance-July-15-2020.pdf
 • IEA, (2011), IEA special report explores potential for ‘golden age’ of naturalgas, (Erişim Tarihi: 09/07/2021), https://www.iea.org/news/iea-special-report-explores-potential-for-golden-age-of-natural-gas
 • Kate Abnett, R. E. (2021), EU lawmakers call for halt to Nord Stream 2 after Navalny arrest. Reuters, (Erişim Tarihi: 09/07/2021), https://www.reuters.com/article/us-russia-politics-navalny-eu-idUSKBN29Q1F9
 • Kramer, A. E. (2006), Russia Cuts Off Gas to Ukraine in Cost Dispute. New York Times, (Erişim Tarihi: 09/07/2021), https://www.nytimes.com/2006/01/02/world/europe/russia-cuts-off-gas-to-ukraine-in-cost-dispute.html
 • Lebedyev, А. (2020). «Kuzey Akım – 2 Karşıtı Yaptırımlar». Ekonomik Sonuçları. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15211/soveurope52020173181
 • Manoylo A. V, & Katkov, İ. E. (2020). «Kuzey Akım – 2 Projesi ». Uygulamanın Siyasi Yönleri. 5(1), 16–24. https://doi.org/10.21603/2500-3372-2020-5-1-16-24
 • Moiseev, VV., Karelina, E.A., Karelina, M. Y., & Zaycev D.V., S. V. V. (2019). Problems of Delivering Pipeline Gas to Europe under Conditions of Western Sanctions. 312(Tphd 2018), 308–314 (Erişim Tarihi: 09/07/2021)
 • Ntv Haber, (2013), Nabucco Projesi İptal Oldu, (Erişim Tarihi: 09/07/2021), https://www.ntv.com.tr/ekonomi/nabucco-projesi-iptal-oldu,jFjrPgRHu06_MlSYgc7OSw Rusya Ofisi, (2008), Ukrayna’da seçime hile karıştırıldı iddiaları, (Erişim Tarihi: 09/07/2021), https://web.archive.org/web/20080212191152/.http://www.rusyaofisi.com/kasimukrsecim2.htm
 • Resources, B. O. E. (2021), Protecting Europe’s Energy Security Act (PEESA), as Amended, (Erişim Tarihi: 09/07/2021), https://www.state.gov/protecting-europes-energy-security-act-peesa/
 • Roginko, S.A. (2018). Kuzey Akım – 2»: Hayali Çevresel Riskler. 136–141. https://doi.org/http://dx.doi.org/10. 15211/vestnikieran42018136141
 • Schulz, F. (2020). German court rejects last claim against Nord Stream 2. https://www.euractiv.com/section/energy/news/german-court-rejects-last-claim-against-nord-stream-2/ (Erişim Tarihi: 09/07/2021)
 • Stream, N. (2021). The Pipeline. https://www.nord-stream.com/the-project/pipeline/ (Erişim Tarihi: 09/07/2021)
 • Stuff, R. (2009). Timeline: Gas crises between Russia and Ukraine. https://www.reuters.com/article/us-russia- ukraine-gas-timeline-sb-idUSTRE50A1A720090111 (Erişim Tarihi: 09/07/2021)
 • Talus, K. (2017), Application of EU energy and certain national laws of Baltic sea countries to the Nord Stream 2 pipeline project. 715, 30–42, (Erişim Tarihi: 09/07/2021), https://doi.org/10.1093/jwelb/jww037
 • Timothy Gardner, D. P. (2021). U.S. imposes sanctions on Russian vessel involved with Nord Stream 2 pipeline.
 • Reuters. https://www.reuters.com/article/us-usa-nordstream-sanctions-idUSKBN29O1XL (Erişim Tarihi: 09/07/2021)
 • Union, G. C. of the E. (2019), The General Court annuls the Commission decision approving the modification of the exemption regime for the operation of the OPAL gas pipeline, (Erişim Tarihi: 09/07/2021), https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019-09/cp190107en.pdf
 • Weiss, C. (2013),.European Union’s Nabucco pipeline project aborted, (Erişim Tarihi: 09/07/2021), https://www.wsws.org/en/articles/2013/07/13/nabu-j13.html
 • Weiss, R. (2021), EU Shouldn’t Jeopardize Nord Stream 2 Over Navalny, Austria Says. Bloomberg, (Erişim Tarihi: 09/07/2021), https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-02-06/eu-shouldn-t-jeopardize-nord-stream-2-over-navalny-austria-says
 • Wikipedia, (2021a), 2014 Kırım Krizi, (Erişim Tarihi: 09/07/2021), https://tr.wikipedia.org/wiki/2014_Kırım_krizi
 • Wikipedia, (2021b), Güney Akım, (Erişim Tarihi: 09/07/2021), . https://tr.wikipedia.org/wiki/Güney_Akım
 • Wikipedia, (2021c), Nabucco Doğalgaz Boru Hattı, (Erişim Tarihi: 09/07/2021),https://tr.wikipedia.org/wiki/Nabucco_Doğalgaz_Boru_Hattı
 • Wikipedia, (2021d), Onur Devrimi, (Erişim Tarihi: 09/07/2021), https://tr.wikipedia.org/wiki/Onur_Devrimi
 • Wikipedia, (2021e), Opal Pipeline, (Erişim Tarihi: 09/07/2021), https://en.wikipedia.org/wiki/OPAL_pipeline
 • Wikipedia, (2021f), Third Energy Package, (Erişim Tarihi: 09/07/2021),https://en.wikipedia.org/wiki/Third_Energy_Package
 • Wikipedia, (2021g), Turuncu Devrim, (Erişim Tarihi: 09/07/2021),. https://tr.wikipedia.org/wiki/Turuncu_Devrim
 • Wingas, (2021a), History, (Erişim Tarihi: 09/07/2021), https://www.wingas.com/en/company/about-wingas/history.html
 • Wingas, (2021b), Indispensable these days, (Erişim Tarihi: 09/07/2021), https://www.wingas.com/en/raw-material-natural-gas/natural-gas-in-the-energy-mix.html Woellwarth, L. (2019), PGNiG: Poland wins OPAL gas pipeline case. World Pipelines, (Erişim Tarihi: 09/07/2021), https://www.worldpipelines.com/business-news/10092019/pgnig-poland-wins-opal-gas-pipeline-case/

