Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Cevher Üretim Operasyonlarında Gerekli Optimum Kamyon Sayısının Benzetim Yardımıyla Belirlenmesi

Yıl 2022, Sayı: 22, 1 - 11, 16.09.2022

Öz

Madencilik endüstrisi belirsizliklerle dolu operasyonlar bütünüdür. Bu belirsizliklerin göz ardı edilmesi yapılan hesaplamalarda hatalar meydan getirmekte ve tahmine dayalı kararların yanlış verilmesine neden olmaktadır. Doğru tahminlerin yapılması için bu belirsizlikleri hesaba katacak benzetim teknikleri kullanılması gerekir. Benzetim teknikleri, sistemleri doğru bir şekilde modellemek ve oluşabilecek farklı senaryoların sonuçlarını tahmin etmek için yıllar içinde geliştirilmiştir. Benzetimlerin doğru şekilde modellenmesi, büyük sermaye yatırımları içeren, güvenilir ve kendinden emin kararlar için çok önemlidir. Bu makalede kamyon-kepçe operasyonlarında kapasite değişikliklerini bir benzetim modeline dahil ederek açık ocak madenciliği operasyonu ele alınmış, Arena paket programı kullanılarak Afşin Elbistan kömür madeni pasa nakliyesi modellenmiştir. Operasyon yöneticileri tarafından zaman içerisinde yol ağları, işletme tesisleri, stoklar, ekipman arızaları, bakım ve kapasite değişiklikleri benzetim modeline dahil edilerek açık maden işletmesi operasyonu bütün olarak ele alınabilir. Bu makalede model dört ana aşamada geliştirilmiştir: 1) veri analizi ve veri dağılımını belirleme, 2) benzetim modelleme, 3) doğrulama ve onaylama ve 4) senaryoların ve analizin deneysel tasarımı. Sonuçlar, önerilen yaklaşımın açık ocak maden işletmeciliğinde karar verme problemlerini çözmek için kullanılabileceğini göstermektedir.

Kaynakça

 • Afrapoli, A.M. and Askari-Nasab, H.,2017. Mining fleet management systems: a review of models and algorithms. Int. J. Surf. Min. Reclam. Environ., 1–19.
 • Alarie, S., and Gamache, M., 2002. Overview of solution strategies used in truck dispatching systems for open pit mines. Int. J. Surf. Min. Reclam. Environ., 16(1), 59–76.
 • Bastos, G.S., 2013. Decision making applied to shift change in stochastic open-pit mining truck dispatching. IFAC Proc. 46(16), 34–39.
 • Blouin, S., Guay, M. and Rudie, K., 2007. An application of discrete-event theory to truck dispatching. Cent. Eur. J. Oper. Res., 15 (4), 369–391.
 • Bodon, P., Fricke, C. and Sandeman, T., 2011. Stanford, Modeling the mining supply chain from mine to port: a combined optimization and simulation approach. J. Min. Sci. 47(2), 202–211.
 • de Werk, M., Ozdemir, B., Ragoub, B., Dunbrack, T. and Kumral, M., 2017. Cost analysis of material handling systems in open pit mining: case study on an iron ore prefeasibility study. Eng. Econom., 62(4), 1–18.
 • Evans, M., Hastings, N. and Peacock, B., 2000. Statistical Distributions (3rd ed.). New York: Wiley.
 • Golzarpoor, H., González, V.A., O'Sullivan, M., Shahbazpour, M., Walker, C.G. and Poshdar, M., 2017. A non-queue-based paradigm in Discrete-Event-Simulation modelling for construction operations. Simul. Modell. Pract. Theory, 77, 49–67.
 • Gurgur, C.Z., Dagdelen, K. and Artittong, S., 2011. Optimisation of a real-time multi-period truck dispatching system in mining operations. Int. J. Appl. Decis. Sci., 4(1), 57–79.
 • He, M. X., Wei, J. C., Lu, X. M. andHuang, B. X., 2010. The genetic algorithm for truck dispatching problems in surface mine. Inf. Technol. J., 9(4), 710–714.
 • Jaoua, A., Riopel, D. and Gamache, M., 2012. A simulation framework for real-time fleet management in internal transport systems. Simul. Modell. Pract. Theory 21(1), 78–90.
 • Kambur, S., and Cinar, U., 2020. Investigation of the effect of noisy environment on employees’ visual attention. Fresenius Environmental Bulletin 29(10), 8950-8953.
 • Külekçi, G., Çullu, M. ve Yılmaz, A. O., 2018. Environmental problems to be created in in mining procedures and measures to be taken; quaary an example of dust emissions. Eurasia Waste Management Symposium, İstanbul, Turkey, 219-227.
 • Külekçi, G. ve Yılmaz, A. O., 2018. Taş ocağı işletmelerinin çevre ve tarım arazilerine etkileri üzerine örnek bir çalışma. Bahçe 47(Özel Sayı 2: Uluslar arası Tarım Kongresi), 230-237.
 • Külekçi, G. ve Yılmaz, A. O., 2019. Bir bakır işletmesinde üretim faaliyetlerinin tarihi eserlere etkisinin incelenmesi, Gümüşhane Süleymaniye örneği. MT Bilimsel 16, 1-14.
 • Külekçi, G. ve Vural, A., 2021. Bir taş ocağındaki kazılabilirliğin belirlenmesi ve uygulanan yöntem ile karşılaştırılması. International Halich Congress on Multidisciplinary Scientific Research, 299-307.
 • Nageshwaraniyer, S.S., Son, Y. J. and Dessureault, S., 2013. Simulation-based optimal planning for material handling networks in mining. Simulation 89(3), 330–345.
 • Ozdemir, B. and Kumral, M., 2019.Simulation-based optimization of truck-shovel material handling systems in multi-pit surface mines. Simul. Modell. Pract. Theory 95, 36-48.
 • Paricheh, M. and Osanloo, M., 2018. A simulation-based risk management approach to locating facilities in open-pit mines under price and grade uncertainties. Simul. Modell. Pract. Theory 89, 119–134.
 • Ta, C.H., Ingolfsson, A. and Doucette, J., 2013. A linear model for surface mining haul truck allocation incorporating shovel idle probabilities. Eur. J. Oper. Res., 231(3),770–778.
 • Torkamani, E. and Askari-Nasab, H., 2015. A linkage of truck-and-shovel operations to short-term mine plans using discrete-event simulation. Int. J. Min. Miner. Eng. 6(2),97–118.
 • Ugurlu, O. F. and Kumral, M., 2020. Management of drilling operations in surface mines using reliability analysis and discrete event simulation.Journal of Failure Analysis and Prevention 20, 1143–1154.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Yer Bilimleri ve Jeoloji Mühendisliği (Diğer)
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Ömer Faruk UĞURLU Bu kişi benim

Ömer ÖZDEMİR Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 16 Eylül 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Sayı: 22

Kaynak Göster

APA UĞURLU, Ö. F., & ÖZDEMİR, Ö. (2022). Cevher Üretim Operasyonlarında Gerekli Optimum Kamyon Sayısının Benzetim Yardımıyla Belirlenmesi. MT Bilimsel(22), 1-11.
AMA UĞURLU ÖF, ÖZDEMİR Ö. Cevher Üretim Operasyonlarında Gerekli Optimum Kamyon Sayısının Benzetim Yardımıyla Belirlenmesi. MT Bilimsel. Eylül 2022;(22):1-11.
Chicago UĞURLU, Ömer Faruk, ve Ömer ÖZDEMİR. “Cevher Üretim Operasyonlarında Gerekli Optimum Kamyon Sayısının Benzetim Yardımıyla Belirlenmesi”. MT Bilimsel, sy. 22 (Eylül 2022): 1-11.
EndNote UĞURLU ÖF, ÖZDEMİR Ö (01 Eylül 2022) Cevher Üretim Operasyonlarında Gerekli Optimum Kamyon Sayısının Benzetim Yardımıyla Belirlenmesi. MT Bilimsel 22 1–11.
IEEE Ö. F. UĞURLU ve Ö. ÖZDEMİR, “Cevher Üretim Operasyonlarında Gerekli Optimum Kamyon Sayısının Benzetim Yardımıyla Belirlenmesi”, MT Bilimsel, sy. 22, ss. 1–11, Eylül 2022.
ISNAD UĞURLU, Ömer Faruk - ÖZDEMİR, Ömer. “Cevher Üretim Operasyonlarında Gerekli Optimum Kamyon Sayısının Benzetim Yardımıyla Belirlenmesi”. MT Bilimsel 22 (Eylül 2022), 1-11.
JAMA UĞURLU ÖF, ÖZDEMİR Ö. Cevher Üretim Operasyonlarında Gerekli Optimum Kamyon Sayısının Benzetim Yardımıyla Belirlenmesi. MT Bilimsel. 2022;:1–11.
MLA UĞURLU, Ömer Faruk ve Ömer ÖZDEMİR. “Cevher Üretim Operasyonlarında Gerekli Optimum Kamyon Sayısının Benzetim Yardımıyla Belirlenmesi”. MT Bilimsel, sy. 22, 2022, ss. 1-11.
Vancouver UĞURLU ÖF, ÖZDEMİR Ö. Cevher Üretim Operasyonlarında Gerekli Optimum Kamyon Sayısının Benzetim Yardımıyla Belirlenmesi. MT Bilimsel. 2022(22):1-11.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Authors transfer copyright to the publisher for the accepted submissions.