BibTex RIS Kaynak Göster

Yüksek Faiz Düşük Kur Sarmalı ve Çözümler: Bir Simülasyon Denemesi

Yıl 2006, Sayı: 32, 1 - 12, 01.10.2006

Öz

Türkiye ekonomisi farklı ekonomi politikaları ve istikrar tedbirleri altında bir yüksek faiz – düşük kur sarmalına girmekte ve TL aşırı değerlenme trendini yeni bir krize kadar sürdürmektedir. Bu durum kurların çıpa olarak kullanıldığı dönemde yaşandığı gibi, dalgalı kur rejimi altında da yaşanmıştır. Bu makale, satınalma ve faiz hadleri paritelerine dayalı, “zaman” ve “TL değeri” bağımsız değişkenli dış ticaret regresyonlarından yararlanan bir simülasyon modeli çerçevesinde TL’nin aşırı değerlenmesinin etkilerini incelemekte ve aynı simülasyon modeli çerçevesinde gelecek için senaryolar oluşturarak değerlendirmektedir. Yüksek faiz – düşük kur sarmalının sürdürülmesi Türkiye için sakıncalı bir tutumdur. Türkiye, doğabilecek bir krizi önleyebilmek için, ekonominin aktörleri arasındaki bir uzlaş-maya dayalı, piyasa dengelerini kurucu ve koruyucu bir ekonomik program uygulamak zorundadır. Böyle bir program, Türkiye’ye ekonomisini güçlendirme imkanı verecektir.

High Interest – Low Exchange Rate Vicious Circle and Solutions

Yıl 2006, Sayı: 32, 1 - 12, 01.10.2006

Öz

Turkish economy is captured by high interest – low exchange rate vicious circle under different economic policies and stabilization programs. Under this vicious circle TL keeps its overvaluation trend until a new economic crisis. Turkey has experienced this trend both under pegged exchange rate and floating exchange rate regimes. This article studies the effects of the overvalued TL using a simulation model structured on purchasing power parity and interest rate parity theorems, benefiting from foreign trade regressions with “time” and “value of currency” independent variables. Future scenarios are also studied using the same simulation model. It is harmful for Turkish economy to insist on high interest – low exchange rate policies. In order to eliminate the risk of a probable crisis, Turkey should adopt an economic policy which establishes and preserves the parities among inflation, interest rates and exchange rates and which receives the support of the economic agents. Such a policy will also strengthen the performance of the Turkish economy.

Toplam 0 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Diğer ID JA87EN29JB
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Özer Ertuna Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ekim 2006
Gönderilme Tarihi 1 Ekim 2006
Yayımlandığı Sayı Yıl 2006 Sayı: 32

Kaynak Göster

APA Ertuna, Ö. (2006). Yüksek Faiz Düşük Kur Sarmalı ve Çözümler: Bir Simülasyon Denemesi. Muhasebe Ve Finansman Dergisi(32), 1-12.
AMA Ertuna Ö. Yüksek Faiz Düşük Kur Sarmalı ve Çözümler: Bir Simülasyon Denemesi. Muhasebe ve Finansman Dergisi. Ekim 2006;(32):1-12.
Chicago Ertuna, Özer. “Yüksek Faiz Düşük Kur Sarmalı Ve Çözümler: Bir Simülasyon Denemesi”. Muhasebe Ve Finansman Dergisi, sy. 32 (Ekim 2006): 1-12.
EndNote Ertuna Ö (01 Ekim 2006) Yüksek Faiz Düşük Kur Sarmalı ve Çözümler: Bir Simülasyon Denemesi. Muhasebe ve Finansman Dergisi 32 1–12.
IEEE Ö. Ertuna, “Yüksek Faiz Düşük Kur Sarmalı ve Çözümler: Bir Simülasyon Denemesi”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, sy. 32, ss. 1–12, Ekim 2006.
ISNAD Ertuna, Özer. “Yüksek Faiz Düşük Kur Sarmalı Ve Çözümler: Bir Simülasyon Denemesi”. Muhasebe ve Finansman Dergisi 32 (Ekim 2006), 1-12.
JAMA Ertuna Ö. Yüksek Faiz Düşük Kur Sarmalı ve Çözümler: Bir Simülasyon Denemesi. Muhasebe ve Finansman Dergisi. 2006;:1–12.
MLA Ertuna, Özer. “Yüksek Faiz Düşük Kur Sarmalı Ve Çözümler: Bir Simülasyon Denemesi”. Muhasebe Ve Finansman Dergisi, sy. 32, 2006, ss. 1-12.
Vancouver Ertuna Ö. Yüksek Faiz Düşük Kur Sarmalı ve Çözümler: Bir Simülasyon Denemesi. Muhasebe ve Finansman Dergisi. 2006(32):1-12.