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Yerbilimleri, Ortak Disiplinler
Bölüm Derleme
Yazarlar

Aysel VAROĞLU Bu kişi benim (Sorumlu Yazar)
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 7 Ocak 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt , Sayı 21

Kaynak Göster

Bibtex @derleme { mtb1054894, journal = {MT Bilimsel}, issn = {2146-9431}, address = {Kabil Cd. 1335 Sk No: 6 Daire: 8 Vadi Köşk Apt. Aşağı Öveçler Çankaya Ankara}, publisher = {Mayeb Basın Yayın İnsan Kaynakları Ltd. Şti.}, year = {2022}, volume = {}, pages = {37 - 59}, doi = {}, title = {Kuzey Akım ve Kuzey Akım-2 Boru Hatlarının Ekonomik, Politik ve Çevresel Açıdan Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Varoğlu, Aysel} }
APA Varoğlu, A. (2022). Kuzey Akım ve Kuzey Akım-2 Boru Hatlarının Ekonomik, Politik ve Çevresel Açıdan Değerlendirilmesi . MT Bilimsel , (21) , 37-59 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/mtb/issue/67987/1054894
MLA Varoğlu, A. "Kuzey Akım ve Kuzey Akım-2 Boru Hatlarının Ekonomik, Politik ve Çevresel Açıdan Değerlendirilmesi" . MT Bilimsel (2022 ): 37-59 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/mtb/issue/67987/1054894>
Chicago Varoğlu, A. "Kuzey Akım ve Kuzey Akım-2 Boru Hatlarının Ekonomik, Politik ve Çevresel Açıdan Değerlendirilmesi". MT Bilimsel (2022 ): 37-59
RIS TY - JOUR T1 - Kuzey Akım ve Kuzey Akım-2 Boru Hatlarının Ekonomik, Politik ve Çevresel Açıdan Değerlendirilmesi AU - Aysel Varoğlu Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - DO - T2 - MT Bilimsel JF - Journal JO - JOR SP - 37 EP - 59 VL - IS - 21 SN - 2146-9431- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 MT Bilimsel Kuzey Akım ve Kuzey Akım-2 Boru Hatlarının Ekonomik, Politik ve Çevresel Açıdan Değerlendirilmesi %A Aysel Varoğlu %T Kuzey Akım ve Kuzey Akım-2 Boru Hatlarının Ekonomik, Politik ve Çevresel Açıdan Değerlendirilmesi %D 2022 %J MT Bilimsel %P 2146-9431- %V %N 21 %R %U
ISNAD Varoğlu, Aysel . "Kuzey Akım ve Kuzey Akım-2 Boru Hatlarının Ekonomik, Politik ve Çevresel Açıdan Değerlendirilmesi". MT Bilimsel / 21 (Ocak 2022): 37-59 .
AMA Varoğlu A. Kuzey Akım ve Kuzey Akım-2 Boru Hatlarının Ekonomik, Politik ve Çevresel Açıdan Değerlendirilmesi. MT Bilimsel. 2022; (21): 37-59.
Vancouver Varoğlu A. Kuzey Akım ve Kuzey Akım-2 Boru Hatlarının Ekonomik, Politik ve Çevresel Açıdan Değerlendirilmesi. MT Bilimsel. 2022; (21): 37-59.
IEEE A. Varoğlu , "Kuzey Akım ve Kuzey Akım-2 Boru Hatlarının Ekonomik, Politik ve Çevresel Açıdan Değerlendirilmesi", MT Bilimsel, sayı. 21, ss. 37-59, Oca. 2022

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Authors transfer copyright to the publisher for the accepted submissions